Bibliografie Ephemerides, latere edities

  Terug naar overzicht

Niet-bestaande uitgave van 1591

J. C. Houzeau in zijn werk "Catal. des ouvr. d'astronomie... ds les princ. bibl. d. I. Belgique" vermeldt op blz. 188 eene Keulsche uitgave van 1591. Nergens hebben wij dezen druk kunnen vinden. Met Pater Bosmans S. J. denken wij dat deze uitgave niet bestaat. Het exemplaar door Houzeau aangeduid als bewaard in de Hoogeschoolbibliotheek van Leuven, droeg - vóór de vernieling door de Duitschers - het jaartal 1581.

Ephemerides novae..., David Origanus, 1599

Ten slotte weze vermeld het werk:

Ephemerides novae annorum XXXVI, incipientes ab anno Chrisogoneias 1595, quo Joannis Stadii maxime aberrare incipiunt, desinentes in annum 1630... auctore M. Davide Origano Glacense, mathematico professore in inclyta Septemvirali Marchionum Brandenburgensium Academia.

Francofurti ad Viadrum. Typis Andreae Eichornii. Anno 1599.

Dit werk van David Origanus (1) bestaat uit twee deelen. Het eerste bevat 16 ongecijferde bladzijden voor inIeidingen en opdrachten, twee houtsneden, gevolgd door 424 genummerde bladzijden.

Het tweede, voorafgedaan door een houtsneê-portret van den schrijver, is niet gepagineerd. Het bevat de Tabellen van 1 Januari 1595 tot 31 December 1630.

Een exemplaar van dit werk wordt bewaard in de Bibliotheek der EE. PP. Jesuieten, te Edingen (2).

Voetnoten

(1) David Origanus (1558-1629). Het uitgeven gaf aanleiding tot zekere twisten met Jan Magin, italiaansch mathematicus, en met Rollenhagius, Rector te Magdenburg, die hem beschuldigde van plagiaat. Hij deed zich opmerken door Horoskopen trekken en door zijne Almanacken.

(2) Mededeeling van E P. Peeters S. J., van St. Ignatiusgesticht te Antwerpen.

  Terug naar overzicht