Loenhoutse schoolmeesters in de 18de eeuw

Op 29 maart 1737 werd Adrianus Petrus Maesmans aangesteld als schoolmeester en organist te Loenhout. Willem Aerts, zijn opvolger, werd in 1755 op dezelfde voorwaarden aangenomen. Het arbeidsreglement van beide heren, bevindt zich in het Oud Archief van Loenhout, onder het nummer 7, "Resolutieboeken 1691-1759". Dit levert fascinerende lectuur op aangaande de onderwijsgewoontes en het dorpsleven in de 18de eeuw. We plaatsten een volledige transcriptie van het reglement online, in 1986 door E. Put gepubliceerd in het Jaarboek LVIII van Taxandria: "Oude schoolmeesterscontracten uit de 17de en 18de eeuw". In 1792 werd dan Jan Baptist Frans Aerts tot schoolmeester benoemd. Zijn arbeidsreglement bevindt zich eveneens in het Oud Archief, onder het nummer 8, "Resolutieboeken 1776-1796". Ook van dit arbeidsreglement stellen we vandaag een transcriptie ter beschikking.