1556, 1573 E.H. Jan Dietvoort

  Terug naar overzicht

Pater Bogaerts schreef in zijn geschiedenis van Loenhoutse onderpastoors (1975):

Wouter Mijsens (Musius) laat zich vervangen door een priester uit Loenhout, Jan Dietvoort (van Ditfort), die ook nog vermeld wordt in 1573.

We konden geen bevestiging voor deze informatie vinden in de registers van kerkelijke beneficiën van het bisdom Luik, zoals uitgegeven door E.H. G.C.A. Juten (Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jrg 28, 1921, p. 117)