N Overzichtskaart
WO 
 Z  

N° 1 - de kerk

 • Beschrijving goed: de kerk
 • Ligging: Den Huffel

N° 2 - Cornelis Joos Vermeiren

 • Beschrijving goed: huysinge ende hof bij de kerck
 • Ligging: Den Huffel (N) de dorpsschool (O) de straat (Z) notaris Vergouwen (W) notaris Vergouwen

Personen:

N° 3 - dorpsschool

 • Beschrijving goed: De dorpsschool met den hof daeraen
 • Ligging: Den Huffel (N) den Heuvel (O) de straat of kerckmuer (Z) Cornelis Joos Vermeiren (W) notaris Vergouwen

N° 4 - Joannes Vergouwen notaris alhier

 • Beschrijving goed: huys ende hof daeraen genaemt de "Drij Swaentiens"
 • Ligging: Den Huffel (N) de straat (O) de Solheuvel (Z) hijzelf (W) Cornelis Adriaan Vermeiren

Personen:

N° 5 - Peeter De Meester

 • Beschrijving goed: hofstede groot 22 R
 • Ligging: Den Huffel (N) d' heer Van Elsacker (O) den kerckpat (Z) de straat (W) d' heer Van Elsacker

Personen:

N° 6 - Peeter De Meester bij coop van d' erfg. Mathijs Nijs Janssen

 • Beschrijving goed: huys ende hof
 • Ligging: Den Huffel (N) de pastorije (O) Geeraert Van den Heuvel en Christiaan Vorsselmans (Z) den Solheuvel (W) het kerckblock

Personen:

N° 7 - Geeraert Van den Heuvel

 • Beschrijving goed: huys ende hof
 • Ligging: Den Huffel (N) Christiaan Vorsselmans (O) de kinderen Antoon Comperen (Z) den Solheuvel (W) den Solheuvel en Peeter De Meester

N° 8 - wed. en kinderen Antoon Comperen

 • Beschrijving goed:
 • Ligging: Den Huffel (N) Christiaan Vorsselmans (O) den kerckpad (Z) de Solheuvel (W) Geeraert Van den Heuvel

Personen:

N° 9 - Christiaan Vorsselmans

 • Beschrijving goed: huys en hof
 • Ligging: Den Huffel (N) de pastorij (O) den kerckpad (Z) de kinderen Antoon Comperen en Geeraert Van den Heuvel (W) Peeter De Meester

Personen:

N° 10 - Jozef Van de Wouwer

 • Beschrijving goed: hofstede groot 26 R
 • Ligging: Den Huffel (N) d' heer Van Elsacker (O) de Warande (Z) Jan Adriaan Ooms (W) het straatje tegen de pastorij

Personen:

N° 11-12 - Michiel Roovers en Jan Adriaan Ooms

 • Beschrijving goed: hun hofstede groot 60 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Jozef Van de Wouwer (O) de Warande (Z) Jan Dionijs Van Dijck (W) het straatje

Personen:

N° 13/1-2 - Michiel Ansoms, de erfg. Dionijs Ceuppens en Frans Van Meir

 • Beschrijving goed: "een stuck in de Warande daer de hofstede op is staende" groot 350 R (N° 13/1-2 en 14)
 • Ligging: Den Huffel / De warande (N) de pastorije en Jacobus Godrie (O) de wed. Cornelis Jan Godrie (Z) Joris Van Elsacker ea (W) Michiel Roovers, Jan Adriaan Ooms en Jozef Van de Wouwer

Personen:

N° 14 - Michiel Ansoms, de erfg. Dionijs Ceuppens en Frans Van Meir

 • Beschrijving goed: "een stuck in de Warande daer de hofstede op is staende" groot 350 R (N° 13/1-2 en 14)
 • Ligging: Den Huffel / De warande (N) de pastorije en Jacobus Godrie (O) de wed. Cornelis Jan Godrie (Z) Joris Van Elsacker ea (W) Michiel Roovers, Jan Adriaan Ooms en Jozef Van de Wouwer

Personen:

N° 15 - Michiel Goris cum suis

 • Beschrijving goed: Hofstede groot 75 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Peeter Jan Kenis (O) de straat (Z) de Warande (W) Jacobus Godrie

Personen:

N° 16-21 - Jacobus Claessen, Frans Stes, Joannes Mertens, Joris Van Elsacker, Antoon Jaspar Anthonissen en Theodoor Vinck

 • Beschrijving goed: stuck land in de Warande daer heure hofstedekens op staende groot 204 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de straat of ander deel van de Warande (O) de straat (Z) de wed. Jan Vroman (W) Jan Dionijs Van Dijck

Personen:

N° 16 - Jacobus Claessen

 • Beschrijving goed:
 • Ligging: Den Huffel / De warande

Personen:

N° 17 - Frans Stes

 • Beschrijving goed:
 • Ligging: Den Huffel / De warande

Personen:

N° 18 - Jan Mertens

 • Beschrijving goed:
 • Ligging: Den Huffel / De warande

N° 19 - Joris Van Elsacker

 • Beschrijving goed:
 • Ligging: Den Huffel / De warande

Personen:

N° 20 - Antoon Jasper Anthonissen

 • Beschrijving goed:
 • Ligging: Den Huffel / De warande

N° 21 - Theodoor Vinck

 • Beschrijving goed:
 • Ligging: Den Huffel / De warande

N° 22 - Jan Dionijs Van Dijck

 • Beschrijving goed: hofstede groot 57 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Michiel Roovers (O) de Warande of Theodoor Vinck (Z) de wed. Vroman (W) den kerckmuer

N° 23-24-25 - wed. en kinderen Jan Vroman, Peeter Deckers (smid) - N°24 en de wed. Van den Ackerveken N° 25

 • Beschrijving goed: hunne hofsteden groot 255 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Jan Dionijs en de Warande (O) de Capelle (Z) de wed. Van den Ackerveken en d' heer Van Elsacker (W) de kerkmuur

N° 26 - wed. Jan Ackervekens

 • Beschrijving goed: stuk land en dries groot 196 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de straat of Capelle (O) de beek (Z) de beek (W) d' heer Van Elsacker

N° 27 - d' heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: stuck land groot 120 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de wed. Vroman en Peeter Deckers (O) de wed. Ackervekens (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 28/1-2 - d' heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: land ernaast groot 270 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de straat of Adriaan Vroman cum suis (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) heer pastoor van Loenhout

N° 29 - de pastoor van Loenhout

 • Beschrijving goed: een weide of hof groot 50 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de kerkmuur (O) heer Van Elsacker (Z) dezelfde (W) de wed. Jan Kievits

N° 30 - wed. en kinderen Jan Kievits

 • Beschrijving goed: hofstede groot 232 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de straat of kerkmuur (O) de pastorij en heer Van Elsacker (Z) de Molenstraat

N° 33 - Heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: stuk land groot 124 1/4 R
 • Ligging: Den Huffel (N) hijzelf (O) de pastorij (Z) Peeter De Meester (W) hijzelf

N° 34 - d' heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: hofstede groot 215 1/3 R
 • Ligging: Den Huffel (N) hijzelf (O) hijzelf en Peeter De Meester (Z) de straat (W) Erasmus Kerstens

N° 36 - Eerw. Heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: stuk land daarnaast groot 158 1/2 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de straat (O) hijzelf en Jan Mertens (Z) hijzelf (W) de waterloop

N° 37 - Eerw. Heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: hofstede aen den Huffel groot 290 3/4 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de straat (O) de kerkpad (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 38-39-40-41 - Peeter Goossens, Jan Geerts n. ux. Cornelius Godrie en Peeter De Bruyn

 • Beschrijving goed: hofsteden van Hendrik Moons groot 80 1/2 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de zelfde (O) de straat (Z) de straat (W) de heer van Loenhout en secretaris Roubens

N° 42 - Den heere secretaris P. Roubens

 • Beschrijving goed: huys ende hof aan N° 43
 • Ligging: Den Huffel (N) de heer van Loenhout (O) het dorp (Z) Peeter Goossens ende mede den heer Peeter De Bruyn (W) de heer van Loenhout

N° 43 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: een drieske
 • Ligging: Den Huffel (N) de dreef (O) het dorp (Z) heer secretaris Roubens (W) hijzelf den nonnen bogaert

N° 44-45 - wed. en kinderen Joannes Vroman en de heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: hofstede genaemt "den Leeuw" ende den heere sijn stedeken daerbij onder begrepen groot 77 3/4 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) den heere hiermede deel in hebbende (O) de straat of de Huffel (Z) de nieuwe dreve (W) den heere hiermede deel in hebbende

N° 46 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: hofstede en dries groot 24 1/2 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) de straat (O) heer Van Elsacker (Z) Michiel Van Beeck (W) de straat

N° 48 - d' heer Frans Van Elsacker

 • Beschrijving goed: huys en hof
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) Michiel Van Beeck of erfg. Jan Meeusen (O) hijzelf (Z) den Huffel (W) Michiel Van Beeck of erfg. Jan Meeusen

N° 59-60 - d' Heer Frans Bernard Van Elsacker

 • Beschrijving goed: hofstede groot 77 1/2 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de straat (O) d' oude pastorij (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 62 - d' Heer Frans Bernard Van Elsacker

 • Beschrijving goed: hofstede, brouwerije groot 149 3/4 R
 • Ligging: Den Huffel (O) d' oude pastorije (Z) hijzelf en Jan Van de Mierop (W) de straat

N° 63 - Jan Van de Mierop en Jan Mertens

 • Beschrijving goed: hunne hofsteden ieder voor de helft groot 59 R
 • Ligging: Den Huffel (N) d' heer Van Elsacker (O) d' heer Van Elsacker (Z) d' heer Van Elsacker (W) heer Van Elsacker en de straat

N° 64 - d' heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: een stuk aan 't Kerckblock groot 137 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Jan Mertens en Jan Van de Mierop en hijzelf (O) hijzelf (Z) het straatje of de pastorije (W) den kerckpad

N° 65 - Den heer Pastoor

 • Beschrijving goed: binnenhof ende visserije groot 98 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de kerkpaden (O) het straatje (Z) Christiaan Vorsselmans en Peeter De Meester (W) de kerkpaden

N° 66 - d' heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: stuck land hofstede geweest groot 259 R
 • Ligging: Den Huffel (N) hijzelf (O) d' oude pastorij (Z) Jozef Van de Wouwer (W) het straetken en hijzelf

N° 67 - d' heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: stuk land groot 187 R
 • Ligging: Den Huffel (N) hijzelf (O) d' oude pastorij (Z) hijzelf of het dreefken (W) hijzelf of het dreefken

N° 68 - d' oude pastorije

 • Beschrijving goed: land groot 402 R
 • Ligging: Den Huffel (N) d'oude pastorij (O) Jacobus Godrie en Peeter Kenis (Z) de Warande (W) d'heer Van Elsacker

N° 69 - Jacobus Godrie

 • Beschrijving goed: stuk land groot 131 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Peeter Kenis (O) Peeter Kenis en Michiel Goris cum suis (Z) de Warande (W) de pastorij

N° 71 - Jan De Bie

 • Beschrijving goed: hofstedeken
 • Ligging: Den Huffel (N) heer Van Elsacker (O) Antoon Cornelis Theuns (Z) Jan Van Hooydonck (W) de Perstraat

N° 72 - Jan Van Hooydonck

 • Beschrijving goed: zijn stede aen de Perstraet groot 70 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Jan De Bie (O) Antoon Cornelis Theuns (Z) Jacobus Adriaan Goris (W) de Perstraat

N° 85 - Norbertus Van Aken

 • Beschrijving goed: hofstede groot 93 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de straat (O) de wed. Mathijs Peeter Van Tichelt (Z) hijzelf en Lenaert Van Meir

N° 86 - Norbertus Van Aken

 • Beschrijving goed: hofstede groot 93 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de straat (O) de wed. Mathijs Peeter Van Tichelt (Z) hijzelf en Lenaert Van Meir

N° 88/1 - Frans Hofkens

 • Beschrijving goed: stede groot 607 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de schoordijk of de straat (O) de schoorbeemd (Z) hijzelf (W) erfg. Mathijs Cornelis Van Tichelt

N° 88/2 - Frans Hofkens

 • Beschrijving goed: stuk in dezelfde stede N° 88/1 groot 316 R
 • Ligging: Den Huffel (N) hijzelf (O) de beek (Z) Jacobus Adriaan Goris (W) de kinderen Elisabeth Van den Heuvel

N° 89 - Michiel Ooms en erfg. Jan Aernout Van Tichelt

 • Beschrijving goed: een beemd genaamd "den schoorbeemd" groot 338 1/4 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de schoordijk (O) de beek (Z) erfg. Jan Geert Kivits (W) Frans Hofkens

N° 91 - wed. en kinderen Jan Kievits

 • Beschrijving goed: een stuk met het drieske groot 146 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) Antoon Theuns en de heer van Loenhout (O) de heer van Loenhout en Antoon Theuns (Z) de straat (W) Antoon Theuns en de heer van Loenhout

N° 92 - Antoon Theuns

 • Beschrijving goed: hofstede bij coop van Peeter Goetstouwers kinderen groot 246 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) hijzelf (O) de heer van Loenhout en de wed. Kivits (Z) de straat (W) Peeter Van Elsacker en Adriaan Van Tichelt

N° 93 - Peeter Van Elsacker

 • Beschrijving goed: zijn hofstede groot 57 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) Adriaan Peeter Van Tichelt (O) Antoon Theuns (Z) de straat (W) Peeter De Bie

N° 94 - Peeter De Bie

 • Beschrijving goed: hofstede groot 53 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) dezelfde (O) Peeter Van Elsacker (Z) de straat (W) de wed. Mathijs Peeter Van Tichelt

N° 95 - wed. Mathijs Peeter Van Tichelt

 • Beschrijving goed: hofstede groot 96 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) Adriaan Van Tichelt en zijzelf (O) Peeter De Bie (Z) de straat (W) Jan Van den Heuvel

N° 97/1-2 - Adriaan Peeter Van Tichelt

 • Beschrijving goed: een stuk achter zijn schuur groot 127 1/3 R
 • Ligging: Huffel Heylaer (nu Het Heiken) (N) den dijck (O) Antoon Theuns (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 97 - Adriaan Peeter Van Tichelt

 • Beschrijving goed: zijn hofstede groot 139 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) hijzelf (O) de wed. Mathijs Van Tichelt en Antoon Theuns (Z) Jan Van den Heuvel (W) de straat

N° 101 - Antoon Theuns

 • Beschrijving goed: zijn afgebrande hofstede groot 187 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) de straat (O) hijzelf (Z) hijzelf en Adriaan Van Tichelt (W) hijzelf