Loenhout, Kaart J. de Ferraris (1777)

E.H. Jan Simons (19)

De Sneppelhoeve

Deze hoeve van Karel en Maria Aernouts-Michielsen is minstens 200 jaar lang eigendom geweest van de familie Van Elsacker. Het perceel waarop de gebouwen staan heeft op de oude figuratieve kaart het nummer 1470. In het meetboek van 1602 worden de erfgenamen Jan Michiels Van…

Lees meer

De Hesschothoeve

In het cijnsboek van 1622 wordt jonker Jan de Herde genoemd als eigenaar van "eene hoeve met huysinge, land ende toebehoorten genaemt 't Hesschot, gestaen ende gelegen ter Beeke." De familie de Herde was toen reeds lang eigenaar van deze hoeve. In een schepenverslag van…

Lees meer

Brouwerij "De Kroon"

Brouwerij De Kroon in de Kapelstraat te Loenhout is sinds 1988 eigendom van Karel Christiaan ‘Carlo’ Vermeiren. Er wordt al vele jaren geen bier meer gebrouwd, de huidige eigenaar is hoofdverdeler van het trappistenbier van Westmalle in de streek. Op 6 februari 1673 werd Jan…

Lees meer

Sneppel

De wijk Sneppel was vroeger uitgestrekter dan de huidige Sneppelstraat. Uit diverse historische schepenactes kunnen we opmaken dat deze straten er ook toe behoorden: Loenhout R 141, f. 29, 01-05-1538 Cornelie Nout Luijcx dr gh Jan Heerkens en Jan Geert Roovaerts zoon, ook voor zijn…

Lees meer