Joannes Stadius (1527-79)

Tussen 1520 en 1580 was de K.U.Leuven wereldleider op gebied van wiskundig onderzoek. Dit was vooral onder impuls van Gemma Frisius (1508-1555) maar ook van Gerard Mercator, Joannes Stadius, Cornelius Gemma en Walter Arsenius. Zij waren tijdgenoten van andere beroemde Leuvense wetenschappers zoals Andreas Vesalius, Rembert Dodoens en John Dee, eveneens aan de K.U.Leuven actief.

Portret van Joannes Stadius
Portret van Joannes Stadius, Larmessin, in het werk "Bibliotheca Belgica, sive virorum in Belgio vita, scriptisque illustrium catalogus, librorumque nomenclatura", Foppens 1739, blz. 734-735.

Joannes Stadius was professor Wiskunde aan de K.U.Leuven. Gebruik makend van het heliocentrisch model van het zonnenstelsel, ontwikkeld door Copernicus in 1543, stelde hij ephemeriden op, dit zijn tabellen die voorspellen op welke plaatsen bepaalde hemellichamen zich zullen bevinden op bepaalde datums in de toekomst. Zijn werk "Ephemeriden" bleef het standaardwerk ter zake, tot de komst van Kepler (1627).

Deze beroemde Joannes Stadius (1527-1579) nu, geboren Jan Van Ostaeyen, was van Loenhout afkomstig en bekleedt dus een prominente plaats in de geschiedenis van ons dorp. Op deze pagina's stellen we u de recentste stand van het onderzoek voor naar zijn leven. We baseren ons hier ten eerste op het werk van Jos. A. U. Ernalsteen (1927). Wat betreft de familiebanden werd dit werk verbeterd door onderzoeker A. J. Weyns (1977). We vervingen de foute passages uit het werk van Ernalsteen, met de door onszelf geverifieerde nieuwe informatie van Weyns. Op basis van eigen onderzoek in het Oud Archief van Loenhout, werd ook de tekst van Weyns nog enigszins bijgestuurd.

We geven eerst een overzicht van het leven van Stadius en daarna behandelen we de boeken die hij publiceerde. U vindt ook de uitgebreide voor Ernalsteen uiteengezette bibliografie van elk werk (verschillende drukken per boek, waar ze zich bevinden en welke verschillen er zijn tussen de boeken).

Leven

Werken

Bibliografie