O.L.Vrouw (16)

1661 E.H. Corneel van Rooy

In 1661 vinden wij in Loenhout Corneel van Rooy als rector van de O.L.Vrouwkapelrij. Zo geeft het bisdom het aan. Vermoedelijk was deze ook als onderpastoor, kapelaan van de andere kapelrijen. Waarom in dit document (KAA.A.121) hij alleen als rector van de O.L.Vrouwkapelrij wordt genoemd…

Lees meer

1556, 1573 E.H. Jan Dietvoort

Pater Bogaerts schreef in zijn geschiedenis van Loenhoutse onderpastoors (1975): Wouter Mijsens (Musius) laat zich vervangen door een priester uit Loenhout, Jan Dietvoort (van Ditfort), die ook nog vermeld wordt in 1573. We konden geen bevestiging voor deze informatie vinden in de registers van kerkelijke beneficiën…

Lees meer
Mathias Van Aken

1566 E.H. Walterus Musius

In de registers van kerkelijke beneficiën van het bisdom Luik, zoals uitgegeven door E.H. G.C.A. Juten (Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jrg 28, 1921, p. 117) lezen we: 1566. Rector Walterus Musius Hij zou "magister" geweest zijn. Hij liet zich vervangen door een…

Lees meer
Mathias Van Aken

1556 E.H. Willem de Pavimento

In 1556 wordt het O.L.Vrouwaltaar bediend door een zekere Willem Vloers of van der Vloeren (de Pavimento). Dit leren we uit de registers van kerkelijke beneficiën van het bisdom Luik, zoals uitgegeven door E.H. G.C.A. Juten (Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jrg 28,…

Lees meer