Petri Rami Arithmetica

  Terug naar overzicht

Twee jaren na het overlijden van Stadius, namelijk in 1581, verscheen te Parijs het door hem herzien en opgehelderd werk van Petrus Ramus, getiteld:

Petri Rami professoris regii Arithmeticae libri duo a Jo. Stadio. Regio et Rameae professionis mathematico recogniti et illustrati.

Deze titel is bevreemdend. Inderdaad, niet Stadius maar wel Maurits Bressieu had eigenlijk den leerstoel der mathematieken, door Ramus gesticht, bezet van af 1576 en alsdan zijn leergangen geopend met een "Oratio de mathematicarum professione a P. Rami instituta". En Bressieu stierf eerst in 1608, dus 29 jaren na de Loenhoutenaar.

Zoals de titel het aanduidt, bevat dit werkje van nog geen 100 bladzijden, twee delen.

Het eerste handelt over de beginselen der rekenkunde, de optelling, aftrekking, vermenigvuldiging en deling, over de pare en onpare getallen, de onderling ondeelbare getallen, de grootste gemene deler, het kleinste gemeen veelvoud, de herleiding der termen.

Het tweede deel heeft het over de rekenkundige en meetkundige verhouding, over de gelijkheid, over de oneindige breuk, over het bepalen van de som der termen van een meetkundige reeks.

Dit boekje bevat daarenboven een tabel met dubbele ingang "Tabula, sive Canon, sexagesimarum, qui multiplicatione, divisione, lateris quadrati investigatione, caelum, terras, maria, mensuras."

Het sluit met een aanhangsel van Joannes Stadius "De Asse et partibus ejus, et sexagenario numero, compendium".

Deze Arithematica van Petrus Ramus kan niet gerekend worden bij de werken die tot de grote befaamdheid van deze geleerden hebben bijgedragen.

Bibliografie.

  Terug naar overzicht