Voorwaardeboeken (extracten), nr. 1020 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 1020

Bundel 1020, extract 1, 12-12-1767

Comp. Michiel Van Elsacker voogd, en Cornelis Lenaerts toez. voogd der minderj. wezen van wijlen Adriaan Van Elsacker X Cornelia Lenaerts, Jan, Jacobus en Frans Van de Cloot, Jenne Van de Cloot, Jan Van Elsacker, Cornelis Stuyts X Elisabeth Peeter Jan Van Elsacker, Eene stede met huysinge, schuere, stalle, hof, landerijen en beemden, daer aen gelegen groot 4 gemeten, O de straat, Z het klooster van St. Michiel, N Michiel Van Staeyen, land en weide de Laecht 1/2 B, land de Cleye 1/2 B, land op Fluyters, 1 gemet, een weide in de Reyt 3 L, land op 't heyken, 5 L, land 2 gemeten, land en bos 4 L, vier percelen heide samen 4 1/2 B, De stede is belast met een tente van 600 gl, Koper: Michiel Melsen Mertens voor 830 gl, Actum 12-12-1767 (Fig. kaart n° 1470)

Bekijk kaart

Personen:

| 1020-001 |

Bundel 1020, extract 2, 22-7-1772

Vanwege Ancelmus Peeter Marcelli notaris te Brussel: Verkoop van 1/2 B land gelegen op Sneppel genaamd het coudenberg stedeken O Peeter Claessen, Z erfg. Jacobus Van de Cloot, N het straatje naast den Dorenakker. De koper komt in 't gebruik met Bamis 1778, ende alsoo op dese erve is gebaut eene huysinge, schuere, stallinge competerende aen Jan Van Antwerpen actuelen gebruycker, mag het huis afgebroken worden voor Bamis 1778, De jaarlijkse huur bedraagt 7 gl, Koper= Jan Van Antwerpen voor de som van 175 gl, Actum 22-7-1772. (Fig. kaart n° 1581)

Bekijk kaart

Personen:

| 1020-002 |

Bundel 1020, extract 3, 3-8-1773

Vanwege Cornelia Dierck Naes Janssen cum marito Joos Adriaenssen: Verkoop van een stede met huis en hof met land erbij groot 5 L, gelegen op Sneppel in de Katerstraat, O Adriaan Rombouts, Z de straat, N Adriaan Rombouts, land en weide in de Katerstraat 9 L, Z de straat, W Frans Van de Cloot ea, N de heer van Loenhout, Op de 2° zitdag, 27-7-1773 was secretaris Hermans voor 140 gl de koper. Actum 3-8-1773 (Fig. kaart n° 2069)

Bekijk kaart

Personen:

| 1020-003 |

Bundel 1020, extract 4, 28-2-1767

Vanwege de erfg. Anna Maria Adriaenssen: Verkoop van een stede met huis en stal en andere gebouwen, landerijen, weiden en heiden groot 11 gemeten op Popendonk bij de Laren, in huur gebruikt door Frans Lenaert Francken. Op de 3° zitdag, 28-2-1767 was Jan Baptist Frans Hermans de koper voor 99 gl en 16 hogen. (Fig. Kaart n° 1139 en 1140)

Bekijk kaart

Personen:

| 1020-004 |

Bundel 1020, extract 5, 17-7-1772

Verkoop van een stede op Popendonk vanwege Cornelia Van Eeten en consorten: Cornelia Van Eeten voor zichzelf en met volmacht van haar zuster voor de helft, en Matthijs Jan Goossens voor de andere helft, verkochten een stede met huis en schuur, stal en bijgelegen erve op Popendonk groot 2 B, land op Popendonk 1 gemet, land 1/2 L, land 1/2 B, land 1 gemet, twee weiden aan elkaar 5 L, een weide 2 L, een hooiveld op Schouwbos 1 1/2 L, een heide op de Brant 1 B, een hooiveld 1 gemet. Op de 2° zitdag 11-7-1772 zette secretaris Hermans in op 1030 gl en 40 hogen. Op 17-7-1772, derde zitdag zette Michiel Ansoms nog 5 hogen en bleef de koper. (Fig. kaart n° 1234)

Bekijk kaart

Personen:

| 1020-005 |

Bundel 1020, extract 6, 16-12-1772

Verkoop van een stede op Terbeek vanwege de erfg. Michiel Jan Van Elsacker: Een stede met huis en hof, dries, aanstede en andere gebouwen op Terbeek, 1/2 B Z en W de straat, O Peeter Van Elsacker, land erbij 1 gemet, een weide 2 gemeten, land en weide op de Herseling 2 gemeten, land het ackerblock 2 gemeten, beemd 1 gemet, beemdeken in de Mosvoorden 1 L, land op de Beekse akker 1/2 B, beemd op Popendonk 1 gemet. De stede is belast met een fundatie van 2 gl voor een jaargetijde van Michiel Jan Van Elsacker. Op de eerste zitdag, 2-12-1772 is niemand verschenen, op 9-12- 1772 zette Frederik Filipsen in op 1000 gl en 30 hogen en op de laatste zitdag, 16-12-1772 werd hij de definitieve koper. (Fig. kaart n° 1354)

Bekijk kaart

Personen:

| 1020-006 |

Bundel 1020, extract 7, 4-1-1774

Vanwege Jochem en Peeter Niclaes Jochems , Christina Adriaan Jochems X Jan Jan Aertsen, Anna Adriaan Jochems X Balthazar Peeter Aerden, Niclaas en Jan Adriaan Jochems en Peeter Adriaan Jochems minderj. Verkoop van een stede met huis en schuur, hof en aangelegen erve op Terbeek aan de Reyt groot 1/2 B, O de Reyt, Z de erfg. Matthijs Adriaan Ooms, N de Reyt, een akker over de Reyt 5 1/2 gemeten, O de heide, Z de Meerse baan, W de Reyt, land in de binnenstede van Frederik Filipsen 1 gemet, Z de straat, een hooimade op 't Schouwbos 1/4 B, land op Aertsakker 5 L, een weide 1/2 B, De stede is belast met 600 gl kapitaal wisselgeld aan 4% intrest. Op de 2° zitdag 21-12-1773 zette Quirijn Willemd in op 350 gl en 25 hogen, nog verhoogd met 5 hogen door Cornelis Willemsen. Op de derde zitdag 4-1-1774 is Jan Lambrecht Janssen kerckmans de koper gebleven. Borgen: Peeter Lambrecht Janssen en Cornelis Antoon Aernouts. Actum 4-1-1774 (Fig. kaart n° 1344 en 1345)

Bekijk kaart

Personen:

| 1020-007 |

Bundel 1020, extract 8, 18-3-1775

Vanwege Lenaert en Adriaentien Schoepen, wegens Lenaert Coecken als voogd der minderj. wezen van wijlen Cornelis Coecken en Maria Adriaenssen, met name Jan en Cornelia Cornelis Coecken: Verkoop van een huis met aangelegen erve op Terbeek in de Reyt, groot 25 R, O-Z en N de Reyt, W de straat, 1° zitdag 11-3-1775 heeft Lenaert Coecken ingezet op 50 gl en 20 hogen, op de 2° zitdag 18-3-1775 werd Jan Augustijns de koper.

Personen:

| 1020-008 |

Bundel 1020, extract 9, 20-6-1767

De erfg. Cornelia Matthijs Ooms, wed. Adriaan Luycx, verkochten een huis met grond groot 1 L op Nederven, O Peeter Goossens, Z en N Peeter Verheyen, W Van Elsacker, een heide in Wuustwezel 1/2 B, Koper Cornelis Van Tichelt voor 90 gl. Op de 3° zitdag 20-6-1767 was Peeter Verheyen de koper van het huis voor 161 gl. Actum 20-6-1767 (Fig. kaart n° 717)

Bekijk kaart

Personen:

| 1020-009 |

Bundel 1020, extract 10, 28-11-1767

De erfg. Antoon Van Gastel en Jacomijn Kenis: Publieke verkoop van een stede met huis, schuur en stal, hof en landerijen groot 2 gemeten, gelegen in de Huffel bij de kerk, bewoond door Erasmus Kerstens, O Jan Frans Conincx en E.H. Guilhelmus Van Elsacker, Z de straat, N juffr. Marcelli, W Erasmus Kerstens, deze goederen zijn belast met een rente van 200 gl ten behoeve van Frans Van Elsacker, land in 't Kerkblok 1/2 B, belast met 120 gl ten behoeve van Frans Van Elsacker, land 1 L, genaamd het houteling, land O het voorgaande, W de straat, land op Molenakker genaamd de Trappen 1/2 B, W de straat, N Van Elsakker en de straat, land op 't Hecht den heyacker 1 gemet, land op de Donk 1 gemet, heide in Wuustwezel. Op de 3° zitdag 28-11-1767 was Frans Bernard Van Elsacker de koper voor 1040 gl en 60 hogen. Hij deed de koop voor zijn broer E.H. Guilhelmus Van Elsacker. Actum 28-11-1767

Personen:

| 1020-010 |

Bundel 1020, extract 11, 27-1-1770

Guilliaume Vercauteren verkoopt zijn deel in een stede met grond op Kl. Neerven: De helft van eene huysinge naest de suytsijde ... met de helft van de put en bakoven en daeraen gelegen grond... 1 B, O de straat, Z de wed. Peeter Steven Godrie, land en dries 3 L op Klein Neerven, land het hoog veldeken 1 L, een akker 1 L, land over de straat 2 L, land 1/2 B, een weide 1 gemet. Deze goederen zijn belast met 100 gl aan het klooster van Sint Margarietendael en 200 gl aan de armen van Loenhout. Op de 3° zitdag 27-1-1770 was Cornelis Lambrecht Janssen de koper voor 500 gl en 15 hogen. Actum 27-1-1770 (Fig. kaart n° 727)

Bekijk kaart

Personen:

| 1020-011 |

Bundel 1020, extract 12, 31-3-1770

Jan Baptist Deckers als erfg. van zijn halfbroer Guiliaume Vercauteren verkocht een weide. Actum 31-3-1770

Personen:

| 1020-012 |

Bundel 1020, extract 13, 27-7-1771

Geert Van Westerhoven: Cornelis Joris Broomans en Elisabeth Joris Broomans, wonend in Stabroek, verkochten een stede met huis en schuur, stal en turfhuis en andere gebouwen met hof en aanstede groot 4 gemeten op Neerven, O de straat, Z Peeter Anthonissen ea, W de erfg. Adriaan Vermeiren, N de erfg. Peeter Van der Zanden, een weide op Neerven 1/2 B, land en weide op de Donk 1/2 B, heide in Wuustw. 1 B, Koper: Geert Van Westerhoven voor 660 gl en 50 hogen. Actum 27-7-1771 (Fig. kaart n° 790)

Bekijk kaart

Personen:

| 1020-013 |

Bundel 1020, extract 14, 3-8-1771

De wed. en kinderen Jan Cornelis Raets, de weeskinderen van wijlen Maria Raets X + Jan Cornelis De Haen, en Adriaentien Cornelis Raets X Geert Van Westerhoven verkochten een stede met huis en stal, schuur en andere gebouwen, hof en aangelegen erven 1 B op Neerven in 't Heiend, O de heer Van Elsacker en de Ravenstijn, Z de Stapelheide, W de straat, N notaris Jan Baptist Van Dijck, land in 't Sticht 5 L, land op Molenakker 1 L, land op Neerven 1 1/2 L, land den Pothoeck op 't Heiend 1/2 B, land en weide Stuyvesant 1/2 B, twee weiden op Neerven 3 L, ... enz. Op de 2° zitdag, 27-7-1771 zette Jan Martens in op 490 gl en 50 hogen, op de 3° en laatste zitdag 3-8-1771 verhoogde hij met nog 10 hogen en is de definitieve koper gebleven. Actum 3-8-1771 (Fig. kaart n° 848)

Bekijk kaart

Personen:

| 1020-014 |

Bundel 1020, extract 15, 17-2-1773

Vanwege Peeter, Laureys, Gabriel, Willem en Michiel Laureys Aernouts, Anna Laureys Aernouts X Adriaan Nouts, Maria Laureys Aernouts X Quirijn Willem Quirijnen, kinderen en erfg. van hun vader Laureys Aernouts voor de helft, en Maria Peeter Verheyden hun moeder voor de andere helft: Publieke verkoop van Eene huysinge, stalle, 2 schueren, backhuys, hove, driessche, landen ende weyden daeraen alhier in den gehuchte van Hecht, groot 2 B, O de Hechtse straat, Z de Meir of Stapelheide, W de visserij, N Peeter Van Gastel cum suis, land en dries het Stoopshof 9 L, W de Hechtse straat, 4 stukken land aaneen gelegen 7 gemeten, akker op 't Hecht bij de steenhoven 10 L, land  1/2 B, land bij Donkervoort 1 gemet, weide in de Dorens 8 L, helft van een beemd erbij gelegen 1 1/2 L, beemd in de Dorens 1/2 B, een hooimade op de Blakt 9 L, vier weiden aaneen aan Donkervoort 2 B, een heide groot 2 B, twee heivelden op 't Hecht 5 gemeten, de helft van 5 1/4 B heide, enz... Deze goederen belast met een kapitaal van 2.700 gl wisselgeld aan de heer N. Emmery te Antwerpen. Op de 2° zitdag, 10-2-1773 heeft secretaris Jan Baptist Frans Hermans ingezet op 1310 gl en 70 hogen en op de laatste zitdag 17-2-1773 heeft Jan Vergouwen verhoogd met 1 hoge en is koper gebleven in naam van een onbekende. Actum 17-2-1773 (Fig. kaart n° 553)

Bekijk kaart

Personen:

| 1020-015 |

Bundel 1020, extract 16, 26-6-1773

Verkoop vanwege Jan Van Gastel, Peeter Van Gastel, Anna Van Gastel X Jan Luyckx, Joanna Van Gastel X Peeter Baeten, Cornelia Van Gastel X Jan Lambrecht Janssen, Simon Van Gastel en Matheus Van Gastel voor 2/3 delen: 1° Koop = Eene huysinge met schuer, torfhuys ende aengelegen erven alhier tot Cleyn Nederven... O zijzelf, Z Peeter Verheyden, W de straat, N Cornelis Lambrecht Janssen, land het ackerken 1 gemet op Kl. Neerven, een weide den ossenschoot 2 gemeten, land op 't Heiken 1/4 B, een hooimade op 't Hoogbos 1/4 B, Deze goederen worden in huur gebruikt door Jan Doms voor 70 gl, 2° Koop= land op de Donk 8 L, O de straat, Z erfg. jan Van de Mierop. 3° Koop= land bij de stede op Kl. Neerven 5 L, 4° Koop= 1 L land in 't Sticht, Op de 3° zitdag, 26-6-1773 werd de eerste koop gekocht door Peeter Van Gastel voor 800 gl en 60 hogen, de tweede koop door Hendrik Vorsselmans voor 330 gl en 30 hogen, de 3° koop werd gekocht door Peeter Van Gastel voor 22 0 gl. en de 4° koop door Jan Luyckx voor 195 gl. Actum 26-6-1773 (Fig. kaart n° 725)

Bekijk kaart

Personen:

| 1020-016 |

Bundel 1020, extract 17, 5-3-1768

Verkoop van een huis met 1/2 B grond op de Donk, O Michiel Reinier Ooms, Z de straat, W Jan Kievits, N de beek. Verkocht door Jan Huybrecht Kenis aan Jan Geert Van Dijck, voor de som van 535 gl. Actum 5-3-1768

Personen:

| 1020-017 |

Bundel 1020, extract 18

Vanwege Adriaan Peeter Maesmans met volmacht van juffr. Anna Catharina Bertrams, enig kind van wijlen Geert Bertrams, moeder was juffr. Apollonia Maesmans, met haar man Petrus Josephus Floren, Verkoop van erfgoederen.

Personen:

| 1020-018 |

Bundel 1020, extract 19, 11-3-1776

Verkoop nagelaten goederen van wijlen d'Heer Jan Baptist Frans Hermans, in leven secretaris van Loenhout, ten behoeve der crediteuren: Verkoop van Eene stede met huysinge, stallinge, brouwerije staende rontsomme in sijne steene mueren... schuere, peerdestallen, borneput, hove, landen ... Gestaen ende gelegen alhier bij de kercke paelende alsnu oost Peeter Deckers... een erfpacht rente van 13 gl, en een erfpacht rente van 7 gl 10 st. Op de 3° zitdag 11-3-1776 in aanwezigheid van schout en schepenen, kocht Regina de la Housse, wed. Jan Vromans het huis en de brouwerij. (Fig. kaart n° 23)

Bekijk kaart

Personen:

| 1020-019 |