Voorwaardeboeken (extracten), nr. 948 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 948

Bundel 948, extract 1, 14-12-1655

Verhuring stede der kinderen Peeter Cornelis Denissen (Boer?) op Neerven in de Pothoek: het woonhuis en 2 1/2 B land, laatst in huur gebruikt door Geert Anthonis Aerde, voor een termijn van 3 jaar vanaf 15-3-1656. Aan Geert Frans Van der Buyten voor 26 gl, voor Gabriel Janssen Van den Bleeken. Actum 14-12-1655 (fig. kaart n° 825-826)

Bekijk kaart

Personen:

| 948-001 |

Bundel 948, extract 2, 12-2-1656

Mr. Geeraert Van der Buyten en Jan Baeyen Heuvelmans als dekens van de gulde van den Ed. ridder St. Joris binnen Loenhout, verpachten in 't openbaer naer voorgaende kerckgeboden en met consent van den heer, sekere percelen claver...? gestaen op den schuttershoven de vs gulde toecomende... om door de pachters gebruikt te worden voor 3 jaren. 1° perceel ingezet door Michiel Van Antwerpen op 5 gl en 4 hogen; Borg is Gabriel Goossens. 2° perceel ingezet door Philip Janssen op 5 gl 4 st en 4 hogen; Borg is Michiel Peeters Van Breda. 3° perceel ingezet door Cornelis De Crom op 5 gl en 2 hogen. Borg is Frans Van der Buyten. 4° perceel ingezet door Cornelis De Crom op 3 gl 6st. Borg is Frans Van der Buyten. Actum 12-2-1656

Personen:

| 948-002 |

Bundel 948, extract 3, 30-6-1656

Vanwege de heer worden de goederen verhuurd van Merck Adriaan Straetmans. 1° perceel: de warmoeshof met driesken, ingezet door Cornelis Quirijnen op 3 gl, borg Aert Meeusen. 2° perceel: het huis met driesken, bogaard en land, ingezet door Anthonis Guilliams op 3 gl 2st. Borg Jan Heuvelmans. 3° perceel: land en beemd, ingezet door Aert Meeusen op 2 gl en 6st. Borg Cornelis Quirijnen. 4° perceel een weide, ingezet door Anthonis Guilliams op 30 gl. Borg Jan Heuvelmans. Actum 30-6-1656

Personen:

| 948-003 |

Bundel 948, extract 4, 25-1-1657

Jacob Kenis en Andries Kenis, voogden van Peeter Kenis, hebben voor 20 gl verhuurd aan Willem Adriaan Cerstiaenssen de stede en erfenisse van Peeter genaemt den cleynen Heybaert voor een termijn van 8 jaren vanaf Allerheiligen 1656. Actum 25-1-1657 (fig. kaart n°1819)

Bekijk kaart

Personen:

| 948-004 |

Bundel 948, extract 5, 25-1-1657

Peeter Rennen en Laureys Van Gorp, voogden der kinderen van Aert Rennen, verhuurden de stede der kinderen op Sneppel. 1° perceel: de helft van 't woonhuis en erve het Cleye Ingezet door Lambrecht Van Staeyen op 12 gl. 2° perceel de schuere daer Jan Claessen gewoond heeft, land den Hegacker 1/2 B enz.. Laureys Peeter Van der Buyten voor 9 gl, 3° perceel stuk land, Melsen Luycx voor 6 gl, 4° perceel land aan de stede van Antoon Quirijnen die voor 2 gl de pachter wordt. Actum 25-1-1657 (fig. kaart n° 1462)

Bekijk kaart

Personen:

| 948-005 |

Bundel 948, extract 6, 26-6-1657

Christijntien Adriaan Van Aken dr met Sr Michiel Michielsen haar man, wonend in Antwerpen, verkocht voor 625 gl aan Jan Aertsen Van Tichelt en Neeltien Jans Van Bavel haar deel in een woonhuyse bestaende in keuken, koeystalle, mose ende solderinghe er boven tot Sneppel.. Deze goederen behoren haar toe bij deling op 15-11-1642 voor de helft, voor de andere helft, bestaande in hof en boomgaard en land, groot 3 L, door koop van Willem Adriaan Van Aken. Actum 26-6-1657

Personen:

| 948-006 |

Bundel 948, extract 7, 9-7-1657

Hendrik Engelen, wed. van Maeyken Jan Nouts, verkoop van koren op

Personen:

| 948-007 |

Bundel 948, extract 8, 29-12-1657

Willem Straetmans verhuurde aan Aert Meeusen een stede met huis, schuur, hof, land, weide en beemd op Sneppel. De huurder gebruikte deze stede al 3 jaar. Pachttermijn van 3 jaar vanaf 15-3-1658 voor 50 gl. Actum 29-12-1657 (fig. kaart n° 1785)

Bekijk kaart

Personen:

| 948-008 |

Bundel 948, extract 9, 26-9-1658

Peeter Van Elsacker, secretaris te Loenhout met volmacht van Mr Laurentius Reyns, licentiaat in de beide rechten en advocaat te Antwerpen, heeft verhuurd aan Aert Janssen Neefs de stede van Laureys met huis, schuur, hof, dries, land, weide, hooimade en heide op Nederven. Jan Meeusen is nu de scheidende of al gescheiden huurder mits sijne inhabiliteyt. Voor een termijn van 6 jaar beginnend op 15-3-1659 voor de prijs van 60 gl. Actum 26-9-1658 (fig. kaart n° 803)

Bekijk kaart

Personen:

| 948-009 |

Bundel 948, extract 10, 26-9-1658

De voogden der kinderen Jan Jan Nijs Van Tichelt verhuurden voor 3 jaar vanaf 15-3-1659 een woonhuis met andere gebouwen met nog 11 percelen land en weide... aan Philip Janssen voor 38 gl. Actum 26-9-1658

Personen:

| 948-010 |

Bundel 948, extract 11, 20-11-1658

Antonette Van den Nieuwenhuyse wed. Jan Van Ham, verkocht een woonhuis genaamd den Leeuw met schuur, brouwhuis, brouwerij ende gereetschap ende erfenisse die van ouden tijden totten huyse den Leeuw behoort heeft niet begrepen de hofstede aan de noordzijde van de dries gelegen... Koper; Jan Gabrielen voor 1900 gl. Actum 20-11-1658 (fig. kaart n° 44)

Bekijk kaart

Personen:

| 948-011 |

Bundel 948, extract 12, 14-1-1659

Willem Adriaan Straetmans verhuurde aan Adriaan Adriaenssen Vermeiren zijn stede met huis, schuur, hof, dries, weiden, landen, beemden en heide op Sneppel waar tegenwoordig Aert Meeusen nog woont.. voor 6 jaar vanaf 15-3-1659, voor 45 gl. Actum 14-1-1659 (fig. kaart n° 1785)

Bekijk kaart

Personen:

| 948-012 |

Bundel 948, extract 13, 17-7-1658

Anthonis Adriaan Bartholomeeusen als voogd en Lenaert Jan Wiercx als toez. voogd der weeskinderen wijlen Willem Adriaan Bartholomeeusen verkopen een hofstede op Sneppel in de Katerstraat, groot 4 L O = de vrunte, N de straat. De stede is belast met een obligatie van 100 gl aan de kapel. Koper is Jan Jan Huyben voor 100 gl. Actum 17-7-1658

Personen:

| 948-013 |

Bundel 948, extract 14, 6-3-1659

Frans Geertsen Van der Buyten en Geert Fransen Van der Buyten X Margriet Michiel Jordaens dr verkochten een stede met huis, schuur, hof, dries, landen en beemden. 1° Perceel wesende den woonhuyse genaemt de molen... ? mette schuere, torfhuys, hof, boomgaert en lande daeraen... voor 1200 gl koop niet doorgegaan Actum 6-3-1659

Personen:

| 948-014 |

Bundel 948, extract 15, 15-3-1659

Jan Lodewijckx als voogd en Cornelis Claes Segers als toez. voogd der weeskinderen Peeter Cornelissen Veraert en Jan Peeter Veraert, broer der kinderen, verhuren een stede met huyse, hove, driessche, lande tot Nedervenne in de Pothoek, voor 3 jaar vanaf 15-3-1659, voor 27 gl aan Peeter Dionijs Peeter Denis. Actum...?

| 948-015 |

Bundel 948, extract 16, 21-1-1659

Adriaan Philipsen meulder, wed. van Maeyken Adriaenssen Leys, en Laureys Adriaenssen Leys voogd der kinderen... Actum 21-1-1659

Personen:

| 948-016 |

Bundel 948, extract 17, 12-2-1659

Aert Janssen Neefs verhuurde aan Hendrik Janssen Timmerman zijn stede met huis, hof en land op Neerven, groot 5 L voor 6 jaren vanaf 15-3-1659 voor 33 gl Actum 12-2-1659

Personen:

| 948-017 |

Bundel 948, extract 18, 22-2-1659

Hendrik Adriaan Bartholomeeusen, wed. van Margriet Jan Lenaerts voor zichzelf, Joos Jan Lenaerts als voogd en Anthonis Adriaan Bartholomeeusen als toeziende voogd der weeskinderen verkochten een stede met huis, schuur, schaapskooi, hof, dries en land groot 6 of 7 L op Sneppel in de Hoenderstraat, met land achter de stede op d’ Ast, groot 13 of 14 L, met nog 2 L land ten zuiden van de stede op d’ Ast, en een akker het evenblock in de Katerstraat, groot 3 of 4 L. Koper: Willem Peeters De Wijse Van Sundert voor 2.200 gl. Actum 22-2-1659 (fig. kaart n° 1949)

Bekijk kaart

Personen:

| 948-018 |

Bundel 948, extract 19, 10-3-1659

Verkoop hoeve van Merck Straetmans: de stede met huis, hof, land, weide en beemd op Sneppel. Tweede zitdag op 10-3-1659, koper Melchior Laureys Rombouts voor 1100 gl. Borg Anthonis Guilliams.

Personen:

| 948-019 |

Bundel 948, extract 20, 2-5-1659

Jan Aerts Van Tichelt voor zichzelf, en in naam van Neeltien Jan Van Bavel zijn vrouw, verkochten een woonhuis met hof, boomgaard en land erbij, groot 1/2 B op Sneppel, een perceel land 1/2 L, enz.. Koper: Adriaan Bernaerts Van Aken voor 650 gl. Actum 2-5-1659 (fig. kaart n° 1769)

Bekijk kaart

Personen:

| 948-020 |

Bundel 948, extract 21, 2-5-1659

Christijntien Jans Van Aken met Geert Geertsen haar man voor 1/6 deel, Aernout Van Assche met Maeyken Jans Van Aken, en Adriaan Geertsen als man van Mariken Jans Van Aken samen voor de resterende 5/6 delen. Zij verkochten op 2-5-1659 aan Anthonis Van Aken een perceel beemd van 3 quaertiersaet.

Personen:

| 948-021 |

Bundel 948, extract 22, 7-7-1659

Adriaan Vermeiren verkocht aan Goris Niclaessen Van Oirschot eene stede met huysinge, hove, driessche, lande en heyde tot Sneppel op ten Heybaert... genaamd de grote Heibaard. Deze stede behoorde de verkoper toe door koop van de voogden der weeskinderen Matthijs Pauwels die ze verkreeg bij evictie uit handen van de wed. en kinderen Jan Abrahams. De verkoop gebeurde voor de som van 299 gl. De stede was belast met een hypotheek van 900 gl. Actum 7-7-1659. (fig. kaart n° 1850 en 1851)

Bekijk kaart

Personen:

| 948-022 |

Bundel 948, extract 23, 12-7-1659

Hendrik Adriaan Bartholomeeusen en de voogden van zijn kinderen verkochten 10 percelen koren te velde voor de som van 151 gl 10 st. Actum 12-7-1659

Personen:

| 948-023 |

Bundel 948, extract 24, 18-7-1659

Aert Anthonis Aerts, ook in naam van Engel Jan Claessen zijn vrouw, verkocht aan Cornelis Dielis Vlemickx en Barbara Cornelis Taks zijn stede, te weten huis, schuur, torfschop hof, dries, boomgaard en land op Neerven, palend O de straat, Z Peeter Melsen, N Goris Rommens kinderen, met een blok land achter de stede, land genaamd den Sleutelhoff, enz.. voor de som van 590 patakons. Actum 18-7-1659 (Fig. kaart n° 809)

Bekijk kaart

Personen:

| 948-024 |

Bundel 948, extract 25, 14-10-1659

Peeter Aernouts Van Ostaeyen verkocht zijn stede met huis, schuur, hof, dries, boomgaard en land op Sneppel, O Cornelis Matthijs Ooms en Anthonis Van Aken, Z Hendrik Adriaan Bartholomeeusen weide genaamd de biesweyde, een weide t.o. de voors. stede, groot 4 L, een beemd groot 1 gemet enz.. Koper: Aernout Adriaan Van Ostaeyen voor 1550 gl. Actum 14-10-1659 (fig. kaart n° 1567)

Bekijk kaart

Personen:

| 948-025 |

Bundel 948, extract 26, 15-3-1656

Cornelis Cornelis Neefs, voogd der voorkinderen van Adriaan Peeter Jans, moeder was Cathelijn Adriaan Verboven, verhuurde de stede der kinderen met huis, schuur, hof, dries en weiden aan elkaar gelegen op Popendonk, groot 1 1/2 L voor 3 jaar vanaf 15-3-1656 (niet doorgegaan) (fig. kaart n° 1287)

Personen:

| 948-026 |

Bundel 948, extract 27

Peeter Van Elsacker, secretaris te Loenhout, en Peeter Van Beeck, secretaris te Wuustwezel, verhuurden aan Antoon Schoofs en Dimphna Janssen De Recht zijn vrrouw eene stede met huyse, hove, driessche, weyden ende landerijen... inbegrepen de stede waar voordien ook een huis placht te staan genaamd de steenhoven, aan elkaar gelegen op de Herseling... O en W de straat, Z de vrunte, een hooimade groot 1/2 B, een heyboske, enz.. voor de prijs van 75 gl. Met toestemming van de verhuurders heeft Antoon Schoofs verhuurd aan Bastiaan Crock en Antoon Adriaan Bartholomeeusen de stede genaamd den steenhoven. Actum.... (fig. kaart n° 2201)

Bekijk kaart

Personen:

| 948-027 |

Bundel 948, extract 28, 11-12-1657

Adriaan Peeter Jans als voogd, en Jacob Marijnis Bevers toez. der weeskinderen Jacob Peeter Jans, verhuurden aan Adriaan Matthijs Weerts de stede der kinderen met huis, hof, dries, landen en weiden op Popendonk. De huurder heeft deze goederen n. ux. reeds in gebruik uit kracht van contract van afscheid, voor een termijn van 3 jaar vanaf 15-3-1658, voor 50 gl. Actum 11-12-1657 (Fig. kaart n° 1234)

Bekijk kaart

Personen:

| 948-028 |

Bundel 948, extract 29, 11-12-1657

Dezelfden bekenden verhuurd te hebben aan Jan Cornelis Jacobs de stede der kinderen, gekomen van Cornelis Peeter Jans, gelegen op Popendonk, voor 3 jaar aan 31 gl. De huurder heeft die al in gebruik. Actum 11-12-1657 (fig. kaart n° 1297)

Bekijk kaart

Personen:

| 948-029 |

Bundel 948, extract 30, 14-9-1658

Jan Aertsen Van Tichelt X Neeltien Jans Van Bavel verkochten aan Peeter Adriaan Vermeiren een perceel erve onder dries, land en boomgaard groot 1 gemet, op Terbeek, in de aanstede gekomen van Adriaan Vermeiren 0 het heylaer, Z Jan Matthijs Goossens n. ux. W Joos Vermeiren N Jan Matthijs Goossens, een stuk erve groot 1 L enz.. Actum 14-9-1658 (fig. kaart n° 2149)

Bekijk kaart

Personen:

| 948-030 |

Bundel 948, extract 31, 15-1-1659

Jaob en Jan Adriaan Lenaerts zonen voor zichzelf, en in naam van Neeltien en Dimphna Adriaan Lenaerts dr, verhuurden aan Jan Cornelis Centen een stede met huyse, schuere, hove, landen, weyden en beemden tot Popendonck, voor 6 jaar vanaf 15-3-1659 aan 44 gl. Actum 15-1-1659 (fig. kaart n° 1245)

Bekijk kaart

Personen:

| 948-031 |

Bundel 948, extract 32, 1-12-1659

Michiel Van Elsacker voor zichzelf en voor Jan Van Elsacker zijn broer verhuurde aan Cornelis Bernaert Van Aken een stede met huis, schuur, hof, dries, landen, beemden, weiden en heide op Popendonk, tegenwoordig gebruikt door Jan Heyndrickx, voor 6 jaar vanaf 15-3-1660 voor 116 gl. Actum 1-12-1659 (fig. kaart n° 1246)

Bekijk kaart

Personen:

| 948-032 |