Loenhout, Kaart van Ferraris (1777)

Mathias Van Aken (2012) (7)

Heerlijkheid: ontstaan en bestuur

Loenhout was tot aan de Franse Revolutie een zgn. "Heerlijkheid". Wat waren heerlijkheden, hoe ontstonden ze en hoe werden ze bestuurd? Wanneer die heerlijkheden zijn ontstaan is niet uit de geschreven bronnen op te maken. In elk geval was het bestaan van grondbezittingen van aristocraten…

Lees meer

Altaarstuk St. Quirinus

In de kerk bevindt zich het Sint-Quirinusretabel. Het heeft een bijzondere kunsthistorische waarde vanwege de uitgebreide documentatie die erover bestaat: archivalische documenten bieden informatie over de maker, de opdracht, materiaalgebruik en verlenen het werk een belangrijke ijkwaarde. Daarnaast is het retabel als iconografische bron erg…

Lees meer

Memoriesteen St. Quirinus

Deze memoriesteen, gedateerd op 13 juni 1661, bevindt zich in de Kapel van Sint-Quirinus. We lezen: Tot memorie van de edele Joffr: Jof. Catharina De Perez Fondatrice deser capelle ende van een Misse alle Maendagen gestorven den XIII Juny MDCLXI Bidt voor haer ziele Rondom…

Lees meer

De kapel van St. Quirinus

Op ongeveer 300m van de kerk, op punt waar de Kapelstraat, de Sint-Lenaartseweg en de Hoogstraatseweg samenkomen, bevindt zich een kapel die toegewijd is aan de h. Quirinus van Neuss, een tribuun in het Romeins leger die zich bekeerde tot het Christendom en de marteldood…

Lees meer

Bloemencorso (vanaf 1952)

Overgenomen van Bloemencorsoloenhout.be. De Loenhoutse Bloemencorso ontstond naar aanleiding van de feestelijke opening van de vernieuwde weg van Brecht naar Loenhout op 31 augustus 1952. Op initiatief van de verenigde herbergiers van de Huffel-Molenstraat, werd een "commiteit" gevormd om voor die gelegenheid de feestelijkheden in te…

Lees meer