N Overzichtskaart
WO 
 Z  

N° 556/3 - ? Simon Van Gastel

 • Beschrijving goed: hofstede groot 287 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) hijzelf en anderen (O) de straat (Z) heer van Loenhout (W) de Stapelheide

Personen:

N° 556/1-2 - Simon Van Gastel

 • Beschrijving goed: stuk land groot 139 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Lambrecht Vergouwen (O) de straat (Z) hijzelf (W) het goorken of de Stapelhei

Personen:

N° 563 - De H. Geest van Loenhout

 • Beschrijving goed: land nu hofstede groot 221 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de straat (O) Jan Gabriel Janssen nieuw ingenomen heide (Z) notaris Van Dijck (W) heer van Elsacker

N° 566 - Heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: akker genaamd "Sleutelhoeve" groot 293 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de straat (O) de H. Geesttafel (Z) notaris Van Dijck (W) de straat

N° 573 - Mathijs Cornelis Ooms

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 242 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de straat (O) Jan Peeter Van Dijck en het moer genaamd het goorken (Z) heer Van Elsacker (W) de straat

Personen:

N° 574/1-2 - d' heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: hofstede groot 324 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Lambrecht Vergouwen (O) de wed. en kinderen Peeter Anthonissen (Z) de straat (W) de straat

N° 631 - Jan Goris Rombouts

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 407 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de straat (O) Sint Margarietendael ea (Z) Lambrecht Vergouwen (W) de straat

Personen:

N° 804 - Lambrecht Vergouwen

 • Beschrijving goed: hofstede groot 215 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Jan Peeter Van Dijck (O) de straat (Z) Lenaert Peeters (W) hijzelf en heer Van Elsacker

N° 807 - Lenaert Peeters

 • Beschrijving goed: een akker groot 134 1/2 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Lambrecht Vergouwen (O) hijzelf (Z) erfg. Peeter Rombouts

N° 808/1-2 - Lenaert Peeters

 • Beschrijving goed: land stede geweest groot 211 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Lambrecht Vergouwen (O) de straat (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 809 - Lenaert Peeters

 • Beschrijving goed: de nonnenstede groot 250 1/2 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) hijzelf (O) de straat (Z) Geert Rombouts (W) de erfg. Peeter Rombouts

N° 824 - Geeraert Rombouts bij coop van Peeter Rombouts

 • Beschrijving goed: hofstede groot 196 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Lenaert Peeters (O) de straat (Z) Cornelis Van Antwerpen (W) wed. Jan Jacob Mertens

N° 825-826-827 - Cornelis Van Antwerpen voor ½ de wed. Jan Jacob Mertens voor 1/4 en Jan Jan Luycx voor 1/4

 • Beschrijving goed: hofstede groot 355 3/4 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de wed. Jan Jacob Mertens en Geeraert Rombouts (O) de straat (Z) d' aststraat (W) not. Van Dijck

N° 840 - Cornelis Gabriels cum suis

 • Beschrijving goed: een spie erve daer huysinge op placht te staen
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de straat (O) de straat (Z) Jan Luycx (W) de straat

N° 842 - meester Jan Baptist Van Dijck notaris te Antwerpen

 • Beschrijving goed: land daer een stede op gestaen heeft groot 571 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de straat (O) de straat (Z) hijzelf (W) de straat

N° 843 - meester Jan Baptist Van Dijck notaris te Antwerpen

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 413 1/2 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de straat (O) hijzelf (Z) erfg. Jan De Haen en Jan Goris Rombouts en erfg. Vierling (W) hijzelf

N° 848 - meester Jan Baptist Van Dijck notaris te Antwerpen

 • Beschrijving goed: een stuck daer een stede gestaen heeft groot 483 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de straat (O) hijzelf (Z) de erfg. Vierling (W) de Stapelheide

N° 849 - Jan Jan Luycx

 • Beschrijving goed: hofstede groot 229 1/2 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de Geerstraat (O) de straat (Z) de wed. Jan Jacob Mertens (W) heer Van Elsacker