Christiaens werd Bastiaens (bis)

Bij de publicatie van de recentste versie van ons genealogisch bestand, lanceerden we een oproep i.v.m. ene Jacob Peter Jan CHRISTIAENS (°1737, Loenhout) die blijkbaar rond 1762 in Halsteren van achternaam veranderd is en verder door het leven ging als BASTIAENS. Een dag later mochten we reeds een reactie ontvangen van dhr. Marco Vermunt uit Bergen-op-Zoom, die de naamswijziging kon bevestigen en wat extra informatie geven. We publiceren hieronder graag zijn interessant antwoord. Een reden voor de naamswijziging hebben we echter nog niet kunnen achterhalen.

"In het RK Trouw- en begraafboek Halsteren 1791-1810-begraven (BoZ 0357-10) vond ik het begraven van Jacobus Bastiaanse (5 augustus 1796) en zijn vrouw Petronilla Roeken (8 september 1800), zie bijgaande afbeeldingen.

Inderdaad is na 1762 geen sprake meer van Christiaanse. Interessant is wel de doopakte van het eerste kind Anna op 12 juli 1762 in het RK Doop- en Trouwboek Halsteren 1747-1770- dopen 1760-1770 (BoZ 0357-9). In die akte zijn beide achternamen doorgehaald en ‘verbeterd’. Zie afbeelding onder.

Jacobus Bastiaanse komt nog enkele keren voor in het Notarieel Archief van Bergen op Zoom, onder andere als getuige en als borg bij de betaling voor een partij schaarhout, en mogelijk gaat het dan om dezelfde Jacobus. (Notaris Benjamin van der Hagen, Minuutakten, 1766, archiefnummer boz - 0050, Notariële archieven Bergen op Zoom, inventarisnummer 0768, aktenummer 20, f.65; en Notaris Frederik Nicolaes van Engelen, Minuutakten, 1774, archiefnummer boz - 0050, Notariële archieven Bergen op Zoom, inventarisnummer 0693, aktenummer 41Notaris Frederik Nicolaes van Engelen, Minuutakten, 1774, archiefnummer boz - 0050, Notariële archieven Bergen op Zoom, inventarisnummer 0693, aktenummer 41, f.249). Notaris Frederik Nicolaes van Engelen, Minuutakten, 1774)

Verder heb ik nog diverse schepenprotocollen van Halsteren doorgenomen (via de indices voorin de protocolboeken) maar daarin geen Jacobus Bastiaanse/Christiaanse gevonden.

Ik heb geen verklaring voor de naamsverandering. De achternaam Christiaanse komt in Halsteren/Bergen op Zoom in die tijd zeer weinig voor, terwijl de achternaam Bastiaans veel frequenter is. Dus mogelijk was het een soort van ‘hypercorrectie’ omdat Bastiaanse vertrouwder klonk."