Nieuwe versie van ons genealogisch bestand voor 1800

Zonet plaatsten we een nieuwe versie van het genealogisch bestand van inwoners voor 1800 op de website. Opnieuw lag de voornaamste verbetering in het toevoegen van kruisverwijzingen tussen archiefstukken en genealogie om zodoende een beter beeld te krijgen op het leven van de betreffende personen. Voor het eerst werd er nu ook gebruik gemaakt van informatie aanwezig in externe archieven: Stadsarchief Antwerpen, Notariaat L. Van der Buijten, Schepenregisters van Wuustwezel, Stadsarchief van Breda, Verenigde Oost-Indische Compagnie e.a. De betrouwbaarheid van de aangeboden informatie verbetert naarmate gegevens door meerdere bronnen kunnen onderbouwd worden.

OPROEP. Waarom werd Christiaens plots Bastiaens?

In ons bestand was tot dusver gekend Jacob Peter Jan CHRISTIAENS, gedoopt Loenhout 22.08.1737, zoon van Peter Christiaens en Cornelia van Chaem, op 29.04.1762 in Halsteren gehuwd met Petronella RUKKE, geboren circa 1740. Wij vonden tot dusver geen kinderen van dit echtpaar. Inmiddels konden wij de vrouw identificeren als Petronella Jan ROECKEN, gedoopt in Essen en Nispen op 07.11.1738, dochter van Jan Roecken en Catharina Krinkels. Met deze gegevens zijn wij verder op zoek gegaan naar de mogelijke kinderen van dit echtpaar, en vonden alzo 9 kinderen, allen gedoopt in Halsteren tussen 1762 en 1781. Deze kinderen werden echter allemaal ingeschreven als kinderen van Jacobus BASTIAENSE, terwijl de naam van de moeder op verschillende wijze werd gespeld. Nochtans was hij bij zijn kerkelijk huwelijk nog als CHRISTIAENSE ingeschreven, en in 1762 vinden we hem als doopgetuige ook nog onder deze naam terug. Daarna lijkt de naam CHRISTIAENS evenwel verdwenen. De nakomelingen blijven steevast de naam BASTIAENS dragen. Er is ons geen enkele aanwijsbare reden gekend waarom in mei 1762 de naam CHRISTIAENS nog wel gebruikt werd en vanaf de doop van het eerste kind, nog geen 3 maanden later, betrokkene enkel nog BASTIAENS werd genoemd. Kan dit enkel te wijten zijn aan het feit dat de naam onduidelijk werd uitgesproken?

Indien iemand kennis heeft van schepenakten of andere stukken waarin betrokkene voorkomt horen wij graag welke naam daar gebruikt werd, ook indien iemand een aanwijzing ziet voor die plotse naamswijziging.