1556-1566 E.H. Quirinus Peeters

  Terug naar overzicht

We hebben hier nog een Quirinus Peeters of Quirinus van Pieter van Joost, die in de jaren 1556-1562 dienst doet aan het Sint-Quirinusaltaar.

Hij schreef zich in juni 1552 in als student aan de oude universiteit van Leuven.

In 1566 wordt hij vermeld als rector altaris van Sint-Quirinus en Sint-Niklaas te Loenhout. In hetzelfde jaar wordt er ook een Quirinus Petri vermeld als rector altaris van de kerk van Wuustwezel. (G. Bannenberg, e.a. "De oude dekenaten (...)", p 423)