1639-1651 E.H. Willem Gilissen

  Terug naar overzicht

Op 21 april 1651 onderhandelt de kapelaan Willem Gilissen met Mevrouw Leonora de Perez over een grond die aan de Sint-Quirinuskapelrij toebehoort. Hij zou de laatste kapelaan zijn die moest leven op één kapelrij. Want op 17 november van hetzelfde jaar worden de drie kapelrijen door bisschop Van den Bossche (Nemius) samengebracht, waarop dan voortaan één onderpastoor moet bestaan.