4. De kapelrij van Sint-Joris

  Terug naar overzicht

De kruisbooggilde onder de bescherming van Sint-Joris heeft een zeer oude geschiedenis. Jammer genoeg zijn er vele oude documenten verloren gegaan. Vermoedelijk was de kruisbooggilde in de 13de en 14de eeuw een soort burgerwacht op de heerlijkheid van Loenhout en Popendonk. Binnen deze gilde werd dan een kapelrij gesticht.

In de registers van kerkelijke beneficiën van het bisdom Luik, zoals uitgegeven door E.H. G.C.A. Juten (Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jrg 28, 1921, p. 117) lezen we:

1436 Altare s. Georgii in castro

In castro: de kapel was dus gelegen in het kasteel van Loenhout.

Dit is de enige rector die we konden terugvinden: