Extracten uit schepenregisters Brecht, Wernhout en Wuustwezel

In het verleden werden de schepenregisters van Brecht, Wernhout en Wuustwezel door vrijwilligers samengevat. Als aangrenzend dorp staan in deze registers uiteraard ook heel wat akten die betrekking hebben op Loenhout. Wij hebben uit deze samenvattingen dan ook een aantal akten gelicht die voldoen aan één of meerdere van volgende criteria:

  • de akte maakt expliciet melding van Loenhout,
  • de akte maakt melding van personen die ons gekend zijn als (eventueel gewezen) inwoners van Loenhout,
  • de akte draagt in belangrijke mate bij aan de cohesie van ons genealogisch bestand.

U kan deze akten hier raadplegen:

In de nabije toekomst zullen deze akten stelselmatig aan het bestand gekoppeld worden, wat mogelijk toevoeging, verbetering of schrapping van bepaalde data kan meebrengen. Akten die niet aan één van voormelde criteria beantwoorden hebben wij niet weerhouden, dat betekent evenwel niet dat zulke akte op zich geen betrekking kan hebben op personen die in ons bestand gekend zijn (bvb. inwoners van Brecht). Wanneer bij een persoon een precieze datum vermeld staat, zoals bvb. overleden voor 02.02.1577, wil dit zeggen dat er een akte bestaat die dit bevestigt, ook al is die akte mogelijk niet altijd op onze website beschikbaar. In het andere geval wordt er meestal een benaderend jaartal vermeld.