1556 E.H. Willem de Pavimento

  Terug naar overzicht

In 1556 wordt het O.L.Vrouwaltaar bediend door een zekere Willem Vloers of van der Vloeren (de Pavimento).

Dit leren we uit de registers van kerkelijke beneficiën van het bisdom Luik, zoals uitgegeven door E.H. G.C.A. Juten (Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jrg 28, 1921, p. 117):

1556 Deservitur per d. Wilhelmum de Pavimento

Hij verving dus rector Ludovicus Manqua (Mancus) die beneficiehouder was van 1551-1562.