Brief van Gemma Frisius (Leuven, 1555)

  Terug naar overzicht

De briefwisseling, gevoerd tussen Stadius en andere geleerden, is niet overvloedig. De enkele brieven waaruit zij bestaat zijn tamelijk goed gekend.

Van Stadius' hand

 1. Een brief gericht aan Augerus van Boesbeke, uit Brugge, geschreven op 19 Januari 1574, ten gunste van Goltzius. Hij komt voor op blz. 169-175 van het werk:

  Augeri Gisleni
  Busbeqvi
  Caesaris apud Regem Gall. Legati
  Epistolae
  Ad Rvdolphvm II.
  Imperat. E Bibliotheca Io. Bapt. Hovwaert I. C. Patricii Brvxel.
  Editio secunda...
  Brux.
  Apud loannem Pepermannvm
  ...
  Anno 1631.

  Online: 2. Een brief van Stephanus Pighius.

  Deze bevindt zich op bladz. 179 van het in de Boekerij van Hamburg bewaarde handschrift: "Plurimum reverendi reique antiquariae peritissimi viri Stephani Vinandi Pighnii Alb. N. Campensis,... Epistolae". Een afschrift van dit handschrift wordt bewaard in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel (HS. 7400, f° 231); het komt voort van den verkoop Verdussen. (Bulletin du Bibliophile Belge. Brux. 1856. T. XII, blz. 369, 375.)

Brieven aan Stadius

 1. GEMMA FRISIUS, geschreven uit Leuven den 20 Februari 1555. Hij komt voor in al de uitgaven van Stadius' "Ephemerides."
 2. JOSEPH SCALIGER, uitgegeven in de "Illustriss. Iosephi Scaligeri... epistolae." Francofurti, sumptibus Auborum et Clementis Schleichii, 1628. BE. 52-62.
 3. CHRISTOFFEL PLANTIN, geschreven uit Antwerpen den 2 Juli 1567. Uitgegeven in "Corresp. de Chr. Plantin" T. I, blz. 114-115. (Archief Mus. P. - Reg. VII, 26.)
 4. CHRISTOFFEL PLANTIN, van 13-16 Juli 1567. Ibidem. T. I, blz. 125-126 (Archief ibid. Reg. VII, 30).
 5. CHRISTOFFEL PLANTIN, van 10 April 1579. Ibidem. T. VI, blz. 61-68 (Archief ibid. Reg. X, f° 2, v°).

  Terug naar overzicht