1566 E.H. Walterus Musius

  Terug naar overzicht

In de registers van kerkelijke beneficiën van het bisdom Luik, zoals uitgegeven door E.H. G.C.A. Juten (Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jrg 28, 1921, p. 117) lezen we:

1566. Rector Walterus Musius

Hij zou "magister" geweest zijn.

Hij liet zich vervangen door een priester uit Loenhout, Jan Dietvoort (van Ditfort) die ook nog vermeld wordt in 1573.