St.Quirinus-St.Nicolaas (5)

1639-1651 E.H. Willem Gilissen

Op 21 april 1651 onderhandelt de kapelaan Willem Gilissen met Mevrouw Leonora de Perez over een grond die aan de Sint-Quirinuskapelrij toebehoort. Hij zou de laatste kapelaan zijn die moest leven op één kapelrij. Want op 17 november van hetzelfde jaar worden de drie kapelrijen…

Lees meer
Mathias Van Aken

1556-1566 E.H. Quirijn Peeter Joos

Hij schreef zich in juni 1552 in als student aan de oude universiteit van Leuven. Van 1556 tot 1562 was hij rector van het Sint-Nicolaas en Sint-Quirinusaltaar te Loenhout. Dit blijkt uit de registers van kerkelijke beneficiën van het bisdom Luik, zoals uitgegeven door E.H.

Lees meer

1541-1553 E.H. Nicolaas Zwallaerts

Volgens pater Bogaerts in zijn Geschiedenis van Loenhoutse Onderpastoors (1975), liet de beneficiehouder E.H. Jan Goedertuys, student en docent in Leuven, zich vervangen door E.H. Nicolaas Zwallaerts. We konden nog niet achterhalen waar deze informatie vandaan komt.

Lees meer

1541-1553 E.H. Jan Goedertuys

Volgens informatie die pater Bogaerts kon inkijken, was Jan Goedertuys, van het bisdom Kamerijk, reeds in 1541 rector van het Sint-Quirinusaltaar. In de registers van kerkelijke beneficiën van het bisdom Luik, zoals uitgegeven door E.H. G.C.A. Juten (Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jrg…

Lees meer