1535-1540 E.H. Lambertus van den Bulck

  Terug naar overzicht

Lambertus van den Bulck moet eerst als medehelper te Loenhout verbleven hebben rond de jaren 1535-1540. In 1541 wordt hij hier pastoor en sterft op 3 april 1559. Nu is het niet klaar welke kapelrij zijn onkosten betaalde. Er komt trouwens een verschuiving in de benoemingen voor de kapelrijen. De pastoors van Loenhout zijn allen monniken van de abdij van Sint-Bernards. Deze hebben liefst een confrater uit de abdij op de pastorij. Dan kunnen ze beter samenwerken. Daarom trachten ze ook de kapelrijen te bemachtigen. Ze zijn er ook in geslaagd. In zover wij konden nagaan zijn er nog zijn er nog een drietal Loenhoutse priesters die een kapelrij hebben gehad, verder zijn het altijd monniken van de abdij. Het had trouwens veel voordelen.