Bibliografie Ephemerides, derde druk (Keulen, Birckmann, 1570)

  Terug naar overzicht

Online

Titel

EPHEMERIDES NOVAE, AVCTAE ET
REPVRGATAE IOANNIS STADII LE-
ONNOVTHENSIS MATHEMATICI. SE-
CVNDUM ANTVERPIAE LONGITUDINEM.
Ab Anno 1554. vsque ad An-
num 1600.
 
[Drukkersmerk]
 
COLONIAE AGRIPPINAE
APVD HAEREDES ARNOLDI BIRCKMANNI.
ANNO M. D. LXX.
Cum Gratia & Privilegio Caes. Maiest.
 

Titel; v° wit.

GENEROSO, FOR-
TISSIMOQVE HEROI LAZARO
SCHVENDIO, LIBERO BARONI IN LANTZ-
BERG, &c. EXERCITVVMQVE CAESAREAE MAIESTA-
tis per Germaniam & Hungariam pri
mario Duci,
ET AMPLISSIMO, CLARISSIMOQVE E-
QVITI D. AVGERIO A BOESBEQUE, EIVS-
dem Maiestatis quondam apud Solimannum per Octennium
Legato, Nunc Serenissimorum Austriae Princi-
pum Gubernatori, &c.
VTRISQVE NOBILISSIMIS, ILLE
MILITIAE FELICISSIMAE ISTE PACIS EX-
optatissimae, Legatis loannes Stadius Mathe-
maticus & Historicus
S. D.
 
Eindigend:
 
Bene valete. Antuerpiae M. D. LXX, III. Kalend. Septemb. 
Vestrae Ampliss. obseruator
deditissimus
loan. Stadius.
 
4 bladen. sign. *2; * 3; [* 4] ; * *.
 
Boven op het blad:
 
EPISTOLA (op v°)
MVNCVPATORIA (op r°).

ELENCHVS EORUM QVAE HISCE
Ephemeridibus continentur.
 
1 blad. sign. * * 2.

DOCTISSIMO AC
CANDIDISSIMO VIRO, TVM MA-
THEMATICO INSIGNI, D. IOANNI STA-
DIO LEONNOVTHESIO S. D. P. 
D. Gemma Phrysius, Medicus
ac Mathematicus.
 
bI. [1]-2.
bladen alleen gecijferd op r°.
2 bladen, sig. a, a 2.

HERMETIS TRISME-
GISTI IATROMATHEMATI
CA (HOC EST MEDECINAE CVM MATHEMATI-
CA CONIVNCTIO) AD AMONEM AEGY-
ptium conscripta, Interprete Io-
anne Stadio Leonnou-
thesio.
 
blad [3]-7 v°.

DE DOMIBVS SIVE COELI FIGV-
RIS VARIO MODO DESCRIPTIS, IBI-
demque Ptolernaei modus ex-
positus.
 
blad 7 v0-10.

Quomodo figura caeIestis iuxta PtoIemei & Regiomontani doctrinam erigenda
sit dato certo tempore, sub data Regionis latitudine.
 
blad 10-11.

De Reuolutionibus siue annuis conuersionibus.
 
blad 11-12.

De certa anni quantitate constituenda, eiusque metas hactenus tum ampli-
ores tum augustiores fuisse designatas.
 
blad 12. r° + v°.

10°

De Prorogatorum deductionibus siue Directionibus methodus breuissi-
ma, iuxta Ptolemaei doctrinam.
 
bIad. 12 v° 13 r° en v°.

11°

De deductionibus siue directionibus Planetarum
& Significatorum.
 
blad 13v° + 14 r° en v°.
 
Nunc exempla quatuor subijciemus & rarissimi & verissimi euentus, vt omnem diuersitatem semel exponamus.

21°

EDOARDVS VI. ANGLIAE REX
HENRICI VIII. FILIVS.
Primum exemplum.
Natus Anno 1537, die vndecimo Octobris, hora 13, scrup, 15.
Latitudine 52 1/2 partium.
 
blad 14 v°,-16.

22°

SECVNDVM EXEMPLVM.
ILLVSTRISSIMVS HEROS RENATUS CHA-
lonius, Princeps Orangiae, Natus est Bredae, Anno 1519.
die 4. Februarij, hora 23. scrup. 30. P. M.
Latitudine Reg. 51 1/2. 
 
blad 16-17.

23°

TERTIVM EXEMPLVM.
D. LVDOVICVS BREDERODIVS DOMINVS
in Hauerincourt velitum Ducis Sabau-
diae Praefectus,
Natus Anno 1533, die 21 Martij, hora 19. Scrupu-
lo 47. P. M. Latitudine 52, partium.
 
blad 18-19.

24°

QVARTVM EXEMPLVM. ALOYSIVS CARVAIALVS ARCHI
ta Lassus Hispanicus,
Natus Anno 1520, die Sancti Antonij, 17. Ianuarij, hora 8.
scrup. 49. P. M. in Beticis Biatiae.
 
blad 19 v°. + 20 r° en v°.

25°

CANON CONVERSIONIS TEMPORVM AE-
quatoris in horas & horarium scrupula aequales.
 
bl. 21 r°.

26°

Canon reuolutionum, conti
nens quantum singulis annis
addendum sit obliquae ascen-
sioni alicuius dati horoscopi,
vt ascendens reuolutionis di-
scatur.

27°

Tabula ex magnitudine Tropi-
ci anni collecta, ad duo secula, ex
qua facillimè annuae Solis con-
uersionis tempus discitur, dato
aliquo initio certo, vt supra.
 
bl. 21. v°.

28°

Tabula reuolutionum in natiuitatibus ad vnius  saeculi spacium ex
vera Tropici anni magnitudine.
 
bl. 22 r°.

29°

Tabula rectarum ascensionum, congruens huic nostro saeculo
sub declinatione Solis 23. 28 1/2 supputata.
 
bl. 22. v° en r° van bl. 23.

30°

Tabula obliquarum ascensionum pro latitudine
51 gradum, 28. min. vnà cum ascensionibus obliquis.
 
bl. 23 v° + 24 r°.

31°

Parium & imparium domiciliorum, partium quidem
duodecimae & secundae, imparium vndecimae & tertiae.
 
bl. 24 v° + 25 r°.

32°

Horaria tempora pro
aliquot Climatibus.
 
bl. 25 v° + 26 r°.

33°

Tabula quantitatis dierum.
bl. 26 v° 27 r°.

34°

SEQVENTIVM TABVLARVM VSVS ET
EXPOSITIO, HOC EST, DE ERECTIONE FIGURAE
per Tabulas sequentes compendium.
 
bl. 27 v°.

35°

Compendium facillimum Deductionis siue Directionis promissorum
ad significatores, per Tabulas domorum
 
bl. 27 v°.-29-v°. 

36°

Tabula domorum ad latitudinem Gra. 37. bl. 30-32 v°.
Tabula domorum ad latitudinem Gra. 42. bl. 33-36 r°.
Tabula domorum ad latitudinem Gra. 45. bl. 36 v° - 38 v°.
Tabula domorum ad latitudinem Gra. 48. bl. 39-41 v°.
Tabula domorum ad latitudinem Gra. 51. bl. 42-44 v°.
Tabula domorum ad latitudinem Gra. 54. bl. 45-47 v°.

37°

De stellis fixis deque illarum vera longitudine & latitudine,
iuxta recentes obserùationes.
 
bl. 48.

38°

Catalogus fixarum stellarum.
 
bl. 49.

39°

Inerrantium stellarum verus.
Catalogus ad annum Domini.
bl. 49 v° + 50.

40°

Annotatiuncula in praecedentem Tabulam.
 
bl. 50 v°.

41°

Catalogus locorum maximè nobiliùmm, eiusq ; vsus.
 
bl. 50 v° + 51 r°.

42°

Catalogus quorundam locorum maximè nobilium in diùersis Re-
gionibus, quorum Meridiani sunt diùersi
 
bl. 51 v° + 52 r°. 

43°

De Canon motus Horarij Solis & Lunae & Planetarum.
 
bl. 52 v°.

44°

De latitudine Lunae & Planetarum.
 
bl. 53-54 r°. 

45°

Canon latitudinis descendentis Lunae.
 
bl. 54 v°.

46°

De calculo Syzygiarum siue Aspectuum.
 
bl. 55-56 r°.

47°

Canon conuersionis scrupulorum diei, in horas
& horarum scrupula.
 
bl. 56 v°.

48°

De Aequatione dierum naturalium siue νυκθημέρων.
 
bl. 57 r°.

49°

Canon aequationis dierum 
naturalium ex Copernici doctrina.
 
bl. 57 v°-58.

50°

Prognosticon ex fixis de facultatum incremento, decremento & dignitatis prae-
stantia, desumptu ex Commentario Stadij stellarum fixarum.
 
bl. 58 v°.

51°

Valetudinis Prognostica ex fixis stellis.
 
bl. 59 r°. 

52°

Ingenij dotes & animi, vel eorundem vitia,
quomodo ex fixis iudicentur.
 
bl. 59.

53°

Violenti exitus Prognostica ex fixis.
 
bl. 60.
 

Ephemeriden

EPHEMERIS
ANNO CHRISTI
-
1554.
Qui est annus à principio mundi 5516.
A diluuio inchoato 3860.
A primo Paschate & Pentecoste 3063.
Anni Tropici vera magnitudo
 Dierum.H.Scr.II. 
 36555513 
Aeditio Tertia.
 
[Drukkersmerk]
COLONIAE AGRIPPINAE
Apud haeredes Arnoldi Birckmanni,
ANNO M. D. LXX.
 
Titel. sig. [A]. v° wit.
 
ANNO REPARATAE SALV-
tis 1554 Communi.
 
sig. A 2 D 2 r°; v° wit.
 
EPHEMERIS
...
[voor volgende jaren tot in 1600, zooals in vorige uitgaven.]
 
sign. A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Zzzz4,
Aaaaa-Zzzzz4, Aaaaaa-Zzzzzz4,
Aaaaaaa-Zzzzzzz4, Aaaaaaaa-Dddddddd4.

Locaties

Brussel. Bibl. Royale. V. 5172.
Ephemeris tot en met 1575, sign. [Hhhh 4]. Op den titel in handschrift « Collegij Societatis Jesu Gandavi 1648. 
Ukkel. Bibl. Observatorium.
Londen. British Museum.
532 c. 11.
Het titelblad der 3e uitgave is bijgeplakt. Het exemplaar, zooals dat van Brussel, gaat tot en met 1575, sign. [Hhhh 4].
532. e. 6
Bevat enkel de Ephemerides 1554-1557.

Oxford. Bodleian Library. - 2 exernplaren.

Parijs. Bibl. Nationale. 

  Terug naar overzicht