1541-1553 E.H. Jan Goedertuys

  Terug naar overzicht

Volgens informatie die pater Bogaerts kon inkijken, was Jan Goedertuys, van het bisdom Kamerijk, reeds in 1541 rector van het Sint-Quirinusaltaar.

In de registers van kerkelijke beneficiën van het bisdom Luik, zoals uitgegeven door E.H. G.C.A. Juten (Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jrg 28, 1921, p. 117) lezen we:

1553. Rector mag. Johannes Goedenhuys, studet Lovanii in theologia unde docuit, ideo gratis

Hij hoefde dus geen ius placet te betalen omdat hij studeerde aan de universiteit van Leuven, en er ook doceerde. We vinden zijn inschrijving inderdaad terug in de matrikels van de Oude Universiteit van Leuven:

Joannes Andree Goederthuys, 27/8/1539, rijk, verblijvend op pedagogie De Burcht (castrensis)

Volgens pater Bogaerts in zijn geschiedenis van Loenhoutse onderpastoors, liet hij zich vervangen door ene E.H. Nicolaas Zwallaerts.