Werken (7)

Ephemerides

In 1556 kwam het eerste werk van Joannes Stadius "Leonnouthesius" van de pers bij de gekende Keulsche drukkers Birckmann. Het droeg voor titel "Ephemerides novae et exactae". Met een zeer vleienden en aanmoedigenden brief van den beroemden Gemma Frisius, alsdan leeraar aan de Leuvensche Hoogeschool,…

Tabulae Bergenses

Waarom Stadius zijn in 1560 verschenen Tabulae, "Bergenses" noemt, leert hij ons in zijn opdrachtbrief. Hij betitelt zijn werk "Tabulae Bergenses" als blijk van hulde en dankbaarheid aan de allereerwaardigste en hoog illustre Prins Robrecht van Berghen, Bisschop van Luik, aan wiens hof hij in…

Petri Rami Arithmetica

Twee jaren na het overlijden van Stadius, namelijk in 1581, verscheen te Parijs het door hem herzien en opgehelderd werk van Petrus Ramus, getiteld: Petri Rami professoris regii Arithmeticae libri duo a Jo. Stadio. Regio et Rameae professionis mathematico recogniti et illustrati. Deze titel is…

Horoscoop van Justinus van Nassau

Om deze eerste reeks werken te sluiten, dient vermeld de horoscoop van Justinus van Nassau, door Stadius, te Gent, op 25 juni 1571 getrokken. Zulks lag in de mode van die tijd. Iedere prins hield aan zijn hof een astroloog verbonden. Geen kind van enig…