A.M. Bogaerts o.p. (1975) (79)

Loenhoutse onderpastoors

Kapelrijen Behalve een pastoor heeft Loenhout sinds 1300 ook rectoren gekend voor verschillende kapelrijen. Kapelrijen zijn gegroeid vanuit het rijke parochiale leven van de veertiende en vijftiende eeuw. Binnen de bloeiende parochies groeiden broederschappen, gilden, verenigingen van godsdienstig sociaal leven, die meer priesters tewerkstelden. Er waren daar…

Lees meer

Bronnen

De volgende bronnen werden geraadpleegd voor het opstellen van deze lijst: Voor de eerste periode d.w.z. van het begin van de Loenhoutse parochie tot 1599 was Loenhout afhankelijk van het prinsbisdom Luik. Wij zijn daar gaan zoeken in de oude papieren, benoemingen, vermaningen enz. enz.

Lees meer

1971-1976 E.H. Leon Kerstens

Leon Kerstens, onderpastoor van Loenhout van juli 1971 tot 1976. Hij was geboren te Essen op 29 mei 1931. Zijn priesterwijding vond plaats in Mechelen op 13 april 1958, waarna hij als onderpastoor aangesteld werd te Kalmthout. Deze functie vervulde hij tot in 1964, toen…

Lees meer