A.M. Bogaerts o.p. (1975) (76)

1556, 1573 E.H. Jan Dietvoort

Pater Bogaerts schreef in zijn geschiedenis van Loenhoutse onderpastoors (1975): Wouter Mijsens (Musius) laat zich vervangen door een priester uit Loenhout, Jan Dietvoort (van Ditfort), die ook nog vermeld wordt in 1573. We konden geen bevestiging voor deze informatie vinden in de registers van kerkelijke beneficiën…

Lees meer

Onderpastoors

Er worden later nog regelmatig nieuwe stichtingen gedaan, beneficies geschonken en rectoren aangesteld. Sommige rectoren komen te Loenhout wonen, anderen laten de missen lezen door een andere priester. Er komt verandering on 24 juli 1611. Pastoor Aerts is het moe met al die kapelrijen, al…

Lees meer

4. De kapelrij van Sint-Joris

De kruisbooggilde onder de bescherming van Sint-Joris heeft een zeer oude geschiedenis. Jammer genoeg zijn er vele oude documenten verloren gegaan. Vermoedelijk was de kruisbooggilde in de 13de en 14de eeuw een soort burgerwacht op de heerlijkheid van Loenhout en Popendonk. Binnen deze gilde werd dan…

Lees meer

3. De kapelrij van de H. Geest

Deze kapelrij werd gesticht op 7 februari 1525. Zij had een verplichting van twee wekelijkse missen en een verdienste van 8 Reingulden, 7 manden rogge en een mand brood, zoals blijkt uit de registers van kerkelijke beneficiën van het bisdom Luik, uitgegeven door E.H. G.C.A.

Lees meer