1535-1540 E.H. Lambertus van den Bulck

  Terug naar overzicht

Lambertus van den Bulck moet eerst als medehelper te Loenhout verbleven hebben rond de jaren 1535-1540. In 1541 wordt hij hier pastoor en sterft op 3 april 1559. Nu is het niet klaar welke kapelrij zijn onkosten betaalde. Er komt trouwens een verschuiving in de benoemingen voor de kapelrijen. De pastoors van Loenhout zijn allen monniken van de abdij van Sint-Bernards. Deze hebben liefst een confrater uit de abdij op de pastorij. Dan kunnen ze beter samenwerken. Daarom trachten ze ook de kapelrijen te bemachtigen. Ze zijn er ook in geslaagd. In zover wij konden nagaan zijn er nog zijn er nog een drietal Loenhoutse priesters die een kapelrij hebben gehad, verder zijn het altijd monniken van de abdij. Het had trouwens veel voordelen.

Archiefstukken i.v.m. VAN DEN BULCKE, Lambrecht

Loenhout, Oud Archief, Lokale rechtspraak, bundel 1177, stuk 3

f° 2 r°

-heer Lambrecht van den Buelcke, pastoor in Loenhout, allegeert dat ingevolge vonnis dd 05.03.1543 de pastoor alle goederen 'geamortiseerd' op de pastorij zou mogen uitpanden als 'sheeren goed' en dit voor de goeden die men kan vinden in 'de missale van Loenhout geschreven totter zelver cueren ende pastorije behorende' en dat hij wel schuldig zou zijn van de andere diensten die hij buiten het pastoorschap nog doende is binnen 14 dagen betaling te hebben

Loenhout, Oud Archief, Lokale rechtspraak, bundel 1177, stuk 627

03.02.1547 svl

-Gheerdt Vercaert, Cornelis Henricx van Staijen, Peeter Jan Nout Luijcx, Henrick Valckemans, Joris Peeter Cristiaens, Agneese x +Cornelis Diels, Anthonis Acdorens en Geridt Henrick Meermans, hen genererende met bijen, geven allen mekaar onderling macht en in het bijzonder Geerdt Meermans om hun te vertegenwoordigen in het proces tegen heer Lambrecht van den Buelcke, pastoor, als gemachtigde van de prelaat van sint bernaerts, aangaande de tienden van de bijen

Loenhout, Oud Archief, Lokale rechtspraak, bundel 1321, stuk 325

f° 159 v° - 08.06.1545 – de pastoor (heer Lambrecht) nomine abbatis (abt)

heffing van tienden

Loenhout, Oud Archief, Lokale rechtspraak, bundel 1322, stuk 44

f° 18 v° - 30.12.1549 - heer Lambrecht van den Bulcke, pastoor tegen Claus Diericx

bedreigingen

Loenhout, Oud Archief, Lokale rechtspraak, bundel 1322, stuk 49

f° 21 r° - 10.02.1550 - heer Lambrecht, pastoor tegen Claus Diericx

cfr supra f° 18 v°

Loenhout, Oud Archief, Lokale rechtspraak, bundel 1332, stuk 10

stuk 13 - 30.12.1613 - Marten Arts, pastoor in Loenhout

Peeter Anthonis Wackers, 70j, kent item, noemt Lam brecht van den Bulcke, heer Jan van Dietfoort en heer Jacob Cheeuwen

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 141, stuk 402

f° 243 r° 27.04.1544

heer Lambrecht van den Bulcke, pastoor in Loenhout, Jan van Lint, schout in Loenhout en Peeter van Onstaijen, 'keerslieden' van Jan Claus Gielis, ketelaar; ter eenre, en Willem Lenaert met Peeter Joos als 'keerslieden' van Henrick Cornelissen van Staijen ter andere, akkoord van zoening over het deerlijk ongeval en de doodslag door vs Jan Claus Gielis op Cornelis Cornelissen van Staijen, alias Crol (broer van volle bedde van vs Henrick). Eerste betalingen zullen gedaan worden door Peeter Jan Joos van Malle, Geerdt de Wege en Adriaen Lenaerdt Peeter Noutssen

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 141, stuk 581

f° 354 v° 01.02.1547 svl

heer Lambrecht van den Bulcke, religieuze in het godshuis St Bernard, pastoor in Loenhout en Peeter van der Buijten, gemachtigd van heer Lodewijck Maucq, priester en kapellaan O-L-Vrouw altaar in Loenhout (procuratie voor notaris 1546 svb) verkochten aan Marco Lodewijcx (= Marcus Loijcx), poorter van Antwerpen, hebbende in Loenhout huis, hof, land en zand, erven aan de palingstraat

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 142, stuk 39

f° 20 r° 03.04.1551 svl

heer Lambrecht van den Bulcke, pastoor in Loenhout, gemachtigd van de abt van St Bernaerds en Adriaen de Coninck met Jan Peeter Boets mangelen erve om erve nl stede in bezit van Adriaen de Coninck en Jan Peeter Boets gelegen bij de tiende schuur bij de kerk waarbij heer Lambrecht het huis dat Jan Peeters op zelfde erve heeft verzet naar een andere plaats en vs Adriaen een huis zetten bij de oude molenberg

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 142, stuk 40

f° 20 v° 03.04.1551

np heer Lambrecht van den Bulcke, pastoor in Loenhout, gemachtigd van de abt van St Bernaerds verzoekt degene die rechten zouden hebben op erven (cfr vorige akte) zich te melden

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 142, stuk 461

f° 258 v° 16.01.1557 svl

heer Lambrecht van den Buelcke, pastoor in Loenhout, ingevolge procuratie van de prelaat van Sint Bernaerd aan de Schelde dd 20.02.1555 svb machtigt Joris Christiaens en Jan Pierssens, beide gezeten in de hoeve Peeter de Scrijnwerckere in Etten, Henrick Joossen en Jacob Jan Engels te samen om voor de prelaat te procederen betreffende zijn goederen

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 143, stuk 146

f° 82 v° 05.04.1561

heer Willem van der Vloet, pastoor in Loenhout heeft tevens de kapelanij bediend (voordien +Lambrecht van den Bulck) gedurende 5 of meer jaren, met goede zorg, ook ten tijde van de kwade pest

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 143, stuk 308

f° 165 v° 19.10.1563

Catherina Cornelis de Coninck x Cornelis Machiels van Elsackere verkochten aan heer Lambrecht van de Bulcke, pastoor tot Loenhout en religieuze in het convent van St Bernaerts, tot behoefte van het convent vs, een rente van 4 V rogge op beemd 'de borchstadt'

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 143, stuk 441

f° 236 v° 17.01.1565

Cornelia Cornelis Heijndricx van Aerde dr x Matthijs Goosem Lemmens verkochten aan Godevaert Wellens, Wuustwezel een rente van 4 Kgld die Laureijs Jan Laureijs Rombouts x Catherine verkocht had aan Laureijs van Aerde (24.03.1550) en die vs Laureijs van Aerde x Lijsbeth van den Broecke bij testament aan comparante hebben overgemaakt voor +heer Lambrecht van den Bulcke, pastoor in Loenhout (28.07.1552). Rente staat op hooimade op Blaakt