1540-1560 (?) E.H. Willem van der Vloet

  Terug naar overzicht

Ergens tijdens deze periode moet er een priester actief geweest zijn met de naam Willem van der Vloet, die eerst 'de' kapelanij zou bediend hebben na het overlijden van Lambrecht van den Bulck, en nadien ook pastoor zou geworden zijn, rond de tijd dat E.H. Jacobus Zeeuwen er pastoor was (ca. 1560). Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wie er precies op welk moment de fakkel overnam.

Dit alles leiden we af uit Schepenregister 143, f° 82 v° 05.04.1561:

heer Willem van der Vloet, pastoor in Loenhout heeft tevens de kapelanij bediend (voordien +Lambrecht van den Bulck) gedurende 5 of meer jaren, met goede zorg, ook ten tijde van de kwade pest

Archiefstukken i.v.m. VAN DER VLOET, Willem

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 143, stuk 146

f° 82 v° 05.04.1561

heer Willem van der Vloet, pastoor in Loenhout heeft tevens de kapelanij bediend (voordien +Lambrecht van den Bulck) gedurende 5 of meer jaren, met goede zorg, ook ten tijde van de kwade pest