Afstammelingen van Willem Kenis

  Terug naar overzicht

De enige zoon van Guilielmus, die ook Willem (°1829) heette, vestigde zich als geneesheer in de Nieuwstraat te Essen. Hij had een zoon, Julius (Jules) Kenis (°Essen, 21/12/1875, +Essen, 6/2/1947), die burgemeester was van Essen tussen 1919 en 1947. Tijdens de bezetting werd hij tijdelijk uit zijn ambt ontzet (1941-44). Jules Kenis startte ook een baksteenfabriek te Wildert. Hij stierf als vrijgezel. Het is deze Jules Kenis die het handschrift rond 1930 aan K.C. Peeters in bruikleen gaf. Wat er sindsdien met het handschrift gebeurd is, is ons onbekend.

  Terug naar overzicht