Voorwaardeboeken (extracten), nr. 922 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 922

Bundel 922, extract 1 (F° 1 r°), 24-6-1559

Jonker Jan de Herde kocht van Hendrik Philips en huisvrouw en van de voogden der kinderen wijlen Marten De Lange de helft van al het koren met stro groeiend op het veld van de stede of hoeve geheten 't Hesschot, voor de som van 50 Kgl. De jonker verhuurde de hoeve 't Hesschot aan Hendrik Philips om op vs hoeve met zijn vrouw in knaepschappe te wonen (fig. kaart n°2111) Actum 24 juni 1559 Jan Van Voorspoele secr.

Bekijk kaart

Personen:

| 922-001 |

Bundel 922, extract 2 (F° 7 v° en 8 r°), 29-11-1563

Hendrik Van Elsacker verhuurde aan Jan Rombouts zijn stede met huis, hof en land, weide, beemden gestaan en gelegen op Sneppel voor 12 jaar, het zijn cijnsgoederen: de stede met huis en hof, land en groese groot 1 B met nog 15 percelen land, weide, beemden en heide.. . Aanvang pachttermijn 15 maart 1564 Voor 20 pond Br De pachter moet elk jaar 4 sister rogge leveren, en 25 mandelen stro voor het onderhoud van de daken (1 mandel = 24 kg) (fig. kaart n° 1477-1478) Actum 29/11/1563 ten huize van Machiel Van Elsacker

Bekijk kaart

| 922-002 |

Bundel 922, extract 3 (F° 12v° en 13 r°), 18-2-1564 svl

Willem Cornelis Maes verhuurde aan Jan Matthijs Van Aerde zijn stede op Popendonk. Willem heeft die gebruikt. Voor een termijn van 8 jaar, aan 19 Kgl 10 st. Actum 18-2-1564 stile van Ludick (fig. kaart n° 1318)

Bekijk kaart

Personen:

| 922-003 |

Bundel 922, extract 4 (F° 14 v°), 25-7-1564

De wed. en erfg. Jan De Vison verhuurden aan Cornelis Doren Acdorens Comp. Jan Van den Borcht voor zichzelf, en Dielis De Vison als voogd van Jan De Vison. Zij verhuurden een hoeve met huyse, weyde die Peeter Lenaert Bode in huer gehad heeft... vanaf 15-3- 1564 stile van Ludick Huurder moet elk jaar 3 kapuinen leveren en mag 4 roeden heytorf graven voor eigen gebruik, mag die niet verkopen. Moet jaarlijks 600 mutsaarts redelijck hout leveren en 6 mandelen stro voor de daken. Pachtprijs 22 gl Actum 25-7-1564 ten huize van Peeter Imbrechts schout

Personen:

| 922-004 |

Bundel 922, extract 5 (F° 17 v°), 15-3-1566

Comp. Cornelis Jan Keeselmans 1° partij, en Mr Peeter De Cuyper 2° partij, Hebben gemangeld: Mr De Cuyper zal hebben in eigendom de stede met huyse hove en toebehoorten soo die gestaen ende gelegen is in den Huffel daer den leeu vuythangt.. Cornelis Matthijs Vervoort heeft nu het huis, hof en gaaersdries in gebruik. Cornelis Jan Keeselmans zal gronden in Wuustwezel krijgen. Peeter De Cuyper moet 66 ponden Gr.Br opleggen en aan de erfg. Adriaan de Molenare jaarlijks 5 Kgl betalen, en aan de armenmeesters van Brecht 4 v rogge, vanaf 15-3-1566. Hij moet ook het heergeweyde betalen. (fig. kaart n° 44)

Bekijk kaart

Personen:

| 922-005 |

Bundel 922, extract 6 (F° 19 r°), 31-1-1566

Jacob Sebrechts, meier te Brecht, verhuurde zijn stede op de Herseling aan Merck Cornelis Mercks, voor 6 jaar vanaf 15-3 ek voor de prijs van 18 gl Actum 31-1-1566

| 922-006 |

Bundel 922, extract 7 (F° 21 r°), 3-8-1563

Jacob Van Ostaeyen, wonend in Brecht, als voogd nagelaten goederen wijlen Peeter Willem Bode verhuurde aan Willem Putcuyps de geheele hoeve met toebehoorten op Terbeek van de erfg. Peeter Willem Boets, voor 12 jaar vanaf 15-3-1563 voor 50 v rogge jaarlijks en 56 kgl Willem Putcuyps alias Vermeiren Actum 3-8-1563 (= fig. kaart n° 2181)

Bekijk kaart

Personen:

| 922-007 |

Bundel 922, extract 8 (F° 24 r°), 10-6-1564

Jacob Van Ostaeyen als testamenteur van 't sterfhuis wijlen Peeter Willem Bode verhuurde aan Quirijn Van Eeckele eene stede met huyse, hove, lande, weyde op ten Hesselinck voor 6 jaar vanaf 15-3-1564 voor 18 Kgl Actum 10-6- 1564

Personen:

| 922-008 |

Bundel 922, extract 9 (F° 27 v°)

Voor Jan Van Voorspoele gezworen klerk te Loenhout comp. Cornelis Matthijs Vervoort met Catharina Peeter Joos dr zijn vrouw, 1° partij, en Cornelis Jan Keeselmans sone 2° partij, akkoord over vruchtgebruik dat Catharina heeft van de helft der nagelaten goederen van wijlen Jan Keeselmans waarmee Catharina getrouwd was. Cornelis Vervoort en Catharina bekennen geen recht meer te hebben in deze goederen, alleen het achterste deel over de sloot naast Bernaert Dierick Boen ... zij doen afstand van het huis in de Huffel uitgenomen van het brouwhuis nu bewoond door Quirijn De Cuypere, daar mogen Corneel Vervoort en zijn vrouw vanaf 15-3 ek wonen

Personen:

| 922-009 |

Bundel 922, extract 10 (F° 37 r°), 12-11-1566

Jan Van der Buyten Heyndrickx huurt van Heyndrick Van der Buyten Heyndrickx X Catharina Wouter Smits de stede met huyse op Neerven die Catharina toebehoort, nu in huur gebruikt door Cornelis Van Bavele Cornelissen, voor een termijn van 12 jaar beginnend op 15-3-1567. De huurder moet jaarlijks 13 capuinen en 31 eieren leveren Actum 12-11-1566 (fig. kaart n°804)

Bekijk kaart

Personen:

| 922-010 |

Bundel 922, extract 11 (F° 41 r°), 24-2-1567

Willem Van Elsacker Adraenssen heeft gehuurd van Adriaan De Roovere Adriaenssen de stede van Adriaan op Sneppel met 1/2 veertelsaet land op d'Ast gelegen... voor 6 jaar vanaf 15-3 ek Prijs 21 Kgl Actum 24-2-1567

Personen:

| 922-011 |

Bundel 922, extract 12 (F° 42 v°), 27-2-1567

Op 27 februari 1567 heeft Joos Peeter Joos verkocht aan Cornelis Ysendonck zijn huis gestaan aan de Plaetse geheeten de oude bijle

Personen:

| 922-012 |

Bundel 922, extract 13 (F° 43 r°), 4-3-1567

Op 4 maart 1567 comp. Mr. Peeter De Cuypere schoolmeester 1° partij en Matthijs Cleys de jonge 2° partij... Mr De Cuypere verkocht aan Matthijs het brouwhuis, poorte en schuur in den Huffel bij het huis van meester Peeter. Matthijs Cleys moet het brouwhuis afbreken voor Pasen, hij ontlast Mr. De Cuyper van de 4 v rogge erfelijk aan de armentafel van Brecht

Personen:

| 922-013 |

Bundel 922, extract 14 (F° 47 v°), 15-3-1568

Jan Van Staeyen verhuurde aan Cornelis Marmans zijn stede op Sneppel die hijzelf gebruikt heeft, voor 6 jaar vanaf 15-3-1568

| 922-014 |

Bundel 922, extract 15 (F° 49 v°), 15-3-1568

Jan Van den Borcht en Dielis De Vison als voogd van Jan De Vison hebben verhuurd aan Jan Willem Nouts de hoeve met huis, land en weide die Doren Acdorens nu in huur gebruikt. Voor 7 jaar vanaf 15-3-1568, moet 9 veertelen rogge en 1 veertel boekweit betalen, en 2 vette kapoenen, hij mag 6 R turf graven

| 922-015 |

Bundel 922, extract 16 (F° 51 r°), 2-2-1568

De erfg. Catharina Hovelmans Peetersen verkopen een hooimade aan Goris Christiaens. De erfg. zijn: - Wouter Verwilt voor zichzelf - Cornelis Van der Buyten in naam van Heylwich zijn vrouw, - Cornelis Van Elsacker Michielsen als voogd der kinderen Hendrick Van Elsacker, moeder was Catharina Peeter Hovelmans dr Actum 2-2-1568

Personen:

| 922-016 |

Bundel 922, extract 17 (F° 52 r°), 27-2-1568

Thomas Goris verhuurde aan Jochem De Proost zijn stede met huis, hof en land op Sneppel. Jochem heeft die nu al in huur. Prijs = 10 v rogge Borg is Steven De Proost wonend in Rijkevorsel, voor zijn zoon Jochem 27-2-1568

| 922-017 |

Bundel 922, extract 18 (F° 54 r°), 31-3-1568

Jan Edelincx verhuurde aan Jan Van Hove een stede met huis, hof in de Palinckstrate voor 3 jaar vanaf 15-3-1568 voor 14 Kgl en 4 v rogge 31-3-1568

Personen:

| 922-018 |

Bundel 922, extract 19 (F° 56 r°), 15-3-1569

Thomas Goris verkocht aan Cornelis Anthonis Wouter Laets zijn stede met huyse, hove, lande op Sneppel aan de Rijt O= Matthijs Heylen Z Pauwels der Weeuwen W Dielis Cornelis Wackers N= de straat Belast met 10 v rogge aan diverse personen. Vanaf 15-3-1569 voor 41 pond Br

Personen:

| 922-019 |

Bundel 922, extract 20 (F° 57 v°), 18-1-1569

Erfg. Matthijs Hovelmans verhuurden aan Cornelia Cornelis Hovelmans Comp. - Cornelia Jan Praeyens dr, wed. Cornelis Hovelmans en haar voogd Peeter Michiels - Adriaan Cornelis Diels, getrouwd geweest met Cornelia, weduwe wijlen Matthijs Hovelmans. Zij verhuren de helft van hun stede met huis en hof aan Huffel heide, voor een termijn van 4 jaar vanaf 15-3-1569. Prijs 4 v rogge en 8 Kgl Actum 18-1-1569

Personen:

| 922-020 |

Bundel 922, extract 21 (F° 58 v°), 12-2-1569

Jan Edelincx verhuurde aan Jan Van Hove een coeyhuys met veulenstalleken... en coolhof gelegen in zijn stede in de Palinckstrate, voor 5 Kgl Actum 12-2-1569

| 922-021 |

Bundel 922, extract 22 (F° 60 r°), 26-5-1569

Op 26-5-1569 heeft Cornelis Ysendonck en zijn vrouw Elisabeth verkocht aan Joos Peeter Jooszijn huis en hof in de Huffel

Personen:

| 922-022 |

Bundel 922, extract 23 (F° 62 v°)

10 ponden Brabants = 40 Kgl

| 922-023 |

Bundel 922, extract 24 (F° 65 r°), 19-3-1569 svl

Op 19-3-1569 stile van Ludick heeft Jan Mercx Mercxen gehuurd van Quinten Walravens en Jacomijn zijn vrouw het woonhuis van hun stede in de berenstrate en de hele boomgaard voor 13 Kgl (fig. kaart n° 1707 en 1708)

Bekijk kaart

Personen:

| 922-024 |

Bundel 922, extract 25 (F° 79 r°), 30-3-1571

Op 30 maart 1571 zijn gecomp. Voor notaris Voorspoele: - Geert Van Bergen, dokter in de medicijnen te Antwerpen, en - Thomas Van Aken. Thomas Van Aken verkocht aan Geert Van Bergen eene hoeve met huysinge, hove, weyde, beplantinge, bossen... op de Vossingers die Peeter Jordaens in hueringe heeft, te weten de binnenstede met de heide erachter, drie velden geheten Thijs stede, een blok land ‘het heufkens'.. enz. voor 1200 + 50 Kgl (fig. kaart n° 2326)

Bekijk kaart

Personen:

| 922-025 |

Bundel 922, extract 26 (F° 81 r°), 6-6-1571

Op 6 juni 1571 comp. Jan Adriaensen en Cornelis Adriaensen Jans sonen, Adriana Adriaensen Jans dr met Lenaert Verhaert haar man. Zij verkochten aan Antoon Van Bergen voor Roeland Van Bergen zijn broer "Eene hoeve met huyse, hove, lande, weyde, groese en heyde geheten de Munte ... O = Melchior Tabbaert Z = de Hollandse strate N = de vrunte. Jan Van Bergen heeft die in huur. Voor de prijs van 1.000 Kgl Belast met 6 v rogge aan de H. Geesttafel, 7 v rogge aan de pastoor van Loenhout, 3 v rogge aan Joos Mercx en 2 v rogge aan Mr. Jan Van Alphen

| 922-026 |

Bundel 922, extract 27 (F° 82 v°), 29-10-1571

Op 29-10-1571 Comp. Jan Wirocx en Peerken zijn vrouw 1° partij, en Jacob Jan Lambrechts timmerman 2° partij: Jan Wirocx en Peerken verkochten voor 7 Kgl hun deel van 14 schapen.

| 922-027 |

Bundel 922, extract 28 (F° 84 r°), 27-10-1571

Op 27-10-1571 heeft Adriaan Van Aerde Anthonissen verkocht aan Janne Rombouts Janssen zijn binnenstede met huyse, hove, lande en gronde op Neerven O de straat Z Hendrik Cornelis Van Aerde W Cornelis Van Aerde en Lenaert Hovelmans voor 19 ponden 10 sch.

Personen:

| 922-028 |

Bundel 922, extract 29 (F° 87 r°), 21-3-1572

Op 21-3-1572 heeft Jan Van Vollenhoven verhuurd aan Jan Joos Van Elsacker een stede die hij Van Elsacker gekocht heeft van Willem Matthijs en de voogd van zijn kinderen, welke koop Jan Van Vollenhoven van hem Jan Van Elsacker overgenomen heeft, met nog verschillende percelen grond; voor 40 Kgl en 5 v koren. De huurder mag 3 R turf graven.

Personen:

| 922-029 |

Bundel 922, extract 30 (F° 89 v°), 23-5-1572

Op 23-5-1572 comp. voor notaris Jan Van Voorspoele: Anthonis Van Aerde en Cornelis Aert Jorissen. Antoon verhuurde aan Cornelis "eene stede mette percelen daertoe behoorende" op Neerven met 3 1/2 L land, land op 't Hecht ‘de oude stede', 1B hooimade, 4B heide enz. voor 6 jaar vanaf 15-3-1572 voor de prijs van 32 Kgl 28 v rogge en 4 kapoenen.

Personen:

| 922-030 |

Bundel 922, extract 31 (F° 99 v°), 29-12-1572

Cornelis Beyerlincx, weesmeester der stad Antwerpen, heeft verhuurd aan Jan Peeter Nouts een hoeve met huis, land en weide en beemd Hij heeft de hoeve gekocht van Cornelis Cornelissen Van Elsacker, voor een termijn van 6 jaar vanaf 15-3-1572 voor 56 Kgl 32 v rogge, 2 v boekweit. De huurder moet 16 mandelen stro leveren voor de daken, en mag 3 R turf graven Actum 29-12-1572 (fig. kaart n°1480)

Bekijk kaart

Personen:

| 922-031 |

Bundel 922, extract 32 (F° 81 v°), 24-1-1573

Peeter Beyers Van Voxdale = secretaris van Wuustwezel 24-1-1573

Personen:

| 922-032 |

Bundel 922, extract 33 (F° 87 v°)

Cornelis Jan Keeselmans en Barbara De Cuypere zijn vrouw verkochten aan Cornelis Nijs Peeters X Theunken het huis en de herberg geheten de Leu met de gaersdries voor dezelfde som die Anthonis Van Aerde eerste koper zou moeten betalen. (fig. kaart n° 44)

Bekijk kaart

Personen:

| 922-033 |

Bundel 922, extract 34 (F° 88 v°), 29-4-1574

Mr. Peeter De Cuypere schoolmeester in Hoogstraten 29-4-1574

Personen:

| 922-034 |

Bundel 922, extract 35 (F° 89 v°), 29-4-1574

Op 29-4-1574 comp. Cornelis Nijs en zijn vrouw Antonia = 1° partij en Cornelis Jan Keeselmans = 2° partij. Zijn overeen gekomen dat Cornelis Nijs zal moeten betalen de 20 Kgl erfelijk die Mr Peeter De Cuypere op de stede de Leu is heffende. Anthonis Van Aerde, eerste koper, zal ontlast worden van deze rente. (fig. kaart n° 44)

Bekijk kaart

Personen:

| 922-035 |

Bundel 922, extract 36 (F° 90 r°), 13-5-1574

Op 13-5-1574 heeft Willem Muncx met volmacht van Joos Beytels verkocht aan Jan Van Vollenhoven, schout, eene stede soo die gestaen ende gelegen is binnen Loenhout tot Sneppel..alsoo Peeter Pauwels Geens de jonge die van Joosen Beytels in hueringe heeft met land en weyden... Jan Van Vollenhoven zal 207 ponden Br betalen aan Joos Beytels

Personen:

| 922-036 |

Bundel 922, extract 37 (F° 91 r°), 2-6-1574

Op 2-6-1574 comp. Cornelis Peeter Nouts 1° partij, en Jan Steven Goris sone 2° partij Cornelis Peeter Nouts bekent dat Michhiel Van Elsacker aan Jan Steven Goris heeft overgegeven de koop van een stede op Sneppel die vs Cornelis eertijds in handen had O Joos Mercx Z de straat W de Rijt N Hendrick Hovelmans met land genaamd Cretenborch... Peeter Lenaert Bode heeft die verkocht op 7-9-1573.. (fig. kaart N° 1962)

Bekijk kaart

Personen:

| 922-037 |

Bundel 922, extract 38 (F° 92 v°), 15-6-1574

Peeter De Cuypere, schoolmeester tot Hoogstraten, heeft verkocht aan Peeter Adriaan Philips, molenaar op de watermolen van Tereik, een stuk land geheten Lillo op Tereik onder Wuustwezel Actum 15-6-1574

Personen:

| 922-038 |

Bundel 922, extract 39 (F° 94)

Comp. Peeter Lenaert Bode voor zichzelf - Jan Bode Janssen - Lenaert Dierck Bode - Cornelis Jan Van Bavele - Adriaen Jan Van Elsacker en Bernaert Goris. Zij hebben hun deel verkocht van de erfenis van Peeter Willem Bode. Koper is Jan Van Vollenhoven en zijn vrouw Digne. De helft van de hoeve ter Beke wordt nu in huur gebruikt door Hendrik Joos en de helft van een steke op de Herseling wordt verhuurd aan Jan Van Bavele. (fig. kaart n° 2181)

Bekijk kaart

Personen:

| 922-039 |

Bundel 922, extract 40 (F° 105 r°), 28-5-1575

Op 28-5-1575 verschenen er soldaten op de nederhoeve, de kasteelhoeve toebehorend aan de gravin van Arenberg. Deze soldaten maakten deel uit van het regiment van kolonel Mondragon (?) dat in Westmalle lag soeckende de soldaten alsulcke persoonen die een vrouw hadden gevangen in Pulderbosch of daer ontrent.. De pachter van de nederhoeve, zijn vrouw en zoon werden hardhandig aangepakt door de soldaten, waarschijnlijk werden ze er van verdacht medeplichtig te zijn. Schout Van Vollenhoven en Peeter Imbrechts deden hun beklag bij de kolonel dat de soldaten den pachter ende sijnen sone seer hadden geslagen.. Mondragon verklaarde dat dit was gebeurd in een furie en dat hij Mondragon een brief ontvangen had van de geuzen waarin stond dat de vrouw gevangen gehouden werd in Geertruidenberg en dat er een losgeld van 300 gl moest overhandigd worden op de nederhoeve in Loenhout. Vandaar wellicht de verdenking van medeplichtigheid. Ging het over de vrouw van een hooggeplaatste militair?

| 922-040 |

Bundel 922, extract 41 (F° 131 r°), 31-10-1578

Op 31-10-1578 heeft jonker Jan Van Erp, geboren in 's Hertogenbos, verhuurd aan Lenaert Cornelissen zijn hoeve op de Vossingers geheeten de hoeve Ments naest die hoeve Van Aken gelegen... voor 6 jaar aan 65 Kgl (fig. kaart 2326)

Bekijk kaart

| 922-041 |

Bundel 922, extract 42 (F° 123), 17-4-1579

Alsoo Mechteld Van Eycke gestorven was in februari 1579... Zij had een jaar als huerling gewoond in het huis met hof van de kinderen wijlen jonker Robrecht Van Lint. Jan Van Vollenhoven schout, en Jan Van Voorspoele hadden volmacht van de prinses Van Arenberg om toezicht te houden op de goederen van vs kinderen. Zij verklaarden dat de soldaten veel schade toegebracht hadden aan de omheining van de hof die zij afgebroken en verbrand hadden. Het huis stond leeg, de buren waren gevlucht, ook hun huizen stonden leeg. De huizen bij de kerk en in de plaetse hadden het meest geleden van de soldaten. Het huis zou beter beschermd zijn als het bewoond was, het werd verhuurd aan Adriaan Ijsendonck. Actum 17-4-1579 (fig. kaart n° 65)

Bekijk kaart

Personen:

| 922-042 |

Bundel 922, extract 43 (F° 124 r°), 15-3-1579

Cornelis Beyerlinckx weesmeester van Antwerpen, heeft verhuurd aan Jan Peeter Nouts zijn hoeve met huysinge, lande, weyde, bemden... vanaf 15-3-1579 . Jan had al een pachttermijn van 6 jaar gedaan. De huurder moet het huis onderhouden van wande ende wegen... hij mag 3R turf graven en zoveel heide als hij nodig heeft. (fig. kaart n° 1480)

Bekijk kaart

| 922-043 |

Bundel 922, extract 44 (F° 132 r°)

Heer Jan Van der Zijpen, pastoor te Loenhout

Personen:

| 922-044 |

Bundel 922, extract 45 (F° 133 r°), 29-8-1581

Op 29-8-1581 comp. - Jan Rombouts Woutersen voor zichzelf en ook voor broers en zusters, en als voogd der kinderen Jan Rombouts, de kinderen Joos M.... moeder was Anna Rombouts - Laureys Rombouts Woutersen voor zichzelf - Marie Jan Lenaerts dr vrouw Peeter Van Ostaeyen - Elisabeth Rombouts met haar voogd Peeter Franssen, erfg. wijlen Digna Rombouts vrouw van Cornelis Van Bavele, verkochten aan Wouter Goris Peetersen een huys metten hove geheeten den halven Suythoff op Neerven die Cornelis Van Bavele toebehoord heeft... voor 44 ponden gr Br. en 31 eieren

Personen:

| 922-045 |

Bundel 922, extract 46, 15-3-1580

Op 15-3-1580 comp. - Marie, wed. Peeter Goris met haar voogd Cornelis Ysendonck - Peeter Hendrickx van Sint Huybrecht als voogd van Anna Jan van Sint Huybrecht daer moeder af was Cornelia Peeter Goris dr - Jan Steven Goris als voogd van Margriet Peeter Goris - Wouter Peeter Goris voor zichzelf Zij hebben verhuurd aan Janne Joris Christiaenssen hun stede op Popendonk voor 6 jaar vanaf 15-3-1580, Prijs; 16 Kgl en 8 v rogge.

Personen:

| 922-046 |