3. De kapelrij van de H. Geest

  Terug naar overzicht

Deze kapelrij werd gesticht op 7 februari 1525. Zij had een verplichting van twee wekelijkse missen en een verdienste van 8 Reingulden, 7 manden rogge en een mand brood, zoals blijkt uit de registers van kerkelijke beneficiën van het bisdom Luik, uitgegeven door E.H. G.C.A. Juten (Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jrg 28, 1921, p. 118)

1556 Altare s. Spiritus, cum duabus missis valet VIII flor. Renenses VII fertellos siliginis cum fertello panis

We kennen de volgende rectoren: