Voorwaardeboeken (extracten), nr. 945 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 945

Bundel 945, extract 1, 4-2-1649

Bernaert Van Aken, wed. van Neeltien Peeter Bode, voor de helft. Jan en Cornelis Antoon Peeters, moeder was vs Neeltien Peeter Bode van haar eerste huwelijk. Huybrecht Jan Francken en Huybrecht Jan Peeter Huyben, voogden der weeskinderen van dezelfde Neeltien Peeter Bode van haar 2° huwelijk met Jan Aert Francken, Adriaan Jan Peeter Huyben en Adriaan Van Aken , voogden der weeskinderen van vs Neeltien Peeter Bode en haar derde man Bernaert Van Aken, samen voor de andere helft. Zij verkochten eene stede met huyse, schuere, hove, driessche, lande, weyde, heyde en bossen, samen 27 of 28 loopensaet zonder de heyde en bossen, tot Sneppel in de Caterstraet. Bernaert Van Aken en Neeltien Peeter Bode hadden deze stede gekocht van Daniel Buycx en secretaris Andries Jordaens. Koper = Laureys Wouter Van Gorp voor 1510 gl. Actum 4-2-1649 (fig. kaart n° 1894)

Bekijk kaart

Personen:

| 945-001 |

Bundel 945, extract 2, 26-2-1649

Joris Jan Naes voor zichzelf en als voogd van Naes Jan Naes zijn broer, Jan Janssen Naes voor zichzelf en als voogd der weeskinderen van Jacob Jan Pellens, moeder was Peeternelle Jan Naes dr, en ook voor Margriet en Maeyken Jan Naes zijn zusters. Zij verhuurden aan Bastiaan De Backer de helft van 't huis en de helft van het land tot Sneppel, hen toegekomen door de dood van hun moeder, voor 3 jaren vanaf 15-3-1649, voor de prijs van 24 gl. Actum 26-2-1649 (Fig. kaart n° 2064)

Bekijk kaart

Personen:

| 945-002 |

Bundel 945, extract 3, 15-3-1651

Anthonis Nouts verhuurde aan Laureys Peeter Van der Buyten een stede met huysinge, hove, driessche en lande tot Nedervenne gekomen van Matthijs Raets, voor 60 gl voor een termijn van 3 jaar vanaf 15-3-1651 (fig. kaart n° 842)

Bekijk kaart

Personen:

| 945-003 |

Bundel 945, extract 4, 27-3-1651

Hendrik Janssen metser voor zichzelf, en als man en voogd van Neeltien Lambrecht Janssen, verkocht aan Aernout Matthijs Ooms een stede met huis en hof, en grond genaamd den duyfhoorn, 6 of 7 L op Terbeek O de Rijt Z het heylaer, W de koper, voor 838 gl. Actum 27-3-1651 (fig. kaart n° 1344-1349)

Bekijk kaart

Personen:

| 945-004 |

Bundel 945, extract 5, 11-4-1652

Andries Laureys Wouter Rombouts verkoopt zijn stede met woonhuyse, schuere, hove, driessche groot 1 B tot Nederven, O de straat, Z advocaat Reyns, N de Bosstraet. Koper = Melchior Laureys Rombouts voor 1700 gl. Actum 11-4-1652 (fig. kaart n° 792)

Bekijk kaart

Personen:

| 945-005 |

Bundel 945, extract 6, 20-4-1651

Maeyken Antoon Wackers, wed. van Cornelis Cornelis Theuns, verhuurde aan Joos Jan Lenaerts haar deel in het stedeken gekomen van Antoon Cornelis Wackers op Sneppel. Actum 20-4-1651. (Fig. kaart n° 1609)

Bekijk kaart

Personen:

| 945-006 |

Bundel 945, extract 7, 7-11-1650

Willem Adriaan Straetmans verhuurde aan Jan Cornelis Lenaerts zijn stede met huis op Sneppel, voor 4 jaar, de huurder woonde er al. Actum 7-11-1650 (Fig. kaart n° 1785)

Bekijk kaart

Personen:

| 945-007 |

Bundel 945, extract 8, 29-8-1650

Adriaan Peeter Jans voor zichzelf en als voogd der kinderen Jacob Peeter Jans, Aernout Adriaan Van Ostaeyen daar moeder van was Margriet Peeter Jans voor zichzelf, Cornelis Aernouts Van Ostaeyen als toez. der weeskinderen Adriaan Van Ostaeyen, moeder was Margriet Peeter Jans. Allen erfg. van wijlen Cornelis Peeter Jans zonder nakomelingen gestorven. Cornelis Peeter Jans heeft in leven verhuurd aan Jan Anthonis Peeters een deel van woonhuis en stal, en een gebint van de schuur met land en erven van de boomgaard en deel van de dries. Actum 29-8-1650 (fig. kaart n° 1297)

Bekijk kaart

Personen:

| 945-008 |

Bundel 945, extract 9, 1-9-1650

Cornelis Jan Neefs verkocht aan Peeter Aerts Van Tichelt eene stede met huyse hove, schuere, driessche, lande ende weyde daeraen groot 1 veertelsaet op Popendonk, O en Z de straat, W het beecxke en N de erfg. Adriaan Lenaerts. Comp. voor de schepenen Adriaan Luycx en Peeter Wagemaeckers Margriet Adriaan Verboven, vrouw van Cornelis Jan Neefs. Peeter Aerts Van Tichelt betaalde de som van 1425 gl. Actum 1-9-1650. (fig. kaart n° 1250)

Bekijk kaart

Personen:

| 945-009 |

Bundel 945, extract 10, 4-2-1651

Adriaan Peeter Jans als voogd en Jacob Marijnis Bevers als toez. der weeskinderen wijlen Jacob Peeter Jans verhuurden aan Jacob Janssen De Backer een stede met huyse, hove, driessche, lande en weyde op Popendonk, gekomen van Cornelis Peeter Jans, voor 4 jaar vanaf 15-3 ek., voor 34 gl. Actum 4-2-1651. (fig. kaart n° 1297)

Bekijk kaart

Personen:

| 945-010 |

Bundel 945, extract 11, 9-2-1651

Jan Janssen Wiercx verhuurde aan Bastiaan Crock een stede met huyse,hove, schuere, boomgaerde, driesche, lande en weyde en heyde op de Herseling, voor 3 jaar vanaf 15-3 ek, voor 100 gl Actum 9-2-1651) (fig. kaart n° 2280)

Bekijk kaart

Personen:

| 945-011 |

Bundel 945, extract 12, 9-2-1651

Bastiaan Crock verhuurde aan Peeter Heyndricx De Gruyter zijn huis met boomgaard, hof en land en 2 percelen land in den lentenhof, weide en land in de akker genaamd het stoppelblock, voor 3 jaar vanaf 15-3 ek, voor 32 gl te betalen met Sint Merten. Actum 9-2-1651

Personen:

| 945-012 |

Bundel 945, extract 13, 3-3-1651

Aernout Matthijs ooms als man en voogd van Margriet Adriaan Vermeiren verkocht voor 500 gl aan Cornelis Adriaan Vermeiren een perceel erve onder dries, land en boomgaard, groot 1 L op Terbeek, in de aenstede gekomen van de ouders van Margriet.. O het gemeyn heylaer of de straet, Z Jan Matthijs Goossens, met nog 3 1/2 L land in de stede genaamd den steenhoven. Zijn vrouw verkreeg deze goederen bij SD Actum 3-3-1651 (fig. kaart n° 2149)

Bekijk kaart

Personen:

| 945-013 |

Bundel 945, extract 14, 13-3-1651

Peeter Lambrecht Janssen verkocht voor 500 gl aan Adriaan Jan Peeter Huyben een stede met huis, gronden en toebeh. op Terbeek, groot 1 L. Aernout Matthijs Jan Ooms heeft deze goederen nog in huur. Actum 13-3-1651 (fig. kaart n° 1364)

Bekijk kaart

Personen:

| 945-014 |

Bundel 945, extract 15, 1651

Heer Abrahamus Meys priester, voor zichzelf, en met volmacht van juffr. Anna Meys, wed. wijlen Guilhelmus Haecx, en van juffr. Sara Meys, wed. van Lenaert Van Uffel, en van juffr. Maria Meys geestelijke bej. dochter, zullen verkopen eene hoeve genaamd het Hesschot met woonhuyse, backhuyse, schuere, schaepskoye, boomgaerd, driesche, beemden, weyde, lande en heyde. Komt de verkopers toe bij evictie en incoopinge uytgaende van heer Philippo de Ballinger en kinderen, moeder was juffr. Maria De Herde, gestaen ende gelegen binnen desen dorpe ter Beke en Popenconck, tegenwoordig in pachtinge gebruyckt bij Cornelis Claes Segers, hij heeft nog 4 jaren pacht sedert 15-3-LL Actum 1651 (fig. kaart n° 2111)

Bekijk kaart

| 945-015 |

Bundel 945, extract 16, 22-11-1650

Peeter Jans Van Dael heeft verkocht aan Peeter Claessen Verbocht sijn stede met huyse, hove, driesche en een weide.... gronde en toebeh. op Neerven, groot 1 B... W de straat, Z Jan Rombouts, N Heer Van den Wijngaerde, met land erachter, en een boske. Deze goederen zijn belast met 2 V rogge aan de heer markgraaf van Antwerpen... Voor de prijs van 2150 gl Actum 22-11-1650 (fig. kaart n° 670)

Bekijk kaart

Personen:

| 945-016 |

Bundel 945, extract 17, 23-1-1651

Andries Laureys Wouter Rombouts verhuurde voor 76 gl aan Jan Janssen Neefs een stede met huis, hof en de helft van de schuur met land erbij op Neerven, groot 1 B, voor 6 jaar vanaf 15-3-1651. Actum 23-1-1651 (fig. kaart n° 792)

Bekijk kaart

Personen:

| 945-017 |

Bundel 945, extract 18, 6-11-1651

Mr Pseeter Van Beeck, secretaris Wuustwezel, X Anneken Van Elsacker, ook voor Margriet Van Elsacker, jonge dochter, Michiel Van Elsacker 22 jaar, met zijn voogd Cornelis Van Elsacker schepen, zij verkopen een woonhuis met schuur en erve erbij in den Huffel O en N = het huis van Anneken Jordaens, moeder der verkopers, Z de erve van de pastorij, W de straat. Koopster = hun moeder voor 1000 gl Actum 6-11-1651

Personen:

| 945-018 |

Bundel 945, extract 19, 15-11-1650

Peeter Wouter Ren als voogd en Laureys Wouter Van Gorp toez. voogd der weeskinderen van Aert Wouter Ren, verhuren voor110 gl aan Huybrecht Vermunten een stede met huis, hof en land en weide op Sneppel. De huurder woont er reeds. Actum 15-11-1650 (fig. kaart n° 1462)

Bekijk kaart

Personen:

| 945-019 |