Meetboek 1783

Vernieuwinge van den meetboeck des dorps van Loenhout ende de schatting van de goederen daerin begrepen gedaen in den jaere 1783

N° 1 - de kerk

 • Beschrijving goed: de kerk
 • Ligging: Den Huffel

| 3828-0816 | Kaart

N° 2 - Cornelis Joos Vermeiren

 • Beschrijving goed: huysinge ende hof bij de kerck
 • Ligging: Den Huffel (N) de dorpsschool (O) de straat (Z) notaris Vergouwen (W) notaris Vergouwen

Personen:

| 3828-0029 | Kaart

N° 3 - dorpsschool

 • Beschrijving goed: De dorpsschool met den hof daeraen
 • Ligging: Den Huffel (N) den Heuvel (O) de straat of kerckmuer (Z) Cornelis Joos Vermeiren (W) notaris Vergouwen

| 3828-0030 | Kaart

N° 4 - Joannes Vergouwen notaris alhier

 • Beschrijving goed: huys ende hof daeraen genaemt de "Drij Swaentiens"
 • Ligging: Den Huffel (N) de straat (O) de Solheuvel (Z) hijzelf (W) Cornelis Adriaan Vermeiren

Personen:

| 3828-0031 | Kaart

N° 5 - Peeter De Meester

 • Beschrijving goed: hofstede groot 22 R
 • Ligging: Den Huffel (N) d' heer Van Elsacker (O) den kerckpat (Z) de straat (W) d' heer Van Elsacker

Personen:

| 3828-0038 | Kaart

N° 6 - Peeter De Meester bij coop van d' erfg. Mathijs Nijs Janssen

 • Beschrijving goed: huys ende hof
 • Ligging: Den Huffel (N) de pastorije (O) Geeraert Van den Heuvel en Christiaan Vorsselmans (Z) den Solheuvel (W) het kerckblock

Personen:

| 3828-0032 | Kaart

N° 7 - Geeraert Van den Heuvel

 • Beschrijving goed: huys ende hof
 • Ligging: Den Huffel (N) Christiaan Vorsselmans (O) de kinderen Antoon Comperen (Z) den Solheuvel (W) den Solheuvel en Peeter De Meester

| 3828-0033 | Kaart

N° 8 - wed. en kinderen Antoon Comperen

 • Beschrijving goed:
 • Ligging: Den Huffel (N) Christiaan Vorsselmans (O) den kerckpad (Z) de Solheuvel (W) Geeraert Van den Heuvel

Personen:

| 3828-0034 | Kaart

N° 9 - Christiaan Vorsselmans

 • Beschrijving goed: huys en hof
 • Ligging: Den Huffel (N) de pastorij (O) den kerckpad (Z) de kinderen Antoon Comperen en Geeraert Van den Heuvel (W) Peeter De Meester

Personen:

| 3828-0039 | Kaart

N° 10 - Jozef Van de Wouwer

 • Beschrijving goed: hofstede groot 26 R
 • Ligging: Den Huffel (N) d' heer Van Elsacker (O) de Warande (Z) Jan Adriaan Ooms (W) het straatje tegen de pastorij

Personen:

| 3828-0025 | Kaart

N° 11-12 - Michiel Roovers en Jan Adriaan Ooms

 • Beschrijving goed: hun hofstede groot 60 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Jozef Van de Wouwer (O) de Warande (Z) Jan Dionijs Van Dijck (W) het straatje

Personen:

| 3828-0026 | Kaart

N° 13/1-2 - Michiel Ansoms, de erfg. Dionijs Ceuppens en Frans Van Meir

 • Beschrijving goed: "een stuck in de Warande daer de hofstede op is staende" groot 350 R (N° 13/1-2 en 14)
 • Ligging: Den Huffel / De warande (N) de pastorije en Jacobus Godrie (O) de wed. Cornelis Jan Godrie (Z) Joris Van Elsacker ea (W) Michiel Roovers, Jan Adriaan Ooms en Jozef Van de Wouwer

Personen:

| 3828-0014 | Kaart

N° 14 - Michiel Ansoms, de erfg. Dionijs Ceuppens en Frans Van Meir

 • Beschrijving goed: "een stuck in de Warande daer de hofstede op is staende" groot 350 R (N° 13/1-2 en 14)
 • Ligging: Den Huffel / De warande (N) de pastorije en Jacobus Godrie (O) de wed. Cornelis Jan Godrie (Z) Joris Van Elsacker ea (W) Michiel Roovers, Jan Adriaan Ooms en Jozef Van de Wouwer

Personen:

| 3828-0015 | Kaart

N° 15 - Michiel Goris cum suis

 • Beschrijving goed: Hofstede groot 75 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Peeter Jan Kenis (O) de straat (Z) de Warande (W) Jacobus Godrie

Personen:

| 3828-0011 | Kaart

N° 16-21 - Jacobus Claessen, Frans Stes, Joannes Mertens, Joris Van Elsacker, Antoon Jaspar Anthonissen en Theodoor Vinck

 • Beschrijving goed: stuck land in de Warande daer heure hofstedekens op staende groot 204 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de straat of ander deel van de Warande (O) de straat (Z) de wed. Jan Vroman (W) Jan Dionijs Van Dijck

Personen:

| 3828-0016 | Kaart

N° 16 - Jacobus Claessen

 • Beschrijving goed:
 • Ligging: Den Huffel / De warande

Personen:

| 3828-0817 | Kaart

N° 17 - Frans Stes

 • Beschrijving goed:
 • Ligging: Den Huffel / De warande

Personen:

| 3828-0818 | Kaart

N° 18 - Jan Mertens

 • Beschrijving goed:
 • Ligging: Den Huffel / De warande

| 3828-0819 | Kaart

N° 19 - Joris Van Elsacker

 • Beschrijving goed:
 • Ligging: Den Huffel / De warande

Personen:

| 3828-0820 | Kaart

N° 20 - Antoon Jasper Anthonissen

 • Beschrijving goed:
 • Ligging: Den Huffel / De warande

Personen:

| 3828-0821 | Kaart

N° 21 - Theodoor Vinck

 • Beschrijving goed:
 • Ligging: Den Huffel / De warande

Personen:

| 3828-0822 | Kaart

N° 22 - Jan Dionijs Van Dijck

 • Beschrijving goed: hofstede groot 57 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Michiel Roovers (O) de Warande of Theodoor Vinck (Z) de wed. Vroman (W) den kerckmuer

Personen:

| 3828-0017 | Kaart

N° 23-24-25 - wed. en kinderen Jan Vroman, Peeter Deckers (smid) - N°24 en de wed. Van den Ackerveken N° 25

 • Beschrijving goed: hunne hofsteden groot 255 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Jan Dionijs en de Warande (O) de Capelle (Z) de wed. Van den Ackerveken en d' heer Van Elsacker (W) de kerkmuur

Personen:

| 3828-0018 | Kaart

N° 26 - wed. Jan Ackervekens

 • Beschrijving goed: stuk land en dries groot 196 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de straat of Capelle (O) de beek (Z) de beek (W) d' heer Van Elsacker

Personen:

| 3828-0045 | Kaart

N° 27 - d' heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: stuck land groot 120 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de wed. Vroman en Peeter Deckers (O) de wed. Ackervekens (Z) hijzelf (W) hijzelf

| 3828-0046 | Kaart

N° 28/1-2 - d' heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: land ernaast groot 270 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de straat of Adriaan Vroman cum suis (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) heer pastoor van Loenhout

| 3828-0047 | Kaart

N° 29 - de pastoor van Loenhout

 • Beschrijving goed: een weide of hof groot 50 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de kerkmuur (O) heer Van Elsacker (Z) dezelfde (W) de wed. Jan Kievits

| 3828-0049 | Kaart

N° 30 - wed. en kinderen Jan Kievits

 • Beschrijving goed: hofstede groot 232 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de straat of kerkmuur (O) de pastorij en heer Van Elsacker (Z) de Molenstraat

Personen:

| 3828-0050 | Kaart

N° 31 - Joannes Vergouwen notaris alhier

 • Beschrijving goed: de schoolacker groot 246 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de Solheuvel of zijn hofstede (O) de straat en de school (Z) Michiel Ansoms (W) de nonnen, Cornelis Joos Vermeiren ea

Personen:

| 3828-0060 | Kaart

N° 32 - Cornelis Adriaan Vermeiren

 • Beschrijving goed: hofstede groot 208 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de straat (O) den Heuvel of den notaris (Z) hijzelf (W) Erasmus Kerstens en Jan Dionijs Van Dijck

Personen:

| 3828-0063 | Kaart

N° 33 - Heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: stuk land groot 124 1/4 R
 • Ligging: Den Huffel (N) hijzelf (O) de pastorij (Z) Peeter De Meester (W) hijzelf

| 3828-0037 | Kaart

N° 34 - d' heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: hofstede groot 215 1/3 R
 • Ligging: Den Huffel (N) hijzelf (O) hijzelf en Peeter De Meester (Z) de straat (W) Erasmus Kerstens

| 3828-0036 | Kaart

N° 35 - Erasmus Kerstens

 • Beschrijving goed: hofstede groot 169 3/4 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de straten (O) d' heer Van Elsacker (Z) de straten (W) de straten

Personen:

| 3828-0035 | Kaart

N° 36 - Eerw. Heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: stuk land daarnaast groot 158 1/2 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de straat (O) hijzelf en Jan Mertens (Z) hijzelf (W) de waterloop

Personen:

| 3828-0028 | Kaart

N° 37 - Eerw. Heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: hofstede aen den Huffel groot 290 3/4 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de straat (O) de kerkpad (Z) hijzelf (W) hijzelf

Personen:

| 3828-0027 | Kaart

N° 38-39-40-41 - Peeter Goossens, Jan Geerts n. ux. Cornelius Godrie en Peeter De Bruyn

 • Beschrijving goed: hofsteden van Hendrik Moons groot 80 1/2 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de zelfde (O) de straat (Z) de straat (W) de heer van Loenhout en secretaris Roubens

Personen:

| 3828-0042 | Kaart

N° 42 - Den heere secretaris P. Roubens

 • Beschrijving goed: huys ende hof aan N° 43
 • Ligging: Den Huffel (N) de heer van Loenhout (O) het dorp (Z) Peeter Goossens ende mede den heer Peeter De Bruyn (W) de heer van Loenhout

Personen:

| 3828-0044 | Kaart

N° 43 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: een drieske
 • Ligging: Den Huffel (N) de dreef (O) het dorp (Z) heer secretaris Roubens (W) hijzelf den nonnen bogaert

| 3828-0043 | Kaart

N° 44-45 - wed. en kinderen Joannes Vroman en de heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: hofstede genaemt "den Leeuw" ende den heere sijn stedeken daerbij onder begrepen groot 77 3/4 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) den heere hiermede deel in hebbende (O) de straat of de Huffel (Z) de nieuwe dreve (W) den heere hiermede deel in hebbende

Personen:

| 3828-0085 | Kaart

N° 46 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: hofstede en dries groot 24 1/2 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) de straat (O) heer Van Elsacker (Z) Michiel Van Beeck (W) de straat

| 3828-0086 | Kaart

N° 47 - Michiel Van Beeck

 • Beschrijving goed: zijn hofstede groot 84 1/2 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) de heer van Loenhout (O) heer Van Elsacker (Z) de straat of Huffelplaats (W) de straat of Huffelplaats

Personen:

| 3828-0087 | Kaart

N° 48 - d' heer Frans Van Elsacker

 • Beschrijving goed: huys en hof
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) Michiel Van Beeck of erfg. Jan Meeusen (O) hijzelf (Z) den Huffel (W) Michiel Van Beeck of erfg. Jan Meeusen

Personen:

| 3828-0088 | Kaart

N° 49 - de heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: hofstede groot 155 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) de straat (O) de schuttershoven (Z) de straat (W) Michiel Van Beeck en de heer van Loenhout

| 3828-0089 | Kaart

N° 50 - Sint Sebastiaansgilde ende Sint Jorisgilde

 • Beschrijving goed: haer stuck land
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) de straat (O) Jan Baptist Aernouts (Z) Adriaan Roovers, Cornelis Peeter Van Tichelt en Willem Bordus Kerstens (W) heer Van Elsacker

| 3828-0095 | Kaart

N° 51 - Sint Sebastiaansgilde ende Sint Jorisgilde

 • Beschrijving goed: haer stuck land
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) de straat (O) Jan Baptist Aernouts (Z) Adriaan Roovers, Cornelis Peeter Van Tichelt en Willem Bordus Kerstens (W) heer Van Elsacker

| 3828-0096 | Kaart

N° 52 - Willem Bordus (!) Kerstens

 • Beschrijving goed: een hofstede groot 16 1/2 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) de schuttershoven (O) Cornelis Peeter Van Tichelt (Z) de straat (W) de schuttershoven

Personen:

| 3828-0090 | Kaart

N° 53 - Cornelis Peeter Van Tichelt

 • Beschrijving goed: hofstede groot 30 1/4 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) de schuttershoven (O) Adriaan Roovers (Z) de straat (W) Willem Bordus (!) Kerstens

Personen:

| 3828-0091 | Kaart

N° 54 - Adriaan Roovers

 • Beschrijving goed: zijn hofstede groot 64 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) de schuttershoven (O) Jan Baptist Aernouts (Z) de straat (W) Cornelis Peeter Van Tichelt

Personen:

| 3828-0092 | Kaart

N° 55/1 - Jan Baptist Aernouts

 • Beschrijving goed: een stuk land en dries achter zijn stede groot 192 1/2 R
 • Ligging: Huffel Heylaer (nu Het Heiken) (N) de Schuttershofstraat (O) de straeldijck (Z) zijn stede (W) het schuttershof

| 3828-0083 | Kaart

N° 55/2 - Jan Baptist Aernouts

 • Beschrijving goed: hofstede groot 188 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) de straat (O) de straat (Z) de straat (W) Adriaan Roovers en de schuttershoven

| 3828-0093 | Kaart

N° 56/1-2-3 - Peeter Jan Kenis

 • Beschrijving goed: hofstede groot 232 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de straat (O) de Perstraat (Z) hijzelf (W) Philip Philipsen

Personen:

| 3828-0008 | Kaart

N° 57 - Philip Philipsen

 • Beschrijving goed: hofstede groot 163 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de straat (O) Peeter Kenis (Z) Peeter Kenis (W) d'oude pastorij

Personen:

| 3828-0009 | Kaart

N° 58 - pastorije

 • Beschrijving goed: d' oude pastorije alhier groot 116 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de straat (O) Philip Philipsen (Z) d' oude pastorije (W) heer Van Elsacker

| 3828-0012 | Kaart

N° 59-60 - d' Heer Frans Bernard Van Elsacker

 • Beschrijving goed: hofstede groot 77 1/2 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de straat (O) d' oude pastorij (Z) hijzelf (W) hijzelf

Personen:

| 3828-0019 | Kaart

N° 62 - d' Heer Frans Bernard Van Elsacker

 • Beschrijving goed: hofstede, brouwerije groot 149 3/4 R
 • Ligging: Den Huffel (O) d' oude pastorije (Z) hijzelf en Jan Van de Mierop (W) de straat

Personen:

| 3828-0020 | Kaart

N° 63 - Jan Van de Mierop en Jan Mertens

 • Beschrijving goed: hunne hofsteden ieder voor de helft groot 59 R
 • Ligging: Den Huffel (N) d' heer Van Elsacker (O) d' heer Van Elsacker (Z) d' heer Van Elsacker (W) heer Van Elsacker en de straat

| 3828-0021 | Kaart

N° 64 - d' heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: een stuk aan 't Kerckblock groot 137 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Jan Mertens en Jan Van de Mierop en hijzelf (O) hijzelf (Z) het straatje of de pastorije (W) den kerckpad

| 3828-0023 | Kaart

N° 65 - Den heer Pastoor

 • Beschrijving goed: binnenhof ende visserije groot 98 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de kerkpaden (O) het straatje (Z) Christiaan Vorsselmans en Peeter De Meester (W) de kerkpaden

| 3828-0040 | Kaart

N° 66 - d' heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: stuck land hofstede geweest groot 259 R
 • Ligging: Den Huffel (N) hijzelf (O) d' oude pastorij (Z) Jozef Van de Wouwer (W) het straetken en hijzelf

| 3828-0024 | Kaart

N° 67 - d' heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: stuk land groot 187 R
 • Ligging: Den Huffel (N) hijzelf (O) d' oude pastorij (Z) hijzelf of het dreefken (W) hijzelf of het dreefken

| 3828-0022 | Kaart

N° 68 - d' oude pastorije

 • Beschrijving goed: land groot 402 R
 • Ligging: Den Huffel (N) d'oude pastorij (O) Jacobus Godrie en Peeter Kenis (Z) de Warande (W) d'heer Van Elsacker

| 3828-0013 | Kaart

N° 69 - Jacobus Godrie

 • Beschrijving goed: stuk land groot 131 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Peeter Kenis (O) Peeter Kenis en Michiel Goris cum suis (Z) de Warande (W) de pastorij

| 3828-0010 | Kaart

N° 71 - Jan De Bie

 • Beschrijving goed: hofstedeken
 • Ligging: Den Huffel (N) heer Van Elsacker (O) Antoon Cornelis Theuns (Z) Jan Van Hooydonck (W) de Perstraat

| 3828-0005 | Kaart

N° 72 - Jan Van Hooydonck

 • Beschrijving goed: zijn stede aen de Perstraet groot 70 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Jan De Bie (O) Antoon Cornelis Theuns (Z) Jacobus Adriaan Goris (W) de Perstraat

| 3828-0004 | Kaart

N° 85 - Norbertus Van Aken

 • Beschrijving goed: hofstede groot 93 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de straat (O) de wed. Mathijs Peeter Van Tichelt (Z) hijzelf en Lenaert Van Meir

Personen:

| 3828-0006 | Kaart

N° 86 - Norbertus Van Aken

 • Beschrijving goed: hofstede groot 93 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de straat (O) de wed. Mathijs Peeter Van Tichelt (Z) hijzelf en Lenaert Van Meir

Personen:

| 3828-0007 | Kaart

N° 88/1 - Frans Hofkens

 • Beschrijving goed: stede groot 607 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de schoordijk of de straat (O) de schoorbeemd (Z) hijzelf (W) erfg. Mathijs Cornelis Van Tichelt

Personen:

| 3828-0002 | Kaart

N° 88/2 - Frans Hofkens

 • Beschrijving goed: stuk in dezelfde stede N° 88/1 groot 316 R
 • Ligging: Den Huffel (N) hijzelf (O) de beek (Z) Jacobus Adriaan Goris (W) de kinderen Elisabeth Van den Heuvel

Personen:

| 3828-0003 | Kaart

N° 89 - Michiel Ooms en erfg. Jan Aernout Van Tichelt

 • Beschrijving goed: een beemd genaamd "den schoorbeemd" groot 338 1/4 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de schoordijk (O) de beek (Z) erfg. Jan Geert Kivits (W) Frans Hofkens

Personen:

| 3828-0001 | Kaart

N° 91 - wed. en kinderen Jan Kievits

 • Beschrijving goed: een stuk met het drieske groot 146 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) Antoon Theuns en de heer van Loenhout (O) de heer van Loenhout en Antoon Theuns (Z) de straat (W) Antoon Theuns en de heer van Loenhout

Personen:

| 3828-0103 | Kaart

N° 92 - Antoon Theuns

 • Beschrijving goed: hofstede bij coop van Peeter Goetstouwers kinderen groot 246 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) hijzelf (O) de heer van Loenhout en de wed. Kivits (Z) de straat (W) Peeter Van Elsacker en Adriaan Van Tichelt

Personen:

| 3828-0102 | Kaart

N° 93 - Peeter Van Elsacker

 • Beschrijving goed: zijn hofstede groot 57 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) Adriaan Peeter Van Tichelt (O) Antoon Theuns (Z) de straat (W) Peeter De Bie

Personen:

| 3828-0100 | Kaart

N° 94 - Peeter De Bie

 • Beschrijving goed: hofstede groot 53 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) dezelfde (O) Peeter Van Elsacker (Z) de straat (W) de wed. Mathijs Peeter Van Tichelt

| 3828-0099 | Kaart

N° 95 - wed. Mathijs Peeter Van Tichelt

 • Beschrijving goed: hofstede groot 96 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) Adriaan Van Tichelt en zijzelf (O) Peeter De Bie (Z) de straat (W) Jan Van den Heuvel

Personen:

| 3828-0098 | Kaart

N° 96 - Jan Van den Heuvel

 • Beschrijving goed: zijn hofstede groot 168 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) Adriaan Van Tichelen (O) de wed. Mathijs Peeter Van Tichelt (Z) de straat (W) de straat

Personen:

| 3828-0097 | Kaart

N° 97/1-2 - Adriaan Peeter Van Tichelt

 • Beschrijving goed: een stuk achter zijn schuur groot 127 1/3 R
 • Ligging: Huffel Heylaer (nu Het Heiken) (N) den dijck (O) Antoon Theuns (Z) hijzelf (W) hijzelf

Personen:

| 3828-0076 | Kaart

N° 97 - Adriaan Peeter Van Tichelt

 • Beschrijving goed: zijn hofstede groot 139 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) hijzelf (O) de wed. Mathijs Van Tichelt en Antoon Theuns (Z) Jan Van den Heuvel (W) de straat

Personen:

| 3828-0094 | Kaart

N° 101 - Antoon Theuns

 • Beschrijving goed: zijn afgebrande hofstede groot 187 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) de straat (O) hijzelf (Z) hijzelf en Adriaan Van Tichelt (W) hijzelf

Personen:

| 3828-0101 | Kaart

N° 183 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: hofstedeken groot 136 R
 • Ligging: Huffel Heylaer (nu Het Heiken) (N) Jan Van den Heuvel (O) Frans Hofkens (Z) wed. Willem De Gey (W) den dijck

| 3828-0081 | Kaart

N° 185 - wed. Willem De Gey

 • Beschrijving goed: hofstede groot 113 R
 • Ligging: Huffel Heylaer (nu Het Heiken) (N) heer van Loenhout (O) Frans Hofkens (Z) de heer van Loenhout (W) den dijck

Personen:

| 3828-0080 | Kaart

N° 186-187 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: sijn steenbackerije met een weyde groot 234 3/4 R
 • Ligging: Huffel Heylaer (nu Het Heiken) (N) de wed. Willem De Gey en Frans Hofkens (O) heer Van Elsacker (Z) Jacobus en Jan Janssen, Jan Van Pelt en Adriaan Christiaan Van Tichelt (W) den dijck

| 3828-0079 | Kaart

N° 186-187 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: zijn steenbackerije groot 234 3/4 R
 • Ligging: De Donk

| 3828-0165 | Kaart

N° 187 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: zijn steenbackerije groot 234 3/4 R
 • Ligging: De Donk

| 3828-0166 | Kaart

N° 189-190 - Jan Van Pelt n. ux. en Adriaan Christiaan Van Tichelt

 • Beschrijving goed: ieder een hofstede groot 101 R
 • Ligging: Huffel Heylaer (nu Het Heiken) (N) heer van Loenhout (O) heer Van Elsacker (Z) den dijck (W) Jacobus en Jan Janssen

Personen:

| 3828-0078 | Kaart

N° 191 - Jacobus en Jan Antoon Janssen

 • Beschrijving goed: hofstede op 't Heyken groot 101 R
 • Ligging: Huffel Heylaer (nu Het Heiken) (N) heer van Loenhout (O) Jan Van Pelt (Z) den dijck (W) den dijck

Personen:

| 3828-0077 | Kaart

N° 199-200/1-2 en 201 - heer van Loenhout en de erfg. Jan Anthonissen

 • Beschrijving goed: 4 percelen aan de andere zijde van de straeldijck. De helft waar een huisje op staat, is van de heer van Loenhout . Andere helft is van de erfg. Jan Anthonissen, verhuurd aan Gillo Kennes groot 466 R
 • Ligging: Huffel Heylaer (nu Het Heiken) (N) de heer (O) de straeldijck (Z) de heer van Loenhout (W) de heer en de wed. Jan Vroman

| 3828-0082 | Kaart

N° 232 - Laureys Kennes

 • Beschrijving goed: land en dries met huysken groot 267 R
 • Ligging: Huffel Heylaer (nu Het Heiken) (N) de wed. Vroman (O) de heer van Loenhout (Z) heer Van Elsacker (W) de stapsdijck (?)

Personen:

| 3828-0084 | Kaart

N° 358 t/m 411 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: 53 percelen (398-399: perceel neffens de nieuwe dreve daer huys ende hof placht te staan van de neerhoeve) groot 15.228 R = ruim 51 ha
 • Ligging: De Donk

| 3828-0167 | Kaart

N° 403/1-2 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: land "den nonnen bogaert" en edelings groot 508 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de dreef van den heer (O) hijzelf en secretaris Roubens en Peeter De Bruyn (Z) de straat (W) hijzelf of den weg

| 3828-0041 | Kaart

N° 413-414 - Jan Dionijs Van Dijck en Jan Baptist De Croes voor 3/5

 • Beschrijving goed: daer sijn nieuw huys op staet op d' erve genaemt "den Venusbergh" groot 174 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Lambrecht Vergouwen en Cornelis Van den Buys en Jan Dionijs Van Dijck (O) Corneel Adriaan Vermeiren (Z) Erasmus Kerstens (W) de weg

Personen:

| 3828-0064 |

N° 415 - Erasmus Kerstens en priester Van Elsacker

 • Beschrijving goed: stuk land groot 246 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Jan Dionijs Van Dijck (O) Corneel Adriaan Vermeiren (Z) priester Van Elsacker en Cornelis Joos Vermeiren (W) de weg

Personen:

| 3828-0065 | Kaart

N° 416 - Cornelis Adriaan Vermeiren

 • Beschrijving goed: stuk land genaamd "den Palmbos" groot 219 R
 • Ligging: Den Huffel (N) hijzelf (O) notaris Vergouwen schoolakker (Z) Cornelis Joos Vermeiren en de wed. Kivits (W) Cornelis Joos Vermeiren

Personen:

| 3828-0067 | Kaart

N° 418 - Eerw. Heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: land naast N° 415 groot 47 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Erasmus Kerstens (O) hijzelf (Z) Cornelis Joos Vermeiren (W) de weg

Personen:

| 3828-0066 | Kaart

N° 426 - Sint Margarietendael

 • Beschrijving goed: een ackerken groot 82 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Cornelis Joos Vermeiren (O) not. Vergouwen (Z) zijzelf (W) zijzelf

| 3828-0062 |

N° 429 - Michiel Ansoms

 • Beschrijving goed: weide groot 118 R
 • Ligging: Den Huffel (N) not. Vergouwen (O) de straat (Z) de straat (W) de nonnen van Sint Margarietendael

Personen:

| 3828-0061 | Kaart

N° 433 - Peeter De Meester bij coop van d' erfg. Jan Van de Mierop

 • Beschrijving goed: stuk land groot 135 R
 • Ligging: Den Huffel (N) heer Van Elsacker (O) Jan Peeter Van Dijck ea (Z) de heer van Loenhout (W) Cornelis Lambrecht Janssen en de heer van Loenhout

Personen:

| 3828-0074 |

N° 435/1 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: stuk land groot 65 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Cornelis Lambrecht Janssen (O) Jan Van de Mierop (Z) hijzelf (W) de weg

| 3828-0072 | Kaart

N° 435/2 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: stuk land "daer den wintmolen op staet" groot 106 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Peeter De Meester en hijzelf (O) Jan Boden (Z) de weg (W) de weg

| 3828-0073 | Kaart

N° 441 - Den here van Loenhout

 • Beschrijving goed: hofstede "het windmolenhuis" groot 54 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de weg (O) Sint Margarietendael (Z) Jan Van den Bleeken, de wed. Jan Vroman en Cornelis Peeter Van Tichelt (W) de weg

| 3828-0070 | Kaart

N° 444/2 - Jan Cornelis Van Aert

 • Beschrijving goed: hofstede groot 66 R
 • Ligging: Den Huffel (N) hijzelf (O) de straat (Z) hijzelf (W) heer Van Elsacker

Personen:

| 3828-0068 | Kaart

N° 444/1 - Jan Cornelis Van Aert

 • Beschrijving goed: stuk land groot 163 R
 • Ligging: Den Huffel (N) den Molenweg (O) de straat (Z) hijzelf (W) heer Van Elsacker

Personen:

| 3828-0069 | Kaart

N° 446/1-2-3 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: stuk land groot 353 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Jan Van den Bleeken en Adriaan Vroman (O) Jan Cornelis Van Aert (Z) het loopken (W) Cornelis Peeter Van Tichelt

| 3828-0071 | Kaart

N° 449/1 - heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: "den Engelaer" groot 322 R
 • Ligging: Den Huffel (N) het straatje (O) zijn eigen Engelaer ea (Z) Jan Cornelis Van Aert (W) de straat

| 3828-0051 | Kaart

N° 449/2 - Heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: een boske groot 16 R
 • Ligging: Den Huffel (N) hijzelf (O) Jan Cornelis Van Aert (Z) Jan Cornelis Van Aert (W) hijzelf

| 3828-0053 | Kaart

N° 450 - Heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: een akker of "den Engelaer" groot 130 R
 • Ligging: Den Huffel (N) het straatje of hijzelf (O) Sint Margarietendael (Z) Jan Cornelis Van Aert (W) hijzelf zijn Engelaer

| 3828-0052 | Kaart

N° 451 - Heer Van Elsacker (van Vierling geweest)

 • Beschrijving goed: een weide groot 209 R
 • Ligging: Den Huffel (N) hijzelf en de pastorij (O) hijzelf (Z) hijzelf en Sint Margarietendael (W) de wed. Jan Kievits

| 3828-0048 | Kaart

N° 458/2 - Jan Cornelis Van Aert

 • Beschrijving goed: een acker in de aenstede groot 263 R
 • Ligging: Den Huffel (N) heer Van Elsacker (O) Sint Margarietendael (Z) hijzelf (W) hijzelf

Personen:

| 3828-0054 | Kaart

N° 458/3 - Jan Cornelis Van Aert

 • Beschrijving goed: stuk erve groot 274 R
 • Ligging: Den Huffel (N) hijzelf (O) Sint Margarietendael (Z) hijzelf (W) hijzelf

Personen:

| 3828-0055 | Kaart

N° 458/4 - Jan Cornelis Van Aert

 • Beschrijving goed: hofstede groot 560 R
 • Ligging: Den Huffel (N) heer Van Elsacker (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) de straat

Personen:

| 3828-0056 | Kaart

N° 458/5 - Jan Cornelis Van Aert

 • Beschrijving goed: stuk land groot 195 R
 • Ligging: Den Huffel (N) hijzelf (O) not. Vergouwen (Z) not. Vergouwen (W) de straat

Personen:

| 3828-0057 | Kaart

N° 461 - Joannes Vergouwen notaris alhier

 • Beschrijving goed: stuk land groot 92 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Jan Cornelis Van Aert (O) Jan Cornelis Van Aert (Z) Meester De Croes (W) Jan Cornelis Van Aert

Personen:

| 3828-0058 | Kaart

N° 462/1-2 - Joannes Vergouwen notaris alhier

 • Beschrijving goed: een weide nu bos groot 85 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Jan Cornelis Van Aert (O) hijzelf, Mr. De Croes en Jan Cornelis Van Aert (Z) heer Van Elsacker en Van Beeck (W) de straat

Personen:

| 3828-0059 | Kaart

N° 551 - Peeter Jan Aernouts

 • Beschrijving goed: een akker
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) hijzelf (O) Jan Luycx (Z) de Stapelheide (W) hijzelf

Personen:

| 3828-0125 | Kaart

N° 552 - Peeter Jan Aernouts

 • Beschrijving goed: hofstede, land en dries groot 421 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de heer van Loenhout en hijzelf (O) Jan Luycx (Z) hijzelf de stapelhei (W) de straat

Personen:

| 3828-0124 | Kaart

N° 553 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 675 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Simon Van Gastel ea (O) de straat (Z) de Stapelheide (W) de Stapelheide

| 3828-0130 | Kaart

N° 556/3 - ? Simon Van Gastel

 • Beschrijving goed: hofstede groot 287 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) hijzelf en anderen (O) de straat (Z) heer van Loenhout (W) de Stapelheide

Personen:

| 3828-0128 | Kaart

N° 556/1-2 - Simon Van Gastel

 • Beschrijving goed: stuk land groot 139 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Lambrecht Vergouwen (O) de straat (Z) hijzelf (W) het goorken of de Stapelhei

Personen:

| 3828-0129 | Kaart

N° 563 - De H. Geest van Loenhout

 • Beschrijving goed: land nu hofstede groot 221 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de straat (O) Jan Gabriel Janssen nieuw ingenomen heide (Z) notaris Van Dijck (W) heer van Elsacker

| 3828-0132 | Kaart

N° 566 - Heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: akker genaamd "Sleutelhoeve" groot 293 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de straat (O) de H. Geesttafel (Z) notaris Van Dijck (W) de straat

| 3828-0131 | Kaart

N° 573 - Mathijs Cornelis Ooms

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 242 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de straat (O) Jan Peeter Van Dijck en het moer genaamd het goorken (Z) heer Van Elsacker (W) de straat

Personen:

| 3828-0127 | Kaart

N° 574/1-2 - d' heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: hofstede groot 324 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Lambrecht Vergouwen (O) de wed. en kinderen Peeter Anthonissen (Z) de straat (W) de straat

| 3828-0075 | Kaart

N° 631 - Jan Goris Rombouts

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 407 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de straat (O) Sint Margarietendael ea (Z) Lambrecht Vergouwen (W) de straat

Personen:

| 3828-0126 | Kaart

N° 632/1-2-3 - heer van Loenhout bij coop van Jan Vermeiren

 • Beschrijving goed: Hofstede, land en dries groot 261 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) erfg. Peeter Rombouts (O) hijzelf (Z) d' ackerstraet (W) de straat

Personen:

| 3828-0112 | Kaart

N° 633 - heer van Loenhout bij coop van Jan Adriaan Vermeiren

 • Beschrijving goed: land groot 288 1/2 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Peeter Rombouts (O) Lenaert Peeters (Z) d' ackerstraet (W) hijzelf

Personen:

| 3828-0113 | Kaart

N° 656 - Heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: groot 117 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de cappelrije (O) de molenweg (Z) de molenweg (W) Erasmus Kerstens

| 3828-0111 | Kaart

N° 667 - Erfg. Peeter Rombouts

 • Beschrijving goed: stuk land groot 145 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Jan Van den Bleeken (O) Jan Van den Bleeken en Geeraert Rombouts (Z) de heer van Loenhout en Lenaert Peeters (W) hijzelf

| 3828-0116 | Kaart

N° 668 - Erfg. Peeter Rombouts

 • Beschrijving goed: hofstede en erve daeraen groot 335 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Jan Van den Bleeken (O) hijzelf (Z) heer van Loenhout (W) de straat

| 3828-0114 | Kaart

N° 669 - Erfg. Peeter Rombouts

 • Beschrijving goed: hofstede en erve daeraen groot 335 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Jan Van den Bleeken (O) hijzelf (Z) heer van Loenhout (W) de straat

| 3828-0115 | Kaart

N° 670/1 - Jan Van den Bleeken

 • Beschrijving goed: hofstede met weide en dries groot 432 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) heer van Loenhout (O) hijzelf (Z) erfg. Peeter Rombouts (W) de straat

Personen:

| 3828-0117 | Kaart

N° 670/2 - Erfg. Jan Anthonissen

 • Beschrijving goed: weide groot 76 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) heer Van Elsacker (O) Jan Van den Bleeken (W) Jan Van den Bleeken

| 3828-0118 | Kaart

N° 671/1-2 - Jan Van den Bleeken

 • Beschrijving goed: stuk land groot 116 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Heer Van Elsacker (O) heer Van Elsacker ea (Z) erfg. Peeter Rombouts (W) hijzelf

Personen:

| 3828-0119 | Kaart

N° 672 - Heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: akker genaamd "gersthof" groot 190 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) Jan Van den Bleeken (W) hijzelf

| 3828-0109 | Kaart

N° 674 - Heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: Land en dries groot 87 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) hijzelf (O) Hijzelf (W) hijzelf

| 3828-0108 | Kaart

N° 675 - Heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: hofstede groot 126 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) hijzelf en straatje (O) hijzelf (Z) Jan Van den Bleeken (W) de straat

| 3828-0107 | Kaart

N° 679 - Heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: stuk erve groot 51 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Jan Van den Bleeken en hijzelf (O) hijzelf en erfg. Hendrik Vorsselmans (Z) hijzelf of den pad (W) hijzelf

| 3828-0110 |

N° 717 - kinderen Lambrecht Janssen

 • Beschrijving goed: hofstede
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Mathijs Cornelis Ooms (O) Mathijs Cornelis Ooms (Z) de straat (W) de straat

| 3828-0105 | Kaart

N° 718/1-2-3-4 - Mathijs Cornelis Ooms bij coop van de erfg. Peeter Verheyden

 • Beschrijving goed: land en dries genaamd "den Pollepel" groot 520 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de heer van Loenhout en Peeter De Bie (O) Corneel Adriaan Vermeiren (Z) zijn stede (W) de kinderen Lambrecht Janssen en de straat

Personen:

| 3828-0104 |

N° 720 - Mathijs Cornelis Ooms bij coop van de erfg. Peeter Verheyden

 • Beschrijving goed: hofstede groot 199 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) hijzelf en de kinderen Lambrecht Janssen (O) Cornelis Adriaan Vermeiren (Z) erfg. Peeter Rombouts (W) de straat

Personen:

| 3828-0106 | Kaart

N° 722 - Heer Van Elsacker en de wed. Peeter Godrie

 • Beschrijving goed: 1/3 deel hofstede land en dries groot 232 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de straat (O) de straat (Z) Peeter Van Gastel (W) Cornelis Lambrecht Janssen

| 3828-0122 | Kaart

N° 723 - Heer Van Elsacker en de wed. Peeter Godrie

 • Beschrijving goed: 1/3 deel hofstede land en dries groot 232 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de straat (O) de straat (Z) Peeter Van Gastel (W) Cornelis Lambrecht Janssen

| 3828-0123 | Kaart

N° 724 - Cornelis Lambrecht Janssen

 • Beschrijving goed: land en weide hofstede geweest groot 289 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) erfg. Peeter Godrie (O) Peeter Van Gastel (Z) Peeter Van Gastel (W) de straat

| 3828-0120 | Kaart

N° 725/1-2-3 - Peeter Van Gastel

 • Beschrijving goed: hofstede groot 673 1/4 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) heer Van Elsacker en erfg. Peeter Godrie en Cornelis Lambrecht Janssen (O) de straat (Z) de straat (W) de straat

Personen:

| 3828-0121 | Kaart

N° 727/ 2 - Cornelis Lambrecht Janssen

 • Beschrijving goed: een akker bij zijn stede groot 141 1/2 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Jan Vorsselmans (O) de straat (Z) erfg. Peeter Steven Godrie (W) hijzelf

| 3828-0153 | Kaart

N° 727/ 1 - Jan Vorsselmans Modo Lambrecht Janssen

 • Beschrijving goed: hofstede groot 90 1/2 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de heer van Loenhout ( Jan Vorsselmans en Cornelis Janssen ieder de helft van 't huis) (O) de straat (Z) Cornelis Lambrecht Janssen (W) hijzelf

| 3828-0155 | Kaart

N° 727 - Jan Vorsselmans kinderen

 • Beschrijving goed: hofstede geweest groot 201 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de heer van Loenhout (O) de straat (Z) zijzelf (W) zijzelf

| 3828-0157 | Kaart

N° 728 - Cornelis Lambrecht Janssen

 • Beschrijving goed: een akker groot 840 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) hijzelf (O) hijzelf (W) Michiel Van Lanschot en hijzelf

| 3828-0154 | Kaart

N° 733 - Michiel Van Lanschot

 • Beschrijving goed: stuk erve hofstede geweest groot 295 1/4 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Lenaert Peeters (O) de straat (Z) de bosstraat (W) hijzelf

| 3828-0152 | Kaart

N° 738 - Cornelis Lambrecht Janssen

 • Beschrijving goed: dries achter zijn stede groot 166 3/4 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Peeter Van Gastel en Jan Vorsselmans (O) hijzelf (Z) Michiel Van Lanschot (W) hijzelf

| 3828-0156 | Kaart

N° 749 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: "Verbrand hof" groot 155 R
 • Ligging: De Donk en Neerven

| 3828-0158 | Kaart

N° 759 - Peeter Van de Mierop

 • Beschrijving goed: hofstede op de Donk groot 113 R
 • Ligging: De Donk (N) de straat (O) de straat (Z) hijzelf (W) de erfg. Hendrik Vorsselmans

| 3828-0159 | Kaart

N° 778/1-2-3-4 - Jan Simons

 • Beschrijving goed: hofstede groot 481 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) heer Van Elsacker (O) de straat (Z) de bosstraat (W) Geert Rombouts ea

| 3828-0151 | Kaart

N° 781 - Lenaert Peeters

 • Beschrijving goed: hofstede groot 274 1/2 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de bosstraat (O) de straat (Z) erfg. Peeter Steven Godrie (W) erfg. Peeter Rombouts

| 3828-0150 | Kaart

N° 782 - Erfg. Peeter Steven Godrie

 • Beschrijving goed: hofstede groot 276 1/2 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Lenaert Peeters (O) de straat (Z) zijzelf (W) erfg. Peeter Rombouts

| 3828-0149 | Kaart

N° 783/1-2 - Erfg. Peeter Steven Godrie

 • Beschrijving goed: hofstede groot 468 1/2 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) zijzelf (O) de straat (Z) erfg. Geeraert Van Westerhoven (W) erfg. Geeraert Van Westerhoven

| 3828-0148 | Kaart

N° 790 - Erfg. Geeraert Van Westerhoven

 • Beschrijving goed: hofstede groot 195 1/2 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) erfg. Peeter Steven Godrie (O) de straat en erfg. Peeter Anthonissen (Z) erfg. Peeter Anthonissen en de bosstraat (W) zijzelf

| 3828-0147 | Kaart

N° 791 - wed. en kinderen Peeter Anthonissen

 • Beschrijving goed: hofstede groot 582 3/4 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) erfg. Geeraert Van Westerhoven (O) de straat (Z) de bosstraat (W) erfg. Geeraert Van Westerhoven

| 3828-0146 | Kaart

N° 792 - Erfg. Jan Anthonissen

 • Beschrijving goed: hofstede groot 344 1/2 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de bosstraat (O) de straat (Z) Jan Peeter Van Dijck (W) de wed. Peeter Anthonissen

| 3828-0145 | Kaart

N° 803 - Jan Peeter Van Dijck

 • Beschrijving goed: hofstede groot 273 3/4 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de erfg. Jan Anthonissen (O) de straat (Z) Lambrecht Vergouwen (W) heer Van Elsacker

| 3828-0144 | Kaart

N° 804 - Lambrecht Vergouwen

 • Beschrijving goed: hofstede groot 215 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Jan Peeter Van Dijck (O) de straat (Z) Lenaert Peeters (W) hijzelf en heer Van Elsacker

| 3828-0143 | Kaart

N° 807 - Lenaert Peeters

 • Beschrijving goed: een akker groot 134 1/2 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Lambrecht Vergouwen (O) hijzelf (Z) erfg. Peeter Rombouts

| 3828-0141 | Kaart

N° 808/1-2 - Lenaert Peeters

 • Beschrijving goed: land stede geweest groot 211 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Lambrecht Vergouwen (O) de straat (Z) hijzelf (W) hijzelf

| 3828-0142 | Kaart

N° 809 - Lenaert Peeters

 • Beschrijving goed: de nonnenstede groot 250 1/2 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) hijzelf (O) de straat (Z) Geert Rombouts (W) de erfg. Peeter Rombouts

| 3828-0140 | Kaart

N° 824 - Geeraert Rombouts bij coop van Peeter Rombouts

 • Beschrijving goed: hofstede groot 196 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Lenaert Peeters (O) de straat (Z) Cornelis Van Antwerpen (W) wed. Jan Jacob Mertens

| 3828-0139 | Kaart

N° 825-826-827 - Cornelis Van Antwerpen voor ½ de wed. Jan Jacob Mertens voor 1/4 en Jan Jan Luycx voor 1/4

 • Beschrijving goed: hofstede groot 355 3/4 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de wed. Jan Jacob Mertens en Geeraert Rombouts (O) de straat (Z) d' aststraat (W) not. Van Dijck

| 3828-0138 | Kaart

N° 840 - Cornelis Gabriels cum suis

 • Beschrijving goed: een spie erve daer huysinge op placht te staen
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de straat (O) de straat (Z) Jan Luycx (W) de straat

| 3828-0133 | Kaart

N° 842 - meester Jan Baptist Van Dijck notaris te Antwerpen

 • Beschrijving goed: land daer een stede op gestaen heeft groot 571 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de straat (O) de straat (Z) hijzelf (W) de straat

| 3828-0134 | Kaart

N° 843 - meester Jan Baptist Van Dijck notaris te Antwerpen

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 413 1/2 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de straat (O) hijzelf (Z) erfg. Jan De Haen en Jan Goris Rombouts en erfg. Vierling (W) hijzelf

| 3828-0135 | Kaart

N° 848 - meester Jan Baptist Van Dijck notaris te Antwerpen

 • Beschrijving goed: een stuck daer een stede gestaen heeft groot 483 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de straat (O) hijzelf (Z) de erfg. Vierling (W) de Stapelheide

| 3828-0136 | Kaart

N° 849 - Jan Jan Luycx

 • Beschrijving goed: hofstede groot 229 1/2 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de Geerstraat (O) de straat (Z) de wed. Jan Jacob Mertens (W) heer Van Elsacker

| 3828-0137 | Kaart

N° 989/1 - Erfg. meester Hendrik Vorsselmans

 • Beschrijving goed: hofstede groot 306 1/4 R
 • Ligging: De Donk (N) de straat (O) zijzelf (Z) zijzelf (W) de heer van Loenhout

| 3828-0160 | Kaart

N° 989/2 - Erfg. mr. Hendrik Vorsselmans

 • Beschrijving goed: land groot 308 R
 • Ligging: De Donk (N) de straat (O) Peeter Van de Mierop (Z) zijzelf (W) zijzelf

| 3828-0161 | Kaart

N° 989/3 - Erfg. mr. Hendrik Vorsselmans

 • Beschrijving goed: weide groot 276 3/4 R
 • Ligging: De Donk

| 3828-0162 | Kaart

N° 998/1-2 - Erfg. Hendrik Vorsselmans

 • Beschrijving goed: stuk erve hofstede geweest groot 479 1/2 R
 • Ligging: De Donk (N) de straat (NO) (O) Peeter Van de Mierop (ZO) (Z) Michiel Goossens (ZW) (W) de heer van Loenhout

| 3828-0163 | Kaart

N° 1002/1-2 - Peeter Van de Mierop

 • Beschrijving goed: stuk erve "daer huysinge op gestaen heeft" groot 350 3/4 R
 • Ligging: De Donk (N) de straat (NO) (O) hijzelf (ZO) (Z) erfg. Hendrik Vorsselmans (ZW) (W) hijzelf, notaris Vergouwen en kinderen Jan Laureyssen (W en N)

| 3828-0164 | Kaart

N° 1039-1040-1041-1042 - Jan Van de Cloot

 • Beschrijving goed: land
 • Ligging: De Laren en Popendonk

| 3828-0174 | Kaart

N° 1074/1-2-3 - Antoon Cornelis Theuns

 • Beschrijving goed: 1/3 van twee delen beemden daer Egidius Van Gils huis op staat groot 140 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de borghstadt (O) Michiel Ansoms (W) de beek

| 3828-0309 | Kaart

N° 1110 - wed. en kinderen Adriaan Jochems

 • Beschrijving goed: een weide hofstede geweest groot 52 3/4 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (Z) de straat

| 3828-0215 | Kaart

N° 1124 - Jan Mertens

 • Beschrijving goed: bos op de Laren groot 120 R
 • Ligging: De Laren en Popendonk (Z) de straat (W) de straat

| 3828-0190 | Kaart

N° 1125 - Erfg. Peeter Rombouts

 • Beschrijving goed: land groot 78 R
 • Ligging: De Laren en Popendonk (W) de weg

| 3828-0189 | Kaart

N° 1126 - Erfg. Peeter Rombouts

 • Beschrijving goed: heide of weide groot 20 R bij gissing
 • Ligging: De Laren en Popendonk (W) de weg

| 3828-0188 | Kaart

N° 1127 - Erfg. Peeter Rombouts

 • Beschrijving goed: 2 weiden
 • Ligging: De Laren en Popendonk

| 3828-0183 | Kaart

N° 1128 - Erfg. Peeter Rombouts

 • Beschrijving goed: 2 weiden
 • Ligging: De Laren en Popendonk

| 3828-0184 | Kaart

N° 1129 - Erfg. Peeter Rombouts

 • Beschrijving goed: een weide groot 53 R
 • Ligging: De Laren en Popendonk

| 3828-0187 |

N° 1131 - Erfg. Peeter Rombouts

 • Beschrijving goed: een akkerke groot 64 1/2 R
 • Ligging: De Laren en Popendonk

| 3828-0192 | Kaart

N° 1132 - Erfg. Peeter Rombouts

 • Beschrijving goed: land of bos groot 111 R
 • Ligging: De Laren en Popendonk

| 3828-0191 | Kaart

N° 1133 - Joannes Vergouwen notaris alhier

 • Beschrijving goed: boske groot 49 R
 • Ligging: De Laren en Popendonk

| 3828-0186 | Kaart

N° 1134 - Jan Van de Cloot

 • Beschrijving goed: nieuw land op de Laren groot bij gissinge 59 R niet gemeten
 • Ligging: De Laren en Popendonk (O) erfg. Peeter Rombouts ea (Z) notaris Vergouwen ea

| 3828-0185 | Kaart

N° 1136 - Erfg. Peeter Rombouts

 • Beschrijving goed: stuk land
 • Ligging: De Laren en Popendonk (O)

| 3828-0182 | Kaart

N° 1137 - Erfg. Peeter Rombouts

 • Beschrijving goed: bos en heide
 • Ligging: De Laren en Popendonk (N) Jan Van de Cloot (O) zijzelf (Z) Peeter De Gruyter (W) Jan Van Dijck en de wed. Vroman

| 3828-0181 |

N° 1138 - Jan Van de Cloot

 • Beschrijving goed: stuk erve
 • Ligging: De Laren en Popendonk (N) hijzelf (O) erfg. Peeter Rombouts (Z) erfg. Peeter Rombouts (W) Jan Van Dijck

| 3828-0180 | Kaart

N° 1139 - Erfg. Peeter Rombouts

 • Beschrijving goed: nog een hofstedeken
 • Ligging: De Laren en Popendonk (N) het voorgaande (O) heer van Loenhout (Z) zijzelf (W) zijzelf en Jan Van de Cloot

| 3828-0179 | Kaart

N° 1140 - Erfg. Peeter Rombouts

 • Beschrijving goed: hofstede
 • Ligging: De Laren en Popendonk (N) id. (O) heer van Loenhout (Z) zijzelf (W) Jan Van de Cloot

| 3828-0178 | Kaart

N° 1143 - Jan Van de Cloot

 • Beschrijving goed: nieuw land op de Laren groot 107 R
 • Ligging: De Laren en Popendonk (N) zijn hofstede (O) de heer (W) de weg of snepvangers

| 3828-0173 | Kaart

N° 1144 - Jan Van de Cloot

 • Beschrijving goed: zijn hofstede
 • Ligging: De Laren en Popendonk (N) hijzelf voorgaande erve (O) de heer van Loenhout (Z) hijzelf (W) de weg

| 3828-0172 | Kaart

N° 1145 - Jan Van de Cloot

 • Beschrijving goed: nieuw land groot 322 1/2 R
 • Ligging: De Laren en Popendonk (N) Sint Margarietendael (O) heer van Loenhout (Z) heer van Loenhout (W) hijzelf

| 3828-0170 | Kaart

N° 1146 - Jan Van de Cloot

 • Beschrijving goed: erve bij zijn huis
 • Ligging: De Laren en Popendonk (N) het straatje (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) de weg

| 3828-0171 | Kaart

N° 1148 - St. Margarietendael

 • Beschrijving goed: de kleine beemd groot 180 1/2 R
 • Ligging: De Laren en Popendonk (N) Zijzelf (O) de heer van Loenhout rietbeemd (Z) Jan Van de Cloot (W) Mathijs Ooms

| 3828-0169 | Kaart

N° 1149 - Sint Margarietendael

 • Beschrijving goed: de grote beemd groot 343 3/4 R
 • Ligging: De Laren en Popendonk (N) de beek (O) de heer van Loenhout (Z) zijzelf (W) Mathijs Ooms

| 3828-0168 | Kaart

N° 1150 t/m 1181 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: "de Popendonkse hoeve" (32 percelen) groot 15.732 R = ca. 52 ha 45 a
 • Ligging: De Laren en Popendonk

| 3828-0193 | Kaart

N° 1170 - (onbekend)

 • Beschrijving goed: de plaets daer de oude hoef op staet
 • Ligging: De Laren en Popendonk

| 3828-0194 | Kaart

N° 1215/5 - Peeter Van de Mierop

 • Beschrijving goed: nieuw bos
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (O) hijzelf en Hendrik Francken

| 3828-0228 | Kaart

N° 1216-1217 - Hendrik Francken

 • Beschrijving goed: een weide aan "'t schouwbos" groot 130 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde

| 3828-0234 | Kaart

N° 1218 - Hendrik Francken

 • Beschrijving goed: een veld
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde

| 3828-0236 | Kaart

N° 1223 - Hendrik Francken

 • Beschrijving goed: een weide groot 100 1/2 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde

| 3828-0235 | Kaart

N° 1227-1228-1229 - Michiel Reinier Ooms en de wed. Jan Aernout Van Tichelt

 • Beschrijving goed: weide van "'t Hesschot" groot 597 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde

| 3828-0237 | Kaart

N° 1230 - Cornelis Corn. Vermeiren

 • Beschrijving goed: een akkerke groot 146 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) de heer van Loenhout (O) de straat (Z) erfg. Antoon Van Tiichelt (W) de Hesschot weide

| 3828-0241 | Kaart

N° 1231 - Erfg. Antoon Van Tichelt

 • Beschrijving goed: stuk in de "Goris akker" groot 104 1/2 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) Cornelis Cornelis Vermeiren (O) de straat (Z) Cornelis Cornelis Vermeiren (W) de Hesschotweide

| 3828-0242 | Kaart

N° 1232 - Cornelis Cornelis Vermeiren

 • Beschrijving goed: land in de "Goris akker" groot 172 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) de erfg. Antoon Van Tichelt (O) de straat (Z) Adriaan Mathijssen (W) de Hesschot weide

| 3828-0240 | Kaart

N° 1233 - Adriaan Mathijssen

 • Beschrijving goed: land in de "Goris akker" groot 161 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) Cornelis Cornelis Vermeiren (O) de straat (Z) heer van Loenhout (W) de Hesschot weide

| 3828-0239 | Kaart

N° 1234/1 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 310 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) Adriaan Mathijssen (O) de straat (Z) hijzelf (W) de Hesschotweide

| 3828-0238 | Kaart

N° 1234/2 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: land naast zijn hofstede groot 420 3/4 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) zijn hofstede (O) de straat (Z) Hendrik Francken (W) de Hesschot weide

| 3828-0243 | Kaart

N° 1235 - Hendrik Francken

 • Beschrijving goed: land ernaast groot 113 1/2 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) de heer van Loenhout (O) de straat (Z) erfg. Antoon Van Tichelt (W) Adriaan Mathijssen

| 3828-0244 | Kaart

N° 1236 - Erfg. Antoon Van Tichelt en Dielis Hendrik Francken ieder de helft

 • Beschrijving goed: groot 199 3/4 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) Hendrik Francken (O) de straat (Z) Hendrik Francken (W) Adriaan Mathijssen

| 3828-0245 | Kaart

N° 1237 - Hendrik Francken

 • Beschrijving goed: een weide groot 332 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde

| 3828-0233 | Kaart

N° 1238/1-2 - Hendrik Francken

 • Beschrijving goed: land groot 200 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) erfg. Antoon Van Tichelt (O) de straat (Z) hijzelf (W) hijzelf

| 3828-0246 | Kaart

N° 1239 - Hendrik Francken

 • Beschrijving goed: hofstede groot 230 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) hijzelf (O) de straat (Z) Peeter Van de Mierop (W) hijzelf

| 3828-0231 | Kaart

N° 1240 - Hendrik Francken

 • Beschrijving goed: een weide groot 122R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde

| 3828-0232 |

N° 1241/1 - Peeter Van de Mierop

 • Beschrijving goed: zijn hofstede groot 218 1/2 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) Hendrik Francken (O) de straat (Z) heer Van Elsacker (W) hijzelf

| 3828-0227 | Kaart

N° 1241/2 - Peeter Van de Mierop

 • Beschrijving goed: een akker groot 147 1/2 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) Hendrik Francken (O) de straat (Z) hijzelf (W) hijzelf

| 3828-0230 | Kaart

N° 1242 - Peeter Van de Mierop

 • Beschrijving goed: een akker groot 134 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) Hendrik Francken (O) hijzelf (Z) heer Van Elsacker

| 3828-0229 | Kaart

N° 1244/1 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: hun hofstede in 4 percelen aan elkaar groot 331 3/4 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) Peeter Van de Mierop (O) zijzelf (Z) de straat (W) erfg. Jan Peeters

| 3828-0225 | Kaart

N° 1244/2 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: een akker aan de hofstede groot 419 3/4 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) Peeter Van de Mierop (O) de straat (Z) de straat (W) zijzelf voorgaande

| 3828-0226 | Kaart

N° 1245 - Heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 56 1/2 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) hijzelf (O) de straat (Z) de straat (W) de beek

| 3828-0223 | Kaart

N° 1246 - heer van Elsacker

 • Beschrijving goed: land erbij groot 110 3/4 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) het voorgaande of de bosstraat (O) de straat (Z) de straat (W) de beek

| 3828-0224 | Kaart

N° 1247/1 - Cornelis Cornelis Vermeiren

 • Beschrijving goed: land naast N° 1248 groot 162 1/2 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) Hijzelf (O) de straat (Z) Hijzelf (W) Hijzelf

| 3828-0220 | Kaart

N° 1247/2 - Cornelis Cornelis Vermeiren

 • Beschrijving goed: dries genaamd "den inslag" groot 41 1/4 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) de straat (O) de straat (Z) Hijzelf (W) Hijzelf

| 3828-0221 | Kaart

N° 1247/3 - Cornelis Cornelis Vermeiren

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries daar gelegen aan N° 1247/2 groot 267 1/2 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) de straat (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) de straat

| 3828-0222 | Kaart

N° 1248 - Cornelis Cornelis Vermeiren

 • Beschrijving goed: akker "den lindenakker" groot 965 3/4 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) hijzelf (O) de straat (Z) heer van Loenhout (W) de straat

| 3828-0219 | Kaart

N° 1249/1 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: akker "de hofstadt" groot 528 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (O) de straat (Z) de straat (W) de straat

| 3828-0216 | Kaart

N° 1249/2 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: in dezelfde akker groot 302 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) Cornelis Cornelis Vermeiren (O) de straat (Z) hijzelf (W) hijzelf

| 3828-0217 | Kaart

N° 1249/3 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: bos en deels land groot 246 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) Cornelis Cornelis Vermeiren (W) de straat

| 3828-0218 | Kaart

N° 1250 - Cornelis Cornelis Vermeiren

 • Beschrijving goed: stuk erve, hofstede geweest groot 123 1/2 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) hijzelf (O) de straat (Z) de straat (W) hijzelf

| 3828-0211 | Kaart

N° 1251 - Cornelis Corn. Vermeiren

 • Beschrijving goed: een weide groot 99 1/4 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (O) de straat

| 3828-0212 | Kaart

N° 1255/1 - Cornelis Corn. Vermeiren bij koop van Peeter Geerts

 • Beschrijving goed: een weide in de hofstede van Cornelis Corn. Vermeiren groot 77 1/4 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (Z) de akkerstraat

| 3828-0213 | Kaart

N° 1255/2-3 - Cornelis Cornelis Vermeiren bij koop van Peeter Geerts

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 424 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) de straat (W) de straat

| 3828-0214 | Kaart

N° 1257 - wed. en kinderen Adriaan Jochems

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 290 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) de akkerstraat (O) heer van Loenhout (Z) de heer en Adriaan Jorissen (W) de akkerstraat

| 3828-0210 | Kaart

N° 1259 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: land, hofstede geweest groot 101 3/4 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) de straat (O) de straat (W) het beekje

| 3828-0207 | Kaart

N° 1260 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: zijn hofstedeken groot 202 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) de straat (O) de straat (Z) het beekje (W) het beekje en hijzelf

| 3828-0206 | Kaart

N° 1261 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: een weide groot 59 1/2 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde

| 3828-0208 | Kaart

N° 1265 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: een akker groot 118 3/4 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde

| 3828-0209 | Kaart

N° 1268/1 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 401 1/2 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) hijzelf en Cornelis Van Dijck (O) de straat (Z) Willem Bordus Kerstens of de straat (W) hijzelf

| 3828-0195 | Kaart

N° 1268/2 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: land hofstede geweest groot 64 1/4 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) de straat (W) hijzelf

| 3828-0196 | Kaart

N° 1268/3 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: stuk in dezelfde akker een stedeken geweest groot 60 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) de straat (W) hijzelf

| 3828-0197 | Kaart

N° 1268/4 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: stuk erve ernaast groot 125 1/2 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (Z) de straat

| 3828-0198 | Kaart

N° 1268/5 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: stuk land groot 70 1/2 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (Z) de straat (W) de straat

| 3828-0199 | Kaart

N° 1268/6 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: land groot 772 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde

| 3828-0200 | Kaart

N° 1268/7 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: een akker groot 185 1/2 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) de heer van Loenhout ea (W) d' Elst straetien

| 3828-0201 | Kaart

N° 1270 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: een weide groot 82 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde

| 3828-0202 | Kaart

N° 1271 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: weide groot 124 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde

| 3828-0203 | Kaart

N° 1272 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: een weide groot 155 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde

| 3828-0204 | Kaart

N° 1273 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: "de smoutacker" groot 362 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde

| 3828-0205 | Kaart

N° 1275-1276 - Peeter Broomans en Adriaan Cornelis Vermeiren

 • Beschrijving goed: samen een akker genaamd "'s Jonkers" groot 891 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) zijzelf (O) Cornelis Cornelis Vermeiren (Z) de straat (W) de straat

| 3828-0261 | Kaart

N° 1277 - Cornelis Cornelis Vermeiren

 • Beschrijving goed: opgebroken heide groot 157 R bij gissing, niet gemeten
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0266 | Kaart

N° 1278 - Peeter Broomans

 • Beschrijving goed: den heyacker groot 263 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de Hontstraat

| 3828-0265 | Kaart

N° 1279 - Peeter Broomans

 • Beschrijving goed: een dries groot 86 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0264 | Kaart

N° 1280 - Peeter Broomans 's Jonckers

 • Beschrijving goed: bos geweest groot 195 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) hijzelf (Z) Hijzelf en Adriaan Cornelis Vermeiren (W) Hijzelf en Adriaan Cornelis Vermeiren

| 3828-0263 | Kaart

N° 1281 - Adriaan Cornelis Vermeiren voor 2/3 en Peeter Adriaan Broomans voor 1/3 deel

 • Beschrijving goed: ieder een hofstede groot 334 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) zijzelf (Z) zijzelf (W) de straat

| 3828-0262 | Kaart

N° 1282-1284 - Erfg. Antoon Van Tichelt

 • Beschrijving goed: Hofstede land en dries en Jan Geert Van Dijck voor een deel daarin groot 419 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) zijzelf (O) Jan Geert Van Dijck (Z) de straat (W) de straat

| 3828-0267 | Kaart

N° 1282/2 - Erfg. Antoon Van Tichelt

 • Beschrijving goed: land groot 387 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) zijzelf (O) Jan Geert Van Dijck (Z) zijzelf (W) de straat

| 3828-0268 | Kaart

N° 1282-1283/1 - Erfg. Antoon Van Tichelt

 • Beschrijving goed: een weide groot 119 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) heer Van Elsacker (W) de straat

| 3828-0270 | Kaart

N° 1283/1 - Erfg. Antoon Van Tichelt

 • Beschrijving goed: perceel daer een hofstede op gestaen heeft groot 121 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) heer Van Elsacker (O) Jan Geert Van Dijck (Z) zijzelf (W) de straat

| 3828-0269 | Kaart

N° 1285 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: dries "het rouwveld" groot 443 1/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) heer Van Elsacker (O) hijzelf (Z) de straat (W) erfg. Antoon Van Tichelt

| 3828-0271 | Kaart

N° 1287/1 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 46 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) de straat (W) hijzelf

| 3828-0272 | Kaart

N° 1287/2 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: land en dries hofstede geweest groot 30 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (Z) de straat

| 3828-0273 | Kaart

N° 1287/3 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: land groot 89 1/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0274 | Kaart

N° 1287/4 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: een dries groot 75 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0275 | Kaart

N° 1287/5 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: akker en weide groot 62 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0276 | Kaart

N° 1287/6 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: land "de lange bedden" groot 97 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0277 | Kaart

N° 1287/7 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: land "de lange bedden" groot 56 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0278 | Kaart

N° 1287/8 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: land groot 151 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0279 | Kaart

N° 1295 - Hendrik Francken

 • Beschrijving goed: akker "den heyacker" groot 363 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (O) heer van Loenhout en Jan Geert Van Dijck

| 3828-0282 | Kaart

N° 1296 - heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: zijn hofstede groot 353 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) Hendrik Francken (O) Hendrik Francken (Z) erfg. Antoon Van Tichelt (W) de straat

| 3828-0280 | Kaart

N° 1297 - Hendrik Francken

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 176 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) heer Van Elsacker (W) de straat

| 3828-0281 | Kaart

N° 1298/1 - Hendrik en Jacob Francken

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 434 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) Peeter De Gruyter (O) zijzelf en Peeter De Gruyter (Z) zijzelf (W) de straat

| 3828-0283 | Kaart

N° 1298/2 - Hendrik en Jacob Francken

 • Beschrijving goed: stuk in de stede groot 97 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) Peeter De Gruyter (O) Peeter De Gruyter (W) de straat

| 3828-0287 | Kaart

N° 1299 - Hendrik en Jacob Francken

 • Beschrijving goed: een weide of land groot 235 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0284 | Kaart

N° 1300 - Hendrik en Jacob Francken

 • Beschrijving goed: een akker groot 248 1/1 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0285 | Kaart

N° 1301 - Hendrik en Jacob Francken

 • Beschrijving goed: een bos groot 124 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0286 | Kaart

N° 1302/1-2 - Peeter De Gruyter

 • Beschrijving goed: land "de hoge weide" en "den bergh" groot 460 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (O) de heer van Loenhout (Z) de heer van Loenhout

| 3828-0293 | Kaart

N° 1303 - Peeter De Gruyter

 • Beschrijving goed: land in "heyveld" groot 166 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de vrunte (O) de vrunte

| 3828-0292 | Kaart

N° 1305 - Peeter De Gruyter

 • Beschrijving goed: een weide groot 208 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0290 | Kaart

N° 1306 - Peeter De Gruyter

 • Beschrijving goed: stuk land
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0291 | Kaart

N° 1307 - Peeter De Gruyter

 • Beschrijving goed: een weide groot 167 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0289 | Kaart

N° 1308 - Peeter De Gruyter

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 369 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) hijzelf (Z) Hendrik Franken (W) de straat

| 3828-0288 | Kaart

N° 1309 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: zijn plantagie
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0295 | Kaart

N° 1310 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: zijn plantagie
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) Peeter De Gruyter (O) de heide (Z) de straat (W) de straat

| 3828-0296 | Kaart

N° 1311/1-2 - Peeter De Gruyter

 • Beschrijving goed: 2 percelen land en weide groot 560 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) heer van Loenhout (O) de heide (Z) heer van Loenhout (W) de straat

| 3828-0294 | Kaart

N° 1318 - Adriaan Vergouwen

 • Beschrijving goed: zijn hofstede groot 295 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de heer van Loenhout (O) hijzelf leeg veld (Z) de straat (W) de heer van Loenhout

| 3828-0297 | Kaart

N° 1319 - Adriaan Vergouwen

 • Beschrijving goed: veld "het leeg veld"
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (O) hijzelf en Adriaan Mathijssen

| 3828-0298 | Kaart

N° 1320 - Adriaan Vergouwen

 • Beschrijving goed: de helft van een akker genaamd "den Tolberg" groot 262 1/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (O) de heide (Z) de heide (W) hijzelf

| 3828-0299 | Kaart

N° 1321 - Adriaan Mathijssen

 • Beschrijving goed: de andere helft van "den Tolberg" daer sijn huys op staet groot 249 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) hijzelf (O) de heide (Z) Adriaan Vergouwen (W) Adriaan Vergouwen

| 3828-0300 | Kaart

N° 1322 - Adriaan Mathijssen

 • Beschrijving goed: stuk land
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) hijzelf (O) de heide (Z) hijzelf (W) Adriaan Vergouwen

| 3828-0301 | Kaart

N° 1323 - Adriaan Mathijssen

 • Beschrijving goed: leeg veld
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) Jan Van Ginhoven (O) de heide (W) de heer van Loenhout

| 3828-0302 | Kaart

N° 1324 - Jan Van Ginhoven

 • Beschrijving goed: zijn stedeken
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de heide (O) de heide (Z) Adriaan Mathijssen (W) de heide

| 3828-0303 | Kaart

N° 1325 - Erfg. Peeter Verheyden ea

 • Beschrijving goed: heide
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) het dorp van Meer (O) heer van Loenhout (Z) de vrunte

| 3828-0304 | Kaart

N° 1330/3 - Peeter Broomans

 • Beschrijving goed: heide
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de vrunte

| 3828-0252 | Kaart

N° 1330/2 - Cornelis Cornelis Vermeiren

 • Beschrijving goed: heide
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de vrunte

| 3828-0253 | Kaart

N° 1330/1 - Adriaan Corneel Vermeiren

 • Beschrijving goed: heiveld
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) s heeren vrunte (O) de heide

| 3828-0254 | Kaart

N° 1331 - Hendrik Francken

 • Beschrijving goed: heide
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (W) erfg. Vierling

| 3828-0251 | Kaart

N° 1332 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: heide
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) Hendrik Francken (Z) Cornelis Nijs Van Dijck

| 3828-0250 | Kaart

N° 1333 - Adriaan Cornelis Vermeiren

 • Beschrijving goed: nieuw opgebroken land
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) erfg. Vierling

| 3828-0249 | Kaart

N° 1334 - Peeter Broomans

 • Beschrijving goed: stuk nieuw opgebroken land
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) Adriaan Cornelis Vermeiren (Z) de Reyt (W) Adriaan Cornelis Vermeiren

| 3828-0248 | Kaart

N° 1335 - Adriaan Cornelis Vermeiren

 • Beschrijving goed: akker bij de Reyt genaamd "de smoutakker" groot 163 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) Peeter Broomans (Z) de Reyt (W) de straat

| 3828-0247 | Kaart

N° 1336 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed:
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (Z) de straat (W) de straat

| 3828-0255 | Kaart

N° 1337 - wed. Jan Peeters

 • Beschrijving goed: haar hofstedeken
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) Peeter Jochems (O) Peeter Jochems (Z) de straat (W) de heer van Loenhout

| 3828-0256 | Kaart

N° 1338 - Peeter Jochems bij koop van Cornelis Schoepen

 • Beschrijving goed: een hofstedeken en een perceel bij N° 1337
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de heer van Loenhout (O) Cornelis Nijs Van Dijck en de wed. Jan den Houwer (Z) de straat (W) wed. Jan Peeters en heer van Loenhout

| 3828-0257 | Kaart

N° 1339 - wed. Jan den Houwer

 • Beschrijving goed: hofstedeken
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) Cornelis Nijs Van Dijck (O) Geert Van Dijck (Z) de kinderen Jan Peeters (W) de straat

| 3828-0258 | Kaart

N° 1340 - Cornelis Dionijs Van Dijck

 • Beschrijving goed: zijn hofstedeken
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de erfg. Vierling en Adriaan Cornelis Vermeiren (O) Geert Van Dijck (Z) de wed. Jan den Houwer (W) de heer van Loenhout en Peeter Jochems

| 3828-0259 | Kaart

N° 1341 - Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: "de Reyt"
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0260 | Kaart

N° 1344-1345 - Jan Lambrecht Janssen

 • Beschrijving goed: Hofstede van Jan Lambrecht Janssen en land van Mathijs Ooms groot 375 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de Reyten (O) de Reyten (Z) Mathijs Ooms hier deel mede in hebbende (W) erfg. Vierling.

| 3828-0379 | Kaart

N° 1346 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: akker "den coppen Haest" groot 315 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de Reyt (O) Mathijs Ooms (Z) Mathijs Ooms (W) de kinderen Jan Peeters

| 3828-0377 | Kaart

N° 1347/1-2 - kinderen Jan Bertel Peeters

 • Beschrijving goed: stuk land ernaast hofstede geweest groot 431 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de Reyt (O) erfg. Vierling (Z) zijzelf (W) Jacobus Jan Aernouts

| 3828-0376 | Kaart

N° 1348/1-2 - kinderen Jan Bertel Peeters

 • Beschrijving goed: hun hofstede land en dries groot 417 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) zijzelf volgende (O) Mathijs Ooms (Z) Frederik Philipsen en Jan Van Looveren (W) 's heeren straat

| 3828-0375 | Kaart

N° 1349/1-2-3 - Mathijs Ooms 1/2 en Jan Lambrecht Janssen 1/2 Brecht

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries aaneen gelegen, en het land genaamd duyfhoren groot 343 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) hijzelf en erfg. Vierling en Jan Lambrecht Janssen (O) het heyken (Z) Frederik Philipsen en Jan Lambrecht Janssen (W) de kinderen Jan Bertel Peeters

| 3828-0378 | Kaart

N° 1350 - Frederik Philipsen

 • Beschrijving goed: weide er achter aan de visserij groot 180 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) Mathijs Ooms van Brecht (O) het heyken (Z) het heyken

| 3828-0374 | Kaart

N° 1351 - Frederik Philipsen

 • Beschrijving goed: land groot 116 1/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) Mathijs Ooms van Brecht

| 3828-0373 | Kaart

N° 1354 - Frederik Philipsen

 • Beschrijving goed: hofstede, land en dries groot 191 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) kinderen Jan Bartel Peeters (O) Jan Van Looveren (Z) de straat (W) de straat

| 3828-0371 | Kaart

N° 1355 - Jacobus Jan Aernouts

 • Beschrijving goed: zijn nieuw huis en hofstede
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) de kinderen Jan Bertel Peeters (Z) de straat (W) de straat

| 3828-0368 | Kaart

N° 1356 - Frederik Philipsen

 • Beschrijving goed: een nieuw vercijnsing groot
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0369 | Kaart

N° 1357 - Mathijs Ooms van Brecht

 • Beschrijving goed: een nieuw vercijnsing
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0370 | Kaart

N° 1358/1 - heer Petrus Roubens, secretaris alhier

 • Beschrijving goed: zijn nieuw opgebroken hofstede achter Terbeek
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) de loop of heer Van Elsacker (Z) de straat (W) de straat

| 3828-0366 | Kaart

N° 1358/2 - heer Petrus Roubens, secretaris alhier

 • Beschrijving goed: zijn nieuw opgebroken hofstede achter Terbeek
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) de loop of heer Van Elsacker (Z) de straat (W) de straat

| 3828-0367 | Kaart

N° 1359/1-2 - Jan Van Looveren

 • Beschrijving goed: land er achter groot 228 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) kind. Jan Peeters (O) Jan Lambrecht Janssen (Z) het heyken (W) Frederik Philipsen

| 3828-0372 | Kaart

N° 1363 - wed. en kinderen Adriaan Verboven

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de wed. Jan Van Tichelt (O) de straat (Z) de straat (W) de straat

| 3828-0365 | Kaart

N° 1364 - wed. Jan Van Tichelt

 • Beschrijving goed: haar hofstede land en dries "rontsom in de straeten" groot 207 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0364 | Kaart

N° 1366 - Adriaan Jorissen

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 239 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) de straat (Z) erfg. Jan Peeters (W) erfg. Mathijs Peeter Van Tichelt

| 3828-0311 | Kaart

N° 1367 - Erfg. Mathijs Peeter Van Tichelt

 • Beschrijving goed: land groot 135 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de Heirstraat (O) Adriaan Jorissen (Z) erfg. Jan Peeters (W) erfg. Hendrik Van Hal

| 3828-0313 | Kaart

N° 1368 - kinderen en erfg. Jan Bertel Peeters

 • Beschrijving goed: land en dries hofstede geweest groot 417 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) Adriaan Jorissen en erfg. Mathijs Van Tichelt (O) de straat (Z) Cornelis Rombouts (W) erfg. Hendrik Van Hal

| 3828-0312 | Kaart

N° 1369/1-2 - Cornelis Rombouts

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 490 1/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) erfg. Jan Peeters (O) de straat (Z) d' ackerstraat (W) hijzelf en Matheus Van Gastel

| 3828-0314 | Kaart

N° 1370 - Cornelis Rombouts

 • Beschrijving goed: een weide groot 249 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0315 | Kaart

N° 1371 - Cornelis Rombouts

 • Beschrijving goed: de grote akker groot 528 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0316 | Kaart

N° 1381 - Jan Assenberghs

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 172 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) Cornelis Peeter Van Tichelt

| 3828-0310 | Kaart

N° 1386 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: weide of land hofstede geweest genaamd "de clincken" groot 72 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) de Bauting

| 3828-0308 | Kaart

N° 1387 - Michiel Reinier Ooms

 • Beschrijving goed: weide en land groot 162 2/3 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (O) de Bautingstraat

| 3828-0307 | Kaart

N° 1388 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: weide daer zijn huys op staet groot 156 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) Michiel Reinier Ooms (O) de Bauting (Z) de wed. Jan Kivits (W) de beek

| 3828-0306 | Kaart

N° 1400 - Jan Baptist Aernouts

 • Beschrijving goed: groot 226 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0657 | Kaart

N° 1401-1402 - Jan Van den Heuvel en wed. Cornelis Jan Godrie zijn zuster

 • Beschrijving goed: groot 240 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0656 | Kaart

N° 1404/1 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: groot 350 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0658 | Kaart

N° 1404/4 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: groot 460 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0659 | Kaart

N° 1424 - Jan Baptist Aernouts

 • Beschrijving goed: groot 268 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0660 | Kaart

N° 1425 - Cornelis Peeter Van Tichelt

 • Beschrijving goed: "den schuerman" groot 260 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0661 | Kaart

N° 1426 - Jan Van Hooydonck

 • Beschrijving goed: groot 238 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0664 | Kaart

N° 1427 - Cornelis Peeter Van Tichelt

 • Beschrijving goed: groot 188 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0672 | Kaart

N° 1428 - wed. Mathijs Peeter Van Tichelt

 • Beschrijving goed: groot 167 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0673 | Kaart

N° 1429 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: groot 424 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0674 | Kaart

N° 1430 - Adriaan Peeter Van Tichelt

 • Beschrijving goed: groot 109 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0671 | Kaart

N° 1431 - Norbertus Van Aken

 • Beschrijving goed: groot 57 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0670 | Kaart

N° 1432 - heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: groot 90 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0669 | Kaart

N° 1433 - Aernout Van Staeyen

 • Beschrijving goed: groot 147 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0668 | Kaart

N° 1434-1435 - Peeter Jan Kenis Groot

 • Beschrijving goed: groot 147 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0667 | Kaart

N° 1436 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: groot 138 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0666 | Kaart

N° 1437 - Antoon Theuns door koop van de erfg. Peeter Goetstouwers

 • Beschrijving goed: groot 232 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0665 | Kaart

N° 1439/1-2 en 1438 - Boudewijn Aernouts en erfg. Jan Louis Aernouts

 • Beschrijving goed: groot 356 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0663 | Kaart

N° 1440-1441 - Jan Van Hooydonck, Geeraert Van den Heuvel en Niclaes Van Elsacker

 • Beschrijving goed: groot 355 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0662 | Kaart

N° 1443 - wed. en kinderen Joachim Niclaes Jochems

 • Beschrijving goed: hun hofstede aan de "Brielse vonder" groot 173 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de wed. en kinderen Vroman (O) de akkerstraat (Z) de Brielse vonder of kerkpad (W) de beek

| 3828-0305 | Kaart

N° 1460 - Lambrecht Claessen

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 235 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (W) de beek

| 3828-0704 | Kaart

N° 1461 - Lambrecht Claessen

 • Beschrijving goed: groot 209 1/3 R
 • Ligging: Sneppelakker (O) het straatje

| 3828-0708 | Kaart

N° 1462/1 - Lambrecht Claessen

 • Beschrijving goed: groot 184 1/3 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) de straat (O) de straat

| 3828-0705 | Kaart

N° 1462/2 - Lambrecht Claessen

 • Beschrijving goed: een weide groot 52 1/3 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0706 | Kaart

N° 1465/2 - Lambrecht Claessen

 • Beschrijving goed: groot 35 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0707 | Kaart

N° 1470 - Michiel Melchior Mertens

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 249 1/3 R
 • Ligging: Sneppelakker (O) de straat (W) de beek

| 3828-0703 | Kaart

N° 1472 - Michiel Melchior Mertens

 • Beschrijving goed: zijn hofstede groot 309 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (W) de beek

| 3828-0702 | Kaart

N° 1477 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: groot 121 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0701 | Kaart

N° 1478 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 208 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0700 | Kaart

N° 1480/1- 1481/3 - wed. en kinderen Cornelis Van Minderbrugge

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 155 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) zijzelf ea (O) de straat (W) de beek

| 3828-0699 | Kaart

N° 1481/1 - wed. en kinderen Cornelis Van Minderbrugge

 • Beschrijving goed: weide achter hun schuur groot 303 1/3 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0697 | Kaart

N° 1481/2 - wed. en kinderen Cornelis Van Minderbrugge

 • Beschrijving goed: een weide groot 183 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0698 | Kaart

N° 1489 - Sint Michiel

 • Beschrijving goed: een weide groot 147 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0734 | Kaart

N° 1499 - Sint Michiel

 • Beschrijving goed: beemd groot 267 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0733 | Kaart

N° 1500 - Sint Michiel

 • Beschrijving goed: groot 222 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0732 | Kaart

N° 1505 - Sint Michiel

 • Beschrijving goed: groot 482 1/3 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0731 | Kaart

N° 1514/1 - Mathijs Van Dijck en Jan Goossens

 • Beschrijving goed: land groot 232 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0729 | Kaart

N° 1514/2 - Sint Michiel

 • Beschrijving goed: "den grooten acker" groot 696 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0730 | Kaart

N° 1517 - Sint Michiel

 • Beschrijving goed: groot 246 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0728 | Kaart

N° 1524 - meester Jan Baptist Van Dijck notaris te Antwerpen

 • Beschrijving goed: land op "Buytelaer" groot 147 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0727 | Kaart

N° 1526/1-2 - Erfg. Jan Stoopen

 • Beschrijving goed: een akker bij "de Tongelberg" groot 179 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0723 | Kaart

N° 1527 - Sint Michiel

 • Beschrijving goed: land groot 106 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0722 | Kaart

N° 1528 - Sebastiaan Bartholomeeusen of Sint Michiel

 • Beschrijving goed: groot 126 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0721 | Kaart

N° 1529 - Sebastiaan Bartholomeeusen

 • Beschrijving goed: land bij den Tongelberg groot 318 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) heylaer (O) Sint Michiel (Z) Sint Michiel (W) de heer van Loenhout

| 3828-0720 | Kaart

N° 1531 - Jan Goossens

 • Beschrijving goed: land groot 120 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0725 | Kaart

N° 1532 - Mathijs Dionijs Van Dijck

 • Beschrijving goed: land op "'r Hanneswaens" groot 101 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0724 | Kaart

N° 1533-1534 - heer van Loenhout en de wed. Adriaan Willems

 • Beschrijving goed: groot 221 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0726 | Kaart

N° 1559 - wed. Adriaan Willems

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 256 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) de straat (O) de erfg. Michiel Van Staeyen (Z) de heer van Loenhout (W) de straat

| 3828-0709 | Kaart

N° 1562 - Erfg. Michiel Van Staeyen

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0692 | Kaart

N° 1563 - wed. Jacob Van de Cloot

 • Beschrijving goed: stuk land groot 143 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0693 | Kaart

N° 1567/1-2 - priester Van Elsacker

 • Beschrijving goed: land en groes groot 361 R
 • Ligging: Sneppelakker (O) de straat (Z) de straat

| 3828-0710 | Kaart

N° 1571 - Erfg. Michiel Van Staeyen

 • Beschrijving goed: stuk land hofstede geweest groot 330 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0691 | Kaart

N° 1576 - meester Jan Baptist Van Dijck notaris te Antwerpen

 • Beschrijving goed: het "Fluyters" groot 126 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0737 | Kaart

N° 1577/1-2 - heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: land 118 1/4 R en een weide "Fluyters" groot 373 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0736 | Kaart

N° 1580 - Cornelis Aernouts

 • Beschrijving goed: stuk land waar een schuur op staat groot 85 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0690 | Kaart

N° 1581 - Jan Van Antwerpen

 • Beschrijving goed: zijn stedeken genaamd "den Couwenbergh" groot 212 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0675 | Kaart

N° 1586 - Erasmus Kerstens

 • Beschrijving goed: "Withagen beemd" groot 155 1/2 bij gissing
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0689 | Kaart

N° 1587 - Wouter Cornelis Ooms

 • Beschrijving goed: groot 144 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0688 | Kaart

N° 1588 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: groot 137 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0687 | Kaart

N° 1589 - Adriaan Rombouts

 • Beschrijving goed: groot 234 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0686 | Kaart

N° 1590/1 - Joannes Mertens

 • Beschrijving goed: groot 172 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0684 | Kaart

N° 1590/2 - Joannes Mertens

 • Beschrijving goed: groot 172 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0685 | Kaart

N° 1591 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: groot 181 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0683 | Kaart

N° 1593 - wed. Jacob Van de Cloot

 • Beschrijving goed: groot 112 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0676 | Kaart

N° 1594-1595 - meester Jan Baptist Van Dijck notaris te Antwerpen

 • Beschrijving goed: groot 169 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0677 | Kaart

N° 1596 - meester Jan Baptist Van Dijck notaris te Antwerpen

 • Beschrijving goed: groot 111 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0678 | Kaart

N° 1597 - meester Jan Baptist Van Dijck notaris te Antwerpen

 • Beschrijving goed: groot 121 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0679 | Kaart

N° 1598/1 - meester Jan Baptist Van Dijck notaris te Antwerpen

 • Beschrijving goed: groot 157 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0680 | Kaart

N° 1598/2 - meester Jan Baptist Van Dijck notaris te Antwerpen

 • Beschrijving goed: groot 203 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0681 | Kaart

N° 1599 - meester Jan Baptist Van Dijck notaris te Antwerpen

 • Beschrijving goed: een driesken groot 28 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0682 |

N° 1601 - Erfg. Michiel Van Staeyen

 • Beschrijving goed: weide "de Briele"
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0735 | Kaart

N° 1608/1-2-3-4 - wed. Jacob Van de Cloot

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 728 1/3 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) de straat en Willem Laureys Aernouts (O) de beek

| 3828-0694 | Kaart

N° 1608/5 - wed. Jacob Van de Cloot

 • Beschrijving goed: land groot 43 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0696 | Kaart

N° 1612 - Sint Michiel

 • Beschrijving goed: land groot 179 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0738 | Kaart

N° 1613 - wed. Jacob Van de Cloot

 • Beschrijving goed: land groot 124 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0695 | Kaart

N° 1620 - klooster Sint Michiel

 • Beschrijving goed: hofstede of hoeve, land en groes groot 231 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) erfg. Denijs Van Dijck (O) zijzelf (Z) zijzelf (W) zijzelf

| 3828-0715 | Kaart

N° 1628 - Sint Michiel

 • Beschrijving goed: land en bos groot 197 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0719 | Kaart

N° 1629/1 - Sint Michiel

 • Beschrijving goed: een akker "het loot" groot 1248 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0717 | Kaart

N° 1629/2 - Sint Michiel

 • Beschrijving goed: een akker "het loot" groot 1248 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0718 | Kaart

N° 1637/2 - heer De Wael

 • Beschrijving goed: een veldeke naast N° 1713/2 groot 36 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf (O) het beekje (Z) Peeter De Beer nomine uxoris (W) hijzelf

| 3828-0800 | Kaart

N° 1638/1-2 - Heer De Wael

 • Beschrijving goed: een veldeken over de beek groot 115 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf (Z) hijzelf (W) hijzelf

| 3828-0803 | Kaart

N° 1639 - heer De Wael

 • Beschrijving goed: een weide over de beek groot 32 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf volgend stuk (O) het beekje (Z) hijzelf (W) klooster van Sint Michiel

| 3828-0809 | Kaart

N° 1640 - heer De Wael

 • Beschrijving goed: een veld ernaast zonder de heide groot 25 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf en de heide (O) het beekje (Z) hijzelf (W) hijzelf en de heide

| 3828-0810 | Kaart

N° 1644/1 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: een beemdeken groot 20 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Klooster van Sint Michiel (O) het beekje (Z) heer van Loenhout (W) heer van Loenhout

| 3828-0814 | Kaart

N° 1644/2 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: een weide naast N° 1644/1 groot 74 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Klooster van Sint Michiel (O) het beekje (Z) heer van Loenhout (W) klooster van Sint Bernaerts

| 3828-0815 | Kaart

N° 1645-1646 - de pastoor van Loenhout

 • Beschrijving goed: twee mastbossen groot 239 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0716 | Kaart

N° 1647 - Klooster van Sint Michiel

 • Beschrijving goed: een weide groot 72 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0711 | Kaart

N° 1648 - klooster Sint Michiel

 • Beschrijving goed: grasdries groot 85 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) zijzelf (O) de beek (Z) zijzelf (W) zijzelf

| 3828-0714 | Kaart

N° 1650 - Erfg. Nijs Van Dijck

 • Beschrijving goed: bos en heide groot 92 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0713 | Kaart

N° 1651 - Erfg. Nijs Van Dijck

 • Beschrijving goed: heide en bos groot 70 R
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0712 | Kaart

N° 1653/1-2 - Jan Goris Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: een akker groot 141 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) erfg. Denijs Van Dijck (O) de straat (Z) hijzelf en Cornelis Lenaert Goris (W) de Jezuïeten ea

| 3828-0739 | Kaart

N° 1653/3 - Jan Goris Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: stuk in akker N° 1653/1-2 groot 143 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) de Jezuïeten

| 3828-0740 | Kaart

N° 1654 - Jan Goris Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: land en groes hofstede geweest groot 74 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf voorgaand stuk (O) de straat (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) Cornelis Lenaert Goris

| 3828-0741 | Kaart

N° 1655-1656 - Cornelis Lenaert Goris 2/3 en Laureys Hendrik Bartholomeeusen 1/3

 • Beschrijving goed: land en groes groot 234 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) zijzelf (O) de straat (Z) Jan Goris Jan Aertsen (W) Jan Goris Jan Aertsen

| 3828-0742 | Kaart

N° 1657 - de heer Joseph Stier

 • Beschrijving goed: een acker aen de Beirenstraet van de Jezuïeten groot 267 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Cornelis Lenaert Goris en Laureys Hendrik Bartholomeeusen (O) de straat (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) Cornelis Lenaert Goris en Laureys Hendrik Bartholomeeusen

| 3828-0743 | Kaart

N° 1661/2 - heer Stier

 • Beschrijving goed: een beemdeken naast N° 1662 groot 100 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Cornelis Lenaert Goris (O) hijzelf (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) het beekje

| 3828-0813 | Kaart

N° 1662 - Jan Venix

 • Beschrijving goed: een beemdeken naast N° 1664/1 groot 66 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) heer Stier (O) hijzelf (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) de beek

| 3828-0812 | Kaart

N° 1664/1-2 - Cornelis Lenaert Goris =n° 1664/1 en Frans Van Elsacker = n° 1664/2

 • Beschrijving goed: een bos groot 130 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Jan Venix (O) heer Frans Van Elsacker (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) het beekje of de heer van Loenhout

| 3828-0748 | Kaart

N° 1664/1 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: een beemdeken over de beek groot 75 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Jan Venix (O) Frans Van Elsacker (Z) hijzelf (W) het beekje(?)

| 3828-0811 | Kaart

N° 1667/2 - Laureys Hendrik Bartholomeeusen, tevoren de Jezuïeten

 • Beschrijving goed: stuk in een akker genaamd "Henckxblocken" groot 78 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (O) Cornelis Lenaert Goris (Z) erfg. Vierling (W) erfg. Jan Stoopen

| 3828-0745 | Kaart

N° 1667/1 - Erfg. Jan Stoopen, voorheen de Jezuïeten

 • Beschrijving goed: stuk in akker "Henckxblocken" groot 100 R
 • Ligging: Sneppelakker (O) Laureys Bartholomeeusen (Z) erfg. Vierling (W) Jan Venix

| 3828-0746 | Kaart

N° 1667/3 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: stuk in akker "Henckxblocken" naast N° 1667/1 groot 174 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Laureys H. Bartholomeeusen (O) Cornelis Lenaert Goris (Z) Jan Jan Meeusen (W) heer Frans Van Elsacker

| 3828-0747 | Kaart

N° 1668 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: "stuck land aen de Beirenstraet" groot 62 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (O) s heeren plantagie (Z) het straatje (W) erfg. Jan Stoopen

| 3828-0744 | Kaart

N° 1668/1 - Cornelis Lenaert Goris, voorheen de jezuïeten

 • Beschrijving goed: een akker "aen de Beirenstraet" groot 67 R
 • Ligging: Sneppelakker (O) hijzelf of de straat (Z) Jan Jan Meeusen (W) Laureys Hendrik Bartholomeeusen

| 3828-0751 | Kaart

N° 1669 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: weide naast N° 1722 t/m 1730 groot 74 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (O) de straat (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) hijzelf

| 3828-0753 | Kaart

N° 1670 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 382 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf en Cornelis Lenaert Goris (O) de straat (Z) Jan Goris Jan Aertsen en heer De Wael (W) hijzelf en Cornelis Lenaert Goris

| 3828-0754 | Kaart

N° 1672 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: een akker genaamd "den boomkensakker" groot 167 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) de erfg. Vierling (O) hijzelf (Z) Cornelis Lenaert Goris en Jan Goris Jan Aertsen (W) hijzelf

| 3828-0750 | Kaart

N° 1673/1-2 - Jan Goris Jan Aertsen en heer De Wael samen

 • Beschrijving goed: een akker groot 165 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Jan Meeusen (O) Cornelis Lenaert Goris (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) zijzelf en Jan Meeusen

| 3828-0766 | Kaart

N° 1674/1-2 - Frans Van Elsacker en Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: samen een stuk in "de steenakker" groot 159 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (O) Cornelis Lenaert Goris (Z) heer De Wael (W) heer De Wael en Jan Goris Jan Aertsen

| 3828-0765 | Kaart

N° 1675/1-2 - Heer De Wael en Jan Goris Jan Aertsen samen

 • Beschrijving goed: een bos en heide ieder de helft groot 81 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Jan Jan Meeusen (O) heer De Wael en Cornelis Lenaert Goris (Z) De Wael (W) Cornelis Lenaert Goris

| 3828-0767 | Kaart

N° 1676 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: weide achter de "boomkensakker" groot 106 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) heer Frans Van Elsacker (O) hijzelf (Z) Jan Goris Jan Aertsen (W) Cornelis Lenaert Goris

| 3828-0749 | Kaart

N° 1677 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: stuk land groot 158 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf en Frans Van Elsacker (O) Jan Meeusen (Z) hijzelf en De Wael (W) het beekje

| 3828-0808 | Kaart

N° 1678 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: groot 75 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf (O) Jan Goris Jan Aertsen (Z) De Wael (W) De Wael

| 3828-0806 | Kaart

N° 1679 - heer De Wael

 • Beschrijving goed: een veld naast N° 1678 groot 72 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Cornelis Lenaert Goris (O) Cornelis Lenaert Goris (Z) hijzelf (W) het beekje

| 3828-0807 | Kaart

N° 1680 - heer De Wael

 • Beschrijving goed: een veld naast N° 1695/2 groot 122 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Cornelis Lenaert Goris (O) hijzelf en Jan Goris Aertsen (Z) hijzelf (W) het beekje

| 3828-0805 | Kaart

N° 1681 - Heer De Wael

 • Beschrijving goed: een akker t' einde N° 1682 groot 197 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf en heer Frans Van Elsacker (O) hijzelf (Z) hijzelf, Jan Meeusen en Jan Goris Aertsen (W) hijzelf

| 3828-0764 | Kaart

N° 1682 - Heer De Wael

 • Beschrijving goed: een akker naast N° 1691 groot 276 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Cornelis Lenaert Goris (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) hijzelf

| 3828-0763 | Kaart

N° 1685 - Jan Goris Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: stuk land en akker groot 73 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Jan Meeusen (O) hijzelf (Z) heer De Wael (W) heer De Wael

| 3828-0756 | Kaart

N° 1686 - Jan Goris Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 91 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Jan Meeusen (O) de straat (Z) Jan Meeusen (W) hijzelf

| 3828-0755 | Kaart

N° 1687 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: stuk land aan de straat groot 110 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Jan Goris Jan Aertsen (O) de straat en Peeter De Beer (W) hijzelf en heer De Wael

| 3828-0759 | Kaart

N° 1688/1 - Peeter De Beer

 • Beschrijving goed: perceel naast N° 1687 groot 38 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Jan Jan Meeusen (O) de straat (Z) Denijs Peeter Huyben (W) Jan Jan Meeusen

| 3828-0760 | Kaart

N° 1688/2 - Denijs Peeter Huyben

 • Beschrijving goed: een perceel naast N° 1688/1 groot 18 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Peeter De Beer (O) de straat (Z) het straatje (W) Jan Jan Meeusen

| 3828-0761 | Kaart

N° 1689 - Heer de Wael

 • Beschrijving goed: een weide naast N° 1685 groot 117 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Hijzelf en Jan Goris Jan Aertsen (O) Jan Meeusen (Z) Jan Meeusen (W) hijzelf

| 3828-0757 | Kaart

N° 1690 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: grond naast N° 1689 groot 106 2/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) heer De Wael (O) Denijs Peeter Huyben en Peeter De Beer (Z) heer De Wael (W) heer De Wael

| 3828-0758 | Kaart

N° 1691 - Heer De Wael

 • Beschrijving goed: een weide groot 70 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Hijzelf (O) Jan Vermeiren (Z) Hijzelf (W) Hijzelf

| 3828-0762 | Kaart

N° 1692/1-2 - Heer De Wael

 • Beschrijving goed: een stuk in "de Gorisakker" groot 190 2/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) Jan Jan Meeusen

| 3828-0768 | Kaart

N° 1693 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: stuk in "de Gorisakker" groot 85 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) heer De Wael (O) heer De Wael (Z) heer De Wael (W) Jan Goris Jan Aertsen

| 3828-0769 | Kaart

N° 1694 - Jan Goris Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: stuk in "de Gorisakker" groot 97 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) heer De Wael (O) Jan Jan Meeusen (Z) heer De Wael (W) heer De Wael

| 3828-0770 | Kaart

N° 1695/1 - heer De Wael

 • Beschrijving goed: een veldeken naast N° 1696 groot 40 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) Jan Jan Meeusen (W) het beekje

| 3828-0802 | Kaart

N° 1695/2 - heer De Wael

 • Beschrijving goed: een veldeken naast N° 1638/1-2 over de beek groot 53 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf volgend stuk (O) hijzelf (Z) Jan Jan Meeusen (W) het beekje

| 3828-0804 | Kaart

N° 1696 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: een beemdeken naast N° 1637/2 over de beek groot 147 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) De Wael (O) hijzelf en Jan Goris Aertsen (Z) heer Stier (W) het beekje

| 3828-0801 | Kaart

N° 1697 - Heer De Wael

 • Beschrijving goed: een akker groot 45 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Jan Goris Jan Aertsen (O) hijzelf en Peeter Bresseleers (Z) Jan Meeusen (W) hijzelf

| 3828-0775 |

N° 1698 - heer De Wael

 • Beschrijving goed: een akker groot 123 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Jan Meeusen (O) hijzelf (Z) Peeter Bresseleers (W) hijzelf

| 3828-0771 | Kaart

N° 1699 - Peeter Bresseleers

 • Beschrijving goed: stuk in dezelfde akker groot 57 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) heer De Wael (O) heer De Wael (Z) Jan Jan Meeusen (W) heer De Wael

| 3828-0772 | Kaart

N° 1700 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: groot 173 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Peeter Bresseleers (O) De Wael (Z) Jan Goris Jan Aertsen (W) hijzelf

| 3828-0773 | Kaart

N° 1701 - Jan Goris Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: groot 116 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) dezelfde (O) De Wael en heer Stier (W) dezelfde en Jan Meeusen

| 3828-0774 | Kaart

N° 1702 - heer De Wael

 • Beschrijving goed: een akker groot 144 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) heer Stier (W) Jan Jan Meeusen en Jan Goris Aertsen

| 3828-0781 | Kaart

N° 1703/1-2 - Heer De Wael

 • Beschrijving goed: een akker groot 196 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) Peeter Bresseleers

| 3828-0776 | Kaart

N° 1704/1-2-4-5-6 - Heer De Wael

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 317 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Denijs Peeter Huyben (O) de straat (Z) hijzelf (W) hijzelf

| 3828-0777 | Kaart

N° 1704/3 - Denijs Peeter Huyben

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 317 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Denijs Peeter Huyben (O) de straat (Z) Heer De Wael (W) Heer De Wael

| 3828-0778 | Kaart

N° 1705 - Heer De Wael

 • Beschrijving goed: akker aan N° 1706 groot 213 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) heer Stier (W) hijzelf

| 3828-0780 | Kaart

N° 1706 - Heer De Wael

 • Beschrijving goed: groot 61 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf voorgaande hofstede (O) de straat (Z) heer Joseph Stier (W) hijzelf voorgaande hofstede

| 3828-0779 | Kaart

N° 1707 - Heer Joseph Stier

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries tot Sneppel in de Beirenstraat groot 177 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) De Wael (O) de straat (Z) hijzelf en Denijs Peeter Huyben (W) Jan Goris Jan Aertsen

| 3828-0782 | Kaart

N° 1708/1 - heer Stier

 • Beschrijving goed: land en dries hofstede geweest groot 85 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf (O) de straat (Z) hijzelf (W) hijzelf

| 3828-0783 | Kaart

N° 1708/2 - heer Stier

 • Beschrijving goed: een weide groot 140 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf (O) de straat (Z) Jan Meeusen (W) hijzelf

| 3828-0784 | Kaart

N° 1709 - heer Stier

 • Beschrijving goed: een akker achter N° 1708/2 groot 356 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf voorgaand (O) hijzelf (Z) heer van Loenhout en Jan Meeusen (W) Denijs Peeter Huyben

| 3828-0785 | Kaart

N° 1710-1711 - Denijs Peeter Huyben en Jan Vermeiren

 • Beschrijving goed: stuk in de boonakker genaamd "t stuk" groot 279 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) heer Stier (O) heer Stier (Z) Jan Meeusen en heer van Loenhout (W) heer Stier

| 3828-0788 | Kaart

N° 1712/1-2 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: stuk in akker N° 1714 groot 122 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf ea (O) heer van Loenhout (Z) heer van Loenhout (W) Cornelis Lenaert Goris

| 3828-0792 | Kaart

N° 1713/1 - heer Stier

 • Beschrijving goed: stuk in de boonakker groot 299 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Jan Goris Jan Aertsen (O) Jan Meeusen (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) Peeter De Beer nomine uxoris

| 3828-0789 | Kaart

N° 1713/2 - heer Stier

 • Beschrijving goed: stuk in de boonakker achter N° 1713/1 groot 125 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Jan Goris Jan Aertsen (O) hijzelf (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) hijzelf

| 3828-0790 | Kaart

N° 1713/1 - heer Stier

 • Beschrijving goed: een beemdeken groot 63 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Jan Jan Meeusen (O) hijzelf (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) het beekske

| 3828-0798 | Kaart

N° 1713/2 - Peeter De Beer nomine uxoris

 • Beschrijving goed: een veldeken naast N° 1713/1 over de beek groot 33 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) heer De Wael (O) de beek (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) heer van Loenhout

| 3828-0799 | Kaart

N° 1714 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: een akker "heylant" groot 158 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) heer Stier (O) Jan Jan Meeusen (Z) heer van Loenhout (W) hijzelf

| 3828-0791 | Kaart

N° 1714/2 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: weide of beemdeken op 't beeksken t' einde zijn land groot 35 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) heer Stier (O) hijzelf (Z) heer van Loenhout (W) heer van Loenhout

| 3828-0797 | Kaart

N° 1715 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: twee beemdekens aan N° 1716 gelegen groot 106 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Cornelis Lenaert Goris (O) hijzelf (Z) dorp van Brecht (W) hijzelf

| 3828-0796 | Kaart

N° 1716 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: een akker achter N° 1717 "den Loenhoutschen acker" groot 476 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) heer Stier, Jan Jan Meeusen en Cornelis Lenaert Goris (O) hijzelf en Jan Jan Meeusen (Z) het Brechts goed (W) hijzelf

| 3828-0795 | Kaart

N° 1717 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: een stuk erve hofstede geweest groot 130 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Jan Jan Meeusen (O) de straat (Z) het Brechts goed (W) hijzelf

| 3828-0794 | Kaart

N° 1718 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: weide of land achter N° 1719 gelegen groot 123 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) heer Stier (O) hijzelf (Z) heer van Loenhout (W) heer Stier

| 3828-0787 | Kaart

N° 1719 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: een hofstedeken land en dries groot 91 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) heer Stier (O) de straat (Z) heer van Loenhout (W) hijzelf

| 3828-0786 | Kaart

N° 1720-1721 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: sijn plantagie aen 't eynde van de Beirenstraet
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0793 | Kaart

N° 1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730 - Heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: plantagie langs de Beirenstraet
 • Ligging: Sneppelakker

| 3828-0752 | Kaart

N° 1731 - Erfg. Denijs Van Dijck

 • Beschrijving goed: stuk land naast N° 1733-1734
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) zijzelf (Z) de straat (W) de beek

| 3828-0569 | Kaart

N° 1732 - Erfg. Denijs Van Dijck

 • Beschrijving goed: een boske groot 20 R bij gissing, moet wel 3x zo zijn
 • Ligging: Sneppel (N) heer van Loenhout (O) zijzelf (Z) zijzelf (W) het beekje

| 3828-0567 | Kaart

N° 1733-1734 - Erfg. Denijs Van Dijck

 • Beschrijving goed: een boske naast N° 1732 groot 20 R bij gissen, moet wel 3x zo zijn
 • Ligging: Sneppel (N) erfg. Vierling (O) zijzelf (Z) zijzelf (W) zijzelf

| 3828-0568 | Kaart

N° 1735 - Erfg. Denijs Van Dijck

 • Beschrijving goed: een weide naast N° 1736 groot 95 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf voorgaande (O) erfg. Jan Stoopen (Z) erfg. Jan Stoopen (W) zijzelf voorgaande

| 3828-0571 | Kaart

N° 1736 - Erfg. Denijs Van Dijck

 • Beschrijving goed: hun hofstede land en dries groot 126 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) erfg. Jan Stoopen (Z) de straat (W) zijzelf

| 3828-0570 | Kaart

N° 1737 - Erfg. Jan Stoopen

 • Beschrijving goed: weide en land naast N° 1735 groot 120 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf en not. Van Dijck (O) erfg. Aert Quirijnen (Z) de straat (W) zijzelf

| 3828-0572 | Kaart

N° 1739 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: een weide groot 138 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) erfg. Aert Quirijnen (O) heer van Elsacker (Z) de straat (W) erfg. Aert Quirijnen

| 3828-0576 | Kaart

N° 1742 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: zijn plantagie tegen de stede van Jan Meeusen N° 1743
 • Ligging: Sneppel

| 3828-0579 | Kaart

N° 1743 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 260 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) heer van Loenhout (O) het straatje (Z) het straatje (W) Peeter De Bruyn

| 3828-0578 | Kaart

N° 1744 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: een weike groot 76 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Jan Meeusen (O) hijzelf en Cornelis Lenaert Goris (Z) hijzelf (W) Jan Jan Meeusen

| 3828-0592 |

N° 1745 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: een weide ernaast groot 93 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf voorgaand stuk (O) hijzelf (Z) de straat (W) Jan Jan Meeusen

| 3828-0593 | Kaart

N° 1746 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: stuk land naast N° 1782 groot 95 1/3 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Goris Aertsen (O) heer Van Elsacker (Z) de straat (W) hijzelf

| 3828-0587 | Kaart

N° 1747 - Jan Goris Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: stuk land in "'t Ruynkens" groot 89 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Cornelis Lenaert Goris (O) Adriaan Deckers (Z) heer van Loenhout en Frans Van Elsacker (W) heer van Loenhout en Frans Van Elsacker

| 3828-0588 |

N° 1748-1749 - Cornelis Lenaert Goris en Jan Goris Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: stuk in "'t Ruynkens" groot 69 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) heer van Loenhout (O) Adriaan Deckers (Z) Jan Goris Jan Aertsen (W) heer van Loenhout

| 3828-0589 |

N° 1750 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: stuk in "'t Ruynkens" groot 72 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Cornelis Lenaert Goris (O) Adriaan Deckers (Z) Jan Goris Jan Aertsen (W) hijzelf

| 3828-0590 |

N° 1751 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: stuk naast N° 1750 in akker "'t Ruynkens" groot 65 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Jan Meeusen (O) Adriaan Deckers (Z) de heer van Loenhout (W) de heer van Loenhout

| 3828-0591 | Kaart

N° 1752 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: een weide in "de Deundels" groot 159 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf en Adriaan Deckers (O) heer van Loenhout (Z) Peeter De Bruyn (W) heer Van Elsacker

| 3828-0577 | Kaart

N° 1753/1 - Jan Jan Meeusen en Adriaan Deckers ieder de helft

 • Beschrijving goed: een akker groot 100 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Adriaan Deckers (O) Cornelis Lenaert Goris (Z) Jan Meeusen (W) heer Van Elsacker

| 3828-0580 | Kaart

N° 1753/2 (?) - Jan Jan Meeusen en Adriaan Deckers samen

 • Beschrijving goed: een stuk in akker N° 1753/1 groot 121 R
 • Ligging: Sneppel (N) Adriaan Deckers (O) Cornelis Lenaert Goris (Z) Jan Jan Meeusen (W) heer Van Elsacker

| 3828-0581 | Kaart

N° 1754/1 - Frans Van Elsacker

 • Beschrijving goed: groot 90 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) not. Van Dijck (O) Jan Jan Meeusen en Adriaan Deckers (Z) hijzelf (W) hijzelf

| 3828-0575 | Kaart

N° 1756-1757 - Erfg. Jan Stoopen en erfg. Willem Quirijnen

 • Beschrijving goed: groot 125 1/4 R
 • Ligging: Sneppel

| 3828-0574 | Kaart

N° 1761 - Erfg. Jan Stoopen

 • Beschrijving goed: weide gelegen bij N° 1737 groot 87 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) not. Van Dijck (Z) erfg. Denijs Van Dijck (W) erfg. Vierling

| 3828-0573 | Kaart

N° 1762 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: land groot 47 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf voorgaand (O) zijzelf voorgaand stuk en erfg. Jan Stoopen (Z) Dionijs Van Dijck (W) heer van Loenhout

| 3828-0600 | Kaart

N° 1766 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: een weide groot 319 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) notaris Van Dijck en erfg. Jan Stoopen (Z) zijzelf (W) heer van Loenhout

| 3828-0599 | Kaart

N° 1768 - meester Jan Baptist Van Dijck notaris te Antwerpen

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en weide groot 146 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) het straatje (Z) erfg. Jan Stoopen (W) erfg. Vierling

| 3828-0598 | Kaart

N° 1769 - meester Jan Baptist Van Dijck notaris te Antwerpen

 • Beschrijving goed: een stuk land bij N° 1770 groot 230 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) Frans Van Elsacker en Jan Adriaan Peeters en de wed. Jan Cornelis Ooms (Z) de erfg. Jan Stoopen (W) het straatje

| 3828-0597 | Kaart

N° 1770 - heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: stuk land en dries in stede N° 1771 groot 177 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) hijzelf en Jan Adriaan Peeters (W) notaris Jan Baptist Van Dijck

| 3828-0596 | Kaart

N° 1771 - Frans Van Elsacker

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 311 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) Adriaan Deckers (Z) Jan Adriaan Peeters en zijn volgend stuk

| 3828-0595 | Kaart

N° 1772/2 - Adriaan Deckers

 • Beschrijving goed: stuk land en dries hofstede geweest groot 458 R
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) de straat (Z) de wed. Jan Cornelis Ooms (W) heer Van Elsacker heer Van Elsacker heeft hierin een vierde deel

| 3828-0594 | Kaart

N° 1780/1-2 - Adriaan Deckers

 • Beschrijving goed: zijn stedeken groot 131 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) de wed. Jan Cornelis Ooms (O) de straat (Z) hijzelf (W) hijzelf

| 3828-0584 | Kaart

N° 1781/1 - Adriaan Deckers

 • Beschrijving goed: een perceel op "'t Ruynkens" groot 258 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Peeters (O) hijzelf ea (Z) hijzelf ea (W) heer Van Elsacker

| 3828-0582 | Kaart

N° 1781/2-3 - Adriaan Deckers

 • Beschrijving goed: 2 stukken land groot 325 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Adriaan Peeters (O) hijzelf (Z) Cornelis Lenaert Goris en Jan Goris Aertsen (W) hijzelf

| 3828-0583 | Kaart

N° 1781/4 - Adriaan Deckers

 • Beschrijving goed: land op "'t Ruynkens" groot 203 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) het straatje (Z) het straatje (W) hijzelf

| 3828-0585 | Kaart

N° 1782 - Frans Van Elsacker

 • Beschrijving goed: land en akker op "'t Ruynkens" groot 81 R
 • Ligging: Sneppel (N) de heer van Loenhout (O) Adriaan Deckers (Z) de straat (W) de heer van Loenhout

| 3828-0586 | Kaart

N° 1783-1784 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: plantagie
 • Ligging: Sneppel

| 3828-0431 | Kaart

N° 1785/1-2 - Laureys Bartholomeeusen

 • Beschrijving goed: een stuk in zijn hofstede groot 211 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) de straat (Z) hijzelf (W) hijzelf

| 3828-0430 | Kaart

N° 1785/3-4-5 - Laureys Hendrik Bartholomeeusen

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries aan elkaar gelegen groot 1154 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) de straat (Z) Jan Meeusen (W) hijzelf

| 3828-0432 | Kaart

N° 1790 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: weide groot geen maat opgegeven
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) Laureys Hendrik Bartholomeeusen (Z) hijzelf (W) heer van Loenhout

| 3828-0566 | Kaart

N° 1791 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: akker, land en bos groot 198 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) Jan Jan Meeusen (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) de straat

| 3828-0565 | Kaart

N° 1792 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: stuk in akker N° 1793
 • Ligging: Sneppel (N) heer van Loenhout (O) Jan Jan Meeusen (Z) Jan Goris Jan Aertsen (W) de straat

| 3828-0564 | Kaart

N° 1793 - Jan Goris Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: een akker groot 74 R
 • Ligging: Sneppel (N) Cornelis Lenaert Goris (O) Jan Jan Meeusen (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) de straat

| 3828-0563 | Kaart

N° 1794/1-2 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: een akker groot 270 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Goris Jan Aertsen (O) Laureys H. Bartholomeeusen (Z) Jan Jan Meeusen (W) de straat

| 3828-0562 | Kaart

N° 1795-1796-1797 - Jan Meeusen, erfg. Jan Stoopen en Cornelis Lenaert Goris samen, elk een derde

 • Beschrijving goed: een stuk land groot 276 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (O) Cornelis Lenaert Goris en Jan Jan Meeusen (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) de straat

| 3828-0560 | Kaart

N° 1802 - Denijs Peeter Huyben

 • Beschrijving goed: een akker groot 258 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) Laureus Hendrik Bartholomeeusen (O) Jan Jan Meeusen (Z) hijzelf (W) hijzelf

| 3828-0561 | Kaart

N° 1803 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: een stuck achter N° 1804 aen, niet gemeten groot 69 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) Laureys Hendrik Bartholomeeusen (O) hijzelf (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) erfg. Jan Stoopen en hijzelf en Dionijs Peeter Huyben

| 3828-0435 | Kaart

N° 1804 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: een akker gelegen bij N° 1805 groot 180 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) Laureys Hendrik Bartholomeeusen en Cornelis Lenaert Goris (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) hijzelf

| 3828-0434 | Kaart

N° 1805 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 403 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Laureys Hendrik Bartholomeeusen (O) de straat (Z) Laureys Hendrik Bartholomeeusen (W) hijzelf

| 3828-0433 | Kaart

N° 1806 - Laureys Hendrik Bartholomeeusen

 • Beschrijving goed: een weide groot 156 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Jan Meeusen (O) de straat (Z) hijzelf en Cornelis Lenaert Goris (W) Jan Jan Meeusen

| 3828-0436 | Kaart

N° 1807 - Laureys Hendrik Bartholomeeusen

 • Beschrijving goed: land groot 62 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf voorgaand stuk (O) de straat (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) Cornelis Lenaert Goris

| 3828-0437 | Kaart

N° 1808 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: een weide gelegen achter N° 1807 groot 154 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) Laureys Hendrik Barthol.. (O) Laureys Hendrik Barthol.. (Z) hijzelf (W) Jan Meeusen

| 3828-0438 | Kaart

N° 1809/1 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: een weide gelegen achter N° 1808 groot 150 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Meeusen (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) hijzelf, Cornelis Aernouts en Jacobus Claessen

| 3828-0439 | Kaart

N° 1809/2 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: een weide nu land zijnde groot 121 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) de straat (Z) hijzelf (W) hijzelf

| 3828-0440 | Kaart

N° 1809/3 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 489 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) de straat (Z) Jan Van de Cloot (W) hijzelf

| 3828-0441 | Kaart

N° 1809/4 - Gabriel Laureys Aernouts

 • Beschrijving goed: een stuk in dezelfde hofstede N° 1809/3 groot 61 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Jan Meeusen (O) Cornelis Lenaert Goris (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) Jacobus Claessen en consorten

| 3828-0442 | Kaart

N° 1810 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: stuk land groot 138 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Jan Meeusen (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) hijzelf

| 3828-0559 | Kaart

N° 1811 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 94 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf volgend stuk (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) de straat

| 3828-0558 | Kaart

N° 1812/1-2 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: stuk land bij zijn stede groot 228 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) heer De Wael (W) de straat

| 3828-0557 | Kaart

N° 1813 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: land
 • Ligging: Sneppel (O) hijzelf en Laureys Bartholo.. (Z) heer De Wael (W) heer De Wael

| 3828-0457 | Kaart

N° 1814/1-2 - Cornelis Lenaert Goris en Laureys Hendrik Bartholomeeusen

 • Beschrijving goed: een akker groot 587 R
 • Ligging: Sneppel

| 3828-0556 | Kaart

N° 1815 - Jan Van de Cloot bij koop van d' erfg. Jozef Van Aecken

 • Beschrijving goed: een akker gelegen achter N° 1819/2 groot 466 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) de wed. Cornelis Van Minderbrugge en Jan Jan Meeusen (W) Cornelis Lenaert Goris en Laureys Bartholomeeusen

| 3828-0448 | Kaart

N° 1816 - Jan Van de Cloot

 • Beschrijving goed: een veld daarachter groot 111,75
 • Ligging: Sneppel (N) Cornelis Lenaert Goris (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) Cornelis Lenaert Goris

| 3828-0445 | Kaart

N° 1817/1-2 - Jan Van de Cloot

 • Beschrijving goed: het H. Geeststedeken aen den Heybaert groot 534 R
 • Ligging: Sneppel (N) Cornelis Lenaert Goris (O) de straat (Z) hijzelf (W) hijzelf

| 3828-0443 | Kaart

N° 1817/3 - Jan Van de Cloot

 • Beschrijving goed: een veld in dezelfde stede groot 81 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Cornelis Lenaert Goris (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) hijzelf

| 3828-0444 | Kaart

N° 1819/1 - Jan Van de Cloot

 • Beschrijving goed: een hofstedeken bij koop van d' erfg. Jozef Van Aecken gelegen op "den Heybaert" groot 130 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) de straat (Z) de wed. Jozef Van Aecken (W) hijzelf

| 3828-0446 | Kaart

N° 1819/2 - Jan Van de Cloot

 • Beschrijving goed: een veld aan N° 1819/1 groot 176 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) hijzelf

| 3828-0447 | Kaart

N° 1820 - wed. Jozef Van Aecken

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries genaamd "het Clooster van den Heybaert"
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Van de Cloot (O) de plantagie van de heer (Z) Jan Meeusen (W) Jan Van de Cloot

| 3828-0458 | Kaart

N° 1825/1-2 - Heer De Wael

 • Beschrijving goed: land en bos "de Willaerden" groot 413 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) Jan Jan Meeusen (Z) Quirijn Willemsen (W) hijzelf

| 3828-0553 | Kaart

N° 1825/3 - Heer De Wael

 • Beschrijving goed: een boske groot 61 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) Jan Jan Meeusen (Z) Quirijn Willemsen (W) hijzelf

| 3828-0554 | Kaart

N° 1826 - heer De Wael

 • Beschrijving goed: houtkanten in "de Willaerden" groot 20 R
 • Ligging: Sneppel (N) Laureys Hendrik Bartholomeeusen (O) Jan Jan Meeusen (Z) hijzelf (W) hijzelf

| 3828-0555 | Kaart

N° 1830 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: stuk land hofstede geweest groot 141 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) heer De Wael (O) heer De Wael (Z) Dionijs Peeter Huyben (W) de straat

| 3828-0552 | Kaart

N° 1831 - Dionijs Peeter Huyben

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 238 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Jan Meeusen (O) heer De Wael (Z) Quirijn Willemsen (W) de straat

| 3828-0550 | Kaart

N° 1832 - Quirijn Willemsen

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 266 R
 • Ligging: Sneppel (N) Dionijs Peeter Huyben (O) hijzelf, Cornelis Goris en kinderen Jan Diels (Z) de heide (W) de straat

| 3828-0456 | Kaart

N° 1832 - Quirijn Willemsen

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 266 R
 • Ligging: Sneppel (N) Dionijs Peeter Huyben (O) hijzelf en Cornelis Lenaert Goris (Z) de heide (W) de straat

| 3828-0549 | Kaart

N° 1833 - kinderen Jan Diels

 • Beschrijving goed: land en groese groot 193 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) Cornelis Goris (O) de wed. Jacobus Van Ostaeyen (Z) de heide (W) Quirijn Willemsen

| 3828-0453 | Kaart

N° 1834 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: stuk erve groot 167 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Quirijn Willemsen (O) de wed. Jacobus Van Ostaeyen (Z) de kinderen Jan Diels (W) Quirijn Willemsen

| 3828-0454 | Kaart

N° 1835 - Quirijn Willemsen

 • Beschrijving goed: een stuk land naast N° 1834 groot 98 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Dionijs Peeter Huyben (O) hijzelf (Z) Cornelis Goris (W) hijzelf

| 3828-0455 | Kaart

N° 1835 - Quirijn Willemsen

 • Beschrijving goed: stuk land groot 98 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Dionijs Peeter Huyben (O) hijzelf (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) hijzelf

| 3828-0548 | Kaart

N° 1836 - Dionijs Peeter Huyben

 • Beschrijving goed: een weide "daer bovenaen gelegen" groot 146 R
 • Ligging: Sneppel (N) heer De Wael (O) Quirijn Willemsen (Z) Quirijn Willemsen (W) hijzelf

| 3828-0551 | Kaart

N° 1837 - Quirijn Willemsen

 • Beschrijving goed: een weide groot 223 R
 • Ligging: Sneppel (N) heer De Wael (O) hijzelf en de wed. Jacobus Van Ostaeyen (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) hijzelf en Dionijs Peeter Huyben

| 3828-0452 | Kaart

N° 1838 - Quirijn Willemsen

 • Beschrijving goed: een akker gelegen bij N° 1839 groot 398 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) heer De Wael (O) Jan Meeusen (Z) hijzelf en de wed. Jacobus Van Ostaeyen (W) hijzelf

| 3828-0451 |

N° 1839 - wed. Jacobus Van Ostaeyen

 • Beschrijving goed: een weide groot 227 R
 • Ligging: Sneppel (N) Quirijn Willemsen (O) Quirijn Willemsen (Z) de heide (W) de erfg. Jan Diels en Cornelis Goris

| 3828-0450 | Kaart

N° 1843 - Cornelis Lenaert Goris of Peeter De Beer n.ux.

 • Beschrijving goed: een deel heide en bos, niet gemeten (of N° 1844?) groot 152 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Van de Cloot en d' erfg. Jozef Van Aecken (O) Jan Meeusen (Z) de heide (W) Quirijn Willemsen

| 3828-0449 | Kaart

N° 1845 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: nieuw opgebroken heiveld op "den Heybaert"
 • Ligging: Sneppel (N) wed. Jozef Van Aecken (O) s heeren plantagie (Z) de heide (W) Peeter De Beer

| 3828-0459 | Kaart

N° 1846-1847-1848-1849 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: plantagie op "den Heybaert" tegenover "het Clooster" of "abdij van den Heybaert"
 • Ligging: Sneppel

| 3828-0460 | Kaart

N° 1846-1847-1848-1849 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: plantagie op "den Heybaert" tegenover "'t clooster" of "abdij van den Heybaert"
 • Ligging: Sneppel

| 3828-0547 | Kaart

N° 1850 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: een stukje daer een huysken op gestaen heeft groot 204 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) heer Van Elsacker (O) erfg. Vierling (Z) hijzelf (W) de straat

| 3828-0543 | Kaart

N° 1851 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: eenen acker genaemt "den grooten Heybaert" groot 1110 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf en erfg. Vierling (O) hijzelf (Z) de heide (W) de straat / de heide

| 3828-0544 | Kaart

N° 1852/1-2 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: stuk erve naast N° 1868 groot 356 R
 • Ligging: Sneppel (N) erfg. Antoon Jan Aertsen (O) Jan Jan Meeusen (Z) Jan Jan Meeusen (W) zijzelf

| 3828-0541 | Kaart

N° 1858/1 - heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: een stuk aldaar genaamd "de heyninge" groot 227 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) erfg. Antoon Jan Aertsen (Z) hijzelf (W) Jan Jan Meeusen

| 3828-0538 | Kaart

N° 1858/2 - heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: een stuk naast N° 1858/1 genaamd "de heyninge" groot 165 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jacobus Verhaegen (O) erfg. Antoon Jan Aertsen (Z) hijzelf (W) Jan Jan Meeusen

| 3828-0539 | Kaart

N° 1860 - Cornelis Crombé

 • Beschrijving goed: huis en hof aan N° 1851
 • Ligging: Sneppel (N) erfg. Vierling (O) Jacobus Verhaegen (Z) heer Van Elsacker (W) Laureys H. Bartholomeeusen

| 3828-0545 | Kaart

N° 1864 - Cornelis De Knaep

 • Beschrijving goed: "een nieuw vercijnsing ende daer een nieuw huysken op gebout"
 • Ligging: Sneppel (N) de vrunte aldaer (W) de vrunte aldaer

| 3828-0546 | Kaart

N° 1867-1871-1872 - Laureys Hendrik Bartholomeeusen en Jan Jan Meeusen samen

 • Beschrijving goed: een bos genaamd "het geusbos" groot 256 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Jan Meeusen (O) Laureys Bartholomeeusen (Z) Jacobus Verhaegen (W) Jan Jan Meeusen

| 3828-0533 |

N° 1867 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: een stuk land bij "Bufkensacker" groot 324 R
 • Ligging: Sneppel (N) Laureys Hendrik Bartholomeeusen (O) heer Van Elsacker (Z) erfg. Antoon Jan Aertsen (W) Jacobus Verhaegen

| 3828-0537 |

N° 1868 - Erfg. Antoon Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: een stuk in Bufkensakker naast N° 1858/2 groot 139 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Jan Meeusen (O) Jan Jan Meeusen (Z) erfg. Vierling (W) hijzelf

| 3828-0540 | Kaart

N° 1869/1-2-3 - de heer Frans Van Elsacker

 • Beschrijving goed: zijn stedeken op den Heybaert genaemd "d'Elsenhoef" groot 260 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jacobus Verhaegen (O) erfg. Antoon Jan Aertsen (Z) Jan Meeusen (W) de straat

| 3828-0542 | Kaart

N° 1870 - Jacobus Verhaegen

 • Beschrijving goed: twee hofstedekens land en dries genaamd "Bufkensakker" groot 187 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Jan Meeusen en Laureys H. Bartholomeeusen (O) Jan Jan Meeusen (Z) heer Frans Van Elsacker (W) de straat

| 3828-0534 | Kaart

N° 1873 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: "een stuck erve daer een cleyn huysken op staet"
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) Laureys Bartholomeeusen (Z) Laureys Bartholomeeusen (W) hijzelf

| 3828-0535 | Kaart

N° 1874 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: een weide of land
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) hijzelf en Laureys Barthol. (W) hijzelf

| 3828-0536 | Kaart

N° 1875 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: tegen het "Saeldemans bos"
 • Ligging: Sneppel (N) Saeldemans bos (O) de vrunte (Z) de straat (W) de straat

| 3828-0531 | Kaart

N° 1876 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: tegen het "Saeldemans bos"
 • Ligging: Sneppel (N) Saeldemans bos (O) de vrunte (Z) de straat (W) de straat

| 3828-0532 | Kaart

N° 1877/1-2-3-4-5-6 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: een bos genaamd "Saeldemans bos" groot 1012 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf en Wouter Cornelis Ooms (O) de vrunte (Z) de straat (W) de straat

| 3828-0530 | Kaart

N° 1880/1 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: een bos op "'t Middelaer" groot 466 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) de vrunte (Z) de vrunte (W) hijzelf

| 3828-0528 | Kaart

N° 1880/2 - (onbekend)

 • Beschrijving goed: een bos op "'t Middelaer" groot 365 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) de vrunte (Z) de heer (W) Peeter De Meester

| 3828-0529 | Kaart

N° 1881 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: een stuk naast N° 1882/1 groot 80 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) de Leemstraat

| 3828-0527 | Kaart

N° 1882/2-1883-1884 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: land op "'t Middelaer" groot 109 R
 • Ligging: Sneppel (N) Peeter De Meester (O) hijzelf (W) de Leemstraat

| 3828-0525 | Kaart

N° 1882/1 - Jan Van de Cloot

 • Beschrijving goed: stuk land naast N° 1882/2-1883-1884 groot 87 R
 • Ligging: Sneppel (N) de heer van Loenhout (O) de heer (Z) de heer (W) de Leemstraat

| 3828-0526 | Kaart

N° 1885 - Peeter De Meester

 • Beschrijving goed: een bos naast N° 1887-1885/2 groot 383 R
 • Ligging: Sneppel (N) het voorgaande (W) de Leemstraat

| 3828-0523 | Kaart

N° 1886 - Peeter De Meester

 • Beschrijving goed: een bos naast N° 1885 groot 203 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) de vrunte (O) de vrunte (W) het voorgaande

| 3828-0524 | Kaart

N° 1887-1885/2 - Peeter De Meester

 • Beschrijving goed: een stuk bos naast N° 1888 groot 211 R
 • Ligging: Sneppel (N) het voorgaande (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) de Leemstraat

| 3828-0522 | Kaart

N° 1888 - Peeter De Meester

 • Beschrijving goed: een bos op "'t Middelaer" gekomen van d'heere Van Weyngaerde groot 150 3/4 R (moet wel drijmael zo groot wesen als blijckt op het meetboeck..)
 • Ligging: Sneppel (N) de vrunte (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) de Leemstraat

| 3828-0521 | Kaart

N° 1889/1 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: perceel erve in de Katerstraat groot genomen op 66 R moet wel drie maal zo zijn als op 't meetboek blijkt
 • Ligging: Sneppel (N) de Katerstraat (O) de heide (Z) hijzelf (W) hijzelf

| 3828-0461 | Kaart

N° 1889/2 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: plantagie bij N° 1889/1
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) de heide (Z) hijzelf (W) hijzelf

| 3828-0462 | Kaart

N° 1890 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: heide en weide bij N° 1889/2
 • Ligging: Sneppel (N) de straat of plantagie (O) hijzelf (Z) wed. Jacob Van de Cloot (W) Adriaan Peeter Rombouts

| 3828-0463 | Kaart

N° 1891 - de heer Franciscus Van Elsacker

 • Beschrijving goed: een bos genaamd "het Casteleers" groot 273 R
 • Ligging: Sneppel (N) dezelfde en heer van Loenhout (O) de heer van Loenhout en de wed. Jacob Van de Cloot (Z) Adriaan Peeter Rombouts (W) Adriaan Peeter Rombouts

| 3828-0471 | Kaart

N° 1892 - dezelfde Adriaan Rombouts

 • Beschrijving goed: een stuk land naast N° 1901/3 en 1893 groot 267 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) heer van Loenhout (O) heer Van Elsacker (Z) hijzelf (W) hijzelf

| 3828-0470 | Kaart

N° 1894 - Adriaan Peeter Rombouts (in 1700 Jan Laureys Van Gorp)

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 221 R
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) hijzelf en heer van Loenhout (Z) hijzelf

| 3828-0464 | Kaart

N° 1895 - dezelfde Adriaan Rombouts

 • Beschrijving goed: een akker bij N° 1897-1898 groot 217 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) hijzelf (W) hijzelf

| 3828-0467 | Kaart

N° 1896 - dezelfde Adriaan Rombouts

 • Beschrijving goed: een weide groot 190 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) heer van Loenhout

| 3828-0465 | Kaart

N° 1897-1898 - dezelfde Adriaan Rombouts

 • Beschrijving goed: een akker groot 269 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) erfg. Vierling (W) de heer van Loenhout en Frans Van de Cloot en Wouter Cornelis Ooms

| 3828-0466 | Kaart

N° 1899 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: een bos bij N° 1900 groot 257 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Adriaan Peeter Rombouts (O) Adriaan Peeter Rombouts (Z) zijzelf, de wed. Jan Ooms en Frans Van de Cloot (W) Wouter Cornelis Ooms

| 3828-0474 | Kaart

N° 1900 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: land bij N° 1902
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) Adriaan Rombouts (Z) zijzelf en wed. Jan Cornelis Ooms den ouden

| 3828-0473 |

N° 1901/1-2 - dezelfde Adriaan Rombouts

 • Beschrijving goed: een stuk land bij N° 1895 groot 449 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) heer Van Elsacker en hijzelf (Z) hijzelf en de erfg. Vierling (W) hijzelf en de erfg. Vierling

| 3828-0468 | Kaart

N° 1901/3 en 1893 - dezelfde Adriaan Rombouts

 • Beschrijving goed: twee stukken land aaneen gelegen groot 380 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) heer Van Elsacker (Z) hijzelf (W) hijzelf

| 3828-0469 | Kaart

N° 1902 - Adriaan Peeter Rombouts

 • Beschrijving goed: een akker groot 220 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf voorgaand (O) erfg. Vierling en wed. Jacob Van de Cloot (Z) erfg. Vierling (W) hijzelf voorgaand

| 3828-0472 | Kaart

N° 1912 - Erfg. Antoon Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: een mastbos gelegen bij N° 1913
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) Lambrecht Claessen en consorten (Z) zijzelf (W) erfg. Vierling

| 3828-0520 | Kaart

N° 1913 - Erfg. Antoon Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: een nieuw eikelbos
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) zijzelf en Lambrecht Claessen en consorten (Z) zijzelf (W) erfg. Vierling en Cornelis L. Goris

| 3828-0519 | Kaart

N° 1914 - Erfg. Antoon Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: hun hofstede land en dries groot 531 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) Lambrecht Claessen en consorten (O) de straat (Z) zijzelf (W) zijzelf

| 3828-0518 | Kaart

N° 1915/1 - Erfg. Antoon Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: een weide genaamd "den boonacker" groot 175 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) zijzelf (Z) de straat (W) zijzelf en Cornelis Lenaert Goris

| 3828-0516 | Kaart

N° 1915 - Erfg. Antoon Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: een akker of land in stuk N° 1915/1 groot 161 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) zijzelf (Z) zijzelf (W) Cornelis Lenaert Goris

| 3828-0517 | Kaart

N° 1919 - Erfg. Antoon Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: land hofstede geweest groot 91 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf en Cornelis Lenaert Goris (O) zijzelf (Z) de straat (W) de straat

| 3828-0513 |

N° 1920 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: deel van akker N° 1921 groot 189 R
 • Ligging: Sneppel (N) erfg. Vierling (O) erfg. Antoon Jan Aertsen (Z) erfg. Antoon Jan Aertsen (W) erfg. Antoon Jan Aertsen

| 3828-0515 | Kaart

N° 1921 - Erfg. Antoon Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: een deel in een akker bij N° 1919 groot 194 R
 • Ligging: Sneppel (N) erfg. Vierling (O) Cornelis Lenaert Goris (Z) zijzelf (W) zijzelf

| 3828-0514 | Kaart

N° 1922 - Erfg. Antoon Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: een stuk in akker N° 1923/2-3
 • Ligging: Sneppel (N) Theodoor Vinck (O) zijzelf (Z) zijzelf (W) Theodoor Vinck

| 3828-0512 | Kaart

N° 1923/1 - Theodoor Vinck

 • Beschrijving goed: hofstedeken land en dries groot 53 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) Laureys Bartholomeeusen (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) de straat

| 3828-0510 | Kaart

N° 1923/2-3 - Theodoor Vinck

 • Beschrijving goed: een stuk land en dries daaraan in hofstede N° 1923/1 groot 148 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) N° 1923/1 (O) erfg. Antoon Jan Aertsen (Z) de straat (W) de straat

| 3828-0511 | Kaart

N° 1924 - Laureys Hendrik Bartholomeeusen bij koop van Jan Venix

 • Beschrijving goed: een akkerken groot 136 R
 • Ligging: Sneppel (N) erfg. Vierling (O) erfg. Antoon Jan Aertsen (Z) Theodoor Vinck (W) hijzelf

| 3828-0509 | Kaart

N° 1925 - Laureys Hendrik Bartholomeeusen

 • Beschrijving goed: land groot 128 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (O) hijzelf (Z) Theodoor Vinck (W) de straat of 's heeren plantagie

| 3828-0508 | Kaart

N° 1926 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: een weide groot 89 R
 • Ligging: Sneppel (N) erfg. Vierling (O) erfg. Vierling (Z) s heeren plantagie of de straat (W) s heeren plantagie of de straat

| 3828-0504 | Kaart

N° 1927 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: een weide groot 89 R
 • Ligging: Sneppel (N) erfg. Vierling (O) erfg. Vierling (Z) s heeren plantagie of de straat (W) s heeren plantagie of de straat

| 3828-0505 | Kaart

N° 1928 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: een weide groot 89 R
 • Ligging: Sneppel (N) erfg. Vierling (O) erfg. Vierling (Z) s heeren plantagie of de straat (W) s heeren plantagie of de straat

| 3828-0506 | Kaart

N° 1929 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: een weide groot 89 R
 • Ligging: Sneppel (N) erfg. Vierling (O) erfg. Vierling (Z) s heeren plantagie of de straat (W) s heeren plantagie of de straat

| 3828-0507 | Kaart

N° 1930 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: een weide groot 89 R
 • Ligging: Sneppel (N) erfg. Vierling (O) erfg. Vierling (Z) s heeren plantagie of de straat (W) s heeren plantagie of de straat

| 3828-0503 | Kaart

N° 1931 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: een weide gelegen bij N° 1933/1-2 groot 220 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) zijzelf (Z) zijzelf (W) Jan Meeusen

| 3828-0500 | Kaart

N° 1932 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: een weide gelegen bij N° 1933/3 groot 227 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) N° 1933/3 (O) Laureys Hendrik Bartholomeeusen (Z) Laureys Hendrik Bartholomeeusen (W) de straat

| 3828-0502 | Kaart

N° 1933/1-2 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: hun hofstede land en dries groot 282 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) zijzelf (Z) zijzelf en Jan Meeusen (W) de straat

| 3828-0499 | Kaart

N° 1933/3 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: een akker met bosken gelegen bij N° 1931 groot 607 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) zijzelf (Z) zijzelf (W) zijzelf

| 3828-0501 | Kaart

N° 1934 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: stuk land aan N° 1935/2 groot 49 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) erfg. Antoon Jan Aertsen (Z) zijzelf en Cornelis Lenaert Goris (W) zijzelf

| 3828-0498 | Kaart

N° 1935/1 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: land op "het Ast" groot 73 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) erfg. Antoon Jan Aertsen (Z) zijzelf (W) zijzelf

| 3828-0496 | Kaart

N° 1935/2 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: land op "het Ast" bij N° 1935/1 groot 187 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) erfg. Antoon Jan Aertsen (Z) zijzelf (W) zijzelf

| 3828-0497 | Kaart

N° 1936/1 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: een bos op "het Ast" groot 155 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) zijzelf (Z) zijzelf (W) zijzelf

| 3828-0475 | Kaart

N° 1936/2 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: een deel van bos op "het Ast" naast N° 1936/1 groot 44 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) zijzelf (Z) zijzelf (W) zijzelf

| 3828-0476 | Kaart

N° 1936/3 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: een perceeltje hout of bos naast N° 1936/2 groot 25 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) d' Ast (Z) d' Ast (W) zijzelf

| 3828-0477 | Kaart

N° 1936/4-5-6-7-8-9 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: stuk land op "het Ast" groot 694 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) de wed. en erfg. Jan Cornelis Ooms en Wouter Cornelis Ooms (O) Zijzelf (Z) Zijzelf (W) de straat

| 3828-0495 | Kaart

N° 1937 - Wouter Cornelis Ooms

 • Beschrijving goed: land op "het Ast" groot 141 R
 • Ligging: Sneppel (N) wed. en erfg. Jan Cornelis Ooms (O) erfg. Vierling (Z) erfg. Vierling (W) wed. en erfg. Jan Cornelis Ooms

| 3828-0494 | Kaart

N° 1938/1 - wed. en erfg. Jan Cornelis Ooms

 • Beschrijving goed: land groot 590 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Frans Van de Cloot (O) erfg. Vierling en Wouter Cornelis Ooms (Z) erfg. Vierling en Wouter Cornelis Ooms (W) zijzelf

| 3828-0492 | Kaart

N° 1938/2 - wed. en erfg. Jan Cornelis Ooms

 • Beschrijving goed: stuk land op "het Ast" groot 115 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) hun hofstede (O) zijzelf en Wouter Cornelis Ooms (Z) erfg. Vierling (W) de straat

| 3828-0493 | Kaart

N° 1939 - Frans Van de Cloot

 • Beschrijving goed: een stuk land op "het Ast" groot 477 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Wouter Cornelis Ooms (O) erfg. Vierling en Adriaan Peeter Rombouts (Z) de wed. en erfg. Jan Cornelis Ooms (W) de wed. en erfg. Jan Cornelis Ooms

| 3828-0490 | Kaart

N° 1940 - Wouter Cornelis Ooms samen

 • Beschrijving goed: een stuk land op "het Ast" groot 477 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Wouter Cornelis Ooms (O) erfg. Vierling en Adriaan Peeter Rombouts (Z) de wed. en erfg. Jan Cornelis Ooms (W) de wed. en erfg. Jan Cornelis Ooms

| 3828-0491 | Kaart

N° 1941 - Wouter Cornelis Ooms

 • Beschrijving goed: een weide groot 115 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) Frans Van de Cloot (O) Adriaan Rombouts (Z) hijzelf (W) hijzelf

| 3828-0478 | Kaart

N° 1942 - Frans Van de Cloot

 • Beschrijving goed: een weide naast N° 1941 groot 134 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) de wed. Jan Cornelis Ooms (O) de heer van Loenhout (Z) Wouter Cornelis Ooms (W) Wouter Cornelis Ooms

| 3828-0479 | Kaart

N° 1943 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: een akker genaamd "den Drijhoek akker" groot 260 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf, zijn plantagie of de straat (O) Adriaan Rombouts (Z) Frans Van de Cloot (W) de wed. Jan Cornelis Ooms

| 3828-0480 | Kaart

N° 1944 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: zijn plantagie in de Katerstraat
 • Ligging: Sneppel

| 3828-0481 | Kaart

N° 1944 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: plantagie in de Caterstraet
 • Ligging: Sneppel

| 3828-0487 | Kaart

N° 1945 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: zijn plantagie in de Katerstraat
 • Ligging: Sneppel

| 3828-0482 | Kaart

N° 1945 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: plantagie in de Caterstraet
 • Ligging: Sneppel

| 3828-0488 | Kaart

N° 1946 - wed. en erfg. Jan Cornelis Ooms

 • Beschrijving goed: een akker genaamd "het even block" groot 152 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) de straat of 's heeren plantagie (O) de heer (Z) Frans Van de Cloot (W) Wouter Cornelis Ooms

| 3828-0483 | Kaart

N° 1947 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: zijn plantagie in de Katerstraat bij de hofstede van Wouter Cornelis Ooms
 • Ligging: Sneppel

| 3828-0484 | Kaart

N° 1948 - Wouter Cornelis Ooms

 • Beschrijving goed: zijn hofstede groot 123 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) de wed. en erfg. Jan Cornelis Ooms, Frans Van de Cloot en hijzelf (Z) de wed. en erfg. Jan Cornelis Ooms, Frans Van de Cloot en hijzelf (W) Frans Van de Cloot

| 3828-0485 | Kaart

N° 1949 - wed. en erfg. Jan Cornelis Ooms

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 510 R
 • Ligging: Sneppel (N) Frans Van de Cloot (O) Wouter Cornelis Ooms, Frans Van de Cloot en zijzelf (Z) zijzelf (W) de straat

| 3828-0489 | Kaart

N° 1950 - Frans Van de Cloot

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 278 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) Wouter Cornelis Ooms (Z) de wed. en erfg. Jan Cornelis Ooms (W) de straat

| 3828-0486 | Kaart

N° 1953 - Wouter Cornelis Ooms

 • Beschrijving goed: deel in de "driehoek akker" groot 85 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) de straat (Z) Jan Goossens en Sebastiaan Bartholomeeusen (W) Jan Venix

| 3828-0631 | Kaart

N° 1954/1-2 - Jan Goossens

 • Beschrijving goed: Deel in de "driehoek akker" groot 153 R
 • Ligging: Sneppel (N) Wouter Cornelis Ooms (O) de straat (Z) Jan Stoopen erfg. (W) Jan Venix

| 3828-0632 | Kaart

N° 1955 - Erfg. Jan Stoopen

 • Beschrijving goed: "de hoekakker" groot 136 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Goossens en Sebastiaan Bartholomeeusen (O) de straat (Z) de straat (W) Jan Venix

| 3828-0633 | Kaart

N° 1956 - Jan Venix

 • Beschrijving goed: een bos naast N° 1961/2 groot 133 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) Jan Stoopen (Z) Jan Stoopen (W) hijzelf

| 3828-0636 | Kaart

N° 1957 - Jan Venix

 • Beschrijving goed: een akker naast "Landmeters bos" groot 408 R
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) Wouter Cornelis Ooms, Jan Goossens en Sebastiaan Bartholomeeusen (Z) hijzelf (W) hijzelf

| 3828-0630 | Kaart

N° 1958 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: "plantagie met het cleyn placxen daerbij"
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) hijzelf zijn plantagie (Z) Jan Venix en Jan Adriaan Peeters

| 3828-0639 |

N° 1959 - Jan Venix

 • Beschrijving goed: stuk erve genaamd "Landmeters bos" groot 296 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) het straatje (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) Jan Adriaan Peeters

| 3828-0629 | Kaart

N° 1960/1 - Jan Venix

 • Beschrijving goed: stuk erve daarbij land en dries
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) erfg. Jan Stoopen (W) hijzelf

| 3828-0637 | Kaart

N° 1960/2 - Jan Venix

 • Beschrijving goed: stuk erve daarbij land en dries
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) erfg. Jan Stoopen (W) hijzelf

| 3828-0638 | Kaart

N° 1961/1 - Erfg. Jan Stoopen

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 188 2/3 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf en Jan Venix (O) zijzelf volgend stuk (Z) de straat (W) de heer van Loenhout

| 3828-0634 | Kaart

N° 1961/2 - Erfg. Jan Stoopen

 • Beschrijving goed: weide gelegen in hofstede N° 1961/1 groot 203 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf voorgaande weide en Jan Venix (O) de straat (Z) de straat (W) zijzelf voorgaande weide en Jan Venix

| 3828-0635 | Kaart

N° 1962/1 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: inslag daarbij zijn hofstede groot 30 2/3 R
 • Ligging: Sneppel (N) erfg. Jan Stoopen (O) de straat (Z) de straat (W) hijzelf

| 3828-0640 | Kaart

N° 1962/2 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 115 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Venix (O) erfg. Jan Stoopen en hijzelf (Z) de straat (W) hijzelf

| 3828-0641 | Kaart

N° 1962/3 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: stuk land en dries in de hofstede N° 1962/2 groot 127 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Venix (O) hijzelf (Z) de straat (W) hijzelf

| 3828-0642 | Kaart

N° 1962/4 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: stuk land en dries naast N° 1962/3 groot 272 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Venix (O) hijzelf en Jan Venix (Z) de straat (W) de beek

| 3828-0643 | Kaart

N° 1963 - Jan Venix

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 273 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf en Jan Adriaan Peeters (O) hijzelf (Z) heer van Loenhout (W) de beek

| 3828-0644 | Kaart

N° 1964 - Jan Venix

 • Beschrijving goed: land en weide bij N° 1963 groot 166 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) Peeter Vergouwen wees of Jan Goossens Trouwen baes haeren man (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) de beek

| 3828-0645 | Kaart

N° 1965 - Jan Venix

 • Beschrijving goed: stuk land en dries aan N° 1964 groot 246 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Adriaan Peeters (O) Jan Adriaan Peeters (Z) hijzelf (W) hijzelf

| 3828-0646 | Kaart

N° 1966 - Jan Adriaan Peeters

 • Beschrijving goed: akker, land en groese naast N° 1967/1-2 groot 198 R
 • Ligging: Sneppel (N) voorgaand stuk (O) Jan Venix (Z) Jan Venix (W) Jan Venix

| 3828-0628 | Kaart

N° 1967/1-2 - Jan Adriaan Peeters

 • Beschrijving goed: een weide achter N° 1968-1969-1970 groot 247- 1/3 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf en straatje (O) Jan Venix (Z) hijzelf (W) hijzelf

| 3828-0627 | Kaart

N° 1968-1969-1970 - Jan Adriaan Peeters en Jan Goossens samen

 • Beschrijving goed: een hofstede land en dries en weide groot 266 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) Jan Adriaan Peeters (Z) Jan Venix (W) het beekje

| 3828-0626 | Kaart

N° 1971 - kinderen Aert Quirijnen

 • Beschrijving goed: erve genaamd "de schueracker" groot 178 R
 • Ligging: Sneppel (N) het straatje (O) het straatje (Z) het straatje (W) de beek

| 3828-0625 | Kaart

N° 1972 - meester Jan Baptist Van Dijck notaris te Antwerpen

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 412 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Venix (O) de straat (Z) de straat (W) hijzelf

| 3828-0648 | Kaart

N° 1973 - meester Jan Baptist Van Dijck notaris te Antwerpen

 • Beschrijving goed: een weide groot 184 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Venix (O) zijn stede (Z) de straat (W) de beek

| 3828-0647 | Kaart

N° 1974 - Jan Venix

 • Beschrijving goed: weide groot 46 R (moet wel 2 maal zo groot zijn)
 • Ligging: Sneppel (N) de heer en erfg. Aert Quirijnen (O) 'sijn quaet velt' (Z) not. Van Dijck (W) de beek

| 3828-0649 | Kaart

N° 1975 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: weide of beemd groot 105 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Adriaan Peeters (O) erfg. Aert Quirijnen (Z) Jan Venix (W) de beek

| 3828-0650 | Kaart

N° 1976 - Erfg. Aert Quirijnen

 • Beschrijving goed: een akker groot 167 2/3 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Adriaan Peeters (O) de straat (Z) Jan Venix (W) heer van Loenhout

| 3828-0651 | Kaart

N° 1977 - Jan Adriaan Peeters

 • Beschrijving goed: een beemd groot 144 R
 • Ligging: Sneppel (N) heer Van Elsacker (O) hijzelf (Z) heer van Loenhout (W) de beek

| 3828-0652 | Kaart

N° 1978 - Jan Adriaan Peeters

 • Beschrijving goed: een akker groot 238 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) wed. Jan Cornelis Ooms en heer Van Elsacker (O) de straat (Z) erfg. Aert Quirijnen (W) hijzelf

| 3828-0653 | Kaart

N° 1980 - heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: heide of weide
 • Ligging: Sneppel (N) wed. Jan Cornelis Ooms (O) wed. Jan Cornelis Ooms (Z) Jan Adriaan Peeters (W) hijzelf

| 3828-0654 | Kaart

N° 1981 - heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: een weide groot 57 R
 • Ligging: Sneppel (N) wed. Jan Cornelis Ooms (O) hijzelf (Z) Jan Adriaan Peeters (W) de beek

| 3828-0655 | Kaart

N° 2050 - Mr. Jan Baptist Van Dijck

 • Beschrijving goed: stuk land
 • Ligging: Sneppel (N) straatje of hijzelf (O) hijzelf (Z) kinderen Aert Quirijnen (W) de straat

| 3828-0624 | Kaart

N° 2051 - Erfg. Aert Quirijnen

 • Beschrijving goed: deel van hofstede N° 2053/1-2 en 2052 groot 159 R
 • Ligging: Sneppel (N) not. Van Dijck (O) zijzelf (Z) zijzelf (W) de straat

| 3828-0623 | Kaart

N° 2053/1-2 en 2052 - Erfg. Aert Quirijnen

 • Beschrijving goed: hun hofstede land en dries groot 249 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) zijzelf (Z) de straat (W) de straat

| 3828-0622 | Kaart

N° 2054 - Erfg. Aert Quirijnen

 • Beschrijving goed: land en groes daarnaast "daer staet een cleyn huysken op" groot 291 R
 • Ligging: Sneppel (N) not. Van Dijck (O) Jan Goossens (Z) de straat (W) zijzelf

| 3828-0621 | Kaart

N° 2055 - Jan Goossens of Peeter Vergouwen wees

 • Beschrijving goed: land en groese groot 405 R
 • Ligging: Sneppel (N) notaris Van Dijck (O) notaris Van Dijck en de wed. Cornelis Peeter Rombouts (Z) de straat (W) de kinderen Aert Quirijnen

| 3828-0620 | Kaart

N° 2056 - wed. en erfg. Cornelis Peeter Rombouts

 • Beschrijving goed: bij koop van de erfg. Joos Adriaenssen, een stuk land "daer een nieuw huys op geset is" groot 200 R
 • Ligging: Sneppel (N) not. Van Dijck (O) Peeter Vergouwen wees (Z) de straat (W) weeskind Peeter Vergouwen

| 3828-0618 | Kaart

N° 2057 - meester Jan Baptist Van Dijck notaris te Antwerpen

 • Beschrijving goed: een mastbos
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) Jan Adriaan Peeters en Peeter Vergouwen wees (Z) de wed. Cornelis Peeter Rombouts (W) id.

| 3828-0617 | Kaart

N° 2058 - Jan Adriaan Peeters

 • Beschrijving goed: stuk land genaamd "het Fluyters" groot 199 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) erfg. Aert Quirijnen (O) Peeter Vergouwen wees of Jan Goossens (Z) dezelfde (W) notaris Van Dijck

| 3828-0619 | Kaart

N° 2061 - wed. Cornelis Peeter Rombouts

 • Beschrijving goed: opgebroken heide bij koop van de erfg. Joos Adriaenssen
 • Ligging: Sneppel (N) Peeter Vergouwen wees (O) den Heesterman (Z) Lambrecht Claessen (W) not. J.B. Van Dijck

| 3828-0616 | Kaart

N° 2063 - Peeter Vergouwen wees of Jan Goossens Trouwenbaes

 • Beschrijving goed: akker ernaast groot 182 R
 • Ligging: Sneppel (N) Lambrecht Van Staeyen (O) Wouter Cornelis Ooms (Z) de straat (W) Cornelis Peeter Rombouts

| 3828-0615 | Kaart

N° 2064 - Wouter Cornelis Ooms

 • Beschrijving goed: stuk land en weide hofstede geweest van Naes Janssen groot 525 R
 • Ligging: Sneppel (N) den Heesterman (O) den Heesterman en Frans Van de Cloot (Z) de straat, Lambrecht Claessen en Peeter Vergouwen wees

| 3828-0614 | Kaart

N° 2065 - Frans Van de Cloot

 • Beschrijving goed: een weide tegen "den Heesterman" groot bij gissing 66 R
 • Ligging: Sneppel (N) den Heesterman (O) den Heesterman (Z) de straat (W) Wouter Cornelis Ooms

| 3828-0613 | Kaart

N° 2067 - Erfg. Jan Stoopen modo Adriaan Willem Quirijnen

 • Beschrijving goed: een akker in "de Heesterman" groot bij gissing van ouds op 10 R geschat, maar moet wel 16 maal zo zijn.
 • Ligging: Sneppel (N) ook hijzelf (O) frans Van de Cloot en Jan Goossens (Z) de straat (W) Frans Van de Cloot en Peeter Vergouwen wees en hijzelf

| 3828-0612 | Kaart

N° 2068/1-2 - Frans Van de Cloot en Jan Goossens samen

 • Beschrijving goed: een stuk land groot 195 3/4 R (moet wel 2 maal zo zijn)
 • Ligging: Sneppel (N) de heer (O) Adriaan Willemsen (Z) de straat (W) Adriaan Willemsen

| 3828-0611 | Kaart

N° 2069/1 - Adriaan Willem Quirijnen

 • Beschrijving goed: een akker daarnaast "daer hij zijn huys op gebouwd heeft" groot 428 R
 • Ligging: Sneppel (N) de heer van Loenhout (O) hijzelf (Z) de straat (W) hijzelf en Jan Goossens

| 3828-0609 | Kaart

N° 2069/2 - Adriaan Willem Quirijnen

 • Beschrijving goed: een stuk in de hofstede N° 2069/1 groot 125 R
 • Ligging: Sneppel (N) de heer (O) hijzelf (Z) de straat (W) Frans Van de Cloot en Jan Goossens

| 3828-0610 | Kaart

N° 2070/1-2 - Adriaan Willemsen bij koop van erfg. Joos Adriaenssen

 • Beschrijving goed: een hofstedeken geweest groot 236 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Adriaan Peeter Rombouts (O) Adriaan Rombouts (Z) de straat (W) hijzelf

| 3828-0608 | Kaart

N° 2071 - Adriaan Peeter Rombouts

 • Beschrijving goed: een weide naast "drijhoeckweyde" groot 97 R (moet wel tweemaal zo groot zijn als op 't meetboek blijkt)
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf voorgaande (O) hijzelf (Z) de straat (W) Adriaan Quirijn Willemsen

| 3828-0605 | Kaart

N° 2072 - Adriaan Peeter Rombouts

 • Beschrijving goed: een weide genaamd "drijhoeckweyde" groot 146 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) de heer van Loenhout (O) de heer van Loenhout (Z) de straat (W) hijzelf volgende

| 3828-0604 | Kaart

N° 2073 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: een stuk heide en bos aan de hofstede
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) Adriaan Rombouts (W) hijzelf

| 3828-0603 | Kaart

N° 2074/1-2 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: zijn hofstede in de Katerstraat land en dries aan elkaar gelegen groot 531 R
 • Ligging: Sneppel (N) het loopken of de stadreyt (O) hijzelf (Z) de Katerstraat (W) hijzelf en Adriaan Rombouts

| 3828-0602 | Kaart

N° 2075 en ten dele 2074 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: weide en boske groot 201 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) het loopje (O) de straat (Z) de straat (W) hijzelf

| 3828-0601 | Kaart

N° 2085 - Peeter Lambrecht Janssen bij koop van Cornelis Joos Vermeiren

 • Beschrijving goed: "de Peracker" groot 340 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0354 | Kaart

N° 2088 - Adriaan Rombouts

 • Beschrijving goed: deel van een bos in de Katerstraat groot 187 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) de wed. en kinderen Jan Aernout Van Tichelen of de stadreyt (O) de heer van Loenhout (Z) Adriaan Willemsen (W) de heer

| 3828-0606 | Kaart

N° 2089 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: deel van 't zelfde bos groot 112 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) Adriaan Rombouts (Z) Adriaan Willemsen (W) hijzelf

| 3828-0607 | Kaart

N° 2094 1 t/m 12 - Peeter Lambrecht Janssen bij koop van Cornelis Joos Vermeiren

 • Beschrijving goed: land groot 1176 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) Michiel Reinier Ooms en wed. en kinderen Jan Aert Van Tichelt (O) hijzelf (Z) Jan Van Looveren en Jan Cornelis Vermeiren (W) het straatje

| 3828-0353 | Kaart

N° 2095 - Peeter Lambrecht Janssen bij koop van Cornelis Joos Vermeiren

 • Beschrijving goed: een weike groot 76 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0352 | Kaart

N° 2096/1-2 - Peeter Lambrecht Janssen

 • Beschrijving goed: bij koop van Cornelis Joos Vermeiren groot 169 1/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) hijzelf (O) de straat (Z) hijzelf (W) hijzelf

| 3828-0351 | Kaart

N° 2097/1-2-3 - Peeter Lambrecht Janssen bij koop van Cornelis Vermeiren

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries in 3 percelen aaneen groot 318 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de wed. Jan Aert Van Tichelt (O) de straat (Z) hijzelf (W) hijzelf

| 3828-0350 | Kaart

N° 2104 - wed. en kinderen Jan Aert Van Tichelt

 • Beschrijving goed: het "Hesschots boske" groot 51 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0345 | Kaart

N° 2105 - wed. en kinderen Jan Aert Van Tichelt

 • Beschrijving goed: het "Hesschots boske" groot 51 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0346 | Kaart

N° 2106 - Michiel Reinier Ooms

 • Beschrijving goed: land "de lange vooren" groot 134 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0335 | Kaart

N° 2106/2 - Michiel Reinier Ooms

 • Beschrijving goed: de helft van achterste stuk groot 126 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0343 | Kaart

N° 2107 - wed. en kinderen Jan Aert Van Tichelt

 • Beschrijving goed: de andere helft van achterste stuk groot 126 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0344 | Kaart

N° 2108 - Michiel Reinier Ooms

 • Beschrijving goed: de helft van een akker aan "Heesterman" groot 139 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0347 | Kaart

N° 2108 - wed. en kinderen Jan Aert Van Tichelt

 • Beschrijving goed: de helft van een akker aan "Heesterman" groot 139 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0348 | Kaart

N° 2109 - Michiel Reinier Ooms

 • Beschrijving goed: weide groot 182 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0349 | Kaart

N° 2111/1 - Michiel Reinier Ooms

 • Beschrijving goed: zijn hofstede ende opstal groot 111 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) hijzelf (O) de straat (Z) de wed. en kinderen Jan Aernout Van Tichelt (W) heer Van Elsacker en wed. Jan Aernout Van Tichelt

| 3828-0337 | Kaart

N° 2111/2 - wed. Jan Aernout Van Tichelt, Michiel Reinier Ooms

 • Beschrijving goed: nog een deel van zijn hofstede groot 68 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0339 | Kaart

N° 2112/1-2 - Michiel Reinier Ooms

 • Beschrijving goed: een weyde daer sijn schuer op staet groot 179 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (O) de straat (Z) hijzelf (W) hijzelf en de wed. en kinderen Jan Aernout Van Tichelt (Jan Aernout Van Tichelt voor de helft hiervan)

| 3828-0338 | Kaart

N° 2113/1-2 - Michiel Reinier Ooms

 • Beschrijving goed: de helft van voorste stuk op "'t Hesschot" groot 344 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0340 | Kaart

N° 2114 - Michiel Reinier Ooms

 • Beschrijving goed: de helft van middel stuk op "Hesschot akker" groot 163 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0341 | Kaart

N° 2115 - wed. en kinderen Jan Aert Van Tichelt

 • Beschrijving goed: de andere helft van middel stuk groot 163 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0342 | Kaart

N° 2116 - Michiel Reinier Ooms

 • Beschrijving goed: land op "Hesschotakker" groot 122 1/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0334 | Kaart

N° 2116 - Deels Michiel Reinier Ooms

 • Beschrijving goed: land "de lange vooren" groot 134 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0336 | Kaart

N° 2130 - Jan Cornelis Vermeiren

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 22 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) Adriaan Reinier Ooms (O) de straat (Z) heer Van Elsacker (W) Michiel Reinier Ooms en hijzelf

| 3828-0330 | Kaart

N° 2132 - Jan Cornelis Vermeiren

 • Beschrijving goed: land ernaast groot 52 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0331 | Kaart

N° 2134/1 - Jan Cornelis Vermeiren

 • Beschrijving goed: land groot 173 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0332 | Kaart

N° 2134/2 - Jan Cornelis Vermeiren

 • Beschrijving goed: land groot 71 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0333 | Kaart

N° 2147 - Michiel Aernouts cum suis

 • Beschrijving goed: land groot 154 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0327 | Kaart

N° 2148/1 - Michiel Reinier Ooms

 • Beschrijving goed: groot 172 1/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0326 | Kaart

N° 2148/2 - Jan Vermeiren den ouden

 • Beschrijving goed: land of weide daarachter groot 43 1/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) hijzelf (O) Adriaan Reinier Ooms (Z) Michiel Reinier Ooms (W) hijzelf

| 3828-0329 | Kaart

N° 2149 - Adriaan Reinier Ooms bij koop van Joannes Vergouwen

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 141 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) Jan Van Looveren (O) de straat (Z) Jan Vermeiren en Michiel Ooms (W) hijzelf of Jan Van Looveren

| 3828-0328 | Kaart

N° 2150/1-2 - Jan Van Looveren

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries daaraan groot 236 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) Michiel R. Ooms (O) de straat (Z) Adriaan Reinier Ooms en hijzelf (W) hijzelf

| 3828-0325 | Kaart

N° 2175 - heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: land er achter groot 111 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) akkerstraat (O) Matheus Van Gastel (Z) Michiel Mertens (W) hijzelf, Matheus Van Gastel ea

| 3828-0322 | Kaart

N° 2176 - Matheus Van Gastel

 • Beschrijving goed: land in dezelfde hofstede groot 139 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) d' akkerstraat (O) heer Van Elsacker (Z) Michiel M. Mertens (W) heer Van Elsacker

| 3828-0321 | Kaart

N° 2177 - Heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: zijn hofstede daarbij groot 267 1/3 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) d' akkerstraat (O) Matheus Van Gastel (Z) Michiel M. Mertens (W) Matheus Van Gastel

| 3828-0320 | Kaart

N° 2178 - Matheus Van Gastel modo Cornelis Rombouts

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 67 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) hijzelf of de straat (O) de straat (Z) Michiel Mertens (W) heer Van Elsacker

| 3828-0319 | Kaart

N° 2178/2 - Matheus Van Gastel

 • Beschrijving goed: stuk in zijn hofstede ook hofstede geweest groot 33 1/3 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) Akkerstraat (O) de straat (Z) hijzelf en heer Van Elsacker (W) dezelfde

| 3828-0323 | Kaart

N° 2179/1 - Michiel Melchior Mertens

 • Beschrijving goed: land aan zijn binnenstede groot 196 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) Matheus Van Gastel (O) hijzelf (Z) Frederik Philipsen ea (W) hijzelf

| 3828-0317 | Kaart

N° 2179/2-3-4-5-6-7 - Michiel Melchior Mertens

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries aaneen gelegen groot 696 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) heer Van Elsacker en Matheus Van Gastel (O) de straat (Z) de akkerstraat (W) hijzelf en Matheus Van Gastel en heer van Loenhout

| 3828-0318 | Kaart

N° 2180/1-2-3-4 - Michiel Reinier Ooms

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries op Terbeek, in 4 percelen aaneen gelegen groot 410 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) de straat (Z) Jan Van Looveren (W) 'd Akkerstraat

| 3828-0324 | Kaart

N° 2181/1-2 - heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 297 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) de straat

| 3828-0360 | Kaart

N° 2182 - heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: een akker groot 250 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0361 | Kaart

N° 2183 - heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: een weide
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0362 |

N° 2185 - heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: land in heiveld groot 115 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0363 | Kaart

N° 2187 - wed. en kinderen Jan Aert Van Tichelt

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 210 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) heer Van Elsacker (O) Adriaan Reinier Ooms en heer Van Elsacker (Z) de straat (W) de straat

| 3828-0358 | Kaart

N° 2194 - Adriaan Hendrik Bartholomeeusen

 • Beschrijving goed: een akker groot 65 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0356 | Kaart

N° 2195 - Adriaan Hendrik Bartholomeeusen

 • Beschrijving goed: akker bij de steenoven groot 354 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0355 | Kaart

N° 2195 - Adriaan Hendrik Bartholomeeusen

 • Beschrijving goed: een veld "de Reyt"
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0357 | Kaart

N° 2196 - heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: een weide "het venneken" groot 108 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0359 | Kaart

N° 2196 - Adriaan Hendrik Bartholomeeusen

 • Beschrijving goed: een weide groot 408 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0385 | Kaart

N° 2197/1-2 - Adriaan Hendrik Bartholomeeusen

 • Beschrijving goed: een akker groot 116 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0387 | Kaart

N° 2201/1 - Adriaan Hendrik Bartholomeeusen

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 184 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) de straat (Z) hijzelf (W) hijzelf

| 3828-0383 | Kaart

N° 2201/2 - Adriaan Hendrik Bartholomeeusen

 • Beschrijving goed: land en weide groot 206 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0384 | Kaart

N° 2201/3 - Adriaan Hendrik Bartholomeeusen

 • Beschrijving goed: land en dries groot 120 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0386 | Kaart

N° 2204 - Adriaan Hendrik Bartholomeeusen

 • Beschrijving goed: hofstede geweest gekomen van Bastiaan Crock
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) hijzelf (O) het heyken (Z) hijzelf

| 3828-0381 | Kaart

N° 2206 - Adriaan Hendrik Bartholomeeusen

 • Beschrijving goed: land en dries op "de Herseling" groot 254 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0382 | Kaart

N° 2208 - Heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: stuk op de "Herseling" hofstede geweest groot 273 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) Frederik Philipsen (O) het heyken (Z) Adriaan Hendrik Bartholomeeusen (W) erfg. Jan Masen ea

| 3828-0380 | Kaart

N° 2212 - heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: land en dries aan de Reyt "daer een huys op gestaen heeft" groot 445 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (Z) de straat (W) de straat

| 3828-0398 | Kaart

N° 2218-2221 - heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: 2 stukken land aaneen gelegen hofstede geweest groot 322 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0394 | Kaart

N° 2220 - wed. Jan Van Tichelt

 • Beschrijving goed: een akker op "'t Paukens" groot 148 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (O) de heer Deelen

| 3828-0393 | Kaart

N° 2222 - heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: land en weide genaamd het "Paukens" groot 155 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) Corneel Adriaan Vermeiren en Peeter Van Elsacker (Z) hijzelf (W) hijzelf

| 3828-0388 | Kaart

N° 2223 - Cornelis Adriaan Vermeiren

 • Beschrijving goed: land op "'t Paukens" groot 91 1/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat

| 3828-0389 | Kaart

N° 2224 - Peeter Van Elsacker

 • Beschrijving goed: land en weide op "Paukens" groot 117 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (W) het straatje

| 3828-0392 | Kaart

N° 2225 - kinderen Jan Peeters

 • Beschrijving goed: land op "'t Paukens" groot 98 1/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de vrunte

| 3828-0390 | Kaart

N° 2226 - kinderen Jan Peeters

 • Beschrijving goed: weide op "Paukens" groot 113 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0391 | Kaart

N° 2227/1-2 - Notaris Deelen bij koop van de erfg. Marcelli (Franciscus Iven)

 • Beschrijving goed: land en dries geheten "den eynden coeck" groot 385 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (O) hijzelf en de vrunte

| 3828-0395 |

N° 2228/1 - Notaris Deelen Antwerpen

 • Beschrijving goed: een weide groot 68 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0396 | Kaart

N° 2228/2 - Notaris Deelen Antwerpen

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 160 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) heer van Loenhout (W) hijzelf

| 3828-0397 | Kaart

N° 2250 - Notaris Deelen Antwerpen

 • Beschrijving goed: nieuw opgebroken land bij koop van de erfg. heer Marcelli
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0399 | Kaart

N° 2280/1 - Notaris Deelen bij koop van de erfg. Marcelli (Franciscus Iven)

 • Beschrijving goed: zijn hofstede op "de Herseling" land en dries groot 515 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (O) hijzelf (Z) het straatje (W) het heyken

| 3828-0400 | Kaart

N° 2280/2-3 - Notaris Deelen bij koop van de erfg. Marcelli (Franciscus Iven)

 • Beschrijving goed: nog twee delen in de hofstede aaneen gelegen groot 143 1/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) het straatje

| 3828-0402 | Kaart

N° 2281 - Notaris Deelen bij koop van de erfg. Marcelli (Franciscus Iven)

 • Beschrijving goed: land groot 125 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) het straatje

| 3828-0401 | Kaart

N° 2289 - Notaris Deelen

 • Beschrijving goed: land en dries "daer Cornelis Jan Aertsen zijn huys op staet op de Herseling groot 153 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (O) erfg. Jan Maesen (Z) erfg. Jan Maesen (W) het heyken

| 3828-0403 | Kaart

N° 2290/1 - Michiel Melchior Mertens

 • Beschrijving goed: landen dries groot 104 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (Z) de Hollandse straat (W) het heyken

| 3828-0404 |

N° 2290/2 - Michiel Melchior Mertens

 • Beschrijving goed: straat vercijnsing
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) het heyken (O) hijzelf (Z) het heyken (W) het heyken

| 3828-0405 |

N° 2300-2301-2302-2303 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: zijn plantagie in de Hollandse straat
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0427 | Kaart

N° 2314 - wed. en kinderen Adriaan Simon Bevers bij koop der erfg. heer Marcelli

 • Beschrijving goed: weide groot 123 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (Z) de straat

| 3828-0406 | Kaart

N° 2316 - wed. en kinderen Adriaan Simon Bevers bij koop der erfg. heer Marcelli

 • Beschrijving goed: een akker groot 195 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0407 | Kaart

N° 2320 - wed. en kinderen Adriaan Bevers

 • Beschrijving goed: een akkerke groot 147 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0415 | Kaart

N° 2321-2322 - wed. en kinderen Adriaan Bevers

 • Beschrijving goed: bos en weide groot 290 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0414 | Kaart

N° 2324 - wed. en kinderen Adriaan Simon Bevers bij koop der erfg. Marcelli

 • Beschrijving goed: een weide groot 109 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0413 | Kaart

N° 2325 - wed. en kinderen Adriaan Simon Bevers bij koop der erfg. Marcelli

 • Beschrijving goed: een akkerke groot 123 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0412 | Kaart

N° 2326 - wed. en kinderen Adriaan Simon Bevers bij koop der erfg. Marcelli

 • Beschrijving goed: een hofstede op de Vossingers groot 190 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (O) hijzelf (Z) 's heeren straat (W) Adriaan Cornelis Ooms

| 3828-0411 | Kaart

N° 2327/1-2 - wed. en kinderen Adriaan Bevers

 • Beschrijving goed: een akkerke groot 149 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0417 | Kaart

N° 2328/1-2 - wed. en kinderen Adriaan Bevers

 • Beschrijving goed: "den langen acker" groot 450 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0416 | Kaart

N° 2330 - kinderen Lambrecht Janssen Kerckmans

 • Beschrijving goed: een akker groot 245 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0419 | Kaart

N° 2331 - kinderen Lambrecht Janssen Kerckmans

 • Beschrijving goed: "de grooten acker" groot 327 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0420 | Kaart

N° 2332 - kinderen Lambrecht Janssen Kerckmans

 • Beschrijving goed: een weide "den geer" groot 128 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0423 | Kaart

N° 2333 - kinderen Lambrecht Janssen Kerckmans

 • Beschrijving goed: een akker "den boonhof" groot 88 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0425 | Kaart

N° 2334 - kinderen Lambrecht Janssen Kerckmans

 • Beschrijving goed: hun hofstede op de "Vossingers" metten opstal ende boomen land en dries groot 277 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) zijzelf (O) zijzelf (Z) zijzelf (W) de straat

| 3828-0424 | Kaart

N° 2349 - kinderen Lambrecht Janssen Kerckmans

 • Beschrijving goed: een weide 56 R een heide groot 103 3/4 R groot 56 R + 103 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0422 | Kaart

N° 2350 - kinderen Lambrecht Janssen Kerckmans

 • Beschrijving goed: een akker groot 197 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0426 | Kaart

N° 2351 - kinderen Lambrecht Janssen Kerckmans

 • Beschrijving goed: land groot 140 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0421 | Kaart

N° 2378 t/m 2387 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: zijn plantagie op de "Vossingers" in de Galgestraat
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0428 | Kaart

N° 2379 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: zijn plantagie op de "Vossingers" in de Galgestraat
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0429 | Kaart

N° 2394 - Adriaan Cornelis Ooms

 • Beschrijving goed: een akker groot 370 1/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0410 | Kaart

N° 2395/1 - Adriaan Cornelis Ooms

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 131 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) de wed. en kinderen Adriaan Simon Bevers (Z) hijzelf (W) Adriaan Hendrik Bartholomeeusen

| 3828-0408 | Kaart

N° 2395/2 - Adriaan Cornelis Ooms

 • Beschrijving goed: een weide in dezelfde stede groot 136 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

| 3828-0409 | Kaart

N° 2396 - wed. en kinderen Adriaan Bevers

 • Beschrijving goed: een akker over de straat groot 256 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) de vrunte (Z) de vrunte (W) Adriaan Cornelis Ooms

| 3828-0418 | Kaart