Loenhout, Kaart J. de Ferraris (1777)

Krantenknipsels (18de-19de eeuw)

Overzicht

Hieronder verzamelen we krantenknipsels over Loenhout. Om de pagina niet onnodig te verzwaren, publiceren we geen notariële kennisgevingen. Ook tonen we geen overlijdensberichten die geen aanvullende informatie geven betreffende de overledene, buiten datgene wat men normaal ook op een doodsbrief of overlijdensacte van de burgerlijke stand zou aantreffen. Voor deze knipsels verwijzen we naar het genealogisch bestand.

Over enkele thema's hebben we een aparte bijdrage geschreven:

 • De krantenartikels die betrekking hebben op de moord op notaris Franciscus Egidius Van Nueten (januari 1876) zijn op deze pagina te vinden.
 • Krantenartikels in verband met het hotel dat Jozef Casteleyns en zijn Loenhoutse vrouw Anna Catharina Deckers uitbaatten in het Singapore van de 19de eeuw, vindt u hier

18de eeuw

 • 10/10/1794 (19 Vendemiaire 1794), Gazette van Gend

Afbeeldingen 18de eeuw

19de eeuw

 • 25/1/1814, Zierikzeesche Courant
  • Een leger met Engelse en Pruisische soldaten overwint het Franse leger en drijft hen richting Antwerpen. De geallieerden, onder leiding van generaal von Bulow, vestigen hun hoofdkwartier in Loenhout. Zie ook Slag bij Hoogstraten (januari 1814).
 • 1/2/1822, Leeuwarder Courant
  • Op 24 januari 1822 werd te Turnhout een dievenbende opgerold die feiten gepleegd had in Rijkevorsel, Loenhout en omstreken.
 • 23/9/1831, Leeuwarder Courant
  • Ruil van krijgsgevangenen tussen Nederland en België. Nederlandse krijgsgevangenen worden in Loenhout overgedragen aan Nederland, Belgische krijgsgevangen arriveren uit Nederland per schip in Lillo. (De tiendaagse veldtocht had plaatsgevonden van 2 tot 12 augustus 1831)
 • 17/1/1832, Zierikzeesche Courant
  • Nervositeit bij het Belgisch leger. Bij het opmerken van troepenbewegingen aan Nederlandse kant, werden meteen soldaten naar Loenhout en Wuustwezel gestuurd.
 • 26/8/1832, L'Indépendance Belge
  • De nieuwste gevallen van cholera in de laatste 24 uur.: één zieke in Loenhout.
 • 23/10/1832, Zierikzeesche Courant
  • De 5de compagnie van het eerste bataljon burgerwachten van Bergen, die in Loenhout gekantonneerd waren, zijn in de nacht van 11 op 12 oktober plots vertrokken. Men vermoedt dat dit een reactie was op Nederlandse troepenbewegingen aan de andere kant van de grens.
 • 1835, Memoriael van administratie der provincie Antwerpen
  • Signalement van Maria Catharina Willemse (geb. 1810), ontsnapt uit de kolonie van Merksplas-Rijkevorsel op 18/10/1835. Ze had een lengte van 1 el, 5 palmen en 1 duim (= 70cm + 50cm + 2,7cm = 122,7cm). Haar aangezicht was langwerpig, voorhoofd leeg, ogen blauw, middelmatige neus, ronde kin, haar en wenkbrauwen bruin.
 • 18/11/1836, L'Emancipation
 • 10/4/1838, Le Belge
  • De 33-jarige François Jorissen (1803-1864), dagloner, wordt door de Kamer van Inbeschuldigingstelling doorverwezen naar het Assisenhof van Antwerpen in verband met zedenfeiten.
 • 18/11/1841, L'indépendance belge
  • E.H. Hendrik Aerts (1803-1877) heeft in een foutief stembureau zijn stem uitgebracht. Daarom wordt zijn stem nietig verklaard.
 • 10/9/1842, Aankondigingsblad
 • 25/12/1844, Het Handelsblad
 • 17/4/1847, Aankondigingsblad
  • Inwoners van Loenhout hebben de kosteloze uitdeling van zaaigraan van de zgn. Spaanse tarwe gevraagd.
 • 30/6/1847, Het Handelsblad; 4/7/1847, Den Denderbode; 5/7/1847, Aankondigingsblad
 • 19/2/1848, Aankondigingsblad
  • Een zeskoppige roversbende is op 2 september, na een nachtelijke overval op de boerderij van Adrianus Marynissen te Meer, om 6u 's morgens gestopt bij landbouwer Pet. Van Tichelt te Loenhout (Sneppel) om er melk te vragen en de weg naar Sint-Lenaarts.
 • 28/2/1849, Het Handelsblad
  • Notaris F.E. Van Nueten (1812-1876) uit Loenhout wordt benoemd tot lid van het Comité ter bescherming van de vrijgelaten gevangenen in het kanton Brecht.
 • 24/12/1854, Den Denderbode
  • In december 1854 hebben de paters Redemptoristen een missie gedaan in Loenhout. Deze is zeer vruchtbaar geweest. De mensen waren op zeker moment zo ontroerd dat de pater-predikant niet meer gehoord kon worden. Er werd een nieuwe congregatie gesticht voor getrouwde lieden. Op de negende dag vond een bijzondere plechtigheid plaats wanneer de paters een nieuwe Mariavlag hebben onthuld, verbeeldende de Onbevlekte Ontvangenis. Onder de vereerders bevond zich ook de edele heer Albert Montens (1825-1896).
 • 30/12/1854, Aankondigingsblad
  • De hoeve van landbouwer P.J. Van Elsacker op den Dijk is afgebrand, alsook een aanpalende hovenierswoning. Enkel het meubilair, een koe en een geit konden gespaard worden. De schade is verzekerd.
 • 7/3/1857, Aankondigingsblad; 14/11/1857, Aankondigingsblad
  • Dhr. C.F. Deschutter mag de eed afleggen als ondermeester bij de gemeenteschool van Loenhout. Hij verving G.S. Nelissen, die naar Weelde vertrokken was.
 • 16/5/1857, Aankondigingsblad
  • Twintig hectaren jong mastbos gelegen te Loenhout en toebehorende aan dhr. Elsen te Antwerpen, is in vlammen opgegaan. Bluswerken hebben geduurd van 13u tot 15u.
 • 1/4/1866, Den Denderbode
  • Tijdens een onweer op 25 maart 1866 sloeg de bliksem in op een boom waaronder een knecht, een meid en een paard van boer A. Kennis (onduidelijk wie precies bedoeld wordt) zich verscholen. Ze werden alle drie door de bliksem getroffen en de meid stond zelfs een ogenblik in brand. Ze ontving de laatste sacramenten, maar voelde zich de volgende dag al veel beter.
 • 30/6/1866, Nieuwsblad van Geel
  • Tijdens de nacht van 7 op 8 mei 1866 stak Joannes Baptista Huijbrechts (geb. 30/5/1842) het pachthof van Albrecht Mertens in brand en pleegde zedenfeiten op mevr. Speltinck. Hij werd voor deze feiten in juni 1866 doorverwezen naar het Hof van Assisen.
 • 12/10/1866, Algemeen Handelsblad
  • Op 7/10/1866 kwam een internationale commissie samen in Maxburg, die onderhandelde over de aanleg van een spoorweg van Antwerpen over Brecht, Hoogstraten, Baarle-Nassau naar Tilburg, met een zijtak van Brecht langs Wuustwezel, Loenhout, Zundert, Rijsbergen naar Breda. Ter ere van de hoge gasten werd een luisterrijk feest gehouden met een paardenkoers, muziek, het oplaten van een luchballon en vuurwerk. (genoemde spoorweg is er blijkbaar nooit gekomen).
 • 4/7/1874, Nieuwsblad van Geel
  • Joannes Baptista Huijbrechts (geb. 30/5/1842) werd door het Hof van Assisen veroordeeld tot levenslange dwangarbeid voor brandstichting in Brecht. Hij was in 1866 al eens veroordeeld voor gelijkaardige feiten maar had blijkbaar zijn leven niet gebeterd.
 • 14/10/1877, Het Vaderland
  • Lijkreden voor Adriaan Stes (1810-1877). Hij was een vurig pleitbezorger voor de opwaardering van de Nederlandse taal in het door Franstaligen gedomineerde België. De eerste lijkrede was van de griffier van de Nederduitschen Burgerskring, een organisatie waarvan Stes voorzitter was geweest. De tweede lijkrede werd uitgesproken door de griffier der "Kersouw", een andere taalminnende vereniging waarvan Stes penningmeester en deken was geweest.
 • 21/8/1880, Nieuwsblad van Geel
  • Vandalisme en anti-religieus geweld na afloop van de vieringen ter gelegenheid van 50 jaar Belgische onafhankelijkheid.  Een groepje vrijzinnige jongeren, 'geuskens', begaf zich naar het huis van M. A. Jorissen (1834-991), waar men een aantal dakpannen verbrijzelde en een gedeelte van een muur afbrak. Dan ging men naar de pastorij en smeet men een O.L.V.-beeld aan stukken, dat boven de deur stond. Vervolgens heeft de bende zich begeven naar het klooster van de Zusters van Liefde; ook daar werd een O.L.V.-beeld van boven de kloosterdeur weggebroken.
 • 4/11/1883, De Denderbode
 • 11/7/1885, Aankondigingsblad
  • Op vrijdag 3/7/1885 heeft te Loenhout een geweldige brand bij de molenaar Felix Van Dyck (1846-1916) de schuur, oliemolen en het turfschob met gans de inhoud vernield. Ook een nevenstaande woning is in de as gelegd.
 • 17/3/1887, Den Denderbode; 9/4/1887, De Postrijder; 30/4/1887, Het Weekblad Van Yperen
  • De gemeenteschool van Loenhout telt in maart 1887 11 leerlingen (jongens). Op 16 april wordt het besluit genomen om de school te sluiten. (dit kadert in de nasleep van de eerste schoolstrijd (1878-1884))
 • 3/3/1888, Gazette de Louvain
 • 19/1/1889, De Gelderlander; 22/1/1889, Zierikzeesche Nieuwsbode
  • Op een bruiloft in Loenhout, die door 200 gasten werd bijgewoond, zijn gedurende 2 achtereenvolgende dagen niet minder dan drie vette beesten (os, kalf en varken) opgegeten! (Het gaat hier waarschijnlijk over het huwelijk van Jacobus Swolfs (geb. 27/7/1840) en Maria Catharina Van Tichel (geb. 6/4/1852) op 17/12/1888. De bruidegom was slachter van beroep.)
 • 22/2/1890, Aankondigingsblad
  • Vier smokkelaars werden aan de grens betrapt met 4 balen tabak, van elk ongeveer 35 kg. Eén van de smokkelaars kon gevat worden maar ontsnapte 's nachts uit de gevangenis in Brecht. Waarschijnlijk had hij hulp gekregen van zijn makkers. De ontsnapte is zich nadien evenwel opnieuw komen aangeven te Antwerpen.
 • 24/5/1890, Aankondigingsblad
  • Het gemeentebestuur van Loenhout mag belasting heffen op openbare vermakelijkheden.
 • 18/11/1890, Aankondigingsblad; 29/11/1890, Aankondigingsblad; 10/12/1892, De Kempenaar; 25/12/1892, Het Land Van Aelst
  • In de nacht van woensdag op donderdag 29 en 30 oktober 1890 zijn 4 onbekenden binnengebroken in de kerk. Zij richtten daar voor ongeveer 1000 fr. schade aan. Ze konden nauwelijks geld buitmaken. Een deel van een gestolen ciborie werd later door schoolkinderen in een beek teruggevonden.
  • De bende kon uiteindelijk opgerold worden toen Maria Fransen, de minnares van één van de kopstukken, de bende is gaan verklikken. De zgn. "Zwarte Bende" verscheen in december 1892 voor het Assisenhof van Tongeren. Ze bestond uit 24 leden die werden beticht van een 60-tal huis- en kerkdiefstallen in 1890-1892, in de provincies Limburg en Antwerpen. 
  • Eén van de boeven, Jan Baptist Georges (geb. 29/7/1870) was afkomstig uit Loenhout. Hij werd veroordeeld tot 20 jaar dwangarbeid voor 16 diefstallen.
 • 16/12/1894, Gazette van Beveren-Waas
  • Er heeft vrijdag 14/12/1894 een vuurgevecht plaatsgevonden tussen 11 tabaksmokkelaars en 6 douaniers. Een 30-tal schoten werden gelost. Eén douanier kreeg een kogel in de zijde. Elf balen fijne tabak, omtrent 400 kg, zijn aangeslagen, en één van de smokkelaars werd aangehouden. Het was een man uit Rijkevorsel.
 • 10/9/1892, Aankondigingsblad; 10/9/1892, De Kempenaar; 24/9/1892, Aankondigingsblad; 23/9/1893, De Kempenaar
  • René Adriaensen (geb. 31/10/1877) won in 1892 de "bijzondere prijskamp voor Vlaamsche taal". Hij was toen leerling aan het Staatsmiddelbare school te Turnhout.
  • In 1893 ontving hij ook de eerste prijs in de algemene prijskamp van het lager middelbaar onderwijs/
 • 15/10/1892, Nieuwsblad van Geel
  • Op 4/10/1892 heeft een onbekende een geweerschot gelost door een venster van de stalling van de woning van de familie Montens, die toen in het salon zat.
 • 5/11/1892, Nieuwsblad van Geel; 19/11/1892, Nieuwsblad van Geel; 19/11/1892, Nieuws- en Advertentieblad van Herenthals; 19/11/1892, De Kempenaar
 • 11/3/1893, Aankondigingsblad
  • Tolbeambten hebben in Loenhout een partij van ongeveer 125 kg tabak aangeslagen en zijn erin gelukt 1 smokkelaar aan te houden.
 • 12/8/1893, Aankondigingsblad
 • 19/8/1893, Aankondigingsblad
  • Twee smokkelaars aangehouden. Vier balen tabak aangeslagen.
 • 16/9/1893, Gazet van Mol; 30/9/1893, Nieuwsblad van Geel
 • 13/4/1894, Het Handelsblad
  • Het echtpaar Joannes Baptista Haest (geb. 1858) en Maria Theresia Bouve (1858-1932) heeft 7 opeenvolgende zonen verwekt. Bij zulk een uitzonderlijke gebeurtenis neemt de koning het peterschap van het kind op. Daar dit in Loenhout nog nooit was voorgekomen, werd het uitgebreid gevierd met muzikale ondersteuning van fanfare De Heidegalm. De zus van burgemeester Montens vertegenwoordigde de koning bij het doopsel.
 • 11/8/1894, Nieuws- en Advertentieblad van Herenthals
 • 18/8/1894, Aankondigingsblad
  • Vijf tabaksmokkelaars betrapt te Loenhout. Eén werd aangehouden. Vijf balen tabak aangeslagen.
 • 15/12/1894, Nieuws- en Advertentieblad van Herenthals; 16/12/1894, Gazette van Beveren-Waas; 26/1/1895, Aankondigingsblad; 23/2/1895, Aankondigingsblad
  • Schietpartij tussen 6 douaniers en 11 tabaksmokkelaars. Eén douanier kreeg een kogel in de zijde, een andere een stokslag op het hoofd. Ook 3 smokkelaars zouden gekwetst zijn. 400 kg. tabak werd in beslag genomen.
  • In januari 1895 werd de zaak behandeld voor de rechtbank van Turnhout. Eén van de beklaagden bleek een alibi te hebben, waardoor de zaak uitgesteld moest worden om verdere onderzoeksdaden toe te laten.
  • De personen die het alibi hadden verleend in januari 1894, werden in februari 1894 bij verstek veroordeeld tot 2 jaar gevangenis voor vals getuigenis.
 • 22/6/1895, Aankondigingsblad
  • Hevig onweer heeft brand veroorzaakt in Loenhout en Wortel.
 • 13/7/1895, Aankondigingsblad
  • Twee jongens troffen op zondagmiddag in de beek Kleine Aa te Loenhout een 16-jarig meisje aan die met haar gezicht naar de grond gekeerd in het water lag. Ze werd gereanimeerd en ontving voor alle zekerheid de laatste sacramenten.
 • 7/9/1895, Aankondigingsblad
  • Krijgsoefeningen in Loenhout en omstreken.
 • 5/10/1895, Aankondigingsblad
  • Er zal een leergang over de beginselen van landbouw ingericht worden te Loenhout, bestaande uit 15 lessen, met aanvang tweede helft van oktober, en einde in maart 1896.
 • 16/9/1896, Het Handelsblad; 20/9/1896, Den Denderbode
  • Het enig dochtertje van dienstdoende burgemeester Stes, Theresia Stes (1890-1896), speelde met haar twee broertjes nabij een windmolen. Toen één van de jongetjes te dicht bij de molen kwam, wilde het meisje hem wegtrekken, maar werd daarbij gegrepen door een molenwiek en overleed ter plaatse.
 • 28/7/1896, De Gelderlander
  • De zoon van landbouwer Bergman wilde tegen het verbod van zijn vader, een nest jonge ooievaars uithalen. Halverwege op het dak geklommen, viel hij, liep een schedelbreuk op, en stierf. (onduidelijk wie hier bedoeld is - de burgerlijke stand in Loenhout meldt in juli 1896 geen enkel overlijden)
 • 14/12/1896, Schiedamse Courant
  • Op 5/12/1896, de vooravond van Sinterklaas, werd bij een gezin een kistje bezorgd, dat in bijzijn van de kinderen geopend werd. Er sprong een grote rat uit, waardoor één van de kinderen zo schrikte, dat het ernstig ziek werd. Dader onbekend.
 • 24/2/1897, Utrechts Nieuwsblad
  • In de Hofstraat 18 te Loenhout zocht men een kleermakersjongen om uniformen te leren maken.
 • 6/8/1898, De Nieuwe Koerier
  • Het 12-jarig zoontje van dhr. J. Verheggen is verdronken. (Onduidelijk wie hier bedoeld wordt: in de Loenhoutse burgerlijke stand komen er geen overlijdens in aanmerking en een familie Verheggen is er onbekend)
 • 21/9/1899, Vlissingse Courant; 24/9/1899, Gazette van Lokeren
  • Wildstropersdrama. In een vuurgevecht tussen jachtwachter Haest en wildstroper Frans Driesen (1876-1899) komt laatstgenoemde om het leven. Hij had tot tweemaal toe met zijn jachtgeweer geschoten op de jachtwachter alvorens zelf doodgeschoten te worden. Frans was 25 jaar en had van stropen een echt beroep gemaakt.

Afbeeldingen 19de eeuw