Jos. A. U. Ernalsteen (1927) (27)

Bronnen

Voor de eerste maal wordt van Joannes Stadius gewag gemaakt in het in 1567 gedrukte werk van Guicciardini "Descrittione di tutti i Paesi Bassi" (1.1). In de 16-eeuwsche encyclopaedie "Bibliotheca universalis" van den Zwitserschen geneesheer en natuurkundigen Conradus Gesnerus (1.2), later door Josias Simler (1.3)…

Naar het Hof van Luik (1558-1564)

Stadius vertoeft in Brussel in maart 1558, en ook nog op 12 maart van het volgend jaar 1559, dag waarop hij een conjunctie van Mercurius en Venus waarneemt; op 7 juli daaropvolgend doet hij nog andere waarnemingen, waaruit hij voor Brussel een breedte van 51° 20' bepaalt…

Professor in Leuven (1565-69)

(Tekst van J. Ernalsteen, geamendeerd waar nodig.) Wat er ook van zij, in 1565 is Stadius professor der Mathematieken en der oude geschiedenis (9.3) te Leuven. Intussen vindt hij nog de tijd, aan deze universiteit, geneeskunde te volgen. Of hij zijn doctoraat behaald heeft, hebben wij…

Verdere reizen (1570-76)

In 1570 vertoeft Stadius te Antwerpen; uit deze stad is geschreven de opdracht der 3de uitgave der "Ephemerides ", gedateerd den 30 Augustus 1570. Wederom zwerft de Loenhoutenaar van de eene naar de andere stad. In 1571 is hij te Gent; daar trekt hij op…

Professor in Parijs en overlijden (1576-79)

 In 1576 reist Stadius naar Parijs, op verzoek van Hendrik III, Koning van Frankrijk, opvolger van Frans I en Hendrik II, hardnekkige bekampers der Habsburgers. Bij testament van 1 Oogst 1568 had de vermaarde mathematieker Petrus Ramus aan het Collège de France te Parijs eene…