N Overzichtskaart
WODetail dorpskom
 Z  

N° 13/1-2 - Michiel Ansoms, de erfg. Dionijs Ceuppens en Frans Van Meir

 • Beschrijving goed: "een stuck in de Warande daer de hofstede op is staende" groot 350 R (N° 13/1-2 en 14)
 • Ligging: Den Huffel / De warande (N) de pastorije en Jacobus Godrie (O) de wed. Cornelis Jan Godrie (Z) Joris Van Elsacker ea (W) Michiel Roovers, Jan Adriaan Ooms en Jozef Van de Wouwer

Personen:

N° 14 - Michiel Ansoms, de erfg. Dionijs Ceuppens en Frans Van Meir

 • Beschrijving goed: "een stuck in de Warande daer de hofstede op is staende" groot 350 R (N° 13/1-2 en 14)
 • Ligging: Den Huffel / De warande (N) de pastorije en Jacobus Godrie (O) de wed. Cornelis Jan Godrie (Z) Joris Van Elsacker ea (W) Michiel Roovers, Jan Adriaan Ooms en Jozef Van de Wouwer

Personen:

N° 15 - Michiel Goris cum suis

 • Beschrijving goed: Hofstede groot 75 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Peeter Jan Kenis (O) de straat (Z) de Warande (W) Jacobus Godrie

Personen:

N° 16-21 - Jacobus Claessen, Frans Stes, Joannes Mertens, Joris Van Elsacker, Antoon Jaspar Anthonissen en Theodoor Vinck

 • Beschrijving goed: stuck land in de Warande daer heure hofstedekens op staende groot 204 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de straat of ander deel van de Warande (O) de straat (Z) de wed. Jan Vroman (W) Jan Dionijs Van Dijck

Personen:

N° 16 - Jacobus Claessen

 • Beschrijving goed:
 • Ligging: Den Huffel / De warande

Personen:

N° 17 - Frans Stes

 • Beschrijving goed:
 • Ligging: Den Huffel / De warande

Personen:

N° 18 - Jan Mertens

 • Beschrijving goed:
 • Ligging: Den Huffel / De warande

N° 19 - Joris Van Elsacker

 • Beschrijving goed:
 • Ligging: Den Huffel / De warande

Personen:

N° 34 - d' heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: hofstede groot 215 1/3 R
 • Ligging: Den Huffel (N) hijzelf (O) hijzelf en Peeter De Meester (Z) de straat (W) Erasmus Kerstens

N° 35 - Erasmus Kerstens

 • Beschrijving goed: hofstede groot 169 3/4 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de straten (O) d' heer Van Elsacker (Z) de straten (W) de straten

Personen:

N° 36 - Eerw. Heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: stuk land daarnaast groot 158 1/2 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de straat (O) hijzelf en Jan Mertens (Z) hijzelf (W) de waterloop

Personen:

N° 44-45 - wed. en kinderen Joannes Vroman en de heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: hofstede genaemt "den Leeuw" ende den heere sijn stedeken daerbij onder begrepen groot 77 3/4 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) den heere hiermede deel in hebbende (O) de straat of de Huffel (Z) de nieuwe dreve (W) den heere hiermede deel in hebbende

Personen:

N° 46 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: hofstede en dries groot 24 1/2 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) de straat (O) heer Van Elsacker (Z) Michiel Van Beeck (W) de straat

N° 47 - Michiel Van Beeck

 • Beschrijving goed: zijn hofstede groot 84 1/2 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) de heer van Loenhout (O) heer Van Elsacker (Z) de straat of Huffelplaats (W) de straat of Huffelplaats

Personen:

N° 49 - de heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: hofstede groot 155 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) de straat (O) de schuttershoven (Z) de straat (W) Michiel Van Beeck en de heer van Loenhout

N° 50 - Sint Sebastiaansgilde ende Sint Jorisgilde

 • Beschrijving goed: haer stuck land
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) de straat (O) Jan Baptist Aernouts (Z) Adriaan Roovers, Cornelis Peeter Van Tichelt en Willem Bordus Kerstens (W) heer Van Elsacker

N° 51 - Sint Sebastiaansgilde ende Sint Jorisgilde

 • Beschrijving goed: haer stuck land
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) de straat (O) Jan Baptist Aernouts (Z) Adriaan Roovers, Cornelis Peeter Van Tichelt en Willem Bordus Kerstens (W) heer Van Elsacker

N° 52 - Willem Bordus (!) Kerstens

 • Beschrijving goed: een hofstede groot 16 1/2 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) de schuttershoven (O) Cornelis Peeter Van Tichelt (Z) de straat (W) de schuttershoven

Personen:

N° 53 - Cornelis Peeter Van Tichelt

 • Beschrijving goed: hofstede groot 30 1/4 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) de schuttershoven (O) Adriaan Roovers (Z) de straat (W) Willem Bordus (!) Kerstens

Personen:

N° 54 - Adriaan Roovers

 • Beschrijving goed: zijn hofstede groot 64 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) de schuttershoven (O) Jan Baptist Aernouts (Z) de straat (W) Cornelis Peeter Van Tichelt

Personen:

N° 55/1 - Jan Baptist Aernouts

 • Beschrijving goed: een stuk land en dries achter zijn stede groot 192 1/2 R
 • Ligging: Huffel Heylaer (nu Het Heiken) (N) de Schuttershofstraat (O) de straeldijck (Z) zijn stede (W) het schuttershof

N° 55/2 - Jan Baptist Aernouts

 • Beschrijving goed: hofstede groot 188 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) de straat (O) de straat (Z) de straat (W) Adriaan Roovers en de schuttershoven

N° 56/1-2-3 - Peeter Jan Kenis

 • Beschrijving goed: hofstede groot 232 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de straat (O) de Perstraat (Z) hijzelf (W) Philip Philipsen

Personen:

N° 57 - Philip Philipsen

 • Beschrijving goed: hofstede groot 163 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de straat (O) Peeter Kenis (Z) Peeter Kenis (W) d'oude pastorij

Personen:

N° 58 - pastorije

 • Beschrijving goed: d' oude pastorije alhier groot 116 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de straat (O) Philip Philipsen (Z) d' oude pastorije (W) heer Van Elsacker

N° 59-60 - d' Heer Frans Bernard Van Elsacker

 • Beschrijving goed: hofstede groot 77 1/2 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de straat (O) d' oude pastorij (Z) hijzelf (W) hijzelf

Personen:

N° 62 - d' Heer Frans Bernard Van Elsacker

 • Beschrijving goed: hofstede, brouwerije groot 149 3/4 R
 • Ligging: Den Huffel (O) d' oude pastorije (Z) hijzelf en Jan Van de Mierop (W) de straat

Personen:

N° 63 - Jan Van de Mierop en Jan Mertens

 • Beschrijving goed: hunne hofsteden ieder voor de helft groot 59 R
 • Ligging: Den Huffel (N) d' heer Van Elsacker (O) d' heer Van Elsacker (Z) d' heer Van Elsacker (W) heer Van Elsacker en de straat

N° 64 - d' heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: een stuk aan 't Kerckblock groot 137 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Jan Mertens en Jan Van de Mierop en hijzelf (O) hijzelf (Z) het straatje of de pastorije (W) den kerckpad

N° 65 - Den heer Pastoor

 • Beschrijving goed: binnenhof ende visserije groot 98 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de kerkpaden (O) het straatje (Z) Christiaan Vorsselmans en Peeter De Meester (W) de kerkpaden

N° 66 - d' heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: stuck land hofstede geweest groot 259 R
 • Ligging: Den Huffel (N) hijzelf (O) d' oude pastorij (Z) Jozef Van de Wouwer (W) het straetken en hijzelf

N° 67 - d' heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: stuk land groot 187 R
 • Ligging: Den Huffel (N) hijzelf (O) d' oude pastorij (Z) hijzelf of het dreefken (W) hijzelf of het dreefken

N° 69 - Jacobus Godrie

 • Beschrijving goed: stuk land groot 131 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Peeter Kenis (O) Peeter Kenis en Michiel Goris cum suis (Z) de Warande (W) de pastorij

N° 71 - Jan De Bie

 • Beschrijving goed: hofstedeken
 • Ligging: Den Huffel (N) heer Van Elsacker (O) Antoon Cornelis Theuns (Z) Jan Van Hooydonck (W) de Perstraat

N° 72 - Jan Van Hooydonck

 • Beschrijving goed: zijn stede aen de Perstraet groot 70 R
 • Ligging: Den Huffel (N) Jan De Bie (O) Antoon Cornelis Theuns (Z) Jacobus Adriaan Goris (W) de Perstraat

N° 85 - Norbertus Van Aken

 • Beschrijving goed: hofstede groot 93 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de straat (O) de wed. Mathijs Peeter Van Tichelt (Z) hijzelf en Lenaert Van Meir

Personen:

N° 86 - Norbertus Van Aken

 • Beschrijving goed: hofstede groot 93 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de straat (O) de wed. Mathijs Peeter Van Tichelt (Z) hijzelf en Lenaert Van Meir

Personen:

N° 88/1 - Frans Hofkens

 • Beschrijving goed: stede groot 607 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de schoordijk of de straat (O) de schoorbeemd (Z) hijzelf (W) erfg. Mathijs Cornelis Van Tichelt

Personen:

N° 88/2 - Frans Hofkens

 • Beschrijving goed: stuk in dezelfde stede N° 88/1 groot 316 R
 • Ligging: Den Huffel (N) hijzelf (O) de beek (Z) Jacobus Adriaan Goris (W) de kinderen Elisabeth Van den Heuvel

Personen:

N° 89 - Michiel Ooms en erfg. Jan Aernout Van Tichelt

 • Beschrijving goed: een beemd genaamd "den schoorbeemd" groot 338 1/4 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de schoordijk (O) de beek (Z) erfg. Jan Geert Kivits (W) Frans Hofkens

Personen:

N° 91 - wed. en kinderen Jan Kievits

 • Beschrijving goed: een stuk met het drieske groot 146 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) Antoon Theuns en de heer van Loenhout (O) de heer van Loenhout en Antoon Theuns (Z) de straat (W) Antoon Theuns en de heer van Loenhout

Personen:

N° 92 - Antoon Theuns

 • Beschrijving goed: hofstede bij coop van Peeter Goetstouwers kinderen groot 246 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) hijzelf (O) de heer van Loenhout en de wed. Kivits (Z) de straat (W) Peeter Van Elsacker en Adriaan Van Tichelt

Personen:

N° 93 - Peeter Van Elsacker

 • Beschrijving goed: zijn hofstede groot 57 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) Adriaan Peeter Van Tichelt (O) Antoon Theuns (Z) de straat (W) Peeter De Bie

Personen:

N° 94 - Peeter De Bie

 • Beschrijving goed: hofstede groot 53 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) dezelfde (O) Peeter Van Elsacker (Z) de straat (W) de wed. Mathijs Peeter Van Tichelt

N° 95 - wed. Mathijs Peeter Van Tichelt

 • Beschrijving goed: hofstede groot 96 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) Adriaan Van Tichelt en zijzelf (O) Peeter De Bie (Z) de straat (W) Jan Van den Heuvel

Personen:

N° 96 - Jan Van den Heuvel

 • Beschrijving goed: zijn hofstede groot 168 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) Adriaan Van Tichelen (O) de wed. Mathijs Peeter Van Tichelt (Z) de straat (W) de straat

Personen:

N° 97/1-2 - Adriaan Peeter Van Tichelt

 • Beschrijving goed: een stuk achter zijn schuur groot 127 1/3 R
 • Ligging: Huffel Heylaer (nu Het Heiken) (N) den dijck (O) Antoon Theuns (Z) hijzelf (W) hijzelf

Personen:

N° 97 - Adriaan Peeter Van Tichelt

 • Beschrijving goed: zijn hofstede groot 139 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) hijzelf (O) de wed. Mathijs Van Tichelt en Antoon Theuns (Z) Jan Van den Heuvel (W) de straat

Personen:

N° 101 - Antoon Theuns

 • Beschrijving goed: zijn afgebrande hofstede groot 187 R
 • Ligging: Noordzijde van den Huffel (N) de straat (O) hijzelf (Z) hijzelf en Adriaan Van Tichelt (W) hijzelf

Personen:

N° 183 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: hofstedeken groot 136 R
 • Ligging: Huffel Heylaer (nu Het Heiken) (N) Jan Van den Heuvel (O) Frans Hofkens (Z) wed. Willem De Gey (W) den dijck

N° 185 - wed. Willem De Gey

 • Beschrijving goed: hofstede groot 113 R
 • Ligging: Huffel Heylaer (nu Het Heiken) (N) heer van Loenhout (O) Frans Hofkens (Z) de heer van Loenhout (W) den dijck

Personen:

N° 186-187 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: sijn steenbackerije met een weyde groot 234 3/4 R
 • Ligging: Huffel Heylaer (nu Het Heiken) (N) de wed. Willem De Gey en Frans Hofkens (O) heer Van Elsacker (Z) Jacobus en Jan Janssen, Jan Van Pelt en Adriaan Christiaan Van Tichelt (W) den dijck

N° 186-187 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: zijn steenbackerije groot 234 3/4 R
 • Ligging: De Donk

N° 187 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: zijn steenbackerije groot 234 3/4 R
 • Ligging: De Donk

N° 189-190 - Jan Van Pelt n. ux. en Adriaan Christiaan Van Tichelt

 • Beschrijving goed: ieder een hofstede groot 101 R
 • Ligging: Huffel Heylaer (nu Het Heiken) (N) heer van Loenhout (O) heer Van Elsacker (Z) den dijck (W) Jacobus en Jan Janssen

Personen:

N° 191 - Jacobus en Jan Antoon Janssen

 • Beschrijving goed: hofstede op 't Heyken groot 101 R
 • Ligging: Huffel Heylaer (nu Het Heiken) (N) heer van Loenhout (O) Jan Van Pelt (Z) den dijck (W) den dijck

Personen:

N° 403/1-2 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: land "den nonnen bogaert" en edelings groot 508 R
 • Ligging: Den Huffel (N) de dreef van den heer (O) hijzelf en secretaris Roubens en Peeter De Bruyn (Z) de straat (W) hijzelf of den weg

N° 1074/1-2-3 - Antoon Cornelis Theuns

 • Beschrijving goed: 1/3 van twee delen beemden daer Egidius Van Gils huis op staat groot 140 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de borghstadt (O) Michiel Ansoms (W) de beek

N° 1381 - Jan Assenberghs

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 172 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) Cornelis Peeter Van Tichelt

N° 1386 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: weide of land hofstede geweest genaamd "de clincken" groot 72 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) de Bauting

N° 1387 - Michiel Reinier Ooms

 • Beschrijving goed: weide en land groot 162 2/3 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (O) de Bautingstraat

N° 1388 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: weide daer zijn huys op staet groot 156 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) Michiel Reinier Ooms (O) de Bauting (Z) de wed. Jan Kivits (W) de beek