A.M. Bogaerts o.p. (1975) (76)

1639-1651 E.H. Willem Gilissen

Op 21 april 1651 onderhandelt de kapelaan Willem Gilissen met Mevrouw Leonora de Perez over een grond die aan de Sint-Quirinuskapelrij toebehoort. Hij zou de laatste kapelaan zijn die moest leven op één kapelrij. Want op 17 november van hetzelfde jaar worden de drie kapelrijen…

Lees meer

1541-1553 E.H. Nicolaas Zwallaerts

Volgens pater Bogaerts in zijn Geschiedenis van Loenhoutse Onderpastoors (1975), liet de beneficiehouder E.H. Jan Goedertuys, student en docent in Leuven, zich vervangen door E.H. Nicolaas Zwallaerts. We konden nog niet achterhalen waar deze informatie vandaan komt.

Lees meer

1541-1553 E.H. Jan Goedertuys

Volgens informatie die pater Bogaerts kon inkijken, was Jan Goedertuys, van het bisdom Kamerijk, reeds in 1541 rector van het Sint-Quirinusaltaar. In de registers van kerkelijke beneficiën van het bisdom Luik, zoals uitgegeven door E.H. G.C.A. Juten (Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jrg…

Lees meer

1510 E.H. Jan Vorspoele

Jan Vorspoele staat gekend als een buitengewone pastoor te Loenhout in de jaren 1471-1486. Hij wordt rond de jaren 1510 vervangen door Pieter van Egmont. Op zijn oude dag, als rustend pastoor, houdt hij de kapelrij van den H. Quirinus en de H. Nicolaas voor…

Lees meer

1661 E.H. Corneel van Rooy

In 1661 vinden wij in Loenhout Corneel van Rooy als rector van de O.L.Vrouwkapelrij. Zo geeft het bisdom het aan. Vermoedelijk was deze ook als onderpastoor, kapelaan van de andere kapelrijen. Waarom in dit document (KAA.A.121) hij alleen als rector van de O.L.Vrouwkapelrij wordt genoemd…

Lees meer