Voorwaardeboeken (extracten), nr. 955 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 955

Bundel 955, extract 1, 2-3-1667

Peeter Anthonis Van Aken voor zichzelf, Anthonis Guilliams schepen, voogd der weeskinderen Aernout Anthonis Van Aken, Maeyken Aernouts Van Aken X Jan Wouters, Neeltien Anthonis Van Aken X Cornelis Jan Aernouts, Jacobmijntien Anthonis Van Aken X Jan Melsen, Geert Anthonis Van Aken, Catelijn Anthonis Van Aken X Adriaan Hendrik Bartholomeeusen, allen kinderen en kleinkinderen van Antonis Van Aken van 1° en 2° huwelijk. Zij verkochten hun stede met woonhuyse, schuere, hove, weyden, landen, beemden en heyden waer Anthonis verleden maand januari van 1667 uitgestorven is. Koper = Peeter Anthonis Van Aken voor 1935 gl. Actum 2-3-1667 (Fig. kaart n° 1961)

Bekijk kaart

| 955-001 |

Bundel 955, extract 2, 28-2-1667

Adriaan Nijs Van Tichelt cum uxore en Peeter Aerts Van Tichelt, Adriaentien Van Ostaeyen laatst wed. van Cornelis Cornelis Aerts, met Adriaan Nijs Van Tichelt haar huidige man, verhuren aan Peeter Aerts Van Tichelt hun stede met woonhuis, brouwhuis, schuur, hof, dries en land op Neerven, voor een termijn van 6 jaar beginnend op 15-3-1667 aan 70 gl. Actum 28-2-1667 (Fig. kaart n° 696) In de marge: Na de eerste drie jaren hebben Cornelis en Adriaan Cornelis Aerts voor zichzelf en ook voor Peeter Cornelis Aerts hun broer en ook voor Hendrik Brocatus als voogd der kinderen van Peeter Anthonissen waar moeder van was Neeltien Peeters.......? voor het deel der kinderen in de stede met woonhuis, brouwhuis, schuur, hof, dries, landen en weiden, weer verhuurd aan Peeter Aerts Van Tichelt voor 3 jaar vanaf 15-3-1673 voor de prijs van 40 gl. Actum 2-11-1672. (Fig. kaart n° 696)

Bekijk kaart

| 955-002 |

Bundel 955, extract 3, 5-11-1667

De kinderen Jan Jan Nijs Van Tichelt: Jacob Jan Nijs Van Tichelt als voogd der kinderen wijlen Jan Jan Nijs Van Tichelt, moeder was Jenneken Wouters, verhuurde de goederen der kinderen voor 3 jaar, het huis, schuur en andere gebouwen, een akker en weide op de Donk genaamd den Allaert, aan Philip Janssen voor 32 gl. Borgen Adam Van Geel en Adriaan Nijssen Van Tichelt. Nog land op Molenakker bij den Palmbos, een weide den osseschoot ea percelen. Actum 5-11-1667 (Fig. kaart n° 724)

Bekijk kaart

| 955-003 |

Bundel 955, extract 4, 8-12-1667

Jan Cornelis Peeter Denis als voogd en Adriaan Symon Keeselmans als toez. voogd der weeskinderen wijlen Peeter Cornelis Peeter Denis, verhuurden het huis met de hof, dries en land erbij in de Pothoek op Neerven, deze stede wordt Geert Vercaert genoemd, voor 6 jaren vanaf 15-3-1668, aan Adriaan Jan Van Ostaeyen voor 20 patakons. Actum 8-12-1667 (Fig. kaart n° 848) In de marge: Comp. Jan Cornelissen Van Dijck als voogd der kinderen Peeter Cornelissen Van Dijck, verklarend dat Adriaan Jan Van Ostaeyen de huur ten volle heeft betaald op 16-5-1681.

Bekijk kaart

| 955-004 |

Bundel 955, extract 5, 15-3-1668

Jan Matthijsen voor zichzelf en ook voor zijn zusters voor 1/4 , en in naam van de weeskinderen Cornelis Heyndrickx, moeder was Maeyken Peeters... verhuurde aan Jan Antoon Schoofs een stedeken met huis, hof, boomgaard, dries en land aan de Brielse vonder, de huurder wel bekend, voor 6 jaar vanaf 15-3-1668 aan 27 gl. Actum.....?

| 955-005 |

Bundel 955, extract 6, 3-3-1668

De erfg. Anthonis Peeter Denis en Marie Imbrechts: Peeter Peeter Goris X Tanneken Anthonis Peeter Denis, moeder was Marie Frans Imbrechts, Hendrik Brocatus als voogd en Cornelis Cornelis Goossens als toez. voogd der weeskinderen wijlen Peeter Anthonis Peeter Denis, Jacob Jan Nijs als voogd van de voorkinderen en Peeter Claessen Sch.... ? als voogd der nakinderen wijlen Neeltien Anthonis Peeter Denis van haar huwelijk met Cornelis Jacob Jan Nijs, en Hendrik Van Aken (?) Marie Frans Imbrechts was grootmoeder, Cornelis Cornelis Goossens vs voorzoon van Marie Frans Imbrechts voor zichzelf, en voor de weeskinderen van Adriaan Cornelis Goossens zijn broer... verkopen een stuk land 1/2 B op Molenakker. Actum 3-3-1668

| 955-006 |

Bundel 955, extract 7, 12-3-1668

Melchior Laureys Rombouts verhuurde aan Lenaert Jan Wiercx zijn stede met huis en toebeh. op Sneppel in de Hoenderstraat, laatst in huur gebruikt door Jan Gabriel Goris, voor 6 jaar aan 50 gl. Actum 12-3-1668

| 955-007 |

Bundel 955, extract 8, 14-5-1668

Michiel Van Antwerpen wed. van Barbel Jan Vorsselmans voor zichzelf, Christiaan Jan Vorsselmans als voogd der kinderen Michiel Van Antwerpen X Barbel Vorsselmans, verkochten een stede met huis, hof, dries en land, groot 1 B op Klein Neerven, O en Z de straat, W de wed. en kinderen van Peeter Jan Wouters, N Jacob Jan Nijs. Beschikbaar vanaf 15-3-1669. De koper moet het heergewijde en de leenhofkosten betalen. Koper: Peeter Aerts Van Tichelt de jonge voor 725 gl. Actum 14-5-1668 (Fig. kaart n° 725)

Bekijk kaart

| 955-008 |

Bundel 955, extract 9, 29-1-1669

De kinderen Heyndrick Van der Buyten: Neeltien Heyndricx Van der Buyten wed. Gabriel Jansen Van den Bleeken, Melchior Bartholomeeusen X Elisabeth Heyndricx Van der Buyten, Cornelis Anthonis Goossens X Tanneken Heyndricx Van der Buyten, Jan Heyndrick Bartholomeeusen X Maeyken Hendricx Van der Buyten, Geert Peeters Van der Buyten als voogd en Cornelis Aert Van Tichelt als toez. voogd der weeskinderen wijlen Geert Heyndricx Van der Buyten, zij verkochten de stede mette woonhuyse, schuere, hove, driessche ende lande aen elkaer.. groot 1 veertelsaet op Neerven, O de straat, Z Jan Heuvelmans en de Bosstraat, W Jan Melsen, N Christiaan Vorsselmans n. ux. een weide in 2 blokken achter de stede 1/2 B. De stede is belast met 300 gl kapitaal aan het klooster van Sint Margarietendael te Antw. En 350 gl kapitaal aan de erfg. van Sr. Heermans (?) schout van Zundert, Koper = Jan Melsens voor 920 gl Borg is Geert Van Aken. Werd nog verkocht: perceel land groot 7 quartiersaet aan Jacob Jan Nijs Van Tichelt voor 130 gl, land op Molenakker 3 of 4 L aan Geert Van der Buyten voor 19 patakons, enz... Actum 29-1-1669 (Fig Kaart n° 790)

Bekijk kaart

| 955-009 |

Bundel 955, extract 10, 4-3-1669

De wed. en kinderen Hendrik Janssen Van Gastel verkochten een stede met huis, groot 5 L op Neerven, O de straat, Z Michiel Adriaensen, W Jan Rommens, N Jacob Cornelis Philips, twee weiden op Neerven samen 5 1/2 L , land 3 quartiersaet. Koper= Jacob Jan Nijs Van Tichelt voor 790 gl. Actum 4-3-1669 (Fig. kaart n° 782)

Bekijk kaart

| 955-010 |

Bundel 955, extract 11, 19-2-1669

Jacob Cornelis Philips verhuurde aan Neeltien Heyndrick Van der Buyten , wed. Gabriel Van den Bleeken zijn stede met huis, schuur, hof, dries en land op Neerven, voor 6 jaar vanaf 15-3-1669 aan de prijs van 48 gl. Actum 19-2-1669 (Fig. kaart n° 781-782)

Bekijk kaart

| 955-011 |

Bundel 955, extract 12, 20-3-1669

De kinderen Meeus Adriaenssen: Adriaan en Melchior Bartholomeeusen voor zichzelf, Adriaan De Weert X Heyltien Bartholomeeusen, Merten Vermuyen X Jenneken Bartholomeeusen, Wouter Laureys Van Gorp X Marie Bartholomeeusen, samen voor Willem Straetmans X Digne Bartholomeeusen, Michiel Van Elsacker met volmacht van d’heer Philippus Van Spangen voor het uitwinnende deel van Neeltien Bartholomeeusen, verkochten hun goederen hen toegekomen bij dood van Maeyken Adriaenssen hun moeder. De goederen werden ingedeeld in 7 percelen, de percelen 1 tot 5, verkocht aan verschillende personen, brachten samen 606 gl op. Het 6° perceel wesende de stede met huyse, schuere, lande, driessche, boomgaerde.... groot 2 L palend O Jan Heyndricx cum uxore, N de straat.. werd gekocht door Wouter Laureys Van Gorp samen met het Reyntien groot 9 L, voor de som van 650 gl. Dit perceel was belast met de helft van 21 L rogge aan de H.Geest van Loenhout, 5 L rogge aan de wed. en erfg. van Matheus Peeter Aernouts, 3 L rogge aan de H.Geest van Brecht.... Actum 20-3-1669 (Fig. kaart n° 1772)

Bekijk kaart

| 955-012 |

Bundel 955, extract 13

Cornelis Van Elsacker voor zichzelf en in naam van Jan Adriaan Rommens X Margriet Van Elsacker, verhuurde aan Wouter Anthonis Quirijnen zijn stede met huysinge, hove, lande op Sneppel, laatst in huur gebruikt door Adriaan Peeter Lodewijcx, voor 6 jaar vanaf 15-3-1670, voor 55 gl. Actum.. (Fig. kaart n° 1470)

Bekijk kaart

| 955-013 |

Bundel 955, extract 14, 10-2-1670

Peeter Van Elsacker verhuurde aan Adriaan Hendrik Bartholomeeusen een deel van zijn hoeve op Neerven in verschillende partijen, te weten de huysinge ende schuere der zelve hoeve, hove, driessche, lande ende weyden daeraen met drie blocken land daer achter gelegen, de ene genaemd de Brandt, de andere het Garsthof, en het Geerken.. Drie percelen land genaamd het leege buynder, het berghsken, de schrans... Voor 6 jaar vanaf 15-3-1670, voor 60 patakons te betalen met Sint Mertensmis Actum 10-2-1670 (Fig. kaart n° 675)

Bekijk kaart

| 955-014 |

Bundel 955, extract 15, 3-3-1670

Adriaan Hendrik Bartholomeeusen verhuurde aan Willem Cornelis Quirijnen zijn stede met huysinge, hove, lande tot Sneppel in de Ambachtstraet, groot 9 of 10 L met land erbij in de Vondels 2 L, voor 6 jaar vanaf 15-3-1670 aan de prijs van 42 gl. Actum 3-3-1670

| 955-015 |

Bundel 955, extract 16

Sterfhuis Cornelis Van den Kieboom: Mr. Geert Van der Buyten, executeur van het testament van Cornelis Van den Kieboom verkoopt koren.

| 955-016 |

Bundel 955, extract 17, 24-9-1668

Conditie en voorwaarden waarop Mr. Ignatius Schots, licentiaat in de rechten en advocaat te Antwerpen, met volmacht (?) van Hubertus Sporckmans n. ux. overgaat tot de dwangverkoop der goederen van Wouter Anthonis Rombouts: eene stede met huyse, schuere, hove ende lande daeraen groot 1/2 B op Neerven, nog 1/2 B land, een weide 1 veertelsaet of 2 gemeten in de Pothoek op Neerven, land en weide bij het Hesschot gelegen... Op de twee eerste zitdagen, resp. 27-8 en 4-9-1668 is niemand verschenen, op de derde zitdag schout Marcelli voor 1000 gl Actum 24-9-1668

| 955-017 |

Bundel 955, extract 18, 10-11-1668

De kinderen Peeter Valentijns verkochten het woonhuisje met erve bij de kerk, 0 de Warande, Z wed. en kinderen Andries Jordaens, W het kerkstraatje, N de kinderen Adriaan Nijs Van Tichelt. Michiel Van Elsacker voor 100 gl, doet de koop voor Aert Robrecht Van Gilse. Actum 10-11-1668

| 955-018 |

Bundel 955, extract 19, 8-1-1669

Joan Marcelli schout en Michiel Van Elsacker hebben verhuurd aan Jan Wouter Anthonis Rombouts eene stede met huyse, schuere, hove ende lande daeraen mitsgaeders de aschplacken...op Neerven, behoort de verhuurders toe bij evictie en koop van d’ heer advocaat Schot en bij evictie uit handen van Wouter Anthonis Rombouts, door de huurder tegenwoordig gebruikt, voor een termijn van 6 jaar aan 95 gl. De pachter moet jaarlijks 20 mandelen stro leveren voor het dak van 't huis, en een koppel vette kapoenen met Loenhout kermis. Actum 8-1-1669

| 955-019 |

Bundel 955, extract 20, 23-11-1669

Verpachting van de nederhoeve aan Jan Gabriel Jan Gabriels voor 230 gl. Actum 23-11-1669

| 955-020 |

Bundel 955, extract 21, 23-11-1669

Verpachting van de windmolen en woonhuis door Joan Marcelli, rentmeester van juffr. Catharina Peres de Baron, voor 6 jaar beginnend met Driekoningen avond 1670. Aan Adam Van Geel voor 549 gl. Comp. Jacob en Frans Van Geel, wonend in Rijkevorsel, stelden zich borg. Actum 23-11-1669

| 955-021 |

Bundel 955, extract 22, 5-3-1670

Joan Marcelli rentmeester heeft verhuurd aan Michiel Cornelissen Van Elsacker eenen woonhuyse genaemt den Leeuw met schuere, brouwhuyse, brouwerije, hove, driessche daeraen... in den Huffel, voor 6 jaar vanaf 15-3-1670, voor de som van 65 gl. De huurder zal de brouwerij mogen verhuren gedurende zijn pachttermijn, ook de schuur en een deel van het huis om gebruyckt te worden ende alsoo sijn proffijt daermede te doen.. Actum 5-3-1670 (Fig. kaart n° 44)

Bekijk kaart

| 955-022 |

Bundel 955, extract 23

Verpachting der tienden van Sint Bernaerts 1670: Het derde perceel, het beerenstraetsche quartier beginnende aen de beke bij Matthijs Goossens, deselve straet inne tot de oude thiende schuere ende de Caterstraet vuyt tot het sluysken toe.. (is onvolledig)

| 955-023 |

Bundel 955, extract 24, 11-2-1667

Adriaan Hendrik Van der Buyten verkocht an Peeter Joris Coecken zijn stede met huis, schuur, hof, dries en land, groot 6 of 7 L op Popendonk, O en N Jan Cornelis Rennen n. ux. Z de wed. Adriaan Peeter Jans, W de straat, voor de prijs van 260 patakons. Actum 11-2-1667 (Fig. kaart n° 1296) Onder de akte staat: Comp. Adriaan Hendrik Van der Buyten die verklaarde dat Peeter Joris Coecken de som betaald heeft op 28-3-1668

Bekijk kaart

| 955-024 |

Bundel 955, extract 25, 14-2-1667

Geert Van de Cloot verhuurde aan Jan Antoon Quirijnen zijn stede met huis, hof, dries, land en weidenop Terbeek, en andere percelen, laatst gebruikt door Peeter Geerts Van de Cloot, voor een termijn van 3 jaar aan 46 gl. Actum 14-2-1667. (Fig. kaart n° 1354)

Bekijk kaart

| 955-025 |

Bundel 955, extract 26, 23-5-1667

Adriaan Hendrik Bartholomeeusen als voogd, en Cornelis Van Aken als toez. der weeskinderen van Antoon Adriaan Bartholomeeusen en Barbel Adriaan Van Aken, wed. van vs Antoon Bartholomeeusen met een vreemde voogd, verkopen gronden. De 2° koop: een stedeken met het huysken daerop staende.. groot 4 L op de Herseling. Joos Jan Huyben ingezet op 100 patakons, er staat een rente van 200 gl op. Actum 23-5-1667

| 955-026 |

Bundel 955, extract 27, 17-10-1667

Peeter, Jan en Adriaan Cornelis Rennen voor zichzelf, Paeschen Jacobs als man en voogd van Tanneken Cornelis Rennen, Joos Adriaensen X Cathelijn Cornelis Rennen, en Maeyken Cornelis Rennen, bejaarde jonge dochter met een vreemde voogd, allen kinderen en erfg. van Cornelis Rennen, moeder was Neeltien Jan Coeck, Peeter Joris Coecken als voogd en Adriaan Cornelis Mertens toez. voogd der weeskinderen Jan Cornelis Mertens waar ook moeder van was Neeltien Jan Coeck, verkochten hun stede met huis, schuur en stal aaneen, met hof, dries en landen daaraan op Terbeek, groot 8 L, ZO de straat, ZW kinderenJorisCoecken. Boudewijn Cornelissen voor 580 gl verklaarde de koop gedaan te hebben voor Jan Huybrecht Jan Huyben. Actum 17-10-1667 (Fig. kaart n° 1268)

Bekijk kaart

| 955-027 |

Bundel 955, extract 28

Margriet Huybrecht Verboven en Boudewijn Cornelissen Ketelers haar man en voogd, verklaarden verkocht te hebben aan Peeternel Cornelis Ketelers bejaarde jonge dochter, een weide, grond en toebeh. 1/2 B op Terbeek, en 1 1/2 L land of deel van inslag. Onderaan staat: Comp. Boudewijn Cornelis Ketelers en Margriet Huybrecht Verboven, verklaarden dat Peeternel Cornelis Keteler hen de som van 436 gl betaald had. Actum.....? (Fig. kaart n° 2178)

Bekijk kaart

| 955-028 |

Bundel 955, extract 29, 14-1-1668

Aert Jan Nops in naam van Maeyken Peeter Cornelis Aernouts zijn vrouw, verkocht aan Jan Jacob Peeter Jans een stuk erve onder Land en weide groot 8 of 9 L genaamd het Neel Lemmens op Popendonk O de vrunte, Z de vrunte of straat, W s’ heeren straat, N kinderen Adriaan Peeter Jans, voor de som van 443 gl 10 st Actum 14-1-1668 (Fig. kaart n° 1311)

Bekijk kaart

| 955-029 |

Bundel 955, extract 30, 15-3-1668

Jan Verboven als voogd der kinderen Peeter Peeter Joris, heeft verhuurd aan Cornelis Jacob Thomas de stede der kinderen met huis, schuur, hof, dries, boomgaard en land aaneen gelegen op Popendonk, 1 1/2 L land in de stede van Cornelis Jacob Crock, 1/2 B land op aertsacker, ea percelen. De pachttermijn van 6 jaar beginnend op 15-3-1668, voor 75 gl Actum...? (Fig. kaart n° 1282)

Bekijk kaart

| 955-030 |

Bundel 955, extract 31, 28-4-1668

Sterfhuis Jan Peeter Van Ham: Verkoop van huis, hof en schuur 1 1/2 B. Ingezet door Aert Jan Nops op 450 gl Is van Adriaan Jan Huyben als voogd en Adriaan Hendrik Bartholomeeusen toez. van het weeskind van Antoon Adriaensen, moeder was Tanneken Jan Huyben, verhuurden aan Jan Anthonis de stede van het weeskind op de Herseling met huis, voor 50 gl. Actum 28-4-1668

| 955-031 |

Bundel 955, extract 32, 25-9-1668

De kinderen en erfg. Niclaes Brabants verhuurden hun hoeve met huis, schuur, kooi, land, dries, beemden en weiden op Terbeek, Cornelis Aert Van Tichelt gebruikt die nu, voor 3 jaar vanaf 15-3-1669. Juffr. Catharina Brabants voor zichzelf en mede consorten verklaarde de hoeve verhuurd te hebben aan Cornelis Aerts Van Tichelt voor 120 gl. Is mee gecompareerd Jan Aertsen der Weeuwen. Actum 25-9-1668 (Fig. kaart n° 2181)

Bekijk kaart

| 955-032 |

Bundel 955, extract 33, 10-4-1669

Adriaan De Haen wed. wijlen Adriaentien Adriaenssen voor zichzelf, Cornelis Broomans voogd der kinderen verkochten een stede met huis, hof, dries en land op Terbeek, te weten de 2/3 delen der erven, het andere 1/3 is van Adriaan Jan Huyben, groot in 't geheel 1 B, O het heylaer, Z en W de akkerstraat, aan Cornelis Broomans voor de som van 300 gl. Actum 10-4-1669 (Fig. kaart n¨2180)

Bekijk kaart

| 955-033 |

Bundel 955, extract 34, 23-11-1669

Verhuring hoeve op Popendonk door Joan Marcelli rentmeester van Catharina Leonora Peres de Baron, de hoeve was laatst in gebruik door Cornelis Sebrechts, voor 6 jaar vanaf 15-3-1670, aan Cornelis Sebrechts voor 200 gl. Actum 23-11-1669

| 955-034 |

Bundel 955, extract 35, 21-1-1670

Adriaan Huybrecht Verboven verhuurde aan Adriaan Vermeiren zijn stede met huis, schuur, hof en erve groot 1 L op Terbeek ea percelen, voor 6 jaar beginnend op 15-3-1670, voor de prijs van 20 patakons te betalen met Sint Merten. Actum 21-1-1670 (Fig. kaart n° 2178)

Bekijk kaart

| 955-035 |

Bundel 955, extract 36, 5-2-1670

De kinderen Cornelis Cornelis Neefs en Jan Cornelis Jacobs: Adriaan Cornelis Corn. Neefs voor zichzelf, Adriaan Peeters X Neeltien Cornelis Corn. Neefs, Govaert Adriaenssen Boers X Catharina Corn. Corn. Neefs, verhuurden aan Jan Cornelis Jacobs hun stede met huis, hof, land en weide, de huurder wel bekend, heeft die al 2 termijnen van 3 jaar gebruikt, voor een nieuwe termijn van 3 jaar vanaf 15-3-1670, voor 20 gl. Actum 5-2-1670 (Fig. kaart n° 1287)

Bekijk kaart

| 955-036 |