Willem Kenis (1785-1868)

Soldaat van Napoleon (1806-14)

Inleiding

Wilhelmus Kenis werd geboren te Loenhout op 6 augustus 1785. Zijn vader was Peeter Kenis, geboren op 9 juni 1750, zoon van Jan Kenis en Maria Lambrechts. Op 22 juli 1776 trouwde hij met Maria Catharina Van de Mierop, geboren 25 maart 1743, dochter van…

Lees meer

Het boek

"Korte Uytlegginge van eene reyze gedaen door Guilielmus Kenis, conscript van het jaer 14, 1806, bekomen hebbende de loting den n° 29. Den 22 february ontfangt ik eenen brief van den Capiteyn van 't recrutement behelsende als dat ik gedestineerd was voor het armée active…

Lees meer

Register van plaatsnamen en joodse gemeenschappen

PlaatsnamenHieronder volgen de steden, plaatsen en regio's waarover Kenis ons iets vertelt: welke gebouwen er zijn, de gewassen die er geteeld worden, lokale bevolking en economie, zeden en gewoonten... Plaatsnamen die enkel voorkomen als opsomming van een reisroute, werden achterwege gelaten. We geven in deze…

Lees meer

Vraaggesprek met K.C. Peeters (1970)

Als achtergrondinformatie publiceren we hier een vraaggesprek dat Joos Florquin voerde met K.C. Peeters, auteur van het boek "Soldaten van Napoleon", op 22 oktober 1970. De auteur vermeldt hierin o.m. hoe hij in het bezit kwam van de notities van Willem Kenis. Een ander belangrijk…

Lees meer

Een andere soldaat: Sixtus P. De Greef (1792-1874)

BiografieSixtus Petrus De Greef werd gedoopt te Antwerpen op 1 april 1792, als zoon van Philippus Jacobus De Greef en Catharina Caambeeck. (1)Op 8 januari 1809 ontving hij de onderscheiding van 'Ridder in het Legioen van Eer' ('Chevalier de la Légion d'honneur').Op 1 januari 1811 trad…

Lees meer