N Overzichtskaart
WODetail dorpskom
 Z  

N° 13/1-2 - Michiel Ansoms, de erfg. Dionijs Ceuppens en Frans Van Meir

 • Beschrijving goed: "een stuck in de Warande daer de hofstede op is staende" groot 350 R (N° 13/1-2 en 14)
 • Ligging: Den Huffel / De warande (N) de pastorije en Jacobus Godrie (O) de wed. Cornelis Jan Godrie (Z) Joris Van Elsacker ea (W) Michiel Roovers, Jan Adriaan Ooms en Jozef Van de Wouwer

Personen:

N° 22 - Jan Dionijs Van Dijck

 • Beschrijving goed: hofstede groot 57 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Michiel Roovers (O) de Warande of Theodoor Vinck (Z) de wed. Vroman (W) den kerckmuer

Personen:

N° 26 - wed. Jan Ackervekens

 • Beschrijving goed: stuk land en dries groot 196 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de straat of Capelle (O) de beek (Z) de beek (W) d' heer Van Elsacker

Personen:

N° 29 - de pastoor van Loenhout

 • Beschrijving goed: een weide of hof groot 50 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de kerkmuur (O) heer Van Elsacker (Z) dezelfde (W) de wed. Jan Kievits

N° 30 - wed. en kinderen Jan Kievits

 • Beschrijving goed: hofstede groot 232 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de straat of kerkmuur (O) de pastorij en heer Van Elsacker (Z) de Molenstraat

Personen:

N° 31 - Joannes Vergouwen notaris alhier

 • Beschrijving goed: de schoolacker groot 246 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de Solheuvel of zijn hofstede (O) de straat en de school (Z) Michiel Ansoms (W) de nonnen, Cornelis Joos Vermeiren ea

Personen:

N° 32 - Cornelis Adriaan Vermeiren

 • Beschrijving goed: hofstede groot 208 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de straat (O) den Heuvel of den notaris (Z) hijzelf (W) Erasmus Kerstens en Jan Dionijs Van Dijck

Personen:

N° 415 - Erasmus Kerstens en priester Van Elsacker

 • Beschrijving goed: stuk land groot 246 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Jan Dionijs Van Dijck (O) Corneel Adriaan Vermeiren (Z) priester Van Elsacker en Cornelis Joos Vermeiren (W) de weg

Personen:

N° 416 - Cornelis Adriaan Vermeiren

 • Beschrijving goed: stuk land genaamd "den Palmbos" groot 219 R
 • Ligging: Den Huffel (N) hijzelf (O) notaris Vergouwen schoolakker (Z) Cornelis Joos Vermeiren en de wed. Kivits (W) Cornelis Joos Vermeiren

Personen:

N° 418 - Eerw. Heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: land naast N° 415 groot 47 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Erasmus Kerstens (O) hijzelf (Z) Cornelis Joos Vermeiren (W) de weg

Personen:

N° 429 - Michiel Ansoms

 • Beschrijving goed: weide groot 118 R
 • Ligging: Den Huffel (N) not. Vergouwen (O) de straat (Z) de straat (W) de nonnen van Sint Margarietendael

Personen:

N° 435/1 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: stuk land groot 65 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Cornelis Lambrecht Janssen (O) Jan Van de Mierop (Z) hijzelf (W) de weg

N° 435/2 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: stuk land "daer den wintmolen op staet" groot 106 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Peeter De Meester en hijzelf (O) Jan Boden (Z) de weg (W) de weg

N° 441 - Den here van Loenhout

 • Beschrijving goed: hofstede "het windmolenhuis" groot 54 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de weg (O) Sint Margarietendael (Z) Jan Van den Bleeken, de wed. Jan Vroman en Cornelis Peeter Van Tichelt (W) de weg

N° 444/2 - Jan Cornelis Van Aert

 • Beschrijving goed: hofstede groot 66 R
 • Ligging: Den Huffel (N) hijzelf (O) de straat (Z) hijzelf (W) heer Van Elsacker

Personen:

N° 444/1 - Jan Cornelis Van Aert

 • Beschrijving goed: stuk land groot 163 R
 • Ligging: Den Huffel (N) den Molenweg (O) de straat (Z) hijzelf (W) heer Van Elsacker

Personen:

N° 446/1-2-3 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: stuk land groot 353 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Jan Van den Bleeken en Adriaan Vroman (O) Jan Cornelis Van Aert (Z) het loopken (W) Cornelis Peeter Van Tichelt

N° 449/1 - heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: "den Engelaer" groot 322 R
 • Ligging: Den Huffel (N) het straatje (O) zijn eigen Engelaer ea (Z) Jan Cornelis Van Aert (W) de straat

N° 449/2 - Heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: een boske groot 16 R
 • Ligging: Den Huffel (N) hijzelf (O) Jan Cornelis Van Aert (Z) Jan Cornelis Van Aert (W) hijzelf

N° 450 - Heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: een akker of "den Engelaer" groot 130 R
 • Ligging: Den Huffel (N) het straatje of hijzelf (O) Sint Margarietendael (Z) Jan Cornelis Van Aert (W) hijzelf zijn Engelaer

N° 451 - Heer Van Elsacker (van Vierling geweest)

 • Beschrijving goed: een weide groot 209 R
 • Ligging: Den Huffel (N) hijzelf en de pastorij (O) hijzelf (Z) hijzelf en Sint Margarietendael (W) de wed. Jan Kievits

N° 458/2 - Jan Cornelis Van Aert

 • Beschrijving goed: een acker in de aenstede groot 263 R
 • Ligging: Den Huffel (N) heer Van Elsacker (O) Sint Margarietendael (Z) hijzelf (W) hijzelf

Personen:

N° 458/3 - Jan Cornelis Van Aert

 • Beschrijving goed: stuk erve groot 274 R
 • Ligging: Den Huffel (N) hijzelf (O) Sint Margarietendael (Z) hijzelf (W) hijzelf

Personen:

N° 458/4 - Jan Cornelis Van Aert

 • Beschrijving goed: hofstede groot 560 R
 • Ligging: Den Huffel (N) heer Van Elsacker (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) de straat

Personen:

N° 458/5 - Jan Cornelis Van Aert

 • Beschrijving goed: stuk land groot 195 R
 • Ligging: Den Huffel (N) hijzelf (O) not. Vergouwen (Z) not. Vergouwen (W) de straat

Personen:

N° 461 - Joannes Vergouwen notaris alhier

 • Beschrijving goed: stuk land groot 92 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Jan Cornelis Van Aert (O) Jan Cornelis Van Aert (Z) Meester De Croes (W) Jan Cornelis Van Aert

Personen:

N° 462/1-2 - Joannes Vergouwen notaris alhier

 • Beschrijving goed: een weide nu bos groot 85 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Jan Cornelis Van Aert (O) hijzelf, Mr. De Croes en Jan Cornelis Van Aert (Z) heer Van Elsacker en Van Beeck (W) de straat

Personen:

N° 656 - Heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: groot 117 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de cappelrije (O) de molenweg (Z) de molenweg (W) Erasmus Kerstens

N° 671/1-2 - Jan Van den Bleeken

 • Beschrijving goed: stuk land groot 116 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Heer Van Elsacker (O) heer Van Elsacker ea (Z) erfg. Peeter Rombouts (W) hijzelf

Personen:

N° 672 - Heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: akker genaamd "gersthof" groot 190 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) Jan Van den Bleeken (W) hijzelf

N° 1401-1402 - Jan Van den Heuvel en wed. Cornelis Jan Godrie zijn zuster

 • Beschrijving goed: groot 240 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1404/1 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: groot 350 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1404/4 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: groot 460 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1424 - Jan Baptist Aernouts

 • Beschrijving goed: groot 268 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1425 - Cornelis Peeter Van Tichelt

 • Beschrijving goed: "den schuerman" groot 260 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1426 - Jan Van Hooydonck

 • Beschrijving goed: groot 238 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1427 - Cornelis Peeter Van Tichelt

 • Beschrijving goed: groot 188 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1428 - wed. Mathijs Peeter Van Tichelt

 • Beschrijving goed: groot 167 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1429 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: groot 424 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1430 - Adriaan Peeter Van Tichelt

 • Beschrijving goed: groot 109 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1431 - Norbertus Van Aken

 • Beschrijving goed: groot 57 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1432 - heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: groot 90 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1433 - Aernout Van Staeyen

 • Beschrijving goed: groot 147 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1434-1435 - Peeter Jan Kenis Groot

 • Beschrijving goed: groot 147 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1436 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: groot 138 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1437 - Antoon Theuns door koop van de erfg. Peeter Goetstouwers

 • Beschrijving goed: groot 232 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1439/1-2 en 1438 - Boudewijn Aernouts en erfg. Jan Louis Aernouts

 • Beschrijving goed: groot 356 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1440-1441 - Jan Van Hooydonck, Geeraert Van den Heuvel en Niclaes Van Elsacker

 • Beschrijving goed: groot 355 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1443 - wed. en kinderen Joachim Niclaes Jochems

 • Beschrijving goed: hun hofstede aan de "Brielse vonder" groot 173 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de wed. en kinderen Vroman (O) de akkerstraat (Z) de Brielse vonder of kerkpad (W) de beek

N° 1460 - Lambrecht Claessen

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 235 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (W) de beek

N° 1461 - Lambrecht Claessen

 • Beschrijving goed: groot 209 1/3 R
 • Ligging: Sneppelakker (O) het straatje

N° 1462/1 - Lambrecht Claessen

 • Beschrijving goed: groot 184 1/3 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) de straat (O) de straat

N° 1462/2 - Lambrecht Claessen

 • Beschrijving goed: een weide groot 52 1/3 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1465/2 - Lambrecht Claessen

 • Beschrijving goed: groot 35 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1470 - Michiel Melchior Mertens

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 249 1/3 R
 • Ligging: Sneppelakker (O) de straat (W) de beek

N° 1567/1-2 - priester Van Elsacker

 • Beschrijving goed: land en groes groot 361 R
 • Ligging: Sneppelakker (O) de straat (Z) de straat

N° 1571 - Erfg. Michiel Van Staeyen

 • Beschrijving goed: stuk land hofstede geweest groot 330 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1576 - meester Jan Baptist Van Dijck notaris te Antwerpen

 • Beschrijving goed: het "Fluyters" groot 126 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1577/1-2 - heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: land 118 1/4 R en een weide "Fluyters" groot 373 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1580 - Cornelis Aernouts

 • Beschrijving goed: stuk land waar een schuur op staat groot 85 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1581 - Jan Van Antwerpen

 • Beschrijving goed: zijn stedeken genaamd "den Couwenbergh" groot 212 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1593 - wed. Jacob Van de Cloot

 • Beschrijving goed: groot 112 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1594-1595 - meester Jan Baptist Van Dijck notaris te Antwerpen

 • Beschrijving goed: groot 169 R
 • Ligging: Sneppelakker