1556-1566 E.H. Quirijn Peeter Joos

  Terug naar overzicht

Hij schreef zich in juni 1552 in als student aan de oude universiteit van Leuven.

Van 1556 tot 1562 was hij rector van het Sint-Nicolaas en Sint-Quirinusaltaar te Loenhout. Dit blijkt uit de registers van kerkelijke beneficiën van het bisdom Luik, zoals uitgegeven door E.H. G.C.A. Juten (Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jrg 28, 1921, p. 117):

1556—1562. Rector d. Quirinus Petri Judoci, presens

Hij is aanwezig en laat zich niet vervangen.

In 1566 wordt hij nog vermeld als rector altaris van Sint-Quirinus en Sint-Niklaas te Loenhout (volgens pater Bogaerts in zijn Geschiedenis van Loenhoutse onderpastoors, 1975)

In hetzelfde jaar wordt er ook een Quirinus Petri vermeld als rector altaris van de kerk van Wuustwezel. (G. Bannenberg, e.a. "De oude dekenaten (...)", p 423)