Voorwaardeboeken (extracten), nr. 954 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 954

Bundel 954, extract 1, 19-11-1663

Michiel Adriaenssen in naam van Marie Jacob Snels zijn moeder, en Adriaan Adriaenssen voor zichzelf, en ook voor zijn moeder vs, verhuurden eene stede met huysinghe, hove ende erve daeraen 1B tot Nederven aen de Boschstraet... komt Marie toe, een weide 1/2 B behoort Adriaan toe, voor 6 jaar vanaf 15-3-1664. Gabriel Jan Van den Bleeken voor de som van 56 gl. Actum 19-11-1663 (Fig. kaart n° 778)

Bekijk kaart

Personen:

| 954-001 |

Bundel 954, extract 2, 9-1-1664

Jan Cornelis Neefs als voogd en Hendrik Janssen Metser als toez. der weeskinderen wijlen Cornelis Cornelis Neefs, ook in naam van Gabrieltien Cornelis Ven den Bruynenberghe, wed. Corn. Cornelis Neefs, en ook van Neeltien Corn. Cornelis Neefs en haar man Adriaan Peeters, verhuurden aan Jan Cornelis Jacobs de stede der weeskinderen met huis, land, hof en weide, laatst gebruikt door Marijnis Janssen, voor een termijn van 3 jaar vanaf 15-3-1664 aan 22 gl Actum 9-1-1664 (Fig. kaart n° 1287)

Bekijk kaart

Personen:

| 954-002 |

Bundel 954, extract 3, 15-3-1663

Cornelis Van Elsacker voor zichzelf en voor Jan Adriaan Rombouts, man van Margriet Van Elsacker, heeft verhuurd aan Adriaan Adriaan Vermeiren de stede op Neerven die hem en zijn zuster toebehoort, voor 3 jaar vanaf 15-3-1663 van verleden jaar, aan 75 gl. Actum... (Fig. kaart n° 1470)

Bekijk kaart

Personen:

| 954-003 |

Bundel 954, extract 4, 2-1-1665

Jan Adriaan Van Ostaeyen als voogd over Jacobmijntien Jan Jacobs, heeft verhuurd aan Adriaan Hendrik Bartholomeeusen de camer van den woonhuyse van Jacobmijntien met het stalleken daeraen de helft van het achterhuis en dries, de helft van de lentenhof, de helft van de weide en de groese in de stede genaamd Willeke Munts, voor een termijn van 3 jaar vanaf 15-3-1665 aan 16 gl. Actum 2-1-1665

Personen:

| 954-004 |

Bundel 954, extract 5, 5-1-1665

Steven Laureys Rombouts verhuurde aan Jan Aertsen Van Tichelt zekere stede met huis, hof, land en weide, door de verhuurder gekocht van de huurder, gelegen op Sneppel in de Ambachtstraat, voor 4 jaar vanaf 15-3-1665 aan 34 gl. Actum 5-1-1665

Personen:

| 954-005 |

Bundel 954, extract 6, 5-1-1665

Steven Laureys Rombouts verhuurde aan Jan Wouters Timmerman eene stede met huyse, hove, lande, groese in de Ambachtstraat. Behoorde de verhuurder toe bij evictie uit handen van de huurder, voor 4 jaar met aanvang op 15-3-1665, aan 16 gl, Actum 5-1-1665

Personen:

| 954-006 |

Bundel 954, extract 7, 7-1-1665

Willem Straetmans verhuurde aan Jan Hendrik Mertens en Jenneken Adriaenssen zijn stede met huyse, hove, schuere, driessche, landen, weyden, beemden en heyde tot Sneppel, waar nu Cornelis Van de Mierop woont, voor een termijn van 6 jaar beginnend op 15-3-1665 aan 50 gl. Actum 7-1-1665 (Fig. kaart n° 1785)

Bekijk kaart

Personen:

| 954-007 |

Bundel 954, extract 8, 3-2-1665

Geert Peeters Van der Buyten voor zichzelf, en als voogd der kinderen Peeter Peeters Van der Buyten, en van de kinderen Cornelis Cornelis Aerts, Laureys Peeters Van der Buyten voor zichzelf, Jan Steven Melsen (?) man van Margriet Peeters Van der Buyten, verhuurden aan Hendrik Christoffel Brocatus X Elisabeth Peeters Van der Buyten hun gemeenschappelijke stede met huis, schuur, hof, dries, land en weide, beemden en heide op Neerven. De huurder gebruikt de stede al voor de alimentatie van Marie Peeters Van Ostaeyen hun moeder en grootmoeder. Actum 3-2-1665 (Fig. kaart n° 631)

Bekijk kaart

Personen:

| 954-008 |

Bundel 954, extract 9, 4-2-1665

Melsen Laureys Rombouts verhuurde aan Anthonis Goris Conincx een stede met huis, hof en land op Neerven. De huurder woont er al enkele jaren, voor een termijn van 6 jaren beginnend op 15-3-1665, voor 36 gl. Actum 4-2-1665 (Fig. kaart n° 804)

Bekijk kaart

Personen:

| 954-009 |

Bundel 954, extract 10, 5-2-1665

Melsen Laureys Rombouts verhuurde aan Jan Lenaert Wiercx zijn stede met huis, schuur, hof, dries, weiden en landen alles aan elkaar gelegen in de Hoenderstraat waar de huurder nu woont, met een weide achter de schuur van Anthonis Guilliams. De pachttermijn van 6 jaar begint op 15-3-1665, voor 30 gl. Actum 5-2-1665

Personen:

| 954-010 |

Bundel 954, extract 11, 7-2-1665

Jan Cornelis Peeter Doms als voogd en Adriaan Symon Keeselmans als toez. der weeskinderen van wijlen Peeter Cornelis Peeter Doms, verhuurden een stede met huis, hof, dries en land met erve van de stede genaamd Geert Vercaert in de Pothoek op Neerven, voor een termijn van 6 jaar voor 38 gl gebleven aan Laureys Peeter Van der Buyten. Actum 7-2-1665 (Fig. kaart n° 848)

Bekijk kaart

Personen:

| 954-011 |

Bundel 954, extract 12, 5-11-1665

Mr Laurentius Reyns advocaat te Antwerpen verklaarde omtrent een jaar geleden verhuurd te hebben aan Aert Janssen Neefs en Maeyken Peeter Meeusen (?) zijn stede met huis, schuur, hof, dries, weiden, landen, hooimade en heide op Neerven. De huurders hebben de stede al voor een termijn gehuurd. Voor een nieuwe termijn van 6 jaar beginnend op 15-3-1665 aan 100 gl. De huurders stellen als onderpand hun stede met 1 veertelsaet land op Neerven. Actum 5-11-1665 (Fig. kaart n° 803)

Bekijk kaart

Personen:

| 954-012 |

Bundel 954, extract 13, 24-11-1665

Jan Aert Rennen als voogd der kinderen Peeter Aert Rennen verhuurde het stedeken van vs kinderen met huis, hof en land op Sneppel, met een perceel land genaamd het cleye , het 1/4 deel van een stuk land, een blok land en weide... voor een termijn van 3 jaar vanaf 15-3-1666. Gebleven aan Lambrecht Van Staeyen voor 26 gl. Actum 24-11-1665 (Fig. kaart n° 1462)

Bekijk kaart

Personen:

| 954-013 |

Bundel 954, extract 14, 29-12-1665

Michiel Adriaensen in naam van Marie Jacob Snels zijn moeder heeft verhuurd aan Anthonis Bernaert Van Aken het stedeken van Marie met huis, hof, land, dries en weiden op Neerven aen 't Boschstraetken bij het biesven.. voor een termijn van 6 jaar vanaf 15-3-1666 aan de prijs van 54 gl. Actum 29-12-1665 (Fig. kaart n° 778) In de marge: Comp. Michiel Adriaensen voor zichzelf, en voor zijn mede consorten als erfg. van wijlen van Marie Jacob Snels. Hij verklaarde dat Anthonis Bernaert Van Aken en de erfg. van zijn overleden vrouw de rest van het huurgeld betaald heeft tot 72 gl. Actum 22-1-1671

Bekijk kaart

Personen:

| 954-014 |

Bundel 954, extract 15, 5-4-1666

Jacobmijntien Jan Jacobs, wed. Jan Anthonis Van Bavel, Jan Adriaan Van Ostaeyen als voogd der weeskinderen van vs Jan Anthonis Van Bavel, verkopen een woonhuis met gebouwen erbij, grond, hof en land groot 1 1/2 L op Sneppel O de straat, Z advocaat Reyns erve, N de straat, de helft van een weide, groot 1 gemet, Z Antoon Quirijn Willems, N de stede en de straat, W advocaat Reyns en Christiaan Wouters, land en dries 5 L in de stede genaamd Willeke Munts, Jan Adriaan Van Ostaeyen voor 700 gl en 6 hogen, Christiaan Wouters nog 2 hogen. Actum 5-4-1666

Personen:

| 954-015 |

Bundel 954, extract 16, 30-10-1666

Jan Dielis Van Gastel als voogd van de kinderen Dielis Van Gastel verhuurde een stedeken met huysinge, hove, driessche en landen tot Nederven, voor 6 jaar beginnend op 15-3-1667. Huurder: Cornelis Hendrik Bartholomeeusen voor 50 gl, borg is Peeter Claessen. Actum 30-10-1666

Personen:

| 954-016 |

Bundel 954, extract 17, 10-11-1666

Cornelis Van Elsacker, ook voor Jan Adriaan Rombouts X Margriet Van Elsacker, heeft verhuurd aan Adriaan Peeter Lodewijcx een stede op Sneppel laatst gebruikt door Adriaan Vermeiren, voor een termijn van 6 jaar vanaf 15-3-1667, aan 74 gl. Actum 10-11-1666. (Fig. kaart n° 1470)

Bekijk kaart

Personen:

| 954-017 |

Bundel 954, extract 18, 27-11-1666

Jan Heuvelmans in naam van Steven Laureys Rombouts verkocht aan Adriaan Hendrik Bartholomeeusen een stede met huis, hof, boomgaard, land en dries op Sneppel in de Ambachtstraat, groot 1 veertelsaet Z Anthonis Van Aken akkerblok in de vondels, W het vondelstraetien, N de straat en nagenoemde erve of stedeken en Jan Wouters, land bij de stede 3/4 loopensaet, W en N Antoon Adriaan Bartholomeeusen n. ux. , voor 416 patakons. Actum 27-11-1666 (Fig. kaart n° 1769)

Bekijk kaart

Personen:

| 954-018 |

Bundel 954, extract 19, 29-11-1666

Hendrik Cornelis Philips voor zichzelf en voor Jacob Cornelis Philips zijn broer heeft verhuurd aan Peeter Joosen nu in Merksem wonend, hun stede genaamd de nieuw stede op Neerven met huis, hof, land, weide en het ledig stuk land, een hooimade enz.. voor een termijn van 6 jaar vanaf 15-3-1667 voor de prijs van 66 gl. Actum 29-11-1666 (Fig. kaart n° 781 en 782)

Bekijk kaart

Personen:

| 954-019 |

Bundel 954, extract 20, 17-1-1667

Geert Peeters Van der Buyten voor zichzelf en als voogd der weeskinderen wijlen Peeter Peeters Van der Buyten, en van Cornelis Cornelis Aerts met Hendrik Brocatus als toez. voogd der kinderen Cornelis Cornelis Aerts, en voor Margriet Peeters Van der Buyten met Jan Steven Melijns, Laureys Peeters Van der Buyten voor zichzelf, Hendrik Brocatus X Elisabeth Peeters Van der Buyten. Verkopen een stede met huis, schuur, hof, dries en land, groot 8 of 9 L op Neerven O het klooster van Sint Margarietendael, Z Goris Gabriel Goris n. ux. W de straat N de akkerstraat. Johan Marcelli schout voor 550 gl en 20 hogen, borg Michiel Van Elsacker. Actum 17-1-1667. (Fig. kaart n° 631) In de marge: Comp. Geert Van der Buyten in naam van de mede verkopers, hij verklaart dat Hendrik Brocatus de koopprijs betaald heeft. Actum 21-5-1668

Bekijk kaart

Personen:

| 954-020 |

Bundel 954, extract 21

Peeter Jan Cornelis Mertens, Antoon Diercx X Jenneken Jan Cornelis Mertens, Huybrecht Jan Huyben als voogd en Adriaan Cornelis Mertens toez. voogd van Cornelis Jan Cornelis Mertens, verkochten aan Adriaan Jan Huyben een dries en gronden op Terbeek, groot 1 L, ea percelen. Actum...?

Personen:

| 954-021 |

Bundel 954, extract 22, 24-11-1665

Michiel Van Elsacker, ook voor zijn broer Jan Van Elsacker, verhuurde aan Cornelis Bernaert Van Aken een stede met huis, schuur, hof, dries, land, beemden, weiden en heide op Popendonk, nu reeds in gebruik door de huurder, voor 6 jaar vanaf 15-3-1666, voor 108 gl en 4 koppels vette kapoenen, te betalen met Sint Mertens mis. Actum 24-11-1665 (Fig. kaart n° 1246)

Bekijk kaart

Personen:

| 954-022 |

Bundel 954, extract 23

Peeter Joris Coecken voor zichzelf, Cornelis Van de Mierop, man en voogd van Teunken Joris Coecken, en Bastiaan Van Russen X Jenneken Joris Coecken en voor hun zusters nog minderjarig, verhuurden aan Adriaan Vermeiren X Magdaleen Joris Coecken, de helft van een stede die Maeyken Anthonis Schuermans hun moeder gebruikt, voor 3 jaar vanaf 15-3-1666, voor de prijs van 72 gl Actum...? (Fig. kaart n° 1268)

Bekijk kaart

Personen:

| 954-023 |

Bundel 954, extract 24, 3-1664?

De kinderen Heyndrick Heyndricx Van Turnhout verkopen hun stede bij de kerk met huis, hof en land. De stede wordt tegenwoordig bewoond door heer Cornelis Van den Kieboom, kapelaan alhier, hij is voor 600 gl de koper. Actum 3-1664? (fig. kaart n° 23-24-25)

Bekijk kaart

Personen:

| 954-024 |

Bundel 954, extract 25, 17-2-1666

Joan Marcelli rentmeester, verhuurde aan Cornelis Cornelis Van Aerde een woonhuis genaamd de Leeuw met schuur, brouwhuis, brouwerij, hof, dries, land in den Huffel voor 6 jaar vanaf 15-3-ek. aan 54 gl. De huurder mag de brouwerij verder verhuren om bier te brouwen gedurende de pachttermijn. Actum 17-2-1666 (Fig. kaart n° 44)

Bekijk kaart

Personen:

| 954-025 |

Bundel 954, extract 26, 17-1-1667

De kinderen Peeter Van der Buyten: Geert Peeters Van der Buyten voor zichzelf, en als voogd der weeskinderen van Peeter Peeters Van der Buyten, Cornelis Cornelis Aerts als voogd van zijn kinderen en Hendrik Brocatus als toez. voogd, ook voor Margriet Peeters Van der Buyten X Jan Steven Melijns haar man en voogd, Laureys Peeters Van der Buyten voor zichzelf en Hendrik Brocatus, man van Elisabeth Peeters Van der Buyten. Zij verkochten een stede met huis, schuur, hof, dries en land groot 8 of 9 L op Neerven. Joan Marcelli schout voor 550 gl, hij deed de koop voor Hendrik Brocatus en vrouw. Actum 17-1-1667 (Fig. kaart n° 631)

Bekijk kaart

Personen:

| 954-026 |