Horoscoop van Justinus van Nassau

  Terug naar overzicht

Om deze eerste reeks werken te sluiten, dient vermeld de horoscoop van Justinus van Nassau, door Stadius, te Gent, op 25 juni 1571 getrokken.

Zulks lag in de mode van die tijd. Iedere prins hield aan zijn hof een astroloog verbonden. Geen kind van enig aanzien kwam ter wereld of de familie wendde zich tot een astroloog om de horoscoop van den pasgeborene te trekken.

Zelfs tot bij de lagere standen drong dit horoscooptrekken door. Kwakzalvers van allerlei pluimagie sloegen aldus, tot in de XVIIIe eeuw, munt uit de lichtgelovigheid van de mensen.

"Horoscoop" betekent het punt der ecliptica of van de zonneweg, dat op een bepaald ogenblik, bv. dat waarop een kind geboren wordt, juist aan de horizon opkomt. In meer uitgebreide zin betekent "horoscoop" de voorspelling van het lot van dat kind uit de stand der hemellichten, voornamelijk der planeten, op het ogenblik der geboorte.

De voorspelling werd gegrond op de verkregen afbeeldingen der standen van de vijf hoofdplaneten: Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus, en ook van zon en maan, in de in twaalf huizen verdeelde ecliptia.

Dat de horoscoop van de toen 12-jarige Justinus van Nassau door Meester Jan Stadius van Loenhout getrokken wordt, moet ons niet vreemd voorkomen. In de 2de uitgave van zijne "Ephemerides" die elf jaar te voren verschenen was (1560) - nog opgedragen aan Philips II - komen tot staving van een stelling inzake invloed der planeten op de nativiteit, vier voorbeelden voor, waaronder het 2de spreekt over de zeer illustere held René van Chalon, Prins van Oranje, geboren te Breda in 't jaar 1519, op 4 februari.

De drie andere exemplen handelen over Edward VI, Koning van Engeland, Lodewijk van Brederode, en Aloysius Carvaial.

Dit document hoort toe aan Hare Majesteit de Koningin Wilhelmina der Nederlanden; het werd ingezonden op de internationale tentoonstelling van landkaarten, volkenkunde en scheepvaart, in 1902 te Antwerpen ingericht door het Koninklijk Aardrijkskundig genootschap.

In het bulletin van dit genootschap werd deze Latijnse horoscoop met Nederlandse vertaling en ophelderingen door kolonel F. de Bas uitgegeven.

  Terug naar overzicht