Welkom op deze website over de

Geschiedenis van Loenhout

 

Staat van het dorp 1580-93

Loenhout heeft heel erg geleden onder de Nederlandse opstand van 1585. In 1580 waren er 268 haardsteden, in 1593 nog 105. Van de 131 ploegen die er waren in 1580, bleven er in 1593 nog 44 over. Om zicht te krijgen op de omvang van…

Lees verder...

Rechtspraak in geschillen

Op onze pagina onder archieven, oud archief Loenhout, bevonden zich reeds onder het hoofdstuk 'rechtspraak in geschillen' de afdelingen 'getuigenissen' (nrs 1321-1331) en 'vooronderzoeken van de schout' (nrs 1332-1333). Deze gegevens waren tot heden summier samengevat en bevatten meestal niet veel meer dan enkele namen…

Lees verder...

Naamgeving voor 1600

Vandaag werd een bijgewerkte versie van ons genealogisch bestand pre-1800 online geplaatst. Deze bevat vooral zeer veel nieuwe kruisverwijzingen naar archiefstukken, met name voor inwoners van Loenhout in de 16de eeuw. In dat kader, willen we graag even stilstaan bij de naamgeving van personen uit…

Lees verder...
Mathias Van Aken

Loenhoutse Trappist

Tijdens de verwerking van bidprentjes van de heemkundige kring Wesalia in het genealogisch bestand post-1800, ontdekten we alweer een Loenhoutse religieuze, namelijk broeder Franciscus Vergauwen (°30/7/1887), in de wereld Adrianus Matthias Vergauwen. Hij trad in bij de Trappisten in 1909, maakte zich tijdens de eerste…

Lees verder...