Voorwaardeboeken (extracten), nr. 947 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 947

Bundel 947, extract 1, 1652

Anthonis Guilliams voor Margriet Cornelis Verboven, wed. Matheus Peeter Aernouts, Bartholomeus Swagemaeckers, man en voogd van Neeltien Matheus Aernouts, Matthijs Matthijs Goossens als voogd en Cornelis Adriaan Vermeiren als toez. voogd van Adriaan Matheus Aernouts, verhuurden aan Peeter Matheus Aernouts, zoon en broer van de verhuurders, hun gemeyne stede met huysinge, hovinge, driesche weyden, beemden...op het Hecht waar Matheus Aernouts woonde, voor een termijn van 6 jaren vanaf 15-3-1653, de pacht bedraagt 175 gl Actum ... 1652 (fig. kaart n° 553)

Bekijk kaart

Personen:

| 947-001 |

Bundel 947, extract 2, 1652

Dezelfden als boven verhuurden aan Willem Peeter Coppens hun stede met huysinge, hovinge, driesche, weyden, landen... die Peeter Matheus Aernouts nu in handen heeft, voor 6 jaar vanaf 15-3-1653, aan 86 gl per jaar. Actum ... 1652 (fig. Kaart n° 551-552)

Bekijk kaart

Personen:

| 947-002 |

Bundel 947, extract 3, 2-1-1653

Peeter Nijssen verkocht aan Maeyken Matthijs Cools, vrouw van Peeter Melsens een stede met woonhuis, schuur, hof, driesch, landen en weiden en moeren onder het gehucht genaamd Nedervenne, het woonhuis en aanstede groot 3 L O de straat, N Aert Antoon Aerts stede, met nog 2 weiden erbij, samen 2 gemeten groot, een akker 1 veertelsaet, een hooymade 1 gemet, voor de prijs van 1320 gl. Actum 2-1-1653 (fig. kaart n° 824)

Bekijk kaart

Personen:

| 947-003 |

Bundel 947, extract 4, 15-3-1653

De wed. en kinderen wijlen Michiel Van Elsacker voor de helft, en Adriaan Luycx voor de helft, verhuren hun gemeyne onverdeelde hoeve genaemt de cleyne ende groote Vossingers in verschillende percelen, die Quirijn Willems nu in huur heeft. Voor 6 jaren vanaf 15-3-1653, voor het huis, groese en een derde van de zaailanden, uit de hand verhuurd aan Quirijn Willems voor 105 gl. Actum .... (fig. kaart n° 2326 en 2334)

Bekijk kaart

Personen:

| 947-004 |

Bundel 947, extract 5, 29-1-1653

Willem Adriaan Bartholomeeusen verkocht aan Lambrecht Broomans voor 772 gl een stede met woonhuis, hof, land, weide of dries, groot 9 L met 4 percelen aan elkaar gelegen op Sneppel in de Katerstraat, O het weeskind van Willem De Crom, Z de Katerstraat. Actum 29-1-1653

Personen:

| 947-005 |

Bundel 947, extract 6, 5-2-1653

De kinderen van Jacob Kenis ‘d oude, Jacob Jacob Kenis als voogd en Andries Marcus Kenis als toez. voogd der weeskinderen van wijlen Jacob Marcus Kenis, moeder was Margriet Bartholomeeusen, verhuren de huysinge, hovinge en erven voor 6 jaar vanaf 15-3-1653 aan Peeter Peeter Cuyper voor 19 gl 19 st met nog een woonhuis en hof naast voorgaande, nu in huur gebruikt door Philip Janssen die voor 14 gl opnieuw de pachter wordt. Actum 5-2-1653

Personen:

| 947-006 |

Bundel 947, extract 7, 4-3-1653

Lenaert en Cornelis Wiercx: Lenaert Jan Wiercx verhuurde aan Cornelis Jan Wiercx eene stede met woonhuyse, hove, lande ende groese daeraen gestaen ende gelegen in de Caterstraet, bij de vercooper lestmael in coop vercregen van Willem Adriaen Bartholomeeusen en zijn vrouw, voor 1 jaar vanaf 15-3-1653, voor de prijs van 46 gl. Actum 4-3-1653

Personen:

| 947-007 |

Bundel 947, extract 8, 19-5-1653

Trijntien François Imbrechts, wed. wijlen Jan Deurens van Huysen, met haar schoonzoon Jan Donckers (?) als voogd. Zij verkocht aan Cornelis Cornelis Goossens haar deel in de heiblokken en moeren haar toegekomen van haar vader. Actum 19-5-1653

Personen:

| 947-008 |

Bundel 947, extract 9, 25-8-1653

Antoon Nouts voor zichzelf en voor zijn vrouw Neeltien Peeter Aerts Grauwen, zij verkochten aan Maeyken Jacob Snels, wed. wijlen Adriaan Michielsen met haar twee zonen Michiel Adriaenssen en Jacob Adriaenssen hun stede met huyse, hove en lande groot 1 B,behoort verkopers toe bij koop van Matthijs Cerstiaen Raets op Neerven, O Jan Cerstiaen Raets, Cornelis Philips kinderen en Cornelia Mr. Jan Hegge Z Heer van den Wijngaerde biesvenne met de straat, W Hendrik Van der Buyten en Jan Cerstiaen Raets N Cornelis Cornelis Goossens. Voor de prijs van 1000 gl. Actum 25-8-1653

Personen:

| 947-009 |

Bundel 947, extract 10, 14-10-1653

Adriaentien Pauwels, wed. lestmaal van Peeter Aerts Van Tichelt, verhuurde aan Joos Jan Lenaerts haar zoon, haar stede met huysinge, schuere, bijstaende edifitien met hove en driesche op Sneppel. De huurder gebruikt deze goederen al. Voor 6 jaar vanaf 15-3-1654 aan de prijs van 54 gl te betalen met Sint Mertensmis. Actum 14-10-1653 (fig. kaart n° 1562)

Bekijk kaart

Personen:

| 947-010 |

Bundel 947, extract 11, 15-12-1653

De kinderen Aert Wouter Rennen: Peeter Wouter Rennen als voogd, en Laureys Wouter Van Gorp toez. voogd der weeskinderen Aert Wouter Rennen verhuurden een huis en gronden. 1° perceel toekomende Neeltien en Peeter Aert Rennen bestaande uit het woonhuis metten hof ende landen daeraen met ook den Cleyen acker, de helft van land op Sneppelakker, enz.. Jan Claessen zet in op 40 gl en 3 hogen, Melchior Luycx nog 9 hogen. 2° perceel bestaande uit 2 weikens achter Geert Van de Cloot steken: Melsen Luycx zet in op 7 gl. In 't geheel werden er 9 percelen verhuurd voor de totale som van 109 gl Actum 15-12-1653 (fig. kaart n° 1462)

Bekijk kaart

Personen:

| 947-011 |

Bundel 947, extract 12, 20-3-1655

De wed. en kinderen Andries Jordaens: Marie Cerstiaen Vorsselmans, wed. wijlen Mr Andries Jordaens, Peeter Van Elsacker voor Marie Andries Jordaens, begijntje te Lier, en nog als voogd met Frans Cerstiaens Vorsselmans als toez. voogd van Peeter Andries Jordaens. Verkoop van grond. Actum 20-3-1655

Personen:

| 947-012 |

Bundel 947, extract 13, 2-1-1655

Cornelis Van Elsacker, ook voor Jan Adriaan Rombouts, man van Margriet Van Elsacker, heeft verhuurd aan Laureys Peeter Van der Buyten eene stede met huyse, hove, lande, beemden en heide op Sneppel aen 't gemeyn heylaer laatst in huur gebruikt door Niclaas Peeters, voor een termijn van 6 jaar beginnend op 15-3-1655, aan de prijs van 64 gl Actum 2-1-1655 (fig. kaart n° 1470)

Bekijk kaart

Personen:

| 947-013 |

Bundel 947, extract 14

De voogden der weeskinderen Adriaan Anthonis Van Bael verkochten goederen der kinderen: een woonhuysken met erven, groot 1/2 B in de Pothoek op Neerven, Z de straat, N Antoon Jan Van Gastel. Koper = Jan Antoon Van Bael voor 150 gl

Personen:

| 947-014 |

Bundel 947, extract 15, 28-6-1655

Melsen Laureys Rombouts verhuurde aan Henrik Jan Van Gastel zijn stede met huis en hof, dries en land op Neerven, groot 1 veertelsaet, waar Peeter Melsen laatst huurder was, met nog 4 L land, voor een termijn van 6 jaar, beginnend op 15-3-1655, voor de prijs van 45 gl Actum 28-6-1655

Personen:

| 947-015 |

Bundel 947, extract 16, 15-3-1655

Jan Cornelis Goris in naam van pater Gaspar De Haze, procurator van het College der Societeyt Jesu in Antwerpen, verhuurde aan Jan Cornelis Lenaerts een stede met huis, schuur land en weide in de Berenstrate, nu in huur gebruikt door Antoon Schoofs, en daarvoor door Pauwels Vooghden. De pachttermijn van 6 jaar begint op 15-3-1655, voor de prijs van 70 gl, te betalen met Kerstmis Actum... ? (fig. kaart n° 1707 en 1708)

Bekijk kaart

Personen:

| 947-016 |

Bundel 947, extract 17, 6-11-1655

De kinderen Dielis Jan Van Gastel: Jan Dielis Van Gastel voor zichzelf, Hendrik Jan Van Gastel, voogd der nakinderen wijlen Dielis Jansen Van Gastel, verhuurden aan Cornelis Jansen Neefs hun stede met woonhuis, hof en dries en land op Neerven, nog 2 weiden, enz.. voor 6 jaar vanaf 15-3-1656 aan de prijs van 34 gl. Actum 6-11-1655

Personen:

| 947-017 |

Bundel 947, extract 18, 23-11-1652

Dierck Geertsen Van Schalckaert man en voogd van Willemijn Huybrecht van Tichelt, en Peeter Huybrecht Van Tichelt voor zichzelf, verkochten aan Cornelis Jacob Crock een perceel erve onder dries en boomgaard, groot 1 L op Popendonk aan de stede van de koper W de straat, en weide en land, groot samen 2 L. Actum 23-11-1652 (fig. kaart n° 1298)

Bekijk kaart

Personen:

| 947-018 |

Bundel 947, extract 19, 15-3-1653

Adriaan Peeter Jans als voogd, en Jacob Marijnis Bevers als toez. der weeskinderen wijlen Jacob Peeter Jans, verhuurden de stede van de kinderen met huis, hof en dries, land en weide op Popendonk, gekomen van Cornelis Peeter Jans, voor een termijn van 6 jaar vanaf 15-3-1653, voor 35 gl aan Jacob Jan De Backer X Jacomijn Aert Joos. (fig. kaart n° 1297)

Bekijk kaart

Personen:

| 947-019 |

Bundel 947, extract 20

Cornelis Cornelis Neefs verkocht voor 510 gl aan Jan Cornelis Neefs zijn broer een perceel erve 7 of 8 L met huisje dat de verkoper er op getimmerd heeft aan elkaar gelegen op Popendonk, O de straat en Cornelis Van Aken n. ux. Z Adriaan Peeter Janssen en zijn voorkinderen, N Cornelis Van Aken n. ux. en Cornelis Van Lanschot n. ux. (fig. kaart n° 1241)

Bekijk kaart

Personen:

| 947-020 |

Bundel 947, extract 21, 15-3-1653

Cornelis Cornelis Neefs als voogd der voorkinderen van Adriaan Peeter Janssen, moeder was Cathelijn Adriaan Verboven, verhuurde de stede der kinderen met huis, schuur en hof, dries, weide op Popendonk, groot 1 1/2 L voor 6 jaar vanaf 15-3-1653 Ingezet door Peeter Cornelis Meeus op 50 gl.

Personen:

| 947-021 |

Bundel 947, extract 22, 10-2-1653

Adriaan Peeter Janssen verhuurde aan Peeter Cornelis Meeus voor 27 gl zijn woonhuis met akker en weide op Popendonk, bij verhuurder kortelings betimmerd. Voor een termijn van 2 jaar van stonden aan. Actum 10-2-1653. (fig. kaart n° 1283)

Bekijk kaart

Personen:

| 947-022 |

Bundel 947, extract 23, 8-3-1653

Neeltien Adriaan Verboven X Hendrik Aert Moons verkochten: 1° koop = het woonhuis met de inslag waar het huis op staat op Terbeek waar Cornelis Vermeiren tegenwoordig woont, gekocht door Huybrecht Verboven voor186 gl. 2° koop = helft van de schuur daarbij waar Huybrecht Verboven woont met 2 perceeltjes dries. Koper = Huybrecht Verboven voor 190 gl, en meer percelen grond. Actum 8-3-1653

Personen:

| 947-023 |

Bundel 947, extract 24

Laureys Peeter Van der Buyten als man en voogd van Adriaentien Willem Auxten verkochten aan Hendrik Gijsbrecht Hoppenbrouwers een kamer met toebeh. en een deel van de warmoeshof, is Laureys en zijn vrouw bij SD toegekomen.

Personen:

| 947-024 |

Bundel 947, extract 25, 8-11-1653

Peeter Jan Ooms als voogd van Jan en Cornelis Matthijs Ooms, moeder was Dimphna Aernouts Van Ostaeyen, verhuurde; 1° perceel = de dries met het land en de boomgaard en 2 L land in de stede... aan Peeter Vermeiren voor 17 gl. 2° perceel: het westeinde van de Straathof aan Jacob De Backer voor 2 gl en nog 10 percelen grond. Actum 8-11-1653

Personen:

| 947-025 |

Bundel 947, extract 26

Huybrecht Jan Mercx en Huybrecht Verboven, voogden van Heyltien en Elisabeth Cornelis Jan Neefs verhuurden de helft van een stuk land op Popendonk aen de vrunte aan Cornelis Crock voor 5 gl en nog meer percelen

Personen:

| 947-026 |

Bundel 947, extract 27, 30-6-1655

Cornelis Cornelis Neefs verkocht aan Peeter Cornelis Neefs zijn broer voor 137 gl en 10 st de helft van het woonhuis, te weten aan de oost zijde, bestaande in schuur, kamer en kelder. Hij mag dit halve huis afbreken. In de marge: Comp. Cornelis Cornelis Neefs, voor een derde, Heyltien Cornelis Neefs X Marijnis Jan Govaerts, Lisken Cornelis Neefs met haar voogd, samen voor de resterende twee derde delen, zij verklaarden dat Peeter Cornelis Neefs hen op 30-6-1655 de som van 106 gl betaald heeft. Actum ...? (fig. kaart n° 1287)

Bekijk kaart

Personen:

| 947-027 |

Bundel 947, extract 28

Jan Cornelis Goris met volmacht van pater Gaspar De Haze, procurator van 't college der Societeyt Jesu te Antwerpen, verhuurde aan Jan Cornelis Lenaerts de stede in de Berenstraet. (Fig. kaart n° 1707 en 1708)

Bekijk kaart

Personen:

| 947-028 |