1551-1562 E.H. Ludovicus Manqua (Mancus)

  Terug naar overzicht

In de registers van kerkelijke beneficiën van het bisdom Luik, zoals uitgegeven door E.H. G.C.A. Juten (Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jrg 28, 1921, p. 117) lezen we:

1551-1562. Rector d. Ludovicus Manqua (Mancus), absens

Hij liet zich vervangen, onder meer door E.H. Wilhelmus de Pavimento in 1556.