Welkom op deze website over de

Geschiedenis van Loenhout

 

Maria Gorissen

Alle Loenhoutse conscrits

Het register met matrikels van het Frans revolutionair leger is online te raadplegen. We gingen op zoek naar alle conscrits geboren te Loenhout en geven op onze website de voornaamste gegevens. We identificeerden elke conscrit met de juiste persoon in ons genealogisch bestand post-1800. Voor de…

Lees verder...
Maria Gorissen

Nieuwe conscrit

Via een recent artikel in het tijdschrift De Spiegel nr. 247 van juni 2020, kwamen we op het spoor van een tot nog toe onbekende Loenhoutse soldaat in het leger van Napoleon, nl. Dominicus M. Van Dijck (°1788). Hij werd ingelijfd op 17 mei 1813…

Lees verder...
Jan Simons

Nieuwe archiefbewerking: not. Essers (1742-1747)

Tussen 1742 en 1749 was notaris Mark Antoon Essers actief te Loenhout. Zijn archief bevindt zich in het Felixarchief te Antwerpen en is ook op de website van het Felixarchief in te kijken. E.H. Jan Simons maakte een samenvatting van de protocollen 1742-1747 (Inventarisnummer: N#1450).

Lees verder...
Mathias Van Aken

'Blijf in uw kot', anno 1784

13 maart 2020 was een historische dag; misschien vertellen we er later nog over aan onze kinderen of kleinkinderen. Op die dag ging het land op slot om de verspreiding van het nieuwe corona-virus tegen te gaan. Bedrijven, winkels en scholen werden verplicht te sluiten;…

Lees verder...
Mathias Van Aken

Twee nieuwe religieuzen

Onlangs kwamen we twee nieuwe Loenhoutse religieuzen op het spoor, uit dezelfde voorname Loenhoutse familie van Elsacker. Het betreft E.Z. Cornelia van Elsacker (1627-1707) en E.Z. Catharina Van Elsacker (1624-1669). Beiden traden in in het klooster van St. Margrietendael te Antwerpen.

Lees verder...