Nieuwe versie van het genealogisch bestand voor 1800

Vandaag publiceerden we een nieuwe versie van ons genealogisch bestand van inwoners van Loenhout voor het jaar 1800. Er werden opnieuw heel wat koppelingen gelegd met samenvattingen van archiefstukken. Volgende bundels zijn nu reeds volledig verwerkt, althans in de mate dat de identiteit van de personen eenduidig kon vastgesteld worden:

  • attesten en certificaten
  • losse schepenbrieven
  • procuraties
  • regesten
  • scheidingen delingen
  • volkstellingen 1693, 1698, 1708, 1754 en 1816
  • schepenregisters (146-160 en 227-240)

Dit vertegenwoordigt maar liefst 7373 individuele actes waarin we minstens één persoon konden koppelen aan het genealogisch bestand!

De focus van ons onderzoekswerk zal zich nu opnieuw verleggen naar het digitaliseren van nieuwe archiefstukken. We vonden in het Felixarchief te Antwerpen o.m. een staat van het dorp in het jaar 1593, die bijna verwerkt is en eerstdaags te lezen zal zijn op onze website. Ook een nieuwe bundel met gerechtelijk archief bevindt zich in een vergevorderd stadium van verwerking.