N Overzichtskaart
WO 
 Z  

N° 574/1-2 - d' heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: hofstede groot 324 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Lambrecht Vergouwen (O) de wed. en kinderen Peeter Anthonissen (Z) de straat (W) de straat

N° 631 - Jan Goris Rombouts

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 407 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de straat (O) Sint Margarietendael ea (Z) Lambrecht Vergouwen (W) de straat

Personen:

N° 632/1-2-3 - heer van Loenhout bij coop van Jan Vermeiren

 • Beschrijving goed: Hofstede, land en dries groot 261 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) erfg. Peeter Rombouts (O) hijzelf (Z) d' ackerstraet (W) de straat

Personen:

N° 633 - heer van Loenhout bij coop van Jan Adriaan Vermeiren

 • Beschrijving goed: land groot 288 1/2 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Peeter Rombouts (O) Lenaert Peeters (Z) d' ackerstraet (W) hijzelf

Personen:

N° 667 - Erfg. Peeter Rombouts

 • Beschrijving goed: stuk land groot 145 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Jan Van den Bleeken (O) Jan Van den Bleeken en Geeraert Rombouts (Z) de heer van Loenhout en Lenaert Peeters (W) hijzelf

N° 668 - Erfg. Peeter Rombouts

 • Beschrijving goed: hofstede en erve daeraen groot 335 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Jan Van den Bleeken (O) hijzelf (Z) heer van Loenhout (W) de straat

N° 669 - Erfg. Peeter Rombouts

 • Beschrijving goed: hofstede en erve daeraen groot 335 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Jan Van den Bleeken (O) hijzelf (Z) heer van Loenhout (W) de straat

N° 670/1 - Jan Van den Bleeken

 • Beschrijving goed: hofstede met weide en dries groot 432 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) heer van Loenhout (O) hijzelf (Z) erfg. Peeter Rombouts (W) de straat

Personen:

N° 670/2 - Erfg. Jan Anthonissen

 • Beschrijving goed: weide groot 76 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) heer Van Elsacker (O) Jan Van den Bleeken (W) Jan Van den Bleeken

N° 671/1-2 - Jan Van den Bleeken

 • Beschrijving goed: stuk land groot 116 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Heer Van Elsacker (O) heer Van Elsacker ea (Z) erfg. Peeter Rombouts (W) hijzelf

Personen:

N° 672 - Heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: akker genaamd "gersthof" groot 190 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) Jan Van den Bleeken (W) hijzelf

N° 674 - Heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: Land en dries groot 87 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) hijzelf (O) Hijzelf (W) hijzelf

N° 675 - Heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: hofstede groot 126 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) hijzelf en straatje (O) hijzelf (Z) Jan Van den Bleeken (W) de straat

N° 725/1-2-3 - Peeter Van Gastel

 • Beschrijving goed: hofstede groot 673 1/4 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) heer Van Elsacker en erfg. Peeter Godrie en Cornelis Lambrecht Janssen (O) de straat (Z) de straat (W) de straat

Personen:

N° 727/ 2 - Cornelis Lambrecht Janssen

 • Beschrijving goed: een akker bij zijn stede groot 141 1/2 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Jan Vorsselmans (O) de straat (Z) erfg. Peeter Steven Godrie (W) hijzelf

N° 727/ 1 - Jan Vorsselmans Modo Lambrecht Janssen

 • Beschrijving goed: hofstede groot 90 1/2 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de heer van Loenhout ( Jan Vorsselmans en Cornelis Janssen ieder de helft van 't huis) (O) de straat (Z) Cornelis Lambrecht Janssen (W) hijzelf

N° 727 - Jan Vorsselmans kinderen

 • Beschrijving goed: hofstede geweest groot 201 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de heer van Loenhout (O) de straat (Z) zijzelf (W) zijzelf

N° 728 - Cornelis Lambrecht Janssen

 • Beschrijving goed: een akker groot 840 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) hijzelf (O) hijzelf (W) Michiel Van Lanschot en hijzelf

N° 733 - Michiel Van Lanschot

 • Beschrijving goed: stuk erve hofstede geweest groot 295 1/4 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Lenaert Peeters (O) de straat (Z) de bosstraat (W) hijzelf

N° 738 - Cornelis Lambrecht Janssen

 • Beschrijving goed: dries achter zijn stede groot 166 3/4 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Peeter Van Gastel en Jan Vorsselmans (O) hijzelf (Z) Michiel Van Lanschot (W) hijzelf

N° 778/1-2-3-4 - Jan Simons

 • Beschrijving goed: hofstede groot 481 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) heer Van Elsacker (O) de straat (Z) de bosstraat (W) Geert Rombouts ea

N° 781 - Lenaert Peeters

 • Beschrijving goed: hofstede groot 274 1/2 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de bosstraat (O) de straat (Z) erfg. Peeter Steven Godrie (W) erfg. Peeter Rombouts

N° 782 - Erfg. Peeter Steven Godrie

 • Beschrijving goed: hofstede groot 276 1/2 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Lenaert Peeters (O) de straat (Z) zijzelf (W) erfg. Peeter Rombouts

N° 783/1-2 - Erfg. Peeter Steven Godrie

 • Beschrijving goed: hofstede groot 468 1/2 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) zijzelf (O) de straat (Z) erfg. Geeraert Van Westerhoven (W) erfg. Geeraert Van Westerhoven

N° 790 - Erfg. Geeraert Van Westerhoven

 • Beschrijving goed: hofstede groot 195 1/2 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) erfg. Peeter Steven Godrie (O) de straat en erfg. Peeter Anthonissen (Z) erfg. Peeter Anthonissen en de bosstraat (W) zijzelf

N° 791 - wed. en kinderen Peeter Anthonissen

 • Beschrijving goed: hofstede groot 582 3/4 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) erfg. Geeraert Van Westerhoven (O) de straat (Z) de bosstraat (W) erfg. Geeraert Van Westerhoven

N° 792 - Erfg. Jan Anthonissen

 • Beschrijving goed: hofstede groot 344 1/2 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de bosstraat (O) de straat (Z) Jan Peeter Van Dijck (W) de wed. Peeter Anthonissen

N° 803 - Jan Peeter Van Dijck

 • Beschrijving goed: hofstede groot 273 3/4 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de erfg. Jan Anthonissen (O) de straat (Z) Lambrecht Vergouwen (W) heer Van Elsacker

N° 804 - Lambrecht Vergouwen

 • Beschrijving goed: hofstede groot 215 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Jan Peeter Van Dijck (O) de straat (Z) Lenaert Peeters (W) hijzelf en heer Van Elsacker

N° 807 - Lenaert Peeters

 • Beschrijving goed: een akker groot 134 1/2 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Lambrecht Vergouwen (O) hijzelf (Z) erfg. Peeter Rombouts

N° 808/1-2 - Lenaert Peeters

 • Beschrijving goed: land stede geweest groot 211 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Lambrecht Vergouwen (O) de straat (Z) hijzelf (W) hijzelf