St.Quirinus-St.Nicolaas (4)

1639-1651 E.H. Willem Gilissen

Op 21 april 1651 onderhandelt de kapelaan Willem Gilissen met Mevrouw Leonora de Perez over een grond die aan de Sint-Quirinuskapelrij toebehoort. Hij zou de laatste kapelaan zijn die moest leven op één kapelrij. Want op 17 november van hetzelfde jaar worden de drie kapelrijen…

Lees meer

1510 E.H. Jan Vorspoele

Jan Vorspoele staat gekend als een buitengewone pastoor te Loenhout in de jaren 1471-1486. Hij wordt rond de jaren 1510 vervangen door Pieter van Egmont. Op zijn oude dag, als rustend pastoor, houdt hij de kapelrij van den H. Quirinus en de H. Nicolaas voor…

Lees meer