N Overzichtskaart
WO 
 Z  

N° 1489 - Sint Michiel

 • Beschrijving goed: een weide groot 147 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1499 - Sint Michiel

 • Beschrijving goed: beemd groot 267 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1500 - Sint Michiel

 • Beschrijving goed: groot 222 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1505 - Sint Michiel

 • Beschrijving goed: groot 482 1/3 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1514/1 - Mathijs Van Dijck en Jan Goossens

 • Beschrijving goed: land groot 232 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1514/2 - Sint Michiel

 • Beschrijving goed: "den grooten acker" groot 696 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1517 - Sint Michiel

 • Beschrijving goed: groot 246 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1524 - meester Jan Baptist Van Dijck notaris te Antwerpen

 • Beschrijving goed: land op "Buytelaer" groot 147 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1526/1-2 - Erfg. Jan Stoopen

 • Beschrijving goed: een akker bij "de Tongelberg" groot 179 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1527 - Sint Michiel

 • Beschrijving goed: land groot 106 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1528 - Sebastiaan Bartholomeeusen of Sint Michiel

 • Beschrijving goed: groot 126 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1529 - Sebastiaan Bartholomeeusen

 • Beschrijving goed: land bij den Tongelberg groot 318 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) heylaer (O) Sint Michiel (Z) Sint Michiel (W) de heer van Loenhout

N° 1531 - Jan Goossens

 • Beschrijving goed: land groot 120 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1532 - Mathijs Dionijs Van Dijck

 • Beschrijving goed: land op "'r Hanneswaens" groot 101 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1533-1534 - heer van Loenhout en de wed. Adriaan Willems

 • Beschrijving goed: groot 221 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1620 - klooster Sint Michiel

 • Beschrijving goed: hofstede of hoeve, land en groes groot 231 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) erfg. Denijs Van Dijck (O) zijzelf (Z) zijzelf (W) zijzelf

N° 1628 - Sint Michiel

 • Beschrijving goed: land en bos groot 197 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1629/1 - Sint Michiel

 • Beschrijving goed: een akker "het loot" groot 1248 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1629/2 - Sint Michiel

 • Beschrijving goed: een akker "het loot" groot 1248 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker