Nieuw op de website

  • Onze lijst met schepenen van Loenhout werd aangevuld aan de hand van nieuw archiefmateriaal.
  • Het bestand met externe archieven waarin Loenhoutse personen staan, werd aangevuld.
  • Tenslotte kwam er ook een nieuwe versie van ons genealogisch bestand voor 1800 beschikbaar, opnieuw met vele kruisverwijzingen naar de archieven.

Bij de publicatie van dit vernieuwd genealogisch bestand, willen we graag even ingaan op het thema van Loenhoutse immigranten in Nederland.

In de archieven van West Brabant, Breda, Tilburg e.a. vonden we een aantal huwelijken waarbij de echtgenoot of de echtgenote werd vermeld als zijnde geboortig/afkomstig uit Loenhout.

In tegenstelling tot België waar in het ancien regime de huwelijken enkel voor de pastoor werden afgesloten diende men in Nederland te huwen voor een rechtsgeldige instantie, dit was dan ofwel voor een schepenbank ofwel voor de hervormde kerk. Daar in zuid Nederland veel gezinnen rooms katholiek waren vinden we de huwelijken dan ook vaak dubbel genoteerd, in de rooms katholieke parochieregisters enerzijds en in de schepenakten of bij de hervormde kerk anderzijds. Dit is voor de genealoog een dubbele treffer, enerzijds is er meer kans een huwelijk terug te vinden, anderzijds werden bij de schepenbanken en bij de hervormde kerk niet alleen de namen van de echtelieden genoteerd, maar meestal ook de plaats van geboorte/herkomst, de huidige woonplaats, en in voorkomend geval de naam van de vorige partner.

Wij vonden tot dusver in Nederland reeds een 200tal huwelijken met een partner vermeld als geboortig/afkomstig uit Loenhout.

Mede dankzij de hulp van Maria Gorissen konden intussen al een aantal betrokkenen vereenzelvigd worden, wat niet altijd vanzelfsprekend is, want bij verhuis naar Nederland veranderde ook vaak de naam die gebruikt werd, of werd er overgegaan op gebruik van een patroniem.

Zo troffen we in het archief van Bergen op Zoom op 19.11.1666 het huwelijk van Hendrijck Pietersen met Cathalina GOORTS, met vermelding dat deze laatste geboortig is van Loenhout. Uit dit huwelijk vonden we eveneens een aantal kinderen terug in Bergen op Zoom, waarbij de moeder Catharijn GOORSEN wordt genoemd. De familienaam Goors of Goors(s)en bleek in ons bestand onbekend, wel zijn er enige vermeldingen van de naam Goortsen, met betrekking tot dopen in Zundert. Ofwel was dus de inschrijving ‘geboortig van Loenhout’ verkeerd ofwel dienden we onze zoekactie te heroriënteren.

Erop rekenend dat de naam Goors een verbastering van Goris is zijn we op zoek gegaan naar ene Catharina, geboren in Loenhout rond 1640, en waarvan de vader of een voorouder een genaamde Goris of variant zou zijn. Het feit dat het eerstgeboren kind van Catharina ook Goris werd genoemd was een aanduiding dat haar vader zelf ook Goris kon zijn. Daarop hebben wij in ons bestand gevonden Catharina Goris Cornelissen, °Lt 14.01.1642, dochter van Goris Cornelis Schoen en Maeijken van Riel. Gezien haar broer Cornelis en haar zuster Josina meermaals optreden als doopgetuigen konden we helemaal zeker zijn dat dit de juiste persoon is, meer bepaald nog hebben wij zo kunnen vaststellen dat haar broer Cornelis ook in Bergen op Zoom in het huwelijk trad, en er de naam Cornelis Goorsen heeft verkregen. Deze personen zijn vanaf nu dan ook terug te vinden onder hun noord nederlandse naam GOORSEN.

Wij kunnen niet voor iedereen waarbij een naamswijziging optreedt een artikel maken, maar willen met dit voorbeeld aantonen dat men niet hoeft te stoppen met zoeken, alleen maar omdat de identieke naam niet onmiddellijk is terug te vinden. Een goed genealogieprogramma met uitgebreide zoekfunctie is daarbij natuurlijk een grote hulp.

Etienne Kerremans (10/12/2017)